Řešení problémů s pádem aplikace InDesign

Zjistěte, jak řešit problémy s pádem, když spouštíte aplikaci InDesign.

Zní vám to povědomě?

Chybové ukončení při spuštění

„Nainstaloval jsem si do systému aplikaci InDesign a ta se při spouštění chybově ukončí. Najednou již nemohu otevřít InDesign z nabídky Start nebo dvojitým kliknutím na soubor InDesign.“ 

Rychlá kontrola po chybovém ukončení

Pokud se aplikace InDesign neočekávaně chybově ukončí nebo přestane reagovat, můžete některé běžné problémy vyřešit sami. 

 Údržba disku.

 

Verze produktu

 

WIN   MAC

Spusťte nástroj pro opravu disku.

 

Pokud stále nemůžete aplikaci InDesign spustit, můžete problém vyřešit pomocí následujících metod.

Řešení

Systémové zprávy aplikace InDesign vám pomohou určit příčinu pádu poskytnutím seznamu scénářů způsobujících problémy. Zde jsou uvedeny některé scénáře a jejich řešení.

Chyby DLL při spuštění

 Přibližná doba řešení potíží: 3 minuty. 

 K této chybě dochází pouze v operačních systémech Windows 10 se standardními uživatelskými právy. 

knihovny

 1. Otevřete protokoly Prohlížeče událostí Windows ze složky C:\WINDOWS\system32\config\folder.
 2. Vyhledejte v protokolech cestu k vadnému modulu pro InDesign
  %programfiles%\Adobe\Adobe InDesign[verze] \PMRuntime.dll.
 3. Spusťte aplikaci jako správce.
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na možnost InDesign v nabídce Start a vyberte možnostSpustit jako správce.

Oprávnění ke složce s předvolbami

 Přibližná doba řešení potíží: 4 minuty.

 Nezapomeňte si složky zálohovat, protože resetování předvoleb odstraní veškerá vlastní nastavení a aplikace InDesign se spustí s výchozími nastaveními. 

bez bg

K nastavení oprávnění čtení/zápisu ve složce s předvolbami postupujte podle části Kvůli nedostatečným oprávněním nelze spustit aplikaci InDesign

Poškozená písma

 Přibližná doba řešení potíží: 5 minut.

bez bg

 1. Odstraňte nebo deaktivujte písma se speciálními znaky v názvu, například Ithornët.
 2. Před testováním písem odeberte nebo aktualizujte zásuvné moduly třetích stran, které pracují s písmy.
 3. Odstraňte systémovou mezipaměť písem.  
 4. Identifikujte a izolujte písmo, které problém způsobuje, a problém vyřešte.

Aplikace se při spouštění zasekne / chybově ukončí

 Přibližná doba řešení potíží: 3 minuty.

bez bg

 1. Odinstalování aplikace InDesign. 
 2. Odstraňte uvedenou složku aplikace InDesign, abyste odstranili poškozené předvolby, a aplikaci InDesign znovu nainstalujte. 

Windows 10:

 • InDesign_Cache=%USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\
 • InDesign_Preferences=%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\

macOS: 

 • InDesign_Cache=~/Library/Caches/Adobe InDesign\
 • InDesign_Preferences=~/Library/Preferences/Adobe InDesign\

Nastavení antiviru

Je možné, že nastavení antivirového softwaru v počítači způsobí pád aplikace InDesign při spuštění. Při řešení některých problémů s antivirem postupujte podle těchto pokynů:

 Přibližná doba řešení potíží: 2 minuty.

1. Otevřete antivirový software GDATA a přejděte na Nastavení > PokročiléRežim.

2. Změňte nastavení Režim na Kontrolovat pouze přístup ke čtení. 

3. Klikněte na tlačítko OK a spusťte aplikaci InDesign. 

Pokud potřebujete vysvětlení ohledně antivirového softwaru GDATA, obraťte se na tým podpory výrobce antiviru GDATA.

 Tento problém je v antivirovém softwaru GDATA verze 25.5.9.25 a vyšší opraven.

 Přibližná doba řešení potíží: 2 minuty.

 • Upgradujte antivirový program AVG na nejnovější verzi.
 • Podle těchto pokynů přidejte soubor dvatemporalxmp.dll do seznamu výjimek pro AVG:
  • V konzoli uživatelského rozhraní AVG vyberte možnost Nastavení > Obecné možnosti > Seznam výjimek.
  • Do seznamu výjimek přidejte soubor dvatemporalxmp.dll, který je umístěn v instalačním adresáři aplikace InDesign 15.0.

 Typy antiviru, jako je AVG Zen nebo Business Security, mají jiné konzole uživatelského rozhraní a postup přidání souboru DLL do seznamu výjimek se provádí jinak. Pokud potřebujete vysvětlení ohledně antivirového softwaru AVG, obraťte se na tým podpory výrobce antiviru AVG. 

 Přibližná doba řešení potíží: 2 minuty.

Když spustíte aplikaci Adobe v systémech se systémem macOS 10.12 a novějším s antivirem Cylance, aplikace spadne a vrátí následující chybu: Aplikaci Adobe nelze otevřít z důvodu problému.

Požádejte svého správce IT, aby z webové konzole pro správu Cylance přidal aplikaci Adobe Crash Reporter Client do seznamu povolených.  K přidání aplikace Adobe Crash Reporter Client je třeba na seznam povolených přidat následující cesty:

 Nahraďte <aplikace Adobe> názvem a verzí aplikace nainstalované v systému. Pokud máte například v systému nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Adobe InDesign, nahraďte <aplikace Adobe> za Adobe InDesign 2020.

 • /Applications/<aplikace Adobe>/<aplikace Adobe>.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/A/AdobeCrashReporter
 • /Applications/<aplikace Adobe>/<aplikace Adobe>.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/Current/AdobeCrashReporter
 • /Users/<username>.Trash/AdobeCrashReporter.framework/Versions/Current/AdobeCrashReporter

Různé problémy

Při řešení neočekávaných chyb, jako jsou problémy se soubory knihovny v síti, problémy specifické pro operační systém nebo problémy s pojmenováním složek UXP a CEP, postupujte takto:

 Přibližná doba řešení potíží: 3 minuty. 

Při spouštění aplikace InDesign 2020 dochází k jejímu chybnému ukončení kvůli chybné aktualizaci systému Windows, která poškozuje knihovny DLL VCRuntime. Než začnete provádět níže uvedené kroky, ukončete všechny aplikace v systému. 

Dialog při problému s chybovým ukončením
Dialog při chybovém ukončení

 1. Přejděte na možnost Ovládací panely > Programy > Programy a funkce.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na položku Microsoft Visual C++ 2015-2019 (x64)/ 2017-2019 (x64).

 3. Klikněte na tlačítko Změnit > Opravit. 

  Podle pokynů proveďte opravu aplikace Microsoft Visual C++. 

  Změna nastavení aplikace VC 2015-2020
  Klikněte na tlačítko Změnit.

  Oprava runtime VC
  Klikněte na možnost Opravit a postupujte podle pokynů.

 4. Restartujte systém a spusťte aplikaci InDesign.

Pokud se problém stále nedaří vyřešit, stáhněte si nejnovější VCRuntime z webu podpory společnosti Microsoft a opakujte kroky 1–4. 

 Přibližná doba řešení potíží: 3 minuty. 

Při práci s knihovnami InDesign uloženými v síti nebo na sdíleném umístění se může aplikace InDesign chybově ukončit. Při řešení problému v operačních systémech Windows nebo macOS postupujte následovně. 

Windows

 1. Otevřete složku Library. Ta je ve výchozím nastavení skrytá. Informace o zobrazení skrytých souborů a složek najdete v článku Zobrazení skrytých souborů.

 2. Přejděte do složky C:\Users\{user}\AppData\Local\Adobe\InDesign\{č. verze}\{language}\. {user} je uživatelské jméno, pod kterým jste přihlášeni, {č. verze} je verze aplikace InDesign a {language} je jazyk aplikace InDesign nainstalované v počítači.

  Pokud jste například přihlášeni s uživatelským ID jannovak, verze aplikace InDesign je 11.0 a jazyk je en_US, bude cesta vypadat takto: C:\Users\jannovak\AppData\Local\Adobe\InDesign\11.0\en_US\

  Přejděte do umístění instalace aplikace InDesign
  Přejděte do umístění instalace aplikace InDesign

 3. Přejmenujte složku Caches na Caches_old.

 4. Spustit InDesign.

macOS

 1. Otevřete složku Library. Ta je ve výchozím nastavení skrytá. Chcete-li otevřít složku Knihovna, přejděte kliknutím na plochu do aplikace Finder, podržte klávesu Option a potom vyberte možnost Otevřít > Knihovna.

 2. Přejděte do složky Název_pevného_disku/Users/{user}/Library/Caches/Adobe InDesign/{č. verze}/, kde {user} je uživatelské jméno, pod kterým jste přihlášeni, a {č. verze} je verze aplikace InDesign.

  Pokud jste například přihlášeni jako jannovak a verze aplikace InDesign je 11.0, bude cesta vypadat takto: Macintosh HD/Users/jannovak/Library/Caches/Adobe InDesign/11.0

 3. Přejmenujte složku, jejíž název označuje jazyk aplikace InDesign nainstalované v systému. Například složku en_US přejmenujte na en_US_old.

 4. Spustit InDesign.

 Přibližná doba řešení potíží: 3 minuty. 

K odstranění problémů postupujte podle následujících kroků: 

 1. Přidejte spustitelný soubor InDesign jako výjimku do sady Symantec DLP Security Suite:

  1. Otevřete konzoli Symantec Security Suite Enforce a přejděte do nabídky Systém > Agent > Monitorování aplikací a přidejte aplikaci InDesign jako výjimku.
  2. Zrušte výběr všech detekčních kanálů v části Konfigurace monitorování aplikací.
  3. Klikněte na tlačítko Uložit. Restartujte počítač a spusťte aplikaci InDesign.
  Symantec DLP_Settings
  Nastavení společnosti Symantec pro přidání aplikace InDesign jako výjimky.

 2. Spusťte aplikaci InDesign z aplikace Creative Cloud pro počítače.

   Toto řešení není k dispozici, když je panel aplikace vypnutý.

 3. Spusťte spustitelný soubor InDesign z instalačního adresáře nebo ze zástupce v nabídce Start jako správce.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a zvolte příkaz Spustit jako správce.
 4. Spusťte aplikaci v režimu kompatibility pro Windows 7.

  Klikněte na spustitelný pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vlastnosti. Na kartě Kompatibilita vyberte možnost Tento program spustit v režimu kompatibility pro: a z rozevírací nabídky vyberte možnost Windows 7.

  Změňte režim kompatibility
  Spusťte režim kompatibility pro Windows 7.

 5. Vraťte instalaci systému Windows zpět na Windows 7.

 Přibližná doba řešení potíží: 2 minuty. 

V následujících cestách přejmenujte složku CEP na CEP.old a složku UXP na UXP.old a znovu spusťte aplikaci InDesign. 

 

Windows

macOS

Složky CEP

 • C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Adobe\CEP
 • C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP

 • /Library/Application Support/Adobe/CEP/
 • ~/Library/Application Support/Adobe/CEP/

UXP

Přejděte do složky C:\Program Files\Common Files\Adobe\UXP

Přejděte do adresáře Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/UXP

Pokročilé postupy odstraňování problémů

Pokud žádné z řešení potíží nefunguje, můžete vyzkoušet pokročilé postupy odstraňování problémů

Jsme tu od toho, abychom vám pomohli!

Jsme tu od toho, abychom vám pomohli

Nemůžete-li problém odstranit a potřebujete pomoc, můžete nasdílet dodatečné informace a protokol havárie, což společnosti Adobe pomůže problém vyřešit. 

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.