Příručka uživatele Zrušit

Správa odkazů na grafiky

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Kopírování, vkládání grafiky
   3. Export obsahu do formátu EPUB
   4. Možnosti Adobe PDF
   5. Exportování obsahu do HTML
   6. Export do Adobe PDF
   7. Export do formátu JPEG
   8. Export do formátu HTML
   9. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   10. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign
Poznámka:

Spravedlivý jazyk: Od verze InDesign 2022 (verze 17.0) nahrazujeme neinkluzivní jazyk tak, aby ten nový vyjadřoval základní hodnoty inkluzivity ve společnosti Adobe. Jakýkoli odkaz na Master page (vzorovou stránku) je v našich článcích nápovědy pro anglické, dánské, maďarské, španělské, italské, brazilské, portugalské a japonské národní prostředí nahrazen pojmem Parent page (vzorová stránka).

Při umístění grafiky se v rozvržení obsah souboru zobrazuje v rozlišení obrazovky, aby byla grafika vidět a dala se přesně umístit. Vlastní soubor grafiky však může být připojený nebo vložený.

 • Připojená grafika je navázaná, ale zůstává nezávislá na dokumentu, výsledkem je pak menší dokument. Připojené grafiky můžete modifikovat pomocí transformačních nástrojů a efektů; nemůžete ale vybrat a upravit jednotlivé komponenty v grafice. Připojenou grafiku můžete použít mnohokrát, aniž by se výrazně zvětšila velikost dokumentu; můžete také aktualizovat všechny vazby najednou. Když exportujete nebo tisknete, načte se původní grafika a konečný výstup se vytvoří z originálů v plném rozlišení.

 • Vložená grafika se zkopíruje do dokumentu v plném rozlišení a výsledkem je větší dokument. Můžete sledovat verze a kdykoli soubor aktualizovat; pokud je grafika vložená, dokument je nezávislý.

Chcete-li zjistit, zda je grafika připojená nebo vložená, nebo změnit její stav z jednoho na druhý, použijte panel Vazby.

Pokud má umísťovaný bitmapový obraz velikost 48 KB nebo menší, InDesign automaticky vloží do rozvržení obraz v plném rozlišení místo verze v rozlišení obrazovky. InDesign zobrazuje tyto obrazy v panelu Vazby, takže můžete sledovat verze a kdykoli soubor aktualizovat; vazba ale není pro optimální výstup nezbytná.

Poznámka:

Když přesunete dokument do jiné složky nebo na jiný disk (například pokud ho odnesete k poskytovateli služeb), musíte přesunout také připojené soubory grafik, protože nejsou uloženy uvnitř dokumentu. Všechny připojené soubory můžete zkopírovat automaticky pomocí funkcí Kontrola před výstupem a Sbalit.

Všechny soubory umístěné v dokumentu se zobrazují v panelu Vazby. Platí to jak pro lokální soubory (na disku) tak i pro datové zdroje, které jsou spravované na serveru. Ale soubory vložené z webových stránek otevřených v aplikaci Internet Explorer se v tomto panelu nezobrazují.

Panel Vazby v aplikaci InCopy také zobrazuje připojené články. Když v panelu Vazby zvolíte připojený článek, v části Informace o vazbě se zobrazí údaje například o počtu poznámek, stavu zpracování a stavu sledovaných změn.

Panel Vazby

A. Sloupce kategorií B. Zobrazit/skrýt informace o vazbě C. Ikona: Jedna nebo více instancí bylo změněno D. Ikona: Změněno E. Ikona chybějící vazby F. Ikona vložené vazby 

Pokud se stejná grafika bude v dokumentu zobrazovat vícekrát, vazby se zkombinují pod popisným trojúhelníkem v panelu Vazby. Pokud připojená grafika EPS nebo dokument aplikace InDesign obsahuje vazby, vazby se rovněž zkombinují pod popisným trojúhelníkem.

Připojený soubor se může zobrazit v panelu Vazby jedním z následujících způsobů:

Aktuální

Aktuální soubor má prázdný stav ve sloupci Stav.

Změněné

Tato ikona označuje, že verze souboru na disku je novější než verze v dokumentu. Zobrazí se například tehdy, když importujete do grafiku z aplikace Photoshop do aplikace InDesign a pak někdo upraví a uloží původní grafiku v aplikaci Photoshop.

Mírně odlišná verze ikony Změněno se zobrazuje v případě, že je grafika změněna a jedna nebo více instancí je aktualizována, zatímco ostatní aktualizovány nejsou.

Chybějící

Grafika již není v místě, ze kterého byla importována, ačkoliv může existovat někde jinde. Chybějící vazby se mohou vyskytnout v případě, že někdo odstraní původní soubor nebo jej přesune do jiné složky nebo serveru poté, co byl soubor importován. Nelze zjistit, zda je chybějící soubor aktuální, dokud se nenajde jeho originál. Když tisknete nebo exportujete dokument a je zobrazena tato ikona, soubor se nemusí vytisknout nebo exportovat v plném rozlišení.

Vložené

Vložení obsahu připojeného souboru pozastaví operace správy této vazby. Pokud na vybrané vazbě právě probíhají „úpravy na místě“, tato volba není dostupná. Zrušením vložení souboru obnovíte operace správy vazby pro tuto vazbu.

Pokud se připojený text nezobrazuje na určité stránce dokumentu, budou následující kódy indikovat, kde se objekt zobrazuje: PB (pracovní plocha), PP (vzorová stránka), OV (přesahující text) a HT (skrytý text).

 • Chcete-li zobrazit panel Vazby, zvolte Okna > Vazby. Každý připojený soubor a automaticky vložený soubor je označen svým názvem.
 • Chcete-li vybrat a zobrazit připojenou grafiku, vyberte vazbu v panelu Vazby a klikněte na tlačítko Najít vazbu , klikněte na číslo stránky vazby ve sloupci Stránka nebo zvolte možnost Najít vazbu z nabídky panelu Vazby. InDesign vystředí zobrazení vybrané grafiky. Chcete-li zobrazit skrytý objekt, zobrazte si vrstvu (nebo podmínku, pokud se jedná o ukotvený objekt).
 • Chcete-li rozbalit nebo sbalit vnořené vazby, klikněte na ikonu trojúhelníku vlevo od vazby. Vnořené vazby se vyskytují v případě, že se stejná grafika v dokumentu zobrazuje vícekrát nebo pokud připojená grafika EPS nebo dokument aplikace InDesign obsahují vazby.
 • Chcete-li seřadit vazby v panelu, kliknutím na název kategorie v horní části panelu Vazby zvolíte řazení dle této kategorie. Dalším kliknutím na stejnou kategorii obrátíte pořadí položek. Pokud například kliknete na kategorii Stránka, vazby se zobrazí v pořadí od první po poslední stránku. Pokud kliknete znovu na sloupec Stránka, vazby se seřadí od poslední po první stránku. Pomocí nabídky Volby panelu můžete přidávat sloupce do panelu Vazby.

V panelu Vazby můžete zobrazit další kategorie, například Datum vytvoření a Vrstva, a zobrazit tak více informací o grafice. Pro každou kategorii lze určit, zda se informace budou zobrazovat jako sloupec v panelu Vazby a v části Informace o vazbě v panelu Vazby.

 1. Zvolte Volby panelu z nabídky panelu Vazby.
 2. Zapnutím zaškrtávacích políček pod volbou Zobrazit sloupec přidáte sloupce do panelu Vazby.

  Složka 0 je složka obsahující připojený soubor, Složka 1 obsahuje Složku 0, atd.

 3. Zapnutím zaškrtávacích políček pod volbou Zobrazit v informacích o vazbě nastavíte zobrazení informací v části Informace o vazbě panelu Vazby.
 4. Klikněte na tlačítko OK.

Pořadí sloupců lze změnit uchopením a přetažením slupce na jiné místo. Šířku sloupce změníte tažením za jeho okraj. Kliknutím na název kategorie seřadíte vazby dle této kategorie ve vzestupném pořadí. Dalším kliknutím seřadíte položky v sestupném pořadí.

 1. Zvolte Volby panelu z nabídky panelu Vazby.
 2. Velikost řádku můžete vybrat z možností: Malé řádky, Normální řádky nebo Velké řádky.
 3. Pro miniatury lze určit, zda se miniatury grafiky budou zobrazovat ve sloupci Název a v části Informace o vazbě v panelu Vazby.
 4. Klikněte na tlačítko OK.

V části Informace o vazbě panelu Vazby se zobrazují informace o vybraném připojeném souboru.

Poznámka:

Chcete-li změnit informace, které se zobrazují v části Informace o vazbě v panelu Vazby, zvolte Volby panelu z nabídky panelu Vazby a označte zaškrtávací pole ve sloupci Zobrazit v informacích o vazbě.

 1. Dvojitě klikněte na vazbu nebo vyberte vazbu a klikněte na ikonu Zobrazit/skrýt informace o vazbě (trojúhelník na levé straně panelu).

Pokud připojený nebo vložený soubor obsahuje metadata, můžete tato metadata prohlížet pomocí panelu Vazby. Metadata spojená s provázaným souborem nelze upravit ani vyměnit.

 1. Vyberte soubor v panelu Vazby a z nabídky panelu zvolte možnosti Pomůcky > Informace o souboru XMP.

Vložení obrazu do dokumentu

Místo připojení souboru, který jste umístili do dokumentu, můžete soubor vložit (nebo uložit) do dokumentu. Když soubor vložíte, přerušíte vazbu s originálem. Bez vazby nezobrazí panel Vazby upozornění při změně originálu a soubor nemůžete automaticky aktualizovat.

Vložení souboru zvětší velikost souboru dokumentu.

Vložení připojeného souboru

 1. Vyberte soubor v panelu Vazby.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Zvolte Vložit vazbu z nabídky panelu Vazby.

  • Pokud existuje více instancí souboru, zvolte Vložit všechny výskyty [Název souboru] z nabídky panelu Vazby. Chcete-li vložit pouze jednu instanci, vyberte ji a zvolte Vložit vazbu.

Soubor zůstane v panelu Vazby označený ikonou vložené vazby .

Poznámka:

Pro textový soubor, který se zobrazí v panelu Vazby, vyberte Odpojit v nabídce panelu Vazby. Když vložíte textový soubor, jeho název se automaticky odstraní z panelu Vazby.

Vyjmutí připojeného souboru

 1. Vyberte jeden nebo více vložených souborů v panelu Vazby.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte Vyjmout vazbu v nabídce panelu Vazby. Pokud existuje více instancí souboru, zvolte Vyjmout všechny výskyty [Název souboru] z nabídky panelu Vazby.

  • Klikněte na tlačítko Změnit vazbu  nebo vyberte Změnit vazbu v nabídce panelu Vazby.

 3. Zvolte, zda chcete soubor připojit na původní soubor nebo na složku, kterou InDesign vytvoří z vložených dat, uložených v dokumentu.

Použijte panel Vazby, chcete-li zkontrolovat stav libovolné vazby nebo nahradit soubory aktualizovanými nebo jinými soubory.

Když aktualizujete nebo znovu vytvoříte (změníte) vazbu na soubor, všechny transformace provedené v aplikaci InDesign se zachovají (pokud v předvolbách Zpracování souborů zvolíte Při změně vazby se zachovají rozměry). Pokud například importujete čtvercovou grafiku a otočíte ji o 30° a pak změníte vazbu na neotočenou grafiku, aplikace InDesign ji otočí o 30° tak, aby odpovídala rozvržení grafiky, kterou nahrazuje.

Poznámka:

Umístěné soubory EPS mohou obsahovat vazby OPI, které se objeví v panelu Vazby. Neměňte vazby OPI na jiné soubory než na ty, které určil autor souboru EPS; pokud to uděláte, může to mít za následek problémy se zaváděním písem a separacemi barev.

Volba změny velikosti grafiky v závislosti na změně vazby

Při změně vazby a nahrazení některé grafiky jiným zdrojovým souborem můžete ponechat rozměry obrazu souboru, který je nahrazován, nebo můžete zobrazit vstupní soubor v jeho skutečných rozměrech.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Zpracování souborů (Mac OS).

 2. Pokud chcete, aby se nové obrázky zobrazovaly ve stejné velikosti jako původní obrázky zvolte Zachovat rozměry obrazů při obnově vazby. Pokud zrušíte označení této volby, budou se nově připojené obrázky zobrazovat ve skutečné velikosti.

InDesign nejprve hledá chybějící vazbu ve složce, v níž se v aktuální relaci měnila vazba jiného souboru. Potom hledá vazbu ve stejné složce, v níž se nachází dokument. Jestliže nemůže vazbu nalézt, hledá ve vzorové složce dokumentu.

Změněné vazby se také nazývají neaktuální vazby.

 1. V panelu Vazby proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li aktualizovat určité vazby, vyberte jednu nebo více vazeb označených ikonou změněné vazby . Potom klikněte na tlačítko Aktualizovat vazbu , nebo zvolte Aktualizovat vazbu z nabídky panelu Vazby.

  • Chcete-li aktualizovat odkazy, vyberte možnost Aktualizovat všechny vazby z nabídky panelu Vazby, nebo vyberte změněný odkaz a kliknutím na klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) stiskněte tlačítko Aktualizovat vazbu.

  • Chcete-li aktualizovat pouze jednu vazbu na grafiku, která se zobrazuje v několika místech v dokumentu, vyberte pouze podvazbu a zvolte Aktualizovat vazbu. Pokud vyberete „vzorovou“ vazbu, můžete aktualizovat všechny vazby na změněnou grafiku.

 1. Vyberte vazbu v panelu Vazby a klikněte na tlačítko Změnit vazbu  nebo zvolte možnost Změnit vazbu z nabídky panelu Vazby. Pokud je vybrána „vzorová“ vazba více instancí, zvolte Změnit vazbu pro všechny výskyty [Název souboru] z nabídky panelu Vazby.

  Funkce obnovení vazby není dostupná ve spravovaném článku, pokud článek není vyhrazený.

 2. V dialogovém okně, které se zobrazí, zvolte Hledat chybějící vazby v této složce, pokud chcete, aby aplikace InDesign vyhledala ve složce soubory, které mají stejný název jako ostatní chybějící připojené soubory. Pokud tato volba není vybrána, bude změněna vazba pouze vybraného obrázku.
 3. Zapnutá volba Zobrazit volby importu umožňuje řídit způsob importu nového zdrojového souboru.
 4. Najděte nový zdrojový soubor a dvojitě klikněte na něj.
 5. Zvolte volby importu, pokud jste zaškrtli Zobrazit volby importu. (Viz Volby importu pro grafiky.)
 1. Chcete-li obnovit chybějící vazbu, vyberte vazbu označenou ikonou chybějící vazby  v panelu Vazby a klikněte na tlačítko Změnit vazbu .
 2. V dialogovém okně, které se zobrazí, zvolte Hledat chybějící vazby v této složce, pokud chcete, aby se změnily vazby chybějících souborů v dané složce. Vyhledejte soubor a dvojitě klikněte na něj.

Aplikace InDesign standardně kontroluje chybějící vazby a pokouší se je při otevření dokumentu vyřešit. Dvě možnosti předvoleb umožňují aplikaci InDesign kontrolovat a vyhledávat chybějící vazby automaticky při otevření dokumentu.

Překontrolovat vazby před otevřením dokumentu

Pokud tuto volbu vypnete, aplikace InDesign otevře okamžitě dokument a stav vazeb zůstane nevyřešený, dokud nebude zjištěno, zda jsou vazby aktuální, chybějící nebo změněné. Pokud zapnete tuto možnost, aplikace InDesign bude zjišťovat změněné nebo chybějící vazby.

Najít chybějící vazby před otevřením dokumentu

Pokud tuto volbu vypnete, aplikace InDesign se nepokusí vyřešit chybějící vazby. Tuto volbu je vhodné vypnout, pokud vazby snižují výkon spojení se serverem nebo v případě výskytu neočekávaných vazeb. Tato volba není k dispozici, pokud je vypnuta volba Překontrolovat vazby před otevřením dokumentu.

Hledat chybějící vazby

Příkaz Hledat chybějící vazby použijte k vyhledání a vyřešení chybějících vazeb v dokumentu. Tento příkaz je užitečný, pokud jste v nastavení vypnuli možnost Najít chybějící vazby před otevřením dokumentu a nyní máte chybějící vazby. Tento příkaz je také užitečný, pokud připojujete server, na kterém se ukládají obrázky po otevření dokumentu.

 • Chcete-li změnit nastavení vazeb, otevřete část Zpracování souborů v dialogovém okně Předvolby, kde můžete zapnout možnost Překontrolovat vazby před otevřením dokumentu a Najít chybějící vazby před otevřením dokumentu.
 • Pokud chcete, aby aplikace InDesign vyřešila chybějící vazby, zvolte v nabídce panelu Vazby příkaz Pomůcky > Hledat chybějící vazby.

  Tento příkaz je nedostupný, pokud dokument neobsahuje chybějící vazby.

 1. V dialogu Předvolby zvolte Zpracování souborů.
 2. Z nabídky Výchozí složka pro obnovu vazby zvolte libovolnou z následujících voleb a pak klikněte na tlačítko OK:

  Poslední složka pro obnovu vazby

  Tato volba zobrazí poslední použitou složku vybranou při obnově vazby, která odpovídá chování aplikace InDesign CS3.

  Původní složka vazeb

  Tato volba zobrazí původní umístění připojeného souboru, který odpovídá chování aplikace InDesign verze CS2 a starší.

Použijte příkaz Kopírovat vazby do k zkopírování souborů grafiky do jiné složky a přesměrování vazeb na zkopírované soubory. Tento příkaz je zejména užitečný pro přesun souborů do jiné jednotky, například při přesunu souborů z disku DVD na pevný disk.

 1. Vyberte vazby na soubory, které chcete kopírovat a z nabídky panelu Vazby zvolte Pomůcky > Kopírovat vazby do.
 2. Určete složku, do které se zkopírují připojené soubory, a klikněte na Vybrat.

Pokud použijete příkaz Znovu navázat na složku, můžete nastavit vazbu na složku, která obsahuje soubory se stejnými názvy jako mají neaktuální vazby. Například pokud stávající vazby odkazují na obrázky v nízkém rozlišení, můžete určit odlišnou složku, která obsahuje obrázky ve vysokém rozlišení. Můžete určit odlišnou příponu souborů: můžete například změnit příponu připojených souborů z .jpg na .tiff.

Příkaz Znovu navázat na složku není dostupný ve spravovaném článku InCopy, pokud článek není vyhrazený.

 1. V panelu Vazby vyberte jednu nebo více vazeb.
 2. V nabídce panelu Vazby zvolte Znovu navázat na složku.
 3. Vyberte umístění nové složky.
 4. Chcete-li použít odlišnou příponu, zvolte Sjednotit stejné názvy souborů až na tuto koncovku a zadejte novou příponu (například AI, TIFF nebo PSD).
 5. Klikněte na Vybrat.

Příkaz Změnit vazbu přípony souboru umožňuje umístit obrazy na základě přípon souboru. Máte-li například v dokumentu různé obrazy JPEG, můžete je nahradit soubory PSD. Soubory s jinými příponami musí být ve stejné složce jako nahrazované soubory s vazbou.

 1. Zkontrolujte, zda se soubory s jinými příponami souboru zobrazují ve stejné složce jako původní soubory.
 2. V panelu Vazby vyberte jednu nebo více vazeb.
 3. V nabídce panelu Vazby zvolte Změnit příponu souboru vazby.
 4. Určete, které přípony souboru mají nahradit vybrané soubory a klikněte na možnost Změnit vazbu.

Nahrazení importovaného souboru pomocí příkazu Umístit

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li nahradit obsah grafického rámečku, například importovanou grafiku, vyberte rámeček nástrojem pro výběr .

   Chcete-li nahradit obsah grafického rámečku, například importovanou grafiku, vyberte rámeček nástrojem poloha.

  • Chcete-li nahradit obsah textového rámečku, klikněte nástrojem text do textového rámečku, aby se zobrazil textový kurzor, a zvolte Úpravy > Vybrat vše.

 2. Zvolte Soubor > Umístit.
 3. Najděte a vyberte nový soubor.
 4. Zkontrolujte, že je vybraná volba Nahradit vybranou položku, a pak klikněte na Otevřít.
 5. Klikněte na Otevřít.

Můžete kopírovat celou cestu připojeného obrázku nebo cestu ve stylu platformy. Kopírování celé cesty k obrázku je užitečné, pokud chcete oznámit členům týmu, kde se obrázek nachází. Například můžete zkopírovat úplnou cestu a vložit ji do e-mailové zprávy. Kopírování cesty v rámci platformy je užitečné pro skriptování nebo pro určení polí obrázků při sloučení dat.

 1. Vyberte vazbu v panelu Vazby.
 2. Z nabídky panelu Vazby vyberte možnost Kopírovat informace > Kopírovat celou cestu nebo Kopírovat cestu stylu platformy.
 3. Vložte cestu.

Úpravy původní kresby

Pomocí příkazu Upravit originál můžete otevřít většinu grafik v aplikaci, ve které jste je vytvořili, takže je pak můžete podle potřeby upravit. Jakmile uložíte původní soubor, dokument, ve kterém je tento soubor připojený, se aktualizuje s použitím nové verze.

Poznámka:

Pokud si v InDesignu vyhradíte a vyberete rámeček spravované grafiky (takový, který byl exportován do InCopy) místo výběru samotné grafiky, tato grafika se otevře v InCopy.

Úpravy původní kresby pomocí výchozí aplikace

Aplikace InDesign standardně volí aplikaci, která se použije k otevření souboru, dle informací operačního systému.

 1. Na stránce nebo v panelu Vazby zvolte jeden nebo více obrazů.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • V panelu Vazby klikněte na tlačítko Upravit originál .

  • Vyberte Úpravy > Upravit originál.

 3. Po provedení změn v původní aplikaci soubor uložte.

Úpravy původní kresby pomocí jiné aplikace

 1. Vyberte obraz.
 2. Zvolte Úpravy > Upravit v a určete aplikaci, kterou chcete použít k otevření souboru. Pokud se aplikace nezobrazí, zvolte Jiné a vyhledejte aplikaci.

Další podobné nápovědy

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe InDesign

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.