O prokladu

Svislý odstup mezi řádky textu se nazývá proklad (nebo také řádkování). Proklad se měří od účaří jednoho řádku textu k účaří řádku nad ním. Účaří je neviditelná čára, na které leží většina písmen – ta, která nemají dolní dotahy.

Standardně volba automatického prokladu nastaví proklad na 120 % velikosti písma (například 12bodový proklad pro písmo velikosti 10 bodů). Při použití automatického prokladu se v nabídce Proklad v panelu Znaky aplikace InDesign zobrazí hodnota prokladu v závorkách.

Proklad
Proklad

A. Proklad B. Výška textu C. Větší velikost textu jednoho slova zvětší proklad pro celý řádek. 

Změna prokladu

Standardně je proklad atribut znaku, což znamená, že v jednom odstavci můžete použít i více než jednu hodnotu prokladu. Největší hodnota prokladu v řádku textu určuje proklad pro tento řádek. Můžete ale v předvolbách vybrat volbu, aby se proklad aplikoval na celý odstavec, a ne na text v odstavci. Toto nastavení neovlivní proklad v existujících rámečcích.

Změna prokladu vybraného textu

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • V panelu Znaky nebo v ovládacím panelu zvolte požadovaný proklad z nabídky Proklad .

  • Vyberte stávající hodnotu prokladu a zadejte novou hodnotu.

  • Když vytváříte odstavcový styl, změňte proklad v panelu Základní znakové formáty.

Pokud InDesign změnu prokladu ignoruje, může to být způsobeno výběrem možnosti Svislé zarovnání nebo Zarovnávat k mřížce účaří. Vyberte Objekt > Volby textového rámečku a ověřte, že je Svislé zarovnání nastaveno na Nahoru, a dále ověřte, že v panelu Odstavec, v ovládacím panelu nebo ve odstavcovém stylu je vybrána volba Nezarovnávat k mřížce účaří.

Poznámka:

Svislé mezery můžete také upravit zarovnáním textu na mřížku účaří. Když je nastavená mřížka účaří, její nastavení má přednost před hodnotou prokladu.

Změna výchozího nastavení prokladu

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Z nabídky panelu Odstavec nebo z nabídky ovládacího panelu zvolte Zarovnání.
 3. Ve volbě Automatický proklad zadejte novou výchozí hodnotu v procentech. Minimální hodnota je 0 % a maximální hodnota je 500 %.

Poznámka:

Volba automatického prokladu ve vyskakovacím okně nabídky Proklad ovládacího panelu nastaví hodnotu Automatický proklad v dialogovém okně Zarovnání jako poměr (%) velikosti znaků. Výchozí hodnota je 175 % pro textové rámečky a 100 % pro mřížky rámečků.

Aplikování prokladu na celé odstavce

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Text (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Text (Mac OS).
 2. Vyberte Aplikovat proklad na celý odstavec a pak klikněte na OK.

Poznámka:

Když pro aplikování prokladu na text použijete znakový styl, proklad bude mít vliv pouze na text, na který je aplikovaný styl, a ne na celý odstavec, bez ohledu na nastavení volby Aplikovat proklad na celý odstavec.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online