Příručka uživatele Zrušit

Sazba textu

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Zalamování textu

Vzhled textu na stránce závisí na složité interakci procesů nazývané sazba. Pomocí mezer mezi slovy a písmeny, měřítka glyfů a vybraných možností rozdělování textu aplikace InDesign vytvoří váš text tak, aby co nejlépe podporoval zadané parametry.

Aplikace InDesign nabízí dvě metody sazby: (výchozí) Odstavcová sazba Adobe a Jednořádková sazba Adobe (obě v nabídce ovládacího panelu). Můžete vybrat sazbu k použití z nabídky panelu Paragraf, dialogového okna Zarovnání nebo nabídky řídicího panelu.

Aplikace InDesign podporuje čtyři metody vyvinuté pro sazbu, včetně Adobe Japanese Single-line Composer, Adobe Japanese Paragraph Composer, Adobe Paragraph Composer a Adobe Single-line Composer. Každá metoda kompozice vyhodnotí možné zalomení japonského textu či textu psaného latinkou, a vybere takové, které co nejlépe podporuje rozdělení textu a možnosti zarovnání zadané pro daný odstavec. Výchozí výběr je Odstavcová sazba Adobe pro japonštinu. Podrobnosti o těchto volbách naleznete v nápovědě aplikace InDesign.

Metody sazby

Aplikace InDesign nabízí dvě metody sazby: (výchozí) Odstavcová sazba Adobe a Jednořádková sazba Adobe. Obě metody sazby vyhodnocují možná místa zalomení řádku a zvolí taková místa, která nejlépe vyhovují volbám dělení slov a zarovnání, které jste pro daný odstavec zadali.

Odstavcová sazba Adobe

Zváží síť předělů pro celý odstavec a tím optimalizuje dřívější řádky odstavce, aby se odstranily nepěkné předěly v dalších řádcích. Výsledkem odstavcové sazby je rovnoměrnější rozmístění textu s menším počtem dělení slov.

Odstavcová sazba vytváří sazbu tak, že identifikuje možné body zalomení řádků, vyhodnotí je a přiřadí jim vážené ohodnocení podle takových kritérií, jako je rovnoměrnost mezer mezi písmeny, mezer mezi slovy a dělení slov.

Poznámka:

Chcete-li nastavit vztah mezi lepším rozložením mezer a menším počtem dělení, můžete použít dialogové okno Dělení slov. (Viz Dělení slov v textu.)

Jednořádková sazba Adobe

Nabízí tradiční přístup k sazbě textu, řádek po řádku. Tato volba je užitečná v případě, že chcete omezit změny sazby při úpravách v závěrečných fázích.

Volba metody sazby pro odstavec

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Z nabídky panelu Odstavec zvolte Odstavcová sazba Adobe (výchozí) nebo Jednořádková sazba Adobe.

  • Z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu zvolte Zarovnání a pak vyberte volbu z nabídky Sazba.

Poznámka:

K dispozici mohou být i další zásuvné moduly pro sazbu od jiných firem včetně rozhraní, pomocí kterých můžete nastavit parametry modulu.

Nastavení předvoleb sazby

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Sazba (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Sazba (Mac OS).

 2. Pomocí zvýrazňování na obrazovce můžete identifikovat problémy se sazbou, když zaškrtnete Keep Violations, H&J Violations (dělení slov a zarovnání), Vlastní Tracking/Kerning, Nahrazená písma a Nahrazené glyfy.

 3. Pod možnostmi Obtékání textu zaškrtněte možnosti Zarovnat text vedle objektu, Přeskočit podle prokladu, Obtékání textu ovlivňuje pouze text dole, Uspokojit odrážky textu a také Obtékání textu.

 4. V nabídce Režimy kompatibility Mojikumi určete, zda chcete Použít nová svislá měřítka nebo Použít Mojikumi na základě CID.

 5. Klikněte na OK.

Dělení slov v textu

Nastavení, která zvolíte pro dělení slov a zarovnání do bloku, mají vliv na vodorovné mezery v řádcích a na estetický vzhled textu na stránkách. Volby dělení určují, zda mohou být slova rozdělena, a pokud mohou, která dělení jsou přípustná.

Zarovnání závisí na vybrané volbě zarovnání, určených mezerách mezi slovy a písmeny a použitém měřítku zvětšení nebo zmenšení glyfů. Můžete také zarovnat samostatná slova v úzkých sloupcích textu zarovnaného do bloku.

Nastavení dělení slov ručně

Slova můžete dělit ručně nebo automaticky, nebo můžete použít kombinaci obou metod. Nejbezpečnější způsob, jak dělit slova ručně, je vložit neviditelný rozdělovník, který není viditelný, dokud není potřeba slovo rozdělit na konci řádku. Umístění neviditelného rozdělovníku na začátek slova zabrání rozdělení slova.

 1. Textovým nástrojem  klikněte v místě, kde chcete vložit rozdělovník.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Text > Vložit speciální znak > Rozdělovníky a pomlčky > Neviditelný rozdělovník.

  • Neviditelný rozdělovník vložíte stisknutím Ctrl+Shift+- (Windows) nebo Command+Shift+- (Mac OS).

Poznámka:

Vložení neviditelného rozdělovníku do slova nezaručí, že se slovo rozdělí. Zda se slovo rozdělí nebo ne, závisí na dalších nastaveních dělení slov a sazby. Vložení neviditelného rozdělovníku ale zaručí, že slovo se může rozdělit pouze v místě, kde je rozdělovník.

Nastavení automatického dělení slov

Dělení slov vychází ze seznamu slov, který může být uložen v samostatném souboru uživatelského slovníku na počítači nebo v dokumentu. Konzistentní rozdělení slov zaručíte tím, že určíte seznam slov jako referenci, obzvlášť pokud plánujete pro dokument použít poskytovatele služeb nebo pokud pracujete ve skupině.

Nastavení voleb automatického dělení slov pro odstavec

Nastavením voleb automatického dělení slov můžete určit vztah mezi lepším rozložením mezer a menším počtem dělení. Můžete také zabránit dělení slov napsaných velkými písmeny a posledního slova v odstavci.

 1. Klikněte do odstavce nebo vyberte rozsah odstavců, které chcete ovlivnit.
 2. Z nabídky panelu Odstavec zvolte Dělení slov.
 3. Vyberte volbu Dělit slova.
 4. Proveďte požadované změny následujících nastavení a pak klikněte na OK.

  Slova delší než _ písmen

  Určete minimální počet znaků ve slovech, která se mohou rozdělit.

  Po prvních _ písmenech nebo Před posledními _ písmeny

  Určete minimální počet znaků na začátku nebo na konci slova, které se mohou oddělit rozdělovníkem. Když pro tyto volby zadáte například hodnotu 3, slovo aromatic se bude dělit jako aro- matic a ne jako ar- omatic nebo aromat- ic.

  Limit počtu dělení _ Rozdělovníky

  Určete maximální počet dělení, která se mohou vyskytnout na po sobě následujících řádcích. Nula znamená neomezený počet dělení.

  Zóna dělení

  Určete velikost prázdného místa povoleného na konci řádku nezarovnaného textu, než se použije dělení slov. Tato volba se použije pouze v případě, že používáte jednořádkovou sazbu s nezarovnaným textem.

  Lepší mezery / Méně rozdělovníků

  Chcete-li změnit vyvážení mezi těmito nastaveními, nastavte jezdec dole v dialogovém okně.

  Dělit slova velkými písmeny

  Chcete-li zabránit dělení slov napsaných velkými písmeny, odznačte tuto volbu.

  Dělit poslední slovo

  Chcete-li zabránit dělení posledních slov v odstavcích, odznačte tuto volbu.

  Dělit slova mezi sloupci

  Chcete-li zabránit dělení slov mezi sloupci, rámečky nebo stránkami, odznačte tuto volbu.

Vypnout dělení slov

Pokud chcete vypnout automatické dělení slov pro odstavec, postupujte podle jednoho z těchto kroků:

 1. Zrušte výběr Dělit slova na panelu Odstavec.

 2. Vyberte Dělení slov v nabídce panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu a zrušte výběr Dělit slova v dialogovém okně Nastavení dělení slov.

  Poznámka:

  Dělení slov můžete také vypnout ve stylu odstavců.

Zákaz nežádoucího rozdělení slov

Použitím nerozdělitelných (pevných) rozdělovníků můžete zabránit rozdělení určitých slov – například vlastních jmen nebo slov, která mají po rozdělení nežádoucí části. Pomocí nerozdělitelných (pevných) mezer můžete také zabránit rozdělení více slov – například skupiny iniciál a příjmení (P. T. Barnum).

Zabránění rozdělení textu

 1. Vyberte text, který chcete zachovat na stejném řádku.
 2. Z nabídky panelu Znaky nebo z nabídky ovládacího panelu zvolte Bez rozdělení.
Poznámka:

Jiný způsob zákazu rozdělení slova představuje neviditelný rozdělovník na začátku slova. Neviditelný rozdělovník vložíte stisknutím Ctrl+Shift+- (Windows) nebo Command+Shift+- (Mac OS).

Vytvoření nerozdělitelného rozdělovníku

 1. Textovým nástrojem  klikněte v místě, kde chcete vložit rozdělovník.
 2. Zvolte Text > Vložit speciální znak > Rozdělovníky a pomlčky > Nerozdělitelný rozdělovník.

Vytvoření nerozdělitelné mezery

 1. Textovým nástrojem  klikněte v místě, kde chcete vložit mezeru.
 2. Zvolte Text > Vložit prázdné místo > Nerozdělitelná mezera (nebo jakýkoliv jiný znak mezery).

Šířka nerozdělitelné mezery se mění v závislosti na velikosti písma, nastavení zarovnání a nastavení mezer mezi slovy, zatímco znak Nerozdělitelná mezera (pevná šířka) zachovává stejnou šířku bez ohledu na kontext.

Změna nastavení zarovnání

V panelu Zarovnání lze přesně řídit velikost mezer mezi slovy, písmeny a glyfy. Nastavení mezer je zvlášť užitečné pro text zarovnaný do bloku, ale mezery můžete upravit i v textu, který není zarovnaný do bloku.

Poznámka:

Nastavení mezer slov, mezer znaků a měřítka glyfů jsou ignorovány pro nastavení zarovnání u textu CJK. Chcete-li nastavit mezery mezi znaky textu CJK, použijte dialogové okno Mojikumi.

Nastavení mezer slov a mezer znaků v textu zarovnaném do bloku

 1. Vložte textový kurzor do odstavce, který chcete změnit, nebo vyberte textový objekt nebo rámeček, chcete-li změnit všechny jeho odstavce.
 2. Z nabídky panelu Odstavec zvolte Zarovnání.
 3. Zadejte hodnoty pro Mezery slov, Mezery znaků a Měřítko glyfů. Hodnoty Minimální a Maximální určují přijatelný rozsah velikosti mezer pouze pro odstavce zarovnané do bloku. Hodnota Požadované určuje požadovanou velikost mezer pro odstavce zarovnané do bloku i pro nezarovnané odstavce.

  Mezery slov

  Mezery mezi slovy, které vzniknou stisknutím mezerníku. Hodnoty pro Mezery slov mohou být v rozsahu od 0 % do 1000 %; při 100 % se mezi slova nepřidávají větší mezery.

  Mezery znaků

  Vzdálenost mezi písmeny, včetně hodnoty vyrovnání párů a prostrkání. Hodnoty pro Mezery znaků mohou být v rozsahu od -100 % do 500 %: při 0 % se mezi znaky nepřidávají žádné mezery, při 100 % se mezi znaky přidá celá šířka mezery.

  Měřítko glyfů

  Šířka znaků (glyf je libovolný znak v písmu). Hodnoty volby Měřítko glyfů se mohou pohybovat v rozmezí 50% až 200%.

  Poznámka:

  Nastavení mezer se vždy aplikuje na celý odstavec. Chcete-li nastavit rozestupy jen několika znaků, ale ne v celém odstavci, použijte volbu Prostrkání.

 4. Nastavte volbu Zarovnání jednoho slova, abyste určili, jak chcete zarovnat odstavce s jedním slovem.

  V úzkých sloupcích se občas může vyskytnout jedno slovo samostatně na řádku. Pokud je pro odstavec nastavené zarovnání do bloku, může se jedno slovo na řádku příliš roztáhnout. Místo toho, abyste takové slovo nechali plně zarovnané do bloku, můžete ho umístit na střed nebo zarovnat na levý nebo pravý okraj.

Nastavení mezer mezi glyfy v zarovnaném textu

 1. Kliknutím umístěte textový kurzor do odstavce nebo vyberte odstavce, které chcete ovlivnit.
 2. Z nabídky panelu Odstavec zvolte Zarovnání.
 3. Zadejte hodnoty pro měřítko glyfů do polí Minimální, Požadovaná a Maximální. Pak klikněte na OK.
Před (nahoře) a po (dole) změně měřítka glyfů v zarovnaném textu

Poznámka:

Změna měřítka glyfů vám může pomoci dosáhnout rovnoměrného zarovnání do bloku; ale hodnoty lišící se o více než 3 % od výchozí hodnoty 100 % mohou deformovat tvary písmen. Pokud se nesnažíte vytvářet speciální efekt, je nejlepší zachovat nízké hodnoty změny měřítka glyfů, například 97–100–103.

Použití zarovnávací mezery v textu zarovnaném do bloku

Znak zarovnávací mezera vloží do posledního řádku odstavce zarovnaného do bloku mezeru s proměnnou šířkou – mezi poslední slovo a znak označující konec článku z ozdobného písma. V nezarovnaném textu funguje zarovnávací mezera jako normální mezera mezi slovy. V textu zarovnaném do bloku se rozšíří, aby zaplnila veškeré zbývající místo na posledním řádku. Použití zarovnávací mezery může při použití odstavcové sazby Adobe podstatně změnit způsob formátování celého odstavce.

Před a po vložení znaku zarovnávací mezera

 1. Textovým nástrojem  klikněte přímo před znak konce článku.
 2. Zvolte Text > Vložit prázdné místo > Zarovnávací mezera.
Poznámka:

Efekt zarovnávací mezery se neprojeví, dokud na odstavec neaplikujete volbu Do bloku všechny řádky.

Zvýraznění řádků, které jsou příliš volné nebo těsné

Protože sazbu řádku textu kromě mezer mezi slovy a znaky ovlivňuje i řada dalších faktorů (například předvolby dělení slov), InDesign nemůže vždy dodržet požadované nastavení mezer mezi slovy a znaky. Můžete ale problémy v sazbě řádků textu žlutě zvýraznit; nejtmavší ze tří odstínů označuje nejvážnější problémy.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Sazba (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Sazba (Mac OS).
 2. Vyberte Porušení dělení a zarovnání a klikněte na OK.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.