Příručka uživatele Zrušit

Odstíny

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

O odstínech

Odstín je světlejší verze barvy. Používání odstínů je ekonomický způsob vytváření dalších variací přímých barev, aniž byste museli platit za další tištěné přímé barvy. Použití odstínů je také rychlý způsob vytváření světlejších verzí výtažkových barev, i když v tomto případě nesnižuje cenu tisku výtažkových barev. Stejně jako u barev bez odstínů je dobré pojmenovat a uložit odstíny v panelu Vzorník, abyste mohli rychle upravovat všechny výskyty odstínu v dokumentu.

Přímá barva a její odstíny

Odstín přímé barvy se tiskne na stejné tiskové desce (výtažku) jako přímá barva. Odstín výtažkové barvy násobí každou výtažkovou složku CMYK procenty odstínu, například 80 % odstín barvy C10 M20 Y40 K10 je barva C8 M16 Y32 K8.

Protože barvy a odstíny se aktualizují společně, pokud upravíte políčko barvy, všechny objekty používající odstín tohoto políčka se odpovídajícím způsobem aktualizují. Pomocí příkazu Volby políčka v panelu Vzorník můžete také upravit základní políčko pojmenovaného odstínu; tím se aktualizují i ostatní odstíny odvozené od stejného políčka.

Rozsah odstínu v Adobe Creative Suite 3 může být od 0 % do 100 % – čím je číslo nižší, tím je odstín světlejší.

Vytváření a úpravy odstínů

Pomocí jezdce Odstín v panelu Vzorník nebo Barva můžete upravit odstín jednotlivých objektů nebo vytvořit odstíny. Odstín může být v rozsahu od 0 % do 100 % – čím je číslo nižší, tím bude odstín světlejší.

Protože barvy a odstíny se aktualizují společně, pokud upravíte políčko barvy, všechny objekty používající odstín tohoto políčka se odpovídajícím způsobem aktualizují. Pomocí příkazu Volby políčka v panelu Vzorník můžete také upravit základní políčko pojmenovaného odstínu; tím se aktualizují i ostatní odstíny odvozené od stejného políčka.

Vytvoření políčka odstínu pomocí panelu Vzorník

 1. V panelu Vzorník vyberte políčko barvy.

 2. Vyberte šipku vedle pole Odstín.

 3. Přetáhněte jezdec Odstín a klikněte na tlačítko Nové políčko  nebo zvolte Nové políčko odstínu v nabídce panelu Vzorník.

Odstín se objeví v panelu Vzorník s názvem základní barvy a procenty odstínu.

Vytvoření políčka odstínu pomocí panelu Barvy

 1. Vyberte políčko v panelu Vzorník.

 2. V panelu Barvy přetáhněte jezdec Odstín nebo zadejte hodnotu odstínu v poli Procenta.

 3. V nabídce panelu Barvy zvolte Přidat do vzorníku.

  Přetáhněte jezdec Odstín, a pak zvolte Přidat do vzorníku.

Vytvoření nepojmenovaného odstínu

 1. V panelu Vzorník vyberte pole pro výplň nebo tah.

 2. Přetáhněte jezdec Odstín nebo zadejte hodnotu odstínu v poli procent.

Úpravy políčka odstínu nebo políčka základní barvy

 1. V panelu Vzorník dvojitě klikněte na políčko odstínu.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů a klikněte na OK:

  • Chcete-li upravit odstín, změňte hodnotu Odstín. Tím aktualizujete všechny objekty, používající toto políčko odstínu.

  • Chcete-li upravit políčko základní barvy odstínu, změňte Režim barvy nebo hodnoty pro Režim barvy. Tím aktualizujete i všechny ostatní odstíny založené na stejném políčku barvy.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.