O odstínech

Odstín je světlejší verze barvy. Používání odstínů je ekonomický způsob vytváření dalších variací přímých barev, aniž byste museli platit za další tištěné přímé barvy. Použití odstínů je také rychlý způsob vytváření světlejších verzí výtažkových barev, i když v tomto případě nesnižuje cenu tisku výtažkových barev. Stejně jako u barev bez odstínů je dobré pojmenovat a uložit odstíny v panelu Vzorník, abyste mohli rychle upravovat všechny výskyty odstínu v dokumentu.

Přímá barva a její odstíny
Přímá barva a její odstíny

Odstín přímé barvy se tiskne na stejné tiskové desce (výtažku) jako přímá barva. Odstín výtažkové barvy násobí každou výtažkovou složku CMYK procenty odstínu, například 80 % odstín barvy C10 M20 Y40 K10 je barva C8 M16 Y32 K8.

Protože barvy a odstíny se aktualizují společně, pokud upravíte políčko barvy, všechny objekty používající odstín tohoto políčka se odpovídajícím způsobem aktualizují. Pomocí příkazu Volby políčka v panelu Vzorník můžete také upravit základní políčko pojmenovaného odstínu; tím se aktualizují i ostatní odstíny odvozené od stejného políčka.

Rozsah odstínu v Adobe Creative Suite 3 může být od 0 % do 100 % – čím je číslo nižší, tím je odstín světlejší.

Vytváření a úpravy odstínů

Pomocí jezdce Odstín v panelu Vzorník nebo Barva můžete upravit odstín jednotlivých objektů nebo vytvořit odstíny. Odstín může být v rozsahu od 0 % do 100 % – čím je číslo nižší, tím bude odstín světlejší.

Protože barvy a odstíny se aktualizují společně, pokud upravíte políčko barvy, všechny objekty používající odstín tohoto políčka se odpovídajícím způsobem aktualizují. Pomocí příkazu Volby políčka v panelu Vzorník můžete také upravit základní políčko pojmenovaného odstínu; tím se aktualizují i ostatní odstíny odvozené od stejného políčka.

Vytvoření políčka odstínu pomocí panelu Vzorník

 1. V panelu Vzorník vyberte políčko barvy.

 2. Vyberte šipku vedle pole Odstín.

 3. Přetáhněte jezdec Odstín a klikněte na tlačítko Nové políčko  nebo zvolte Nové políčko odstínu v nabídce panelu Vzorník.

Odstín se objeví v panelu Vzorník s názvem základní barvy a procenty odstínu.

Vytvoření políčka odstínu pomocí panelu Barvy

 1. Vyberte políčko v panelu Vzorník.

 2. V panelu Barvy přetáhněte jezdec Odstín nebo zadejte hodnotu odstínu v poli Procenta.

 3. V nabídce panelu Barvy zvolte Přidat do vzorníku.

  Jezdec Odstín a možnost Přidat do vzorníku
  Přetáhněte jezdec Odstín, a pak zvolte Přidat do vzorníku.

Vytvoření nepojmenovaného odstínu

 1. V panelu Vzorník vyberte pole pro výplň nebo tah.

 2. Přetáhněte jezdec Odstín nebo zadejte hodnotu odstínu v poli procent.

Úpravy políčka odstínu nebo políčka základní barvy

 1. V panelu Vzorník dvojitě klikněte na políčko odstínu.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů a klikněte na OK:

  • Chcete-li upravit odstín, změňte hodnotu Odstín. Tím aktualizujete všechny objekty, používající toto políčko odstínu.

  • Chcete-li upravit políčko základní barvy odstínu, změňte Režim barvy nebo hodnoty pro Režim barvy. Tím aktualizujete i všechny ostatní odstíny založené na stejném políčku barvy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online