Určení tiskových značek

Když připravujete dokument pro tisk, potřebujete množství značek, které pomohou tiskárně určit, kde se má papír oříznout, jak zarovnat filmy výtažků při produkci nátisků, změřit film pro správnou kalibraci a denzitu bodů a podobně. Když vyberete kteroukoliv volbu tiskových značek, hranice stránky se rozšíří, aby se na stránku vešly tiskové značky, spadávky (části textu nebo objektů, které přesahují za okraje stránky, aby řešily mírné nepřesnosti při oříznutí) nebo oblast popisů (oblast mimo stránku a spadávky, která obsahuje pokyny pro tisk nebo informace o schválení úlohy).

Když nastavujete ořezové značky a chcete, aby kresba obsahovala oblast spadávky nebo popisů, musíte rozšířit kresbu až za ořezové značky. Dále zajistěte, aby velikost média byla dostatečně velká pro tisk stránky a všech tiskových značek, spadávky nebo oblasti popisů. Pokud se dokument na médium nevejde, můžete pomocí volby Poloha stránky v oblasti Nastavení v dialogovém okně Tisk určit, kde se položky oříznou.

Pokud vyberete volbu Ořezové značky, při tisku dvojstránky se vytisknout značky ohybu jako plné čáry.

Tiskové značky
Tiskové značky

A. Ořezové značky B. Soutisková značka C. Informace o stránce D. Pruhy barev E. Značky spadávky F. Oblast popisu 
  1. Zvolte Soubor > Tisknout.
  2. klikněte na Značky a spadávky na levé straně tiskového dialogového okna.
  3. Vyberte buď Všechny tiskové značky nebo jednotlivé značky.

Určete oblasti spadávky a popisů v dialogovém okně Nastavení dokumentu. Oblasti spadávky a popisů se vypustí, když se dokument ořízne na konečnou velikost stránky. Objekty mimo oblast spadávky nebo popisů (podle toho, která z nich je větší) se netisknou.

Při tisku můžete lokálně změnit výchozí umístění značek spadávky v části Spadávka a popis v oblasti Značky a spadávky.

Soubory uložené ve formátu postscriptového souboru lze v některých aplikacích pro post-processing upravit a nastavit jejich vlastní proměnlivé spadávky.

  1. Zvolte Soubor > Tisknout.
  2. klikněte na Značky a spadávky na levé straně tiskového dialogového okna.
  3. Vyberte buď Všechny tiskové značky nebo jednotlivé značky.
  4. Chcete-li nastavení spadávky z dialogového okna Nastavení dokumentu lokálně změnit, vypněte volbu Použít nastavení spadávky z dokumentu a zadejte hodnoty od 0 do 6 palců (nebo jejich ekvivalenty) do polí Nahoře, Dole, Vlevo a Vpravo (pro jednostranné dokumenty) nebo Nahoře, Dole, Uvnitř a Vně (pro dvoustranné dokumenty s protilehlými stránkami). Chcete-li nastavit posun stejně na všech stranách stránky, klikněte na ikonu Změnit všechna nastavení na stejné hodnoty .
  5. Klikněte na Zahrnout oblast popisu, chcete-li tisknout objekty v oblasti popisu, která je určená v dialogu Nastavení dokumentu.

Poznámka:

Před tiskem můžete zobrazit náhled oblastí spadávky a popisu, když kliknete na Režim náhledu spadávky nebo na ikonu Režim náhledu popisu na spodním okraji panelu nástrojů. (Ty mohou být skryté pod ikonou Režim náhledu .)

Volby pro Značky a spadávky

Oblast Značky a spadávky obsahuje následující volby:

Všechny tiskové značky

Vybere všechny tiskové značky, včetně ořezových značek, značek spadávky, soutiskových značek, pruhů barev a informací o stránce.

Ořezové značky

Přidá tenké (vlasové) vodorovné a svislé linky, které určují, kde by se měla stránka oříznout. Ořezové značky mohou také usnadnit vzájemné zarovnání (spasování) výtažků barev. Když je použijete spolu se značkami spadávek, můžete vybrat překrývající se značky.

Značky spadávek

Přidá tenké (vlasové) linky, které ohraničují velikost přidané oblasti obrazu vně zadané velikosti stránky.

Soutiskové značky

Přidá mimo oblast stránky malé „terče“, které se používají k zarovnání různých výtažků v barevném dokumentu.

Pruhy barev

Přidá malé čtverce barev reprezentující tiskové barvy CMYK a odstíny šedi (po krocích 10 %). Poskytovatelé služeb používají tyto značky k nastavení hustoty (denzity) tiskové barvy v tiskařském stroji.

Stránkové informace

Vytiskne název souboru, číslo stránky, platné datum a čas a název výtažku barvy v 6bodovém písmu Helvetica v levém dolním rohu každého listu papíru nebo filmu. Volba Stránkové informace vyžaduje 0,5 palce (13 mm) podél vodorovného okraje.

Informace o stránce jsou vytištěny písmem GothicBBB-Medium-83pv-RKSJ-H (Medium Gothic).

Typ

Umožňuje zvolit výchozí nebo vlastní tiskové značky (například pro japonské stránky). Můžete si vytvořit vlastní tiskové značky nebo použít tiskové značky vytvořené jinou firmou.

Tloušťka

Zobrazuje možné tloušťky pro čáry ořezových značek a značek spadávky.

Posun

Určuje, jak daleko od okraje stránky (ne spadávky) vykreslí InDesign tiskové značky. Standardně kreslí InDesign tiskové značky 6 bodů od okraje stránky. Chcete-li zabránit kreslení tiskových značek přes spadávku, zadejte větší hodnotu posunu než je velikost spadávky.

Změna polohy stránky na médiu

Když tisknete dokument na jeden list média, který je větší než velikost dokumentu, můžete určit, kde budou na médiu oblasti přetečení a popisu, tiskové značky a samotná stránka pomocí voleb Poloha stránky v části Nastavení tiskového dialogového okna. Pokud se dokument nevejde na médium a musí se oříznout, můžete určit, která část dokumentu se ořízne. Obraz náhledu v tiskovém dialogovém okně zobrazuje výsledky.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit oblasti spadávky a popisu a tiskové značky, použijte volbu Přizpůsobit velikosti papíru místo volby Poloha stránky; stránky s přizpůsobenou velikostí jsou vždy vycentrované. Volby Poloha stránky jsou nedostupné, když je zapnutá volba Přizpůsobit velikosti papíru, Miniatury nebo Dlaždice.

  1. V oblasti Nastavení tiskového dialogového okna zvolte polohu v nabídce Poloha stránky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online