Met Photoshop kunt u tekengebieden, lagen, laaggroepen of Photoshop-documenten als PNG-, JPEG-, GIF- of SVG-afbeeldingsmiddelen exporteren.

Tekengebieden, lagen of documenten exporteren met Snel exporteren

Een Photoshop-document of alle tekengebieden erin exporteren

Selecteer Bestand > Exporteren > Snel exporteren als [afbeeldingsindeling]. Kies een doelmap als u daarom wordt gevraagd. Photoshop exporteert het huidige document als een afbeeldingsmiddel in de indeling die u in de instellingen voor snel exporteren hebt opgegeven. Als uw document tekengebieden bevat, worden alle tekengebieden afzonderlijk geëxporteerd wanneer u deze optie selecteert.

Geselecteerde lagen, laaggroepen of tekengebieden exporteren

Selecteer in het deelvenster Lagen de lagen, laaggroepen of tekengebieden die u als afbeeldingsmiddelen wilt exporteren. Klik met de rechtermuisknop op uw selectie en selecteer Snel exporteren als [afbeeldingsindeling] in het contextmenu. Kies een doelmap als u daarom wordt gevraagd.

Er wordt één afbeeldingsmiddel gegenereerd per geselecteerde laag of laaggroep of per geselecteerd tekengebied.

Voorkeuren voor Snel exporteren wijzigen

Standaard genereert Snel exporteren middelen altijd als PNG met transparantie en aanwijzingen zodat u een exportlocatie kunt kiezen. U kunt deze instellingen wijzigen door Voorkeuren > Exporteren of Bestand > Exporteren > Voorkeuren exporteren te kiezen en daarna het volgende op te geven:

 • Uw voorkeursindeling voor Snel exporteren: PNG, JPG, PNG-8, GIF of SVG
 • Indelingsspecifieke parameters. Voor PNG kunt u bijvoorbeeld opgeven of u middelen met de optie Transparantie (32-bits) ingeschakeld wilt exporteren of liever kleinere afbeeldingen (8-bits).
 • Locatie voor afbeeldingen die worden geëxporteerd met Snel exporteren. Selecteer hiervoor een van de volgende opties:

Elke keer vragen waar naartoe geëxporteerd moet worden: Vraagt u een locatie te selecteren telkens wanneer u middelen exporteert
Documenten exporteren naar een middelenmap naast het huidige document: Plaatst het afbeeldingsmiddel in een submap Middelen binnen de map met het oorspronkelijke Photoshop-document.

 • Of u metagegevens (copyright- en contactgegevens) wilt opnemen in de geëxporteerde middelen.
 • Of u de middelen wilt omzetten in de sRGB-kleurruimte.

Dialoogvenster Exporteren als: tekengebieden, lagen of documenten

Dialoogvenster Exporteren als: Tekengebieden, lagen of documenten
Het dialoogvenster Exporteren als

Met het dialoogvenster Exporteren als kunt u instellingen verfijnen telkens als u lagen, laaggroepen, tekengebieden of Photoshop-documenten als afbeeldingen exporteert.

 • Selecteer Bestand > Exporteren > Exporteren als om het huidige Photoshop-document te exporteren. Als uw document tekengebieden bevat, worden alle tekengebieden in het document geëxporteerd via dit dialoogvenster.
 • Om dit dialoogvenster voor lagen, laaggroepen of tekengebieden te openen, selecteert u deze in het deelvenster Lagen. Klik nu met de rechtermuisknop op uw selectie en selecteer Exporteren als in het contextmenu.

  Elke geselecteerde laag of laaggroep of elk geselecteerd tekengebied wordt geëxporteerd als een afzonderlijk afbeeldingsmiddel.

Opties in het dialoogvenster Exporteren als

U kunt de volgende opties in het dialoogvenster Exporteren als opgeven:

Indeling

Kies PNG, JPG, GIF of SVG.

Specifieke instelling voor de indeling

Geef voor PNG op of u middelen met de optie Transparantie (32-bits) ingeschakeld wilt exporteren of liever kleinere afbeeldingen (8-bits). Geef voor JPEG de gewenste afbeeldingskwaliteit op (0-100%). GIF-afbeeldingen zijn standaard transparant.

Opmerking:

Onthoud het volgende wanneer u PNG-middelen exporteert:

 • Als u Transparantie selecteert, worden 32-bits PNG-middelen gegenereerd
 • Als u Kleiner bestand selecteert, worden 8-bits PNG-middelen gegenereerd
 • Als u geen van beide opties kiest, worden 24-bits PNG-middelen gegenereerd

Grootte

Geef de breedte en de hoogte van het afbeeldingsmiddel op. Breedte en hoogte zijn standaard aan elkaar gekoppeld. Als u de breedte wijzigt, wordt de hoogte ook automatisch proportioneel gewijzigd. Zie Canvasgrootte als u de canvasgrenzen van het geëxporteerde middel wilt opgeven.

Schalen

Kies hoe groot de geëxporteerde afbeelding moet worden. Deze optie is handig voor het exporteren van middelen met een grotere of kleinere resolutie. Het wijzigen van de schaal heeft invloed op de afbeeldingsgrootte.

Nieuwe pixels berekenen Kies een resampling-methode. Resampling verwijst naar het veranderen van de hoeveelheid afbeeldingsgegevens wanneer u de pixelafmetingen of de resolutie van een afbeelding verandert, normaal gesproken wanneer een afbeelding wordt vergroot of verkleind.

Bilineair: Hiermee voegt u pixels toe door de kleurwaarden van de omringende pixels te middelen. Deze methode levert een gemiddelde kwaliteit op.

Bicubisch: Een langzamere maar meer precieze methode op basis van een onderzoek van de waarden van de omringende pixels. Middels complexe berekeningen produceert Bicubisch vloeiendere kleurtintgradaties dan de resampling-methode Bilineair of Naaste buur.

Bicubisch vloeiender: Geschikt voor het vergroten van afbeeldingen op basis van Bicubische interpolatie, maar ontworpen voor het produceren van vloeiendere resultaten.

Bicubisch scherper: Geschikt voor het verkleinen van een afbeelding op basis van Bicubische interpolatie terwijl de scherpte wordt verbeterd. Met deze methode blijven de details behouden wanneer u het aantal pixels wijzigt. Als Bicubisch scherper sommige gebieden van een afbeelding te scherp maakt, probeert u Bicubisch.

Bicubisch, automatisch: Hiermee wordt automatisch de bicubische sampling-methode gekozen die voor de afbeelding geschikt is.

Naaste buur: Een snelle, maar minder precieze methode waarbij de pixels in een afbeelding worden gedupliceerd. Deze methode wordt gebruikt voor illustraties met randen waarop geen anti-aliasing is toegepast. Harde randen blijven behouden en het bestand wordt kleiner. Het nadeel van deze methode is dat oneffen effecten kunnen ontstaan, die zichtbaar worden wanneer een afbeelding wordt geschaald of wanneer verschillende bewerkingen worden uitgevoerd op een selectie.

Details handhaven: Deze methode geeft bij het vergroten of verkleinen van de afbeelding de hoogste prioriteit aan het behoud van de details en de scherpte van de afbeelding.

Canvasgrootte

Als het middel een bepaalde breedte en hoogte in beslag moet nemen, geeft u die waarden op als de Canvasgrootte. In het dialoogvenster Exporteren als wordt de voorvertoning bijgewerkt en wordt de afbeelding gecentreerd binnen die grenzen.

Deze optie is handig in diverse scenario's, bijvoorbeeld:

 • U exporteert pictogrammen van verschillende grootten, die moeten worden gecentreerd in vakjes van 50x50 px.
 • U exporteert bannerafbeeldingen die kleiner of groter zijn dan de vereiste afmetingen.

Als de afbeelding groter is dan de canvasgrootte, wordt deze bijgesneden tot de breedte en hoogte die zijn ingesteld voor het canvas.

U kunt op Herstellen klikken om de waarden te herstellen naar de waarden die zijn ingesteld in Afbeeldingsgrootte.

Metagegevens

Bepaal of u metagegevens (copyright- en contactgegevens) wilt insluiten in de geëxporteerde middelen.

Kleurruimte

Geef het volgende op:

 • Of u de geëxporteerde middelen wilt omzetten in de sRGB-kleurruimte. Deze optie is standaard geselecteerd.
 • Of u het kleurprofiel wilt insluiten in het geëxporteerde middel.

Middelen exporteren bij verschillende formaten

Met het dialoogvenster Exporteren als kunt u de geselecteerde lagen, tekengebieden of documenten exporteren als middelen met verschillende grootten. Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster een relatieve middelgrootte, bijvoorbeeld 1,25x.
 2. Kies een achtervoegsel voor het bij de relatieve middelgrootte geëxporteerde middel. Bijvoorbeeld @1,25x. Met achtervoegsels kunt u de geëxporteerde middelen eenvoudig beheren.
 3. Klik, indien noodzakelijk, op het pluspictogram om meer grootten en achtervoegsels voor de geëxporteerde middelen op te geven.

Opmerking:

De schaalopties die u kiest, gelden voor alle geselecteerde lagen of tekengebieden.

Tekengebieden exporteren als PDF-documenten of afbeeldingsbestanden

Beperkingen en gebruikelijke fouten

SVG-exportbeperkingen

 • Tekst wordt mogelijk niet naar verwachting weergegeven. Voor de beste getrouwheid zet u de tekstlaag om in een vorm voordat u deze exporteert naar SVG.
 • Laagmaskers en uitknipmaskers worden niet naar verwachting weergegeven. Gebruik liever vectormaskers voor exporteren naar SVG.
 • De achtergrondlaag wordt transparant geëxporteerd naar SVG. Dupliceer de achtergrondlaag in het deelvenster Lagen om deze zichtbaar te maken in de geëxporteerde SVG-afbeelding.

Veelvoorkomende fouten

Lagen die leeg zijn of waarmee geen afbeeldingen kunnen worden gerenderd, kunnen niet worden gerenderd in het dialoogvenster Exporteren als. Dit kunnen uitknipmaskers, aanpassingslagen of gewoon lagen zonder pixels zijn.

De functie Exporteren kan de afbeelding niet renderen omdat deze afloopt buiten het canvas. Verplaats de afbeelding zodat deze past binnen het canvas.

U kunt de fout oplossen door te klikken op Gereed om het dialoogvenster Exporteren als te sluiten, het bestand op te slaan en Photoshop vervolgens opnieuw te starten.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid