Lagen selecteren

U kunt een of meerdere lagen selecteren om te bewerken. Voor sommige handelingen, zoals tekenen of het maken van kleur- en toonaanpassingen, kunt u slechts in één laag tegelijk werken. Een afzonderlijk geselecteerde laag wordt de actieve laag genoemd. De naam van de actieve laag verschijnt in de titelbalk van het documentvenster.

Voor andere handelingen, zoals verplaatsen, uitlijnen, transformeren of toepassen van stijlen in het deelvenster Stijlen, kunt u meerdere lagen tegelijk selecteren en bewerken. U kunt lagen selecteren in het deelvenster Lagen of met de tool Verplaatsen .

U kunt ook lagen koppelen. In tegenstelling tot meerdere lagen die tegelijk worden geselecteerd, blijven gekoppelde lagen gekoppeld wanneer u de selectie in het deelvenster Lagen wijzigt. Zie Lagen koppelen en ontkoppelen.

Opmerking:

Als het gebruik van een tool of opdracht niet het gewenste resultaat oplevert, is het mogelijk dat u de verkeerde laag hebt geselecteerd. Controleer in het deelvenster Lagen of u aan de juiste laag werkt.

Lagen selecteren in het deelvenster Lagen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op een laag in het deelvenster Lagen.
  • Als u meerdere aangrenzende lagen wilt selecteren, klikt u op de eerste laag en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de laatste laag klikt.
  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik in het deelvenster Lagen op meerdere niet-aangrenzende lagen om deze te selecteren.  

  Opmerking:

  Houd bij het selecteren Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik op het gebied buiten de laagminiatuur. Als u Ctrl of Command indrukt en op de laagminiatuur klikt, worden de ondoorzichtige delen van de laag geselecteerd.

  • Als u alle lagen wilt selecteren, kiest u Selecteren > Alle lagen.

  • Als u alle lagen van een vergelijkbaar type wilt selecteren (bijvoorbeeld alle tekstlagen), selecteert u een van de lagen en kiest u Selecteren > Gelijksoortige lagen.

  • Als u de selectie van een laag wilt opheffen, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klikt u op de laag.

  • Als u geen laag wilt selecteren, klikt u in het deelvenster Lagen onder de achtergrondlaag of onderste laag, of kiest u Selecteren > Selectie lagen opheffen.

Lagen in het documentvenster selecteren

U kunt een of meerdere lagen ook direct selecteren in het documentvenster.

 1. Selecteer de tool Verplaatsen .
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Schakel Automatisch selecteren op de optiebalk in en kies Laag in het keuzemenu. Klik vervolgens in het document op de laag die u wilt selecteren. De bovenste laag met pixels onder de cursor wordt geselecteerd.

  • Schakel Automatisch selecteren op de optiebalk in en kies Groep in het keuzemenu. Klik vervolgens in het document op de laag die u wilt selecteren. De bovenste groep met pixels onder de cursor wordt geselecteerd. Als u op een gedegroepeerde laag klikt, wordt deze geselecteerd.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) in de afbeelding en kies een laag in het contextmenu. In het contextmenu staan alle lagen met pixels onder de huidige positie van de aanwijzer.

Een laag in een groep selecteren

U kunt een groep openen en vervolgens een afzonderlijke laag in die groep selecteren.

 1. Klik op de groep in het deelvenster Lagen.
 2. Klik op het driehoekje links naast het mappictogram .
 3. Klik op een afzonderlijke laag in de groep.

Door lagen te groeperen, kunt u uw projecten beter ordenen en houdt u het deelvenster Lagen overzichtelijk. Door lagen te koppelen brengt u een relatie tussen de lagen tot stand, zelfs als ze niet naast elkaar staan in uw laagvolgorde.

Lagen groeperen en degroeperen

 1. Meerdere lagen selecteren in het deelvenster Lagen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Laag > Lagen groeperen.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u lagen naar het mappictogram onder in het deelvenster Lagen sleept om de lagen te groeperen.

 3. Als u de lagen wilt degroeperen, selecteert u de groep en kiest u Laag > Lagen degroeperen.

Lagen aan een groep toevoegen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer de groep in het deelvenster Lagen en klik op de knop Een nieuwe laag maken .

  • Sleep een laag naar de map van de groep.

  • Sleep een map van een groep naar een andere map van een groep. De groep en alle bijbehorende lagen worden verplaatst.

  • Sleep een bestaande groep naar de knop Nieuwe groep maken .

U kunt twee of meer lagen of groepen koppelen. In tegenstelling tot meerdere lagen die tegelijkertijd zijn geselecteerd, behouden gekoppelde lagen hun verhouding totdat ze worden ontkoppeld. U kunt transformatie verplaatsen of toepassen op gekoppelde lagen.

 1. Selecteer de lagen of groepen in het deelvenster Lagen.
 2. Klik op het koppelingspictogram  onder in het deelvenster Lagen.
 3. Als u lagen wilt ontkoppelen, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een gekoppelde laag en klik op het koppelingspictogram.

  • Als u de gekoppelde laag tijdelijk wilt uitschakelen, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op het koppelingspictogram voor de gekoppelde laag. Er verschijnt een rode X. Houd Shift ingedrukt en klik op het koppelingspictogram als u de koppeling weer wilt inschakelen.

  • Selecteer de gekoppelde lagen en klik op het koppelingspictogram. Als u alle gekoppelde lagen wilt selecteren, selecteert u een van de lagen en kiest u vervolgens Laag > Gekoppelde lagen selecteren.

Laagranden en handgrepen tonen

Door de randen van de inhoud in een laag weer te geven kunt u de inhoud verplaatsen en uitlijnen. U kunt ook de transformatiehandgrepen weergeven voor geselecteerde lagen en groepen zodat u deze kunt vergroten/verkleinen of roteren.

Lagen in Photoshop
Laaginhoud met randen (links) en met geactiveerde transformatiemodus (rechts)

De randen van de inhoud in een geselecteerde laag weergeven

 1. Kies Weergave > Tonen > Laagranden.

Transformatiehandgrepen weergeven in een geselecteerde laag

 1. Selecteer de tool Verplaatsen .
 2. Selecteer op de optiebalk Besturingselementen voor transformatie tonen.

  U kunt de laaginhoud vergroten/verkleinen en roteren met behulp van de transformatiehandgrepen. Zie Vrij transformeren.