Leer meer over het verplaatsen, kopiëren en verwijderen van geselecteerde pixels in uw afbeelding

Een selectie verplaatsen

 1. Selecteer de tool Verplaatsen .
 2. Plaats de aanwijzer binnen het selectiekader en sleep de selectie naar een nieuwe positie. Als u meerdere gebieden hebt geselecteerd, worden deze bij het slepen allemaal verplaatst.

  Een selectie verplaatsen in Photoshop
  Oorspronkelijke selectie (links) en selectie na verplaatsing met de tool Verplaatsen (rechts)

Selecties kopiëren en plakken

U kunt de tool Verplaatsen gebruiken om selecties te kopiëren terwijl u deze in of tussen afbeeldingen sleept. U kunt selecties ook kopiëren en verplaatsen met de opdrachten Kopiëren, Verenigd kopiëren, Knippen en Plakken. Bij slepen met de tool Verplaatsen neemt de bewerking minder geheugenruimte in beslag omdat u het klembord niet gebruikt.

Wanneer u een selectie of laag uit een afbeelding kopieert en deze plakt in een afbeelding met een andere resolutie, blijven de pixelafmetingen van de geplakte gegevens behouden. Daardoor kunnen de verhoudingen tussen het geplakte deel en de nieuwe afbeelding onjuist zijn. Gebruik de opdracht Afbeeldingsgrootte om dezelfde resolutie in te stellen voor de bronafbeeldingen en de doelafbeeldingen, voordat u gaat knippen en plakken of gebruik de opdracht Vrije transformatie om de grootte van de geplakte inhoud te wijzigen.

Afhankelijk van de instellingen voor kleurbeheer en het kleurprofiel van het bestand (of de geïmporteerde gegevens) wordt u mogelijk gevraagd hoe u de kleurgegevens van het bestand (of de geïmporteerde gegevens) wilt verwerken.

Inzicht in de opdrachten Kopiëren en Plakken

Kopiëren

Hiermee kopieert u het geselecteerde gebied naar de actieve laag.

Verenigd kopiëren

Hiermee maakt u een samengevoegde kopie van alle zichtbare lagen in het geselecteerde gebied.

Plakken

Hiermee plakt u een gekopieerde selectie op een andere plaats in de afbeelding of als een nieuwe laag in een andere afbeelding. Als u een selectie hebt gemaakt, plaatst u de gekopieerde selectie met de opdracht Plakken over de huidige selectie. Hebt u geen actieve selectie, dan wordt de gekopieerde selectie in het midden van het weergavegebied geplaatst.

Op locatie plakken

Als uit een ander Photoshop-document gekopieerde pixels op het klembord staan, wordt de selectie op dezelfde relatieve locatie in het doeldocument geplakt als in het brondocument.

Plakken in of Plakken buiten

Een gekopieerde selectie wordt in of buiten een andere selectie in een willekeurige afbeelding geplakt. De bronselectie wordt in een nieuwe laag geplakt en het selectiekader van de doelselectie wordt omgezet in een laagmasker.

Een selectie kopiëren

 1. Selecteer het gebied dat u wilt kopiëren.
 2. Kies Bewerken > Kopiëren of Bewerken > Verenigd kopiëren.

Een selectie kopiëren tijdens het slepen

 1. Selecteer de tool Verplaatsen  of houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt om de tool Verplaatsen te activeren.
 2. Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep de selectie die u wilt kopiëren en verplaatsen.

  Wanneer u kopieert naar een andere afbeelding, sleept u de selectie van het actieve afbeeldingsvenster naar het venster van de doelafbeelding. Als u niets hebt geselecteerd, wordt de volledige actieve laag gekopieerd. Terwijl u de selectie naar het andere afbeeldingsvenster sleept, wordt de rand van het venster gemarkeerd zodra u de selectie in het venster kunt neerzetten.

  Een selectie naar een andere afbeelding slepen in Photoshop
  Een selectie naar een andere afbeelding slepen

Meerdere kopieën van een selectie maken in een afbeelding

 1. Selecteer de tool Verplaatsen of houd Ctrl (Win) of Command (Mac) ingedrukt om de tool Verplaatsen te activeren.

 2. Kopieer de selectie:
  • Houd Alt (Win) of Option (Mac) ingedrukt en sleep de selectie.

  • Als u de selectie wilt kopiëren en het duplicaat 1pixel wilt verschuiven, houdt u Alt of Option ingedrukt en drukt u op een pijltoets.

  • Als u de selectie wilt kopiëren en het duplicaat 10 pixels wilt verschuiven, houdt u Alt+Shift (Win) of Option+Shift (Mac) ingedrukt en drukt u op een pijltoets.

   Zolang u Alt of Option ingedrukt houdt, wordt bij elke druk op een pijltoets een kopie van de selectie gemaakt, die op de opgegeven afstand van de laatste kopie wordt geplaatst. In dit geval wordt de kopie op dezelfde laag gemaakt.

Een selectie in of buiten een andere selectie plakken

 1. Knip of kopieer het deel van de afbeelding dat u wilt plakken.
 2. Selecteer het gebied waarin of waarbuiten u de selectie wilt plakken, in dezelfde of in een andere afbeelding. Als u buiten de selectie plakt, selecteert u een gebied dat kleiner is dan de gekopieerde selectie.

 3. Voer een van de twee volgende handelingen uit:
  • Kies Bewerken > Plakken speciaal > Plakken in. De inhoud van de bronselectie wordt weergegeven in de doelselectie.

  • Kies Bewerken > Plakken speciaal > Plakken buiten. De inhoud van de bronselectie wordt weergegeven rond de doelselectie.

  Met de opdracht Plakken in of Plakken buiten voegt u een laag en een laagmasker toe aan de afbeelding. In het deelvenster Lagen bevat de nieuwe laag een laagminiatuur voor de geplakte selectie naast een laagmaskerminiatuur. Het laagmasker is gebaseerd op de selectie waarin u plakt: de selectie is niet gemaskerd (wit), de rest van de laag is gemaskerd (zwart). De laag en het laagmasker zijn niet gekoppeld. U kunt deze dus onafhankelijk van elkaar verplaatsen.

  De opdracht Plakken in gebruiken in Photoshop
  De opdracht Plakken in

  A. Deelvensters geselecteerd B. Gekopieerde afbeelding C. Plakken in, opdracht D. Laagminiaturen en laagmasker in het deelvenster Lagen E. Geplakte verplaatste afbeelding 
 4. Selecteer de tool Verplaatsen of houd Ctrl (Win) of Command (Mac) ingedrukt om de tool Verplaatsen te activeren. Sleep vervolgens de bronselectie tot het gewenste deel ervan zichtbaar is door het masker.

 5. Als u wilt opgeven hoeveel van de onderliggende afbeelding zichtbaar blijft, klikt u op de laagmaskerminiatuur in het deelvenster Lagen, selecteert u een tekentool en bewerkt u het masker:
  • Als u meer van de afbeelding onder de laag wilt verbergen, tekent u met zwart op het masker.

  • Als u meer van de onderliggende afbeelding zichtbaar wilt maken, tekent u met wit op het masker.

  • Als u de onderliggende afbeelding gedeeltelijk zichtbaar wilt maken, tekent u met grijs op het masker.

 6. Als het resultaat naar wens is, kunt u Laag > Verenigen; omlaag laag kiezen om de nieuwe laag en het laagmasker samen te voegen met de onderliggende laag en de wijzigingen definitief te maken.

Tekst kopiëren en plakken tussen toepassingen

Met de opdrachten Knippen, Kopiëren en Plakken kunt u Photoshop-selecties kopiëren en in andere toepassingen plakken of illustraties uit andere toepassingen in Photoshop plakken. De geknipte of gekopieerde selectie blijft op het klembord staan totdat u een andere selectie knipt of kopieert. U kunt ook illustraties tussen Photoshop en Illustrator kopiëren aan de hand van slepen en neerzetten.

In bepaalde gevallen wordt de inhoud van het klembord omgezet in een rasterafbeelding. U krijgt een melding te zien wanneer een vectorillustratie wordt omgezet in pixels. De afbeelding wordt omgezet in pixels met de resolutie van het bestand waarin u de afbeelding plakt. Slimme vectorobjecten worden niet omgezet in pixels.

 1. Selecteer uw illustratie in de andere toepassing en kies Bewerken > Kopiëren.

 2. Selecteer in Photoshop de afbeelding waarin u de selectie wilt plakken.

 3. Kies Bewerken > Plakken.

 4. In het dialoogvenster Plakken selecteert u een van de volgende opties voor Plakken als:

  Slim object: hiermee plaatst u de illustratie als een slim object in een nieuwe laag.

  Pixels: hiermee worden illustraties omgezet in pixels terwijl ze geplakt worden. Hierbij worden meetkundig gedefinieerde vectorillustraties omgezet in pixels.

  Paden: hiermee wordt de kopie als pad in het deelvenster Paden geplakt. Als u tekst wilt kopiëren uit Illustrator, moet u de tekst eerst omzetten in contourtekst.

  Vormlaag: hiermee maakt u een nieuwe vormlaag die het pad als vectormasker gebruikt.

  Opmerking: Als u illustraties wilt kopiëren uit Adobe Illustrator, kan het zijn dat de standaardvoorkeuren voor het klembord in Illustrator verhinderen dat het dialoogvenster Plakken wordt weergegeven in Photoshop. Selecteer AICB in Voorkeuren van bestandsbeheer en het Klembord in Illustrator als u de opties voor Plakken wilt weergeven wanneer u de illustratie in Photoshop plakt.

 5. Als u bij de vorige stap Plakken als pixels hebt gekozen, kunt u de optie Anti-alias op de optiebalk selecteren om een vloeiende overgang tussen de randen van de selectie en de omringende pixels aan te brengen. U kunt de opdrachten in het menu Rand gebruiken als u al gegevens hebt samengevoegd en de pixelgegevens weer wilt extraheren.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • (Win) Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen.

  • (Mac) Kies Photoshop > Voorkeuren > Algemeen.

 2. Selecteer Klembord exporteren om de Photoshop-inhoud van het klembord op te slaan bij het afsluiten van Photoshop.

Voer een van de volgende handelingen uit om illustraties uit Illustrator te kopiëren:

 • Sleep een of meerdere Illustrator-vectorobjecten naar een geopende afbeelding in Photoshop. Zo ontstaat een vectorlaag met een slim object in de afbeelding. Kies Laag > Slimme objecten > Inhoud bewerken om de inhoud in Illustrator opnieuw te openen en deze te bewerken.

 • U kunt een vectorobject ook als pad kopiëren naar Photoshop door Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt te houden terwijl u uit Illustrator sleept.

 • Als u de inhoud van de momenteel in Photoshop geselecteerde laag wilt kopiëren naar Illustrator, sleept u de inhoud met de tool Verplaatsen van het Photoshop-venster naar een geopend Illustrator-document.

Geselecteerde pixels verwijderen of knippen

Kies Bewerken > Wissen of druk op Backspace (Win) of Delete (Mac). Als u een selectie wilt knippen en op het klembord wilt plaatsen, kiest u Bewerken > Knippen.

Wanneer u een selectie op een achtergrondlaag verwijdert, wordt de oorspronkelijke kleur vervangen door de achtergrondkleur. Wanneer u een selectie op een standaardlaag verwijdert, wordt de oorspronkelijke kleur vervangen door laagtransparantie.