Wanneer u Photoshop start, wordt het deelvenster Tools links in het scherm weergegeven. Sommige tools in het deelvenster Tools hebben opties die in de contextgevoelige optiebalk worden weergegeven.

U kunt bepaalde tools uitvouwen, zodat verborgen onderliggende tools zichtbaar worden. Een kleine driehoek rechts onder in het toolpictogram geeft aan dat er verborgen tools zijn.

U kunt informatie over elke tool bekijken door de aanwijzer erop te plaatsen. De naam van de tool verschijnt als knopinfo onder de aanwijzer.

Opmerking:

Bij gebruik van bepaalde werkruimten die deel uitmaken van Photoshop CC 2015 wordt de werkbalk aangepast. Wanneer u overschakelt op een van deze werkruimten, worden bepaalde tools mogelijk niet meer weergegeven op de werkbalk. Raadpleeg Ontbrekende tools op de werkbalk voor meer informatie over het oplossen van dit probleem.

Opmerking:

In Photoshop CS6 waren bepaalde tools als onderdeel van Photoshop Extended beschikbaar. Alle functies in het voormalige Photoshop Extended-aanbod zijn nu onderdeel van Photoshop. Photoshop kent geen afzonderlijke Extended-versie.

Photoshop-deelvenster Tools

Opmerking:

Raadpleeg Tools gebruiken voor algemene informatie over het gebruik van de tools in Photoshop.

Uitgebreide knopinfo

Uitzoeken wat Photoshop-tools doen is nu gemakkelijker dan ooit! Als u de muisaanwijzer op bepaalde tools in het deelvenster Tools plaatst, geeft Photoshop een beschrijving en een korte video van de betreffende tool in actie.

U kunt ervoor kiezen om de uitgebreide knopinfo niet weer te geven. Ga naar Voorkeuren > Extra > Uitgebreide knopinfo gebruiken om deze voorkeur te deselecteren.

Tool Snelle selectie
Uitgebreide knopinfo: Snelle selectie
Tool Uitsnijden
Uitgebreide knopinfo: Uitsnijden

De werkbalk aanpassen

U kunt de Photoshop-werkbalk aanpassen om onder andere de tools in groepen te plaatsen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Selecteer Bewerken > Werkbalk 
 • Houd  onder aan de werkbalk ingedrukt en selecteer Werkbalk bewerken.
Het dialoogvenster Werkbalk aanpassen
Het dialoogvenster Werkbalk aanpassen

 1. Voer een of meer van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Werkbalk aanpassen:
 • Sleep tools en/of groepen om de werkbalk opnieuw in te delen.
 • Verplaats ongebruikte, overbodige of niet belangrijke tools naar Extra tools.
 • Houd  onder aan de werkbalk lang ingedrukt voor toegang tot de extra tools.
 • Klik op Voorinstelling opslaan om de aangepaste werkbalk op te slaan.
 • Klik op Voorinstelling laden om een aangepaste werkbalk te openen die u eerder hebt opgeslagen.
 • Klik op Standaardinstellingen herstellen om de standaardwerkbalk te herstellen.
 • Klik op Tools wissen om alle tools naar Extra tools te verplaatsen.
 • Selecteer de widgets zonder tools om deze onder aan de werkbalk te tonen of te verbergen.
Photoshop-widgets zonder tools om op de werkbalk te tonen of te verbergen
A. Extra tools tonen/verbergen | B. Voor-/achtergrondkleuren tonen/verbergen | C. Snelmaskermodus tonen/verbergen | D. Schermmodus tonen/verbergen 

Toolgalerieën


Met de selectiekadertools maakt u rechthoekige en ovale selecties, of selecties die bestaan uit één rij of één kolom.


Met de tool Verplaatsen verplaatst u selecties, lagen en hulplijnen.


Met de lassotools maakt u willekeurig gevormde, veelhoekige (met rechte zijden) en magnetische selecties.


Met de tool Snelle selectie kunt u snel een selectie 'tekenen' met gebruik van een aanpasbaar rond penseeluiteinde.


Met de Toverstaf selecteert u gebieden met dezelfde kleuren.

 

 

 


Met de tool Uitsnijden kunt u afbeeldingen bijsnijden.


Met de tool Segment maakt u segmenten.


Met de tool Segmentselectie selecteert u segmenten.


Met de tool Snel retoucheerpenseel verwijdert u vlekjes en objecten.


Met het retoucheerpenseel repareert u de onvolkomenheden in een afbeelding met gebruik van een kleurmonster of een patroon.


Met de tool Reparatie repareert u de onvolkomenheden in een geselecteerd gebied van een afbeelding met een kleurmonster of patroon.


Met de tool Rode ogen verwijderen verwijdert u de rode reflectie die door het gebruik van een flits wordt veroorzaakt.


Met de tool Kloonstempel tekent u met een kleurmonster dat afkomstig is uit een afbeelding.


Met de tool Patroonstempel tekent u met een patroon dat afkomstig is uit een afbeelding.


Met het gummetje wist u pixels en herstelt u delen van een afbeelding tot een eerder opgeslagen staat.


Met het achtergrondgummetje wist u gebieden en maakt u deze transparant door te slepen.


Met het tovergummetje wist u met één klik egaal gekleurde gebieden en maakt u deze transparant.


Met de tool Vervagen vervaagt u de harde randen in een afbeelding.


Met de tool Verscherpen maakt u de vage randen van een afbeelding scherper.


Met de tool Natte vinger smeert u de kleuren in een afbeelding uit.


Met de tool Tegenhouden maakt u gebieden in een afbeelding lichter.


Met de tool Doordrukken maakt u gebieden in een afbeelding donkerder.


Met de tool Spons brengt u wijzigingen aan in de kleurverzadiging van een gebied.

 


Met het penseel tekent u penseelstreken.


Met het potlood tekent u lijnen met harde randen.


Met de tool Kleur vervangen vervangt u een geselecteerde kleur door een nieuwe kleur.


Met de tool Mixerpenseel simuleert u realistische schildertechnieken, zoals het mengen van canvaskleuren en het variëren van de natheid van de verf.


Met de tool Historiepenseel tekent u een kopie van de geselecteerde staat of opname in het huidige afbeeldingsvenster.


Met de tool Penseel tekeninghistorie brengt u gestileerde penseelstreken aan waarmee u verschillende schilderstijlen kunt nabootsen aan de hand van een geselecteerde staat of momentopname.


Met de verlooptools maakt u tussen kleuren overvloeiingen die rechtlijnig, radiaal, onder een bepaalde hoek, gereflecteerd of ruitvormig verlopen.


Met het emmertje vult u gebieden die dezelfde kleur hebben met de voorgrondkleur.


Met de tools voor Padselectie kunt u vormen of segmenten selecteren waarbij ankerpunten, richtingslijnen en richtingspunten worden weergegeven.


Met de teksttools kunt u een afbeelding van tekst voorzien.


Met de tools voor Tekstmasker maakt u tekstvormige selecties.


Met de pentools tekent u paden met vloeiende randen.


Met de vormtools en de tool Lijn tekent u vormen en lijnen in een normale laag of een vormlaag.


Met de tool Aangepaste vorm maakt u aangepaste vormen die u selecteert uit een lijst.

 

 


Met het handje verplaatst u een afbeelding binnen het eigen venster.


Met de tool Weergave roteren kunt u het canvas op niet-destructieve wijze roteren.


Met de tool Zoomen vergroot en verkleint u de weergave van een afbeelding.


Met de tool Notitie kunt u notities maken die kunnen worden toegevoegd aan een afbeelding.


Met het pipet kunt u monsters nemen van de kleuren in een afbeelding.


Met het kleurenpipet kunt u kleurwaarden voor maximaal vier gebieden weergeven.


Met de liniaal meet u afstanden, locaties en hoeken.


Met de tool Tellen kunt u objecten in een afbeelding tellen.


Met de tool 3D-object roteren draait u het object om de x-as.


Met de tool 3D-object om z-as draaien roteert u het object om de z-as.


Met de tool 3D-object pannen pant u het object in de x- of y-richting.


Met de tool 3D-object schuiven wordt het object zijwaarts verplaatst wanneer u horizontaal sleept of naar voren en achteren wanneer u verticaal sleept.


Met de tool 3D-object schalen kunt u het object groter of kleiner schalen.


Met de tool 3D-camera roteren draait u de camera in de x- of y-richting.


Met de tool 3D-camera rollen draait u de camera om de z-as.


Met de tool 3D-camera pannen pant u de camera in de x- of y-richting.


De tool 3D-camera laten lopen verplaatst zijwaarts wanneer u horizontaal sleept of naar voren en achteren wanneer u verticaal sleept.


Met de tool 3D-camera zoomen wordt het gezichtsveld dichter bij of verder weg gebracht.