Een kleurbereik selecteren

Met de opdracht Kleurbereik kunt u een bepaalde kleur of een bepaald kleurbereik binnen een bestaande selectie of een volledige afbeelding selecteren. Als u een selectie wilt vervangen, moet u eerst de selectie ongedaan maken voordat u deze opdracht toepast. De opdracht Kleurbereik is niet beschikbaar voor afbeeldingen met 32 bits per kanaal.

U kunt een bestaande selectie verfijnen door de opdracht Kleurbereik een aantal keren achter elkaar toe te passen om een subset met kleuren te selecteren. Als u bijvoorbeeld de groene gebieden in een cyaankleurige selectie wilt selecteren, kiest u Cyaan tinten in het dialoogvenster Kleurbereik en klikt u op OK. Vervolgens opent u het dialoogvenster Kleurbereik opnieuw en selecteert u Groene tinten. (De resultaten zijn subtiel omdat bij deze methode delen van kleuren binnen een kleurcombinatie worden geselecteerd.)

U kunt u ook huidskleuren selecteren en automatisch gezichten detecteren om deze te selecteren. Als u een selectie wilt maken waarin de huidskleuren behouden blijven terwijl de kleur van alle andere elementen wordt aangepast, kiest u Omkeren onder de pipetmonsters.

 1. Kies Selecteren > Kleurbereik.

  Opmerking:

  U kunt ook gebruikmaken van Kleurbereik om een laagmasker te verfijnen. Zie De dekking en randen van een masker aanpassen..

 2. Kies in het menu Selecteren een van de volgende opties:

  Huidskleuren

  Hiermee selecteert u kleuren die lijken op gewone huidskleuren. Schakel Gezichten detecteren in voor meer nauwkeurige selectie van huidskleuren.

  Kleurmonsters

  Hiermee schakelt u het pipet in en kiest u monsterkleuren in de afbeelding. Als u meerdere kleurbereiken selecteert in de afbeelding, selecteert u Gelokaliseerde kleurclusters om een nauwkeurigere selectie samen te stellen.

  • Een kleur of een toonbereik. U kunt de selectie niet aanpassen als u deze optie gebruikt.
 3. Selecteer een van de volgende weergaveopties:

  Selectie

  Hiermee geeft u een voorvertoning weer van de afbeelding die ontstaat op basis van de kleurmonsters in de afbeelding. De witte gebieden zijn standaard geselecteerde pixels, de zwarte gebieden zijn niet-geselecteerde pixels en de grijze gebieden zijn gedeeltelijk geselecteerde pixels.

  Afbeelding

  Hiermee kunt u een voorvertoning zien van de hele afbeelding. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u een monster wilt nemen van een deel van de afbeelding dat niet op het scherm staat.

  Opmerking:

  Als u wilt schakelen tussen de voorvertoningen voor afbeelding en selectie in het dialoogvenster Kleurbereik, drukt u op Ctrl (Windows) of Command (Mac OS).

 4. Voor kleurmonsters plaatst u de aanwijzer van het pipet boven de afbeelding of de voorvertoning en klikt u om een monster te nemen van de kleuren die u in de selectie wilt opnemen.

  Een kleurmonster nemen in Photoshop
  Kleurmonsters nemen

  Als u de selectie wilt aanpassen:

  • Als u kleuren wilt toevoegen, selecteert u het plus-pipet en klikt u in de voorvertoning of de afbeelding.
  • Als u kleuren wilt verwijderen, selecteert u het min-pipet en klikt u in de voorvertoning of de afbeelding.

  Opmerking:

  U kunt het plus-pipet tijdelijk activeren door Shift ingedrukt te houden. Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt als u het min-pipet wilt activeren.

 5. Wijzig het kleurbereik met de schuifregelaar voor Overeenkomst of door een waarde in te voeren. Met de instelling bij Overeenkomst bepaalt u hoe ver het kleurbereik in de selectie strekt en kunt u het aantal gedeeltelijk geselecteerde pixels (grijze gebieden in de selectieweergave) verhogen of verlagen. Stel hier een lage waarde in om het kleurbereik te beperken en een hoge waarde om het bereik te verhogen.
  Toenemende vervaging in Photoshop
  Met een hogere waarde voor Overeenkomst wordt de selectie uitgebreid

  Als u Gelokaliseerde kleurclusters hebt geselecteerd, gebruikt u de schuifregelaar Bereik om de afstand van een kleur ten opzichte van de monsterpunten te bepalen waarbij de kleur wordt opgenomen in de selectie. De afbeelding bevat bijvoorbeeld een gedeelte met gele bloemen op zowel de voorgrond als de achtergrond, maar u wilt alleen de bloemen op de voorgrond selecteren. Neem een monster van de kleuren in de bloemen op de voorgrond en reduceer het Bereik zodat de bloemen met dezelfde kleur op de achtergrond niet worden geselecteerd.

 6. Kies een optie voor het voorvertonen van de selectie als u een voorvertoning van de selectie wilt weergeven in het afbeeldingsvenster:

  Geen

  De oorspronkelijke afbeelding wordt weergegeven.

  Grijswaarden

  Volledig geselecteerde pixels worden wit weergegeven, gedeeltelijk geselecteerde pixels worden grijs weergegeven en niet-geselecteerde pixels worden zwart weergegeven.

  Zwarte rand

  De originele afbeelding wordt weergegeven voor geselecteerde pixels en niet-geselecteerde pixels worden zwart weergegeven. Deze optie is geschikt voor heldere afbeeldingen.

  Witte rand

  De originele afbeelding wordt weergegeven voor geselecteerde pixels en niet-geselecteerde pixels worden wit weergegeven. Deze optie is geschikt voor donkere afbeeldingen.

  Snelmasker

  Niet-geselecteerde gebieden worden weergegeven onder een rode bedekking (of een bedekking in een aangepaste kleur die u hebt gekozen in het dialoogvenster Snelmaskeropties).

 7. Als u de oorspronkelijke selectie wilt herstellen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klikt u op Herstellen.
 8. Als u de kleurbereikinstellingen wilt opslaan en laden, gebruikt u de knoppen Opslaan en Laden in het dialoogvenster Kleurbereik om de huidige instellingen op te slaan en opnieuw te gebruiken.

  U kunt de instellingen voor de huidskleurselectie opslaan als een voorinstelling.

Opmerking:

Als het bericht “Er zijn geen pixels voor meer dan 50% geselecteerd” in beeld verschijnt, is het selectiekader niet zichtbaar. Wellicht hebt u een kleur gekozen in het menu Selecteren, zoals Rode tinten, en komen er in de afbeelding geen rode kleurtonen met voldoende verzadiging voor.

Instellingen voor huidskleuren opslaan als een voorinstelling

Met de selecties van de opdracht Kleurbereik kunt u geselecteerde Huidskleuren opslaan als een voorinstelling. U kunt ook de instelling van de optie Gezichten detecteren opslaan als u Huidskleuren of Kleurmonsters selecteert.

De instellingen voor huidskleuren opslaan als een voorinstelling:

 1. Kies Selecteren > Kleurbereik.

 2. In het dialoogvenster Kleurbereik kiest u Huidskleuren in het menu Selecteren.

 3. Selecteer Gezichten detecteren en pas de schuifregelaar Tolerantie aan of typ een waarde als u de huidskleur op meer nauwkeuriger wijze wilt selecteren. Om u te helpen bij het maken van selecties, dient u de weergaveoptie in te stellen op Selectie en een Selectievoorvertoning te kiezen om de selecties weer te geven in het documentvenster.

 4. Klik op de knop Opslaan en typ in het venster Opslaan een bestandsnaam voor de voorinstelling voor huidskleuren en klik op Opslaan.

Een voorinstelling voor huidskleuren laden:

 1. Klik in het dialoogvenster Kleurbereik op de knop Laden.

 2. Selecteer in het venster Laden het gewenste voorinstellingenbestand en klik op Laden.