Met Photoshop kunt u het perspectief in afbeeldingen gemakkelijk aanpassen. Deze functie is bijzonder handig voor afbeeldingen met rechte lijnen en platte oppervlakken, bijvoorbeeld afbeeldingen van gebouwen of architectuur. U kunt deze functie ook gebruiken om objecten met verschillende perspectieven samen te voegen tot één afbeelding.

Achtergrond

Som kan een object er in een afbeelding anders uitzien dan hoe het er in werkelijkheid uitziet. Dit is te wijten aan perspectiefvervorming. Afbeeldingen van hetzelfde object die vanaf verschillende camera-afstanden en onder verschillende kijkhoeken zijn vastgelegd, kunnen een andere perspectiefvervorming hebben.

Perspectivische vervorming in afbeeldingen van hetzelfde object dat is vastgelegd van verschillende afstanden en onder verschillende hoeken

Vereiste: De grafische processor inschakelen

Photoshop heeft minimaal 512 MB video-RAM (VRAM) nodig om de functie Perspectief verdraaien te kunnen uitvoeren voor een 16-bits en 32-bits document. Zie voor meer informatie Veelgestelde vragen over de grafische processor van Photoshop.

Als vereiste voor het aanpassen van perspectief, moet u ervoor zorgen dat de grafische processor is ingeschakeld in uw Photoshop-voorkeuren.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Prestaties.
 2. Selecteer in het gebied GPU-instellingen de optie GPU gebruiken.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen. Zorg dat GPU gebruiken om sneller berekeningen uit te voeren is geselecteerd.
 4. Klik op OK.

Perspectief aanpassen

Vlakken definiëren

Voordat u het perspectief aanpast, moet u de vlakken binnen de architectuur in de afbeelding definiëren:

 1. Open de afbeelding in Photoshop.
 2. Selecteer Bewerken > Perspectief verdraaien. Lees de tip op het scherm en sluit deze.
 3. Teken vierhoekige elementen langs de vlakken van de architectuur in de afbeelding. Probeer tijdens het tekenen van de vierhoekige elementen de randen parallel aan de rechte lijnen in de architectuur te houden.
Perspectief aanpassen in Photoshop
Teken de randen van de vierhoekige elementen ruwweg parallel aan de lijnen in de architectuur. Zoals u in de illustratie kunt zien, kunt u twee vlakken magnetisch op elkaar uitlijnen. Hier ziet u een aantal vlakken die zijn gedefinieerd voor een gebouw.

De vlakken manipuleren

 1. Schakel vanuit de modus Lay-out over naar de modus Verdraaien.
De modus Verdraaien in Photoshop
De modus Verdraaien

 1. Manipuleer het perspectief op een van de beschikbare manieren:
 • Verplaats de hoeken van de vierhoekige elementen (punten), al naar gelang van toepassing. U kunt het perspectief van deze afbeelding bijvoorbeeld zodanig aanpassen dat de twee zijden van het gebouw in gelijke mate worden verkort. Het resulterende perspectief benadert dan een directe weergave van het gebouw vanuit een hoek.
Het perspectief aanpassen in Photoshop
Het perspectief aanpassen, zodat de twee zijden van het gebouw in gelijke mate worden verkort

 • Houd Shift ingedrukt en klik op een afzonderlijke rand van een vierhoekig element om dit recht te trekken en zo te houden tijdens verdere perspectiefbewerkingen. Deze rechtgetrokken randen worden geel gemarkeerd in de modus Verdraaien. U kunt de hoeken van de vierhoekige elementen (punten) verplaatsen voor een fijnere controle over de perspectiefaanpassing.
Een afzonderlijke rand rechttrekken in Photoshop
Houd Shift ingedrukt en klik op een afzonderlijke rand van een vierhoekig element om te zorgen dat deze recht blijft tijdens verdere perspectiefbewerkingen. De geselecteerde rand uiterst rechts in deze afbeelding is geel gemarkeerd.

De geselecteerde rand wordt rechtgetrokken in Photoshop
De geselecteerde rand wordt rechtgetrokken. De rechtgetrokken rand blijft bovendien behouden tijdens verdere perspectiefbewerkingen.

Opmerking:

Houd Shift ingedrukt en klik nogmaals op de rand als u het rechttrekken niet wilt behouden.

 • In de modus Verdraaien kunt u op de volgende pictogrammen voor automatische perspectiefvervorming klikken:

          Automatisch nivelleren bij horizontale lijnen

Horizontaal nivelleren in Photoshop
Horizontaal nivelleren

          Automatisch rechttrekken bij verticale lijnen

Verticaal rechttrekken in Photoshop
Verticaal rechttrekken

          Automatisch verticaal en horizontaal rechttrekken

Horizontaal en verticaal rechttrekken in Photoshop
Horizontaal en verticaal rechttrekken

 1. Nadat u klaar bent met het aanpassen van het perspectief klikt u op het pictogram Perspectief verdraaien vastleggen ().  

Sneltoetsen

De volgende sneltoetsen vergemakkelijken aanpassing van het perspectief:

Pijltoetsen

Verplaatst een hoek van een vierhoekig element (punt) een klein stukje

H

Verbergt het raster wanneer u in de modus Verdraaien werkt

L

Schakelt over naar de modus Lay-out

B

Schakelt over naar de modus Verdraaien

Enter

In de modus Lay-out kunt u op Enter drukken om snel over te schakelen naar de modus Verdraaien. In de modus Verdraaien legt u met de Enter-toets de huidige perspectiefwijzigingen vast.

Shift ingedrukt houden en klikken

(modus Verdraaien) Trekt een afzonderlijke rand van een vierhoekig element recht en zorgt dat deze recht blijft tijdens verdere perspectiefbewerkingen. Houd Shift ingedrukt en klik nogmaals als u de rechtgetrokken rand niet wilt behouden.

Shift ingedrukt houden (en een rand slepen)

(modus Verdraaien) Beperkt de vorm van een vlak terwijl het wordt verlengd

Landschappen verbeteren met Perspectief verdraaien

Videozelfstudie

Videozelfstudie
Greg Benz

Veelgestelde vragen

Ja. Wanneer u verschillende perspectieven in dezelfde afbeelding bewerkt, kunt u:

 • Een bepaald perspectief in een bepaald gedeelte van de afbeelding ongewijzigd laten en het perspectief voor de rest van de afbeelding aanpassen. Dat doet u als volgt:
  1. Teken een vierhoekig element om het gedeelte van de afbeelding waarvan u het perspectief wilt behouden. Zorg dat dit vierhoekige element niet magnetisch wordt uitgelijnd op een van de andere vlakken waarvan u het perspectief aanpast.
  2. Zorg dat dit vierhoekige element ongewijzigd blijft terwijl u met de andere vlakken werkt waarvan u het perspectief wilt aanpassen.
 • Bewerk de gedeelten van de afbeelding met verschillende perspectieven onafhankelijk van elkaar.
  1. Teken los van elkaar staande vierhoekige elementen rond de desbetreffende gedeelten van de afbeelding.
  2. Bewerk de vierhoekige elementen onafhankelijk van elkaar.

Photoshop heeft minimaal 512 MB video-RAM (VRAM) nodig om de functie Perspectief verdraaien te kunnen uitvoeren voor een 16-bits en 32-bits document. Als de GPU 256 MB VRAM heeft, kunt u de functie Perspectief verdraaien alleen uitvoeren voor een 8-bits document.

Daarnaast wordt de videokaart nVidia GeForce GT 120 op dit moment niet ondersteund voor de functie Perspectief verdraaien.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen.
 2. Klik op Alle waarschuwingsmeldingen herstellen en klik vervolgens op OK.

Ja. Ter illustratie bespreken we hier twee verschillende manieren om vlakken te definiëren voor de poort naar de Taj Mahal:

Vlakken in Photoshop
Een vierhoekig element dat losjes om de architectuur is getekend

Een andere serie vlakken in Photoshop
Een andere serie vlakken die is gedefinieerd voor dezelfde architectuur. Deze serie vlakken geeft u betere controle over perspectiefaanpassingen.