Leer hoe u met de werkruimte Vullen met behoud van inhoud geselecteerde gedeelten van een afbeelding naadloos met de inhoud van een ander gedeelte van de afbeelding kunt vullen

De werkruimte Vullen met behoud van inhoud biedt een interactieve bewerkingservaring voor een optimale controle over uw afbeeldingen. Gebruik de live voorvertoning op volledige resolutie terwijl u het monstergebied verfijnt die door Vullen met behoud van inhoud wordt gebruikt en pas de instellingen aan om verbluffende resultaten te bereiken.

Werkruimte Vullen met behoud van inhoud
Werkruimte Vullen met behoud van inhoud

Bekijk de presentatie van Julieanne Kost, waarin ze de vele Photoshop-innovaties bespreekt op het gebied van het maken van selecties en Vullen met behoud van inhoud: AI-verbeteringen in Photoshop

Snel objecten verwijderen met Vullen met behoud van inhoud

Ontdek hoe u in vier eenvoudige stappen objecten verwijdert met de werkruimte Vullen met behoud van inhoud

 1. Selecteer het object

  Maak een snelle selectie van een object dat u wilt verwijderen met Onderwerp selecteren, de tool Object selecteren, de tool Snelle selectie of de tool Toverstaf

  Selecteer een object dat u wilt verwijderen
  Selecteer een object dat u wilt verwijderen
 2. Open Vullen met behoud van inhoud

  • Klik met de rechtermuisknop in de selectie en kies Vullen met behoud van inhoud...
  • Selecteer Bewerken > Vullen met behoud van inhoud...
  Klik met de rechtermuisknop en kies Vullen met behoud van inhoud...
  Klik met de rechtermuisknop en kies Vullen met behoud van inhoud...
 3. De selectie verfijnen

  Breid eenvoudig de selectieranden rondom uw object uit door de tool Lasso te selecteren in de Taakbalk aan de linkerkant en een of meerdere malen op de knop Uitvouwen te klikken in de Optiebalk boven aan het scherm. Als u de selectie te veel hebt uitgebreid, gebruikt u de knop Verkleinen of Ongedaan maken om de selectieranden te verkleinen.

  De selectie uitvouwen en verkleinen
  De selectie uitvouwen en verkleinen
 4. Klik op OK als u tevreden bent met de vulresultaten

  Klik op OK wanneer u klaar bent!
  Klik op OK wanneer u klaar bent!

Met tools het monstergebied en vulgebied aanpassen

Monsterpenseel

Teken met het Monsterpenseel in het documentvenster voor het toevoegen of verwijderen van voorbeeldafbeeldingen die zijn gebruikt om de selectie te vullen.

Monsterpenseel
Wijzig het monstergebied met het Monsterpenseel.
 • Als u aan het standaardmonstergebied wilt toevoegen, kiest u de modus Toevoegen in de balk Toolopties en schildert u over de gedeelten in de afbeelding die u in de monsteroverlay wilt opnemen. 
 • Als u uit het standaardmonstergebied wilt verwijderen, kiest u de modus Verwijderen in de balk Toolopties en schildert u over de gedeelten in de afbeelding die u aan de monsteroverlay wilt onttrekken. 
 • U kunt tussen de modi Toevoegen en Verwijderen wisselen door tijdens het schilderen met het Monsterpenseel de toets Alt (Windows) / Option (Mac) ingedrukt te houden.
 • Als u de omvang van het Monsterpenseel wilt vergroten of verkleinen, doet u dat met de optie Grootte in de Tooloptiebalk of met de toetsen voor vierkante haak links/rechts.    

Tools voor het verfijnen van een selectie

Gebruik de tool Lasso of de tool Veelhoeklasso om uw oorspronkelijke selectie (het vulgebied) in het documentvenster te wijzigen of aan te passen.

Raadpleeg voor meer informatie Selecties maken met de lassotools

Tool Lasso
Wijzig uw selectie met de tool Lasso of Veelhoeklasso.
 • Druk op 'E' om de selectiemodi van de tool Lasso te doorlopen: Nieuwe selectie, Toevoegen aan selectie, Verwijderen uit selectie en Doorsnede met selectie
 • Selecteer een van de lassotools en gebruik de knop Uitvouwen om uit te breiden en de knop Verkleinen om te verkleinen. U kunt op deze opties klikken in de Tooloptiebalk om de selectie met een opgegeven aantal pixels uit te breiden of te verkleinen.     
 • Als u alle wijzigingen in deze werkruimte naar de oorspronkelijke selecties wilt terugbrengen, klikt u op het pictogram voor opnieuw instellen () in de balk Toolopties. 

Opmerking:

Wanneer u de selectie wijzigt, wordt het monstergebied opnieuw ingesteld, blijven de vorige penseelstreken behouden. De selectie wordt ook in het document bijgewerkt wanneer u na het doorvoeren van de vulling de werkruimte Vullen met behoud sluit.

Tool Handje: hiermee kunt u over verschillende delen van de afbeelding pannen in het documentvenster en in het deelvenster Voorvertoning. U kunt snel naar de tool Handje wisselen door de spatiebalk ingedrukt te houden terwijl u een andere tool gebruikt.

Tool Zoomen: hiermee vergroot of verkleint u de voorvertoning van de afbeelding in het documentvenster en het deelvenster Voorvertoning. Ga voor meer informatie naar In- of uitzoomen

Als u de vergrotingsfactor wilt wijzigen in het deelvenster Voorvertoning, verplaatst u de zoomregelaar onderaan in het deelvenster of voert u handmatig een zoompercentage in het tekstvak in.

De instellingen van Vullen met behoud van inhoud aanpassen

U kunt de volgende instellingen in het deelvenster Vullen met behoud van inhoud aanpassen.

Monstergebied-overlay

Monstergebied tonen

Selecteer deze optie als u het monstergebied of het uitgesloten gebied als overlay over de afbeelding in het documentvenster wilt weergeven.

 • Als het standaardmonstergebied weer wilt terugzetten, klikt u op het pictogram voor opnieuw instellen () naast de optie Monstergebied tonen.

Dekking

Hiermee stelt u het dekkingsniveau van de overlay in het documentvenster in. Als u het dekkingsniveau wilt aanpassen, sleept u de schuifregelaar of typt u een procentuele waarde in het tekstvak. 

Kleur

Hiermee stelt u de kleur van de overlay in het documentvenster in. Klik op het kleurselectievak en kies vervolgens een kleur in de Adobe Kleurkiezer

Voor

Hiermee wordt de overlay in het monstergebied of het uitgesloten gebied weergegeven. Kies een optie in de vervolgkeuzelijst: Monstergebied of Uitgesloten gebied.

Opties voor monstergebied

Bepaal het monstergebied in uw afbeelding op de plaats waar u in Photoshop wilt zoeken naar bronpixels om inhoud te vullen.

Automatisch

Selecteer deze optie als u inhoud wilt gebruiken die vergelijkbaar is met het omringende vulgebied.

Rechthoek

Selecteer deze optie als u een rechthoekig gebied rond het vulgebied wilt gebruiken. 

Aangepast

Selecteer deze optie als u een monstergebied handmatig wilt definiëren. Gebruik de tool Monsterpenseel om het monstergebied te vergroten.

Monster nemen van alle lagen

Selecteer deze optie om een monster te nemen van bronpixels uit alle zichtbare lagen in het document.

Vulinstellingen

Kleuraanpassing

Hiermee worden het contrast en de helderheid afgestemd voor een betere overeenkomst. Deze instelling is handig om inhoud met geleidelijke kleur- of structuurwijzigingen te vullen. Kies een optie in de vervolgkeuzelijst: Geen, Standaard, Hoog of Zeer Hoog.

Kleuraanpassing
Gebruik de instelling Kleuraanpassing om de inhoud te vullen met geleidelijke kleur- of structuurverloop.

Rotatieaanpassing

Hiermee wordt rotatie van de inhoud toegestaan voor een betere overeenkomst. Deze instelling is handig om inhoud met gedraaide of gekromde patronen te vullen. Kies een optie in de vervolgkeuzelijst: Geen, Laag, Gemiddeld, Hoog of Volledig.

Rotatieaanpassing
Gebruik de instelling Rotatieaanpassing om de inhoud te vullen met gedraaide of gebogen patronen.

Schalen

Selecteer deze optie om toe te staan dat inhoud in grootte wordt gewijzigd voor een betere overeenkomst. Dit werkt goed voor het vullen van inhoud met herhalende patronen van verschillende grootten of onder perspectief.

Schalen
Gebruik de optie Schalen om inhoud te vullen met herhalende patronen van verschillende grootten of onder perspectief.

Spiegelen

Selecteer deze optie om toe te staan dat inhoud horizontaal wordt gespiegeld voor een betere overeenkomst. Dit is handig voor afbeeldingen met horizontale symmetrie.

Spiegelen
Gebruik de optie Spiegelen om afbeeldingen te vullen met horizontale symmetrie.

Als u de vulinstellingen weer op de standaardwaarden wilt terugzetten, klikt u op het pictogram voor opnieuw instellen () in het menu Vulinstellingen.

Uitvoerinstellingen

Uitvoer naar

Pas Vullen met behoud van inhoud toe op Huidige laag, Nieuwe Laag of Laag Dupliceren.

Een voorvertoning op volledige resolutie in het deelvenster Voorvertoning weergeven

Terwijl u het monster- en vulgebied verfijnt en de vulinstellingen aanpast, wordt er in het deelvenster Voorvertoning een voorvertoning van de wijzigingen op volledige resolutie weergegeven. 

Opmerking:

Eerst wordt er voorvertoning op lage resolutie van de wijzigingen in het deelvenster Voorvertoning weergegeven. Deze wordt onmiddellijk gevolgd door een voorvertoning op volledige resolutie. Terwijl deze voorvertoning op volledige resolutie wordt gegenereerd, ziet u wellicht een waarschuwingspictogram naast het draaiende symbool in de rechterbenedenhoek van het deelvenster Voorvertoning.

 • Als u de vergrotingsmaatstaf van de voorvertoning wilt wijzigen, kunt u de zoomschuifregelaar slepen of een waarde typen in het tekstvak onder in het deelvenster. U kunt ook de tool Zoomen selecteren in het deelvenster Tools.
 • Als u bij het gebruik van een willekeurige tool naar andere delen van de voorvertoning wilt pannen, kunt u snel naar de tool Handje gaan door 'H' te drukken.

Meerdere vulwijzigingen toepassen

Geïntroduceerd in Photoshop 21.1 (versie van februari 2020)

U kunt meerdere delen van de afbeelding vullen zonder de werkruimte Vullen met behoud van inhoud te verlaten. Nadat u het gewenste vulresultaat voor een selectie in uw afbeelding hebt gekregen, doet u het volgende: 

 1. Klik op Toepassen onderaan het deelvenster Vullen met behoud van inhoud om het vullen door te voeren en de werkruimte open te houden.
 2. Gebruik nu de tool Lasso of de tool Veelhoeklasso binnen de werkruimte Vullen met behoud van inhoud om een nieuwe selectie te maken om te vullen.

Vulwijzigingen doorvoeren of annuleren

 • Als u het vullen wilt doorvoeren en de werkruimte Vullen met behoud van inhoud wilt sluiten, klikt u onder in het deelvenster Vullen met behoud van inhoud op OK of drukt u op Enter (Win) / Return (Mac) wanneer u het gewenste opvulresultaat in de afbeelding krijgt.
 • Als u wilt annuleren en de werkruimte Vullen met behoud van inhoud wilt sluiten, klikt u op Annuleren onder in het deelvenster Vullen met behoud van inhoud of drukt u op Esc.   

Alle vulinstellingen terugzetten

Als u alle instellingen voor Vullen met behoud van inhoud op de standaardwaarden wilt terugzetten, klikt u op het pictogram voor opnieuw instellen () in de linkerbenedenhoek van het deelvenster Vullen met behoud van inhoud.