U kunt op verschillende manieren penselen maken die verf toepassen op afbeeldingen. U selecteert een bestaand, vooraf ingesteld penseeluiteinde, een vorm voor een penseeluiteinde of u maakt een uniek penseeluiteinde op basis van een gedeelte van een afbeelding. U kiest opties in het deelvenster Penseelinstellingen om te bepalen hoe de verf wordt toegepast.

Opmerking: Symmetrietekenen en Patroonvoorvertoning bieden geen ondersteuning voor Penselen met actief uiteinde. Kies een gewoon penseel voor symmetrie- en patroontekenen.

Symmetrietekenen en Patroonvoorvertoning worden niet ondersteund met Penselen met actief uiteinde.

Overzicht van het deelvenster Penseelinstellingen

In het deelvenster Penseelinstellingen kunt u bestaande penselen bewerken en nieuwe aangepaste penselen ontwerpen. Het deelvenster Penseelinstellingen bevat de opties voor het penseeluiteinde die bepalen hoe verf wordt toegepast op een afbeelding. De voorvertoning van de penseelstreek onder aan het deelvenster geeft aan hoe de verfstreken er met de huidige penseelopties uitzien.

Photoshop - Het deelvenster Penselen
Het deelvenster Penseelinstellingen (links) en Penselen (rechts)

A. Vergrendeld/ontgrendeld B. Geselecteerd penseeluiteinde C. Voorvertoning van penseelstreek D. Deelvenster Penselen 

Deelvenster Penseel en penseelopties weergeven

 1. Kies Venster > Penseelinstellingen. U kunt ook een teken-, gum-, kleur- of focustool selecteren en op de deelvensterknop  links op de optiebalk klikken.

 2. Selecteer een set opties in het linkergedeelte van het deelvenster. De beschikbare opties voor de set verschijnen in het rechtergedeelte van het deelvenster.

  Opmerking:

  Klik op het selectievakje links van de optieset om de opties in of uit te schakelen zonder deze weer te geven.

Penselen en penseelsets importeren

U kunt een groot aantal verschillende gratis en gekochte penselen in Photoshop importeren, bijvoorbeeld Photoshop-penseelsets van Kyle. Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer Meer penselen in het vervolgmenu van het deelvenster Penselen. U kunt ook in het deelvenster Penselen met de rechtermuisknop op een penseel klikken en in het contextmenu Meer penselen selecteren.

  get_more_brushes2
  Selecteer Meer penselen in het vervolgmenu van het deelvenster Penselen...
  get_more_brushes
  Klik met de rechtermuisknop op een penseel en selecteer Meer penselen...
 2. Download een penseelset. Download bijvoorbeeld de 'Megaset' van Kyle.

 3. Dubbelklik op het gedownloade ABR-bestand terwijl Photoshop actief is.

  De penselen die u hebt toegevoegd, worden nu weergegeven in het deelvenster Penselen.

Opmerking:

U kunt ook de optie Penselen importeren uit het vervolgmenu van het deelvenster Penselen gebruiken om het gedownloade ABR-bestand te vinden en te openen. De gedownloade penselen worden dan toegevoegd aan het deelvenster Penselen.

Aan de slag met geavanceerde, aangepaste penselen

Aan de slag met geavanceerde, aangepaste penselen
ftcxo8t3
Kyle T Webster

Een penseeluiteinde maken op basis van een afbeelding

 1. Selecteer met een willekeurige selectietool het afbeeldingsgebied dat u wilt gebruiken als een aangepast penseel. U kunt een gebied selecteren van maximaal 2500x2500 pixels.

  U kunt tijdens het tekenen de hardheid van gemonsterde penselen niet aanpassen. Stel Doezelaar in op nul pixels om een penseel met scherpe randen te maken. Kies een hogere waarde voor Doezelaar om een penseel met zachtere randen te maken.

  Opmerking:

  Als u een kleurenafbeelding selecteert, wordt de penseeluiteindeafbeelding omgezet in grijswaarden. Een laagmasker dat op de afbeelding wordt toegepast, heeft geen effect op de definitie van het penseeluiteinde.

 2. Selecteer Bewerken > Voorinstelling penseel definiëren.
 3. Typ een naam voor het penseel en klik op OK.

Penseel maken en tekenopties instellen

 1. Selecteer een teken-, gum-, kleur- of focustool. Kies vervolgens Venster > Penseelinstellingen.

 2. Selecteer een vorm voor het penseeluiteinde in het deelvenster Penseelinstellingen of klik op Voorinstellingen penseel om een bestaande voorinstelling te kiezen.

 3. Selecteer Vorm penseeluiteinde links en stel de opties in.

 4. Klik op het ontgrendelingspictogram  als u de vormkenmerken van het penseeluiteinde wilt vergrendelen (zodat ze bewaard blijven wanneer u een andere penseelvoorinstelling selecteert). Als u het uiteinde wilt ontgrendelen, klikt u op het vergrendelingspictogram .
 5. Als u het penseel voor later gebruik wilt bewaren, kiest u Nieuwe voorinstelling voor penseel in het menu van het deelvenster Penseel.

  Opmerking:

  Als u uw nieuwe penseel definitief wilt opslaan of wilt delen met andere gebruikers, dient u het penseel op te slaan als onderdeel van een set penselen. Kies Penselen opslaan in het menu van het deelvenster Voorinstellingen penseel en sla het penseel op in een nieuwe set of overschrijf een bestaande set. Als u de penselen in het deelvenster Voorinstellingen penseel opnieuw instelt of vervangt zonder deze op te slaan in een set, gaat het nieuwe penseel wellicht verloren.

Opties voor de vorm van standaardpenseeluiteinden

Voor standaardpenseeluiteinden kunt u de volgende opties instellen in het deelvenster Penseelinstellingen:

Grootte

Met deze optie bepaalt u de grootte van het penseel. Geef een waarde op in pixels of sleep de schuifregelaar.

Photoshop - Opties voor de vorm van standaardpenseeluiteinden
Penseelstreken met verschillende grootten

Monstergrootte gebruiken

Met deze optie herstelt u de oorspronkelijke diameter van het penseel. Deze optie is alleen beschikbaar als de vorm van het penseeluiteinde is samengesteld op basis van pixelmonsters in een afbeelding.

X omdraaien

Hiermee wijzigt u de richting van een penseeluiteinde op de X-as.

Photoshop - X omdraaien
Penseeluiteinde roteren rondom de X-as

A. Penseeluiteinde in de standaardpositie B. X omdraaien ingeschakeld C. X omdraaien en Y omdraaien geselecteerd 

Y omdraaien

Hiermee wijzigt u de richting van een penseeluiteinde op de Y-as.

Photoshop - Y omdraaien
Penseeluiteinde roteren rondom de Y-as

A. Penseeluiteinde in de standaardpositie B. Y omdraaien geselecteerd C. Y omdraaien en X omdraaien geselecteerd 

Hoek

Met deze optie geeft u de hoek op waaronder de lange zijde van een ellipsvormig penseel of een op een monster gebaseerd penseel wordt geroteerd ten opzichte van de horizontale as. Typ een waarde in graden of sleep de horizontale as in het voorvertoningsvak.

Photoshop - Hoek
Een hoge hoekwaarde geeft de penseelstreek een ’gebeiteld’ effect

Ronding

Met deze optie stelt u de verhouding in tussen de lange en de korte zijde van het penseel. Geef een percentage op of versleep de punten in het voorvertoningsvak. Een waarde van 100% resulteert in een rond penseel en een waarde van 0% in een lijnvormig penseel. Tussenliggende waarden verwijzen naar ellipsvormige penselen.

Photoshop - Ronding
De ronding aanpassen om de vorm van het penseeluiteinde te comprimeren

Hardheid

Met deze optie bepaalt u de hardheid van het penseel, oftewel de grootte van het harde centrum. Typ een getal of gebruik de schuifregelaar om een waarde in te stellen in de vorm van een percentage van de diameter van het penseel. Voor penselen op basis van monsters kunt u de hardheid niet wijzigen.

Photoshop - Hardheid
Penseelstreken met verschillende waarden voor hardheid

Tussenruimte

Met deze optie bepaalt u de afstand tussen de afzonderlijke streeksporen in een penseelstreek. Typ een getal of gebruik de schuifregelaar om een waarde voor afstand in te stellen in de vorm van een percentage van de diameter van het penseel. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt de tussenruimte bepaald door de snelheid van de cursor.

Photoshop - Tussenruimte
Een hoge waarde voor afstand zorgt ervoor dat het penseel ’overslaat’

Opmerking:

Als u een vooraf ingesteld penseel gebruikt, kunt u op de toets , (een komma) drukken om de breedte van het penseel te verkleinen en op de toets . (een punt) om de breedte van het penseel te vergroten. Bij harde ronde, zachte ronde en kalligrafische penselen kunt u op Shift+, drukken om het penseel zachter te maken en op Shift+. om het penseel harder te maken.

Opties voor de vorm van het kwastuiteinde

Met kwastuiteinden kunt u kwastkenmerken precies bepalen en bijzonder realistische, natuurlijk ogende streken creëren. U kunt de volgende opties voor de vorm van het penseeluiteinde instellen in het deelvenster Penseel:

Vorm

Hiermee bepaalt u de algemene rangschikking van de kwasten.

Kwasten

Hiermee bepaalt u de algemene dichtheid van de kwasten.

Lengte

Hiermee wijzigt u de lengte van de kwast.

Dikte

Hiermee bepaalt u de breedte van afzonderlijke kwasten.

Stijfheid

Hiermee bepaalt u de flexibiliteit van de kwast. Bij een lage instelling vervormt het penseel vrij snel.

Opmerking:

Pas de stijfheid aan als u een muis gebruikt en de streek wilt variëren.

Tussenruimte

Met deze optie bepaalt u de afstand tussen de afzonderlijke streeksporen in een penseelstreek. Als u de tussenruimte wilt wijzigen, voert u een getal in of gebruikt u de schuifregelaar om een percentage van de diameter van het penseel op te geven. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt de tussenruimte bepaald door de snelheid van de cursor.

Hoek

Als u met een muis tekent, bepaalt u zo de hoek van het penseeluiteinde.

Voorvertoning penseel  

Hiermee toont u een penseeluiteinde waarin wijzigingen in de zojuist vermelde instellingen zijn doorgevoerd, plus de huidige druk en hoek van de streek. Klik in het voorvertoningsvenster om het penseel van verschillende kanten te bekijken. Het voorvertoningsvenster voor penselen is niet meer beschikbaar in Photoshop 21.0.3 (versie van januari 2020).

Opties voor erosief uiteinde

Penselen met erosieve uiteinden functioneren net als potloden en kleurpotloden en vertonen tijdens het tekenen natuurlijke slijtage. U kunt de hoeveelheid slijtage zien in de live voorvertoning van het penseeluiteinde linksboven in de afbeelding.

Grootte

Met deze optie bepaalt u de grootte van het penseel. Geef een waarde op in pixels of sleep de schuifregelaar.

Zachtheid

Met deze optie bepaalt u de snelheid van de slijtage. Geef een waarde op in de vorm van een percentage of sleep de schuifregelaar.

Vorm

Met deze optie bepaalt u de vorm van het uiteinde. U kunt kiezen uit verschillende opties voor het uiteinde.

Uiteinde verscherpen

Met deze optie wordt de oorspronkelijke scherpte van het uiteinde hersteld.

Tussenruimte

Met deze optie bepaalt u de afstand tussen de afzonderlijke streeksporen in een penseelstreek. Als u de tussenruimte wilt wijzigen, voert u een getal in of gebruikt u de schuifregelaar om een percentage van de diameter van het penseel op te geven. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt de tussenruimte bepaald door de snelheid van de cursor.

Voorvertoning penseel  

Hiermee toont u een penseeluiteinde waarin wijzigingen in de zojuist vermelde instellingen zijn doorgevoerd, plus de huidige druk en hoek van de streek. Klik in het voorvertoningsvenster om het penseel van verschillende kanten te bekijken. Het voorvertoningsvenster voor penselen is niet meer beschikbaar in Photoshop 21.0.3 (versie van januari 2020).

Opties voor Airbrush-uiteinde

Airbrush-uiteinden geven het effect van een spuitbus met een kegelvormige 3D-straal. Met een digitale pen kunt u de spreiding van sproeilijnen aanpassen door de pendruk te wijzigen.

Grootte

Met deze optie bepaalt u de grootte van het penseel. Geef een waarde op in pixels of sleep de schuifregelaar.

Hardheid

Met deze optie bepaalt u de hardheid van het penseel, oftewel de grootte van het harde centrum.

Vervorming

Hiermee bepaalt u de vervorming die op de verfspray wordt toegepast.

Korreligheid

Hiermee bepaalt u hoe korrelig de verfdruppels eruitzien. 

Spettergrootte

Hiermee bepaalt u de grootte van de verfdruppeltjes.

Aantal spetters

Hiermee bepaalt u het aantal verfdruppeltjes.

Tussenruimte

Met deze optie bepaalt u de afstand tussen de druppeltjes. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt de tussenruimte bepaald door de snelheid van de cursor.

Voorvertoning penseel  

Hiermee toont u een penseeluiteinde waarin wijzigingen in de zojuist vermelde instellingen zijn doorgevoerd, plus de huidige druk en hoek van de streek. Klik in het voorvertoningsvenster om het penseel van verschillende kanten te bekijken. Het voorvertoningsvenster voor penselen is niet meer beschikbaar in Photoshop 21.0.3 (versie van januari 2020).

Opties voor penseelpositie

Met de opties voor penseelpositie kunt u met een digitale pen vergelijkbare effecten bereiken. Bovendien kunt u de hoek en de positie van het penseel bepalen.

Kantelen X

Hiermee bepaalt u de schuine hoek van het penseel van links naar rechts.

Kantelen Y

Hiermee bepaalt u de schuine hoek van het penseel van voor naar achter.

Rotatie

Hiermee bepaalt u de rotatiehoek van de penseelharen.

Druk

Hiermee bepaalt u de druk die het penseel uitoefent op het canvas.

Schakel de opties bij Overschrijven in om een statische penseelpositie te behouden.

Andere penseelopties

Ruis

Hiermee geeft u extra onzekerheid op voor de afzonderlijke penseeluiteinden. Deze optie heeft het meeste effect bij zachte penseeluiteinden (penseeluiteinden die grijswaarden bevatten).

Natte randen

Met de optie Natte randen wordt de verf aan de randen van de penseelstreek geïntensiveerd, zodat er een waterverfeffect ontstaat.

Airbrush/Opbouwen

Hiermee brengt u kleuren geleidelijk aan, waarbij de traditionele airbrushtechnieken worden nagebootst. De optie Airbrush in het deelvenster Penseel komt overeen met de optie Airbrush in de optiebalk.

Vloeiend maken

Hiermee maakt u zachtere curven in penseelstreken. Deze optie sorteert het meeste effect als u snel tekent met een digitale pen. Er kan echter een kleine vertraging optreden bij het genereren van de penseelstreken.

Structuur beschermen

Hiermee past u hetzelfde patroon en dezelfde schaal toe voor alle penseelvoorinstellingen die structuur bevatten. Selecteer deze optie om een consistente canvasstructuur te simuleren wanneer u met meerdere structuurpenseeluiteinden tekent.

Lijn vloeiend maken

Photoshop maakt uw penseelstreken op intelligente wijze vloeiend. Voer in de optiebalk een waarde (0-100) in voor Vloeiend maken wanneer u een van de volgende tools gebruikt: Penseel, Potlood, Mixerpenseel of Gummetje. Wanneer u de waarde 0 invoert, werkt Vloeiend maken op dezelfde manier als in oudere versies van Photoshop. Bij hogere waarden worden de lijnen op intelligente wijze steeds sterker vloeiend gemaakt.

Er zijn diverse modi om lijnen vloeiend te maken. Klik op het tandwieltje () om één of meer van de modi in te schakelen:

Modus Voorttrekken

Tekent alleen wanneer het touw gespannen staat. Cursorbewegingen binnen de straal waarin vloeiend maken werkzaam is, laten geen spoor achter.

pulled-string-mode

Lijn bijtrekken

Laat de verf bijtrekken naar de cursor terwijl u deze even stilhoudt. Wanneer u deze modus uitschakelt, wordt er geen verf meer aangebracht zodra de cursor stopt met bewegen.

enable-stroke-catch_up

Bijtrekken op lijnuiteinde

De lijn wordt afgemaakt vanaf de laatste tekenpositie tot het punt waar u de muis/pen loslaat.

catch_up-on-stroke-end

Aanpassen voor zoom

Voorkomt schokkerige lijnen door ze op de juiste manier vloeiend te maken. Minder sterk vloeiend wanneer u inzoomt op het document; sterker vloeiend wanneer u uitzoomt.

eraser_smoothing

Penseelspreiding

De spreiding bepaalt het aantal sporen in een penseelstreek en de positie van deze sporen.

Photoshop - Penseelspreiding
Penseelstreken zonder spreiding (links) en met spreiding (rechts)

Spreiding en Besturingselement

Hiermee geeft u op hoe de streeksporen in een penseelstreek worden verdeeld. Als Beide assen is ingeschakeld, worden de streeksporen straalsgewijs verdeeld. Als Beide assen is uitgeschakeld, worden de streeksporen haaks op het pad van de penseelstreek verdeeld.

Voer een percentage in om de maximumspreiding aan te geven. Als u wilt opgeven hoe de variatie van de spreiding van de streeksporen wordt bepaald, kiest u een optie in het pop-upmenu Besturingselement:

Uit

Hiermee geeft u aan dat de variatie van de spreiding van de streeksporen niet hoeft te worden bepaald.

Vervagen

Kies Vervagen als u de spreiding van de streeksporen in het opgegeven aantal stappen wilt terugbrengen van de maximumspreiding tot geen spreiding.

Pendruk, Hoek van pen, Pendrukschijf, Rotatie

Hiermee kunt de spreiding van de streeksporen aangeven, gebaseerd op de druk van de pen, de hoek van de pen, de positie van de draaischijf van de pen of de rotatie van de pen.

Aantal

Hiermee geeft u het aantal streeksporen op dat bij elk interval wordt aangebracht.

Opmerking:

Als u het aantal verhoogt zonder de waarden voor tussenruimte of spreiding te verhogen, kunnen de prestaties bij het tekenen verminderen.

Telling - jitter en Besturingselement

Hiermee geeft u de variatie van het aantal streeksporen voor elk interval op. Voer een waarde in om het maximumpercentage aan streeksporen per interval aan te geven. Als u wilt opgeven hoe de variatie van het aantal streeksporen wordt bepaald, kiest u een optie in het pop-upmenu Besturingselement:

Uit

Hiermee geeft u aan dat de variatie van het aantal streeksporen niet hoeft te worden bepaald.

Vervagen

Kies Vervagen als u het aantal streeksporen in het opgegeven aantal stappen wilt terugbrengen van de waarde bij Aantal tot 1.

Pendruk, Hoek van pen, Pendrukschijf, Rotatie

Hiermee kunt u de variatie van het aantal streeksporen aangeven, gebaseerd op de druk van de pen, de hoek van de pen, de positie van de draaischijf van de pen of de rotatie van de pen.

Penseelopties wissen

U kunt alle gewijzigde opties voor een vooraf ingesteld penseel tegelijk wissen (met uitzondering van de instellingen voor de penseelvorm).

 1. Kies Besturingselementen penseel wissen in het menu van het deelvenster Penseelinstellingen.

  v3_brush-settings-panel-menu
  Menu van het deelvenster Penseelinstellingen