Een verloopvulling aanbrengen

Met de tool Verloop kunt u verschillende kleuren geleidelijk in elkaar laten overgaan. U kunt kiezen uit een aantal vooraf ingestelde verloopvullingen, maar u kunt ook zelf een vulling maken.

Opmerking:

U kunt de tool Verloop niet gebruiken voor bitmapafbeeldingen of afbeeldingen in geïndexeerde kleuren.

 1. Als u maar een gedeelte van de afbeelding wilt vullen, selecteert u eerst het gewenste gebied. Als u dit niet doet, wordt de verloopvulling toegepast op de gehele actieve laag.
 2. Selecteer de tool Verloop . (Als de tool niet zichtbaar is, houdt u de tool Emmertje ingedrukt.)
 3. Kies in de optiebalk een vulling uit het brede verloopvoorbeeld:
  • Klik op het driehoekje naast het voorbeeld om een vooraf ingestelde verloopvulling te kiezen.

  • Klik in het voorbeeld om het dialoogvenster Verloopbewerker weer te geven. Selecteer een vooraf ingestelde verloopvulling of maak een nieuwe verloopvulling. (Zie Een vloeiend verloop maken.)

  Opmerking:

  De voorinstelling Neutrale dichtheid is een handig fotografisch filter voor zonsondergangen en andere scènes met veel contrast.

 4. Selecteer een optie om te bepalen hoe het startpunt (waar de muisknop wordt ingedrukt) en het eindpunt (waar de muisknop wordt losgelaten) de vormgeving van het verloop beïnvloeden.

  Lineair verloop

  Hiermee wordt het verloop van het startpunt naar het eindpunt in een rechte lijn toegepast.

  Lineair verloop in Photoshop

  Radiaal verloop

  Hiermee wordt het verloop van het startpunt naar het eindpunt in een cirkelpatroon toegepast.

  Radiaal verloop in Photoshop

  Hoekverloop

  Hiermee wordt het verloop met een zwaai naar links vanaf het startpunt toegepast.

  Hoekverloop in Photoshop

  Gespiegeld verloop

  Hiermee wordt hetzelfde lineaire verloop aan beide kanten van het startpunt toegepast.

  Gespiegeld verloop in Photoshop

  Ruitverloop

  Hiermee wordt het verloop vanaf het midden naar de buitenste hoeken van een ruitpatroon toegepast.

  Ruitverloop in Photoshop
 5. Voer de volgende handelingen uit op de optiebalk:

  • Stel de gewenste overvloeimodus en dekking in voor de verf. (Zie Overvloeimodi.)

  • Selecteer Omkeren als u de volgorde van kleuren in de verloopvulling wilt omkeren.

  • Selecteer Dithering als u een vloeiender verloop met minder zichtbare overgangen wilt maken.

  • Selecteer Transparantie als u een transparantiemasker voor de verloopvulling wilt gebruiken. (Zie De transparantie instellen voor een verloop.)

 6. Plaats de cursor op de gewenste positie voor het beginpunt van het verloop en sleep totdat de cursor op het gewenste eindpunt staat. Als u de hoek van de te volgen lijn wilt beperken tot veelvouden van een hoek van 45°, houdt u Shift ingedrukt tijdens het slepen.

Een verloop in het deelvenster Verloop selecteren

Bijgewerkt in Photoshop 21.0 (versie van november 2019)

Nieuwe voorinstellingen gebruiken in Photoshop

Nieuwe voorinstellingen gebruiken in Photoshop
Lees alles over het toepassen van de nieuwe en verbeterde deelvensters voor Voorinstellingen van Photoshop. Julieanne Kost onderzoekt alles, van stalen tot patronen, van verlopen tot stijlen en vormen.
Julieanne Kost

Verlopen op lagen toepassen

Voer een van de volgende handelingen uit om een verloop als laageffect toe te passen op tekstlagen:

 • Selecteer een of meer tekstlagen in het deelvenster Lagen en klik vervolgens op een verloop in het deelvenster Verloop om dit toe te passen.
 • Sleep een verloop vanuit het deelvenster Verloop naar de tekstinhoud in het canvasgebied.
 • Sleep een verloop vanuit het deelvenster Verloop naar een laag in het deelvenster Lagen.  

Voer een van de volgende handelingen uit om een verloop als vormvulling toe te passen op een vormlaag:

 • Selecteer een of meer tekstlagen in het deelvenster Lagen en klik vervolgens op een verloop in het deelvenster Verloop om dit toe te passen.
 • Sleep een verloop vanuit het deelvenster Verloop naar de tekstinhoud in het canvasgebied.
 • Sleep een verloop vanuit het deelvenster Verloop naar een laag in het deelvenster Lagen. 

Voer een van de volgende handelingen uit om een verloop als opvullaag toe te passen op tekst- of vormlagen:

 • Houd Command (Mac)/Alt (Windows) ingedrukt en sleep een verloop vanuit het deelvenster Verloop naar de tekstinhoud in het canvasgebied.
 • Houd Command (Mac)/Alt (Windows) ingedrukt en sleep een verloop vanuit het deelvenster Verloop naar een laag in het deelvenster Lagen.  

Ga als volgt te werk om een verloop toe te passen op pixellagen:

 1. Sleep een verloop vanuit het deelvenster Verloop naar een pixellaag in het deelvenster Lagen.
 2. Photoshop maakt automatisch een opvullaag boven op de pixellaag.  

Voorinstellingen voor verlopen in groepen indelen

Verlopen onder een nieuwe groep indelen:

 1. Klik in het deelvenster Verloop (Venster > Verloop) op het pictogram Nieuwe groep maken. 
 2. Vul een groepsnaam in en klik op OK. 
 3. Sleep een verloop of gebruik de Shift-toets om meerdere verlopen te selecteren om deze binnen de groep te slepen.

Geneste groepen maken:

 1. Selecteer een groep in het deelvenster Verloop.
 2. Sleep die groep nu naar een andere groep.

Verouderde verlopen tonen

In het menu van deelvenster Verloop kiest u Verouderde verlopen.

De standaardvoorinstellingen van verloop herstellen

 1. Kies Standaardvoorinstellingen verloop herstellen in het deelvenstermenu Verloop. U kunt de huidige lijst vervangen of de standaardbibliotheek aan de huidige lijst toevoegen.

De weergave van vooraf ingestelde verlopen wijzigen

 1. Kies een weergaveoptie in het deelvenstermenu Verloop:

  Alleen tekst

  Hiermee worden verlopen in een lijst weergegeven.

  Kleine miniaturen of Grote miniaturen

  Hiermee worden de verlopen als miniaturen weergegeven.

  Kleine lijst of Grote lijst

  Hiermee worden de verlopen als een lijst met miniaturen weergegeven.

De naam van een vooraf ingesteld verloop wijzigen

 • Wanneer de verlopen als miniaturen worden weergegeven in het deelvenster, dubbelklikt u op een verloop, typt u een nieuwe naam en klikt u op OK.
 • Wanneer de verlopen als lijst of alleen als tekst worden weergegeven in het deelvenster, dubbelklikt u op een verloop, typt u een nieuwe naam en drukt u op Enter (Windows) of Return (Mac OS).

Overzicht van de Verloopbewerker

Klik op het actieve verloopvoorbeeld in de optiebalk om het dialoogvenster Verloopbewerker weer te geven. (Als u de muisaanwijzer boven het verloopvoorbeeld plaatst, verschijnt de knopinfo 'Klik om het verloop te bewerken'.)

Met het dialoogvenster Verloopbewerker kunt u zelf nieuwe verlopen maken door een kopie van een bestaand verloop te bewerken. U kunt ook extra kleuren in het verloop opnemen en op die manier overgangen maken die uit meer dan twee kleuren bestaan.

Het dialoogvenster Verloopbewerker in Photoshop
Het dialoogvenster Verloopbewerker

A. Deelvenstermenu B. Dekkingstop C. Kleurstops D. Waarden aanpassen of de geselecteerde dekking- of kleurstop verwijderen E. Middelpunt 

Een set vooraf ingestelde verlopen opslaan als bibliotheek

 1. Klik op Opslaan in het dialoogvenster Verloopbewerker of kies Verlopen opslaan in het menu Verloopkiezer in de optiebalk.
 2. Kies een locatie voor de bibliotheek met verlopen, voer een bestandsnaam in en klik op Opslaan.

  U kunt de bibliotheek opslaan op een willekeurige locatie. Als u het bibliotheekbestand echter opslaat in de map Presets/Gradients in de standaardmap met voorinstellingen, verschijnt de naam van de bibliotheek onder aan het deelvenstermenu nadat u Photoshop opnieuw hebt gestart.

Een bibliotheek met vooraf ingestelde verlopen laden

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Verloopbewerker:
  • Klik op Laden om een bibliotheek aan de huidige lijst toe te voegen. Selecteer het bibliotheekbestand dat u wilt gebruiken en klik op Laden.

  • Kies Verlopen vervangen in het deelvenstermenu om de huidige lijst te vervangen door een andere bibliotheek. Selecteer het bibliotheekbestand dat u wilt gebruiken en klik op Laden.

  • Kies een bibliotheekbestand onder aan het deelvenstermenu. Klik op OK om de huidige lijst te vervangen of op Toevoegen om de bibliotheek aan de huidige lijst toe te voegen.

  Opmerking:

  U kunt ook Verlopen laden of Verlopen vervangen selecteren of een bibliotheek met verlopen kiezen in het menu Verloopkiezer op de optiebalk.

Een vloeiend verloop maken

 1. Selecteer de tool Verloop .
 2. Klik in het verloopvoorbeeld in de optiebalk om het dialoogvenster Verloopbewerker te openen.
 3. Als u het nieuwe verloop op basis van een bestaand verloop wilt maken, selecteert u een verloop in het gedeelte Voorinstellingen van het dialoogvenster.
 4. Kies Effen in het pop-upmenu Verlooptype.
 5. Klik op de linkerkleurstop  onder de verloopbalk om de uitgangskleur van het verloop vast te leggen. Het driehoekje boven de kleurstop wordt zwart  om aan te geven dat u de uitgangskleur bewerkt.
 6. Voer een van de volgende handelingen uit om een kleur te kiezen:
  • Dubbelklik op de kleurstop of klik op het kleurstaal in het gedeelte Stops van het dialoogvenster. Kies een kleur en klik op OK.

  • Kies een optie in het pop-upmenu Kleur in het gedeelte Stops van het dialoogvenster.

  • Plaats de cursor op de verloopbalk. De cursor verandert nu in een pipet. Klik in de verloopbalk als u een van de daar aanwezige kleuren wilt gebruiken of klik in de afbeelding als u een kleur uit de afbeelding wilt gebruiken.

 7. Klik op de rechterkleurstop onder de verloopbalk om de resultaatkleur te bepalen. Kies vervolgens een kleur.
 8. Voer een van de volgende handelingen uit als u de positie van het begin- of eindpunt wilt wijzigen.
  • Sleep de betreffende kleurstop naar de gewenste locatie.

  • Klik op de desbetreffende kleurstop en geef een waarde op voor Locatie in het gedeelte Stops van het dialoogvenster. Een waarde van 0% betekent het linkeruiteinde van de verloopbalk, een waarde van 100% betekent het rechteruiteinde.

 9. Als u de locatie van het middenpunt wilt wijzigen (het punt in het verloop waar uitgangskleur en resultaatkleur in evenwicht zijn), sleept u het ruitje  onder de verloopbalk naar links of naar rechts. U kunt ook op het ruitje klikken en vervolgens een waarde voor Locatie opgeven.
 10. Als u extra tussenliggende kleuren wilt toevoegen aan een verloop, klikt u onder de verloopbalk om nog een kleurstop te definiëren. Volg dezelfde procedure als bij begin- en eindpunt om de kleur, de locatie en het middenpunt voor de tussenkleur vast te leggen.
 11. Als u de kleurstop die u bewerkt, wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen of sleept u de stop net zover naar beneden tot deze verdwijnt.
 12. U kunt de overgang tussen de kleuren in het verloop vloeiender laten verlopen door een waarde op te geven in het tekstvak Vloeiend of door de pop-upschuifregelaar Vloeiend te slepen.
 13. Indien gewenst kunt u ook transparantiewaarden voor het verloop opgeven.
 14. Voer een naam in voor het nieuwe verloop.
 15. Als u het verloop wilt opslaan als voorinstelling, klikt u op Nieuw als u klaar bent.

  Opmerking:

  Nieuwe voorinstellingen worden opgeslagen in een voorkeurenbestand. Als dit bestand wordt verwijderd of beschadigd of als u voorinstellingen uit de standaardbibliotheek herstelt, gaan de nieuwe voorinstellingen verloren. Als u nieuwe voorinstellingen permanent wilt opslaan, slaat u ze op in een bibliotheek.

De transparantie instellen voor een verloop

Voor elke verloopvulling zijn er opties die de dekking bepalen op verschillende plaatsen in het verloop. U kunt bijvoorbeeld een uitgangskleur gebruiken met een dekking van 100% en deze geleidelijk laten overgaan in een resultaatkleur die maar een dekking van 50% heeft. In de voorvertoning van het verloop wordt de mate van transparantie weergegeven in de vorm van een schaakbordpatroon.

 1. Maak een verloop.
 2. Klik op de linkerdekkingstop boven de verloopbalk om de uitgangsdekking aan te passen. Het driehoekje onder de stop wordt zwart om aan te geven dat u de uitgangstransparantie bewerkt.
 3. Geef een waarde op in het tekstvak Dekking of sleep de pop-upschuifregelaar Dekking in het gedeelte Stops van het dialoogvenster.
 4. Klik op de rechtertransparantiestop boven de verloopbalk om de dekking van het eindpunt aan te passen. Stel vervolgens de dekking in in het gedeelte Stops.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit als u de positie van begin- of einddekking wilt wijzigen.
  • Sleep de desbetreffende dekkingstop naar links of naar rechts.

  • Selecteer de desbetreffende dekkingstop en geef een nieuwe waarde op voor Locatie.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit om de positie van het middenpunt voor dekking te wijzigen (het punt waar begin- en einddekking in evenwicht zijn):
  • Sleep het ruitje boven de verloopbalk naar links of naar rechts.

  • Selecteer het ruitje en geef een nieuwe waarde op voor Locatie.

 7. Als u de dekkingstop die u aan het bewerken bent, wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.
 8. Als u een tussendekking in het masker wilt opnemen, klikt u boven de verloopbalk om een nieuwe dekkingstop te definiëren. U kunt de instellingen en locatie van de toegevoegde dekking op dezelfde manier bewerken en verplaatsen als die van de begindekking en de einddekking. U kunt een tussendekking verwijderen door de desbetreffende transparantiestop via de bovenkant van de verloopbalk weg te slepen.
 9. Als u het verloop wilt opslaan als voorinstelling, typt u een naam in het tekstvak Naam en klikt u op Nieuw. Het verloop wordt dan met de door u vastgelegde transparantie-instellingen opgenomen in de lijst voorinstellingen.

Een verloop met ruis maken

In een verloop met ruis wordt een willekeurige verdeling gebruikt van de kleuren binnen een door u op te geven bereik.

Ruisverloop met verschillende waarden voor ruwheid in Photoshop
Ruisverloop met verschillende waarden voor ruwheid

A. 10% ruwheid B. 50% ruwheid C. 90% ruwheid 
 1. Selecteer de tool Verloop .
 2. Klik in het verloopvoorbeeld in de optiebalk om het dialoogvenster Verloopbewerker te openen.
 3. Als u het nieuwe verloop op basis van een bestaand verloop wilt maken, selecteert u een verloop in het gedeelte Voorinstellingen van het dialoogvenster.
 4. Kies Ruis in het pop-upmenu Verlooptype en stel de volgende opties in:

  Ruwheid

  Hiermee bepaalt u hoe geleidelijk de overgang tussen de kleurgebieden in het verloop is.

  Kleurmodel

  Hiermee wijzigt u de kleurcomponenten die u kunt aanpassen. Sleep de schuifregelaars voor elke component om het bereik met acceptabele waarden te definiëren. Als u bijvoorbeeld HSB hebt gekozen als model, kunt u instellen dat in het verloop alleen tinten blauw-groen worden gebruikt met een hoge verzadiging en een gemiddelde helderheid.

  Kleuren beperken

  Zo voorkomt u oververzadigde kleuren.

  Transparantie toevoegen

  Hiermee voegt u transparantie toe aan willekeurige kleuren.

  Willekeurig

  Zo ontstaat een willekeurig verloop op basis van de zojuist vermelde instellingen. Klik op de knop totdat u een gepaste instelling vindt.

 5. Als u het verloop met de opgegeven instellingen wilt opslaan als voorinstelling, typt u een naam in het tekstvak Naam en klikt u op Nieuw.