Handboek Annuleren

Telefoonverificatie

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Archivering van eOriginal voor chatelpapier
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

Schakel een verificatiemethode voor de ontvanger in met de smartphone van de ontvanger om een tekst- of spraakbericht met een wachtwoord te ontvangen.

Overzicht

Telefonische verificatie is een premium tweestapsverificatiemethode. Dit is een krachtige manier om de identiteit van een ontvanger te controleren via een code die naar de telefoon van ontvangers wordt gestuurd als tekstbericht of spraakbericht (op hun verzoek).

Beschikbaarheid:

Telefoonverificatie is alleen beschikbaar voor licentielidmaatschappen van bedrijven.

Telefoonverificatie is een premium verificatiemethode waarvoor per gebruik kosten in rekening worden gebracht.

 • Transacties moeten worden aangeschaft via uw Adobe-vertegenwoordiger.
 • Transacties zijn een resource op accountniveau. Alle groepen gebruiken dezelfde algemene pool.

Configuratiebereik:

De functie kan op account- en op groepsniveau worden ingeschakeld.

Gebruik

Met het verificatieproces wordt aan de ontvanger in eerste instantie een melding gestuurd dat deze een verificatiecode moet invoeren om toegang te krijgen tot de overeenkomst. Deze melding bevat het volgende:

 1. De laatste vier cijfers van het telefoonnummer van de ontvanger (zoals ingevoerd bij het opstellen van de overeenkomst), zodat de ontvanger weet naar welk apparaat de code wordt verzonden.
 2. De (gekoppelde) naam van de afzender wordt verstrekt voor het geval de ontvanger, om welke reden dan ook, contact moet opnemen (bijvoorbeeld om het telefoonnummer te wijzigen). De koppeling opent een e-mail naar de afzender van de overeenkomst.
  • Deze koppeling kan worden gewijzigd om de ontvanger naar een expliciet adres te leiden, zoals uw ondersteuningsteam.
 3. Optie voor de ontvanger om de code te laten versturen via een spraakoproep of sms.

Wanneer de gebruiker klaar is om de verificatiecode te ontvangen, klikt deze op de knop Code verzenden:

Vraag bij telefonische verificatie

 

Zodra de knop Code verzenden is geselecteerd, vinden de volgende stappen plaats:

 • De pagina wordt vernieuwd om het invoeren van de toegangscode mogelijk te maken.
 • Het aangegeven telefoonnummer ontvangt een geautomatiseerde oproep of sms met de vijfcijferige verificatiecode.
  • De code is tien minuten geldig. Daarna moet de ontvanger terugkeren naar de e-mail en een nieuwe code verzenden.
  • De ontvanger heeft een beperkt aantal pogingen om de juiste code in te voeren. De overeenkomst wordt automatisch geannuleerd als de ontvanger het aantal pogingen overschrijdt. De afzender wordt hierover geïnformeerd.
De verificatiecode invoeren

Wanneer de verificatie is geslaagd, kan de ontvanger acties ondernemen voor de overeenkomst.

Als de ontvanger om welke reden dan ook de overeenkomst afsluit voordat de actie is voltooid, moet deze zich opnieuw verifiëren om door te kunnen gaan.

Opmerking:

Acrobat Sign maakt gebruik van een service in de VS die gebruikmaakt van meerdere providers om tekst- en spraakberichten wereldwijd te leveren. De aanbieder die voor individuele contacten wordt gebruikt, is gebaseerd op de beste combinatie van kosten en prestaties op het tijdstip dat het contact wordt gevraagd.

Op basis van het totale transactievolume zijn de aanbieders mogelijk geen lokale providers volgens het gegevenscentrum van de afzender of het nummer van de ontvanger.

De telefonische verificatiemethode configureren bij het opstellen van een nieuwe overeenkomst

Wanneer telefonische verificatie is ingeschakeld, kan de afzender de optie Telefoon selecteren in de vervolgkeuzelijst Verificatie rechts van het e-mailadres van de ontvanger.

De verificatiemethode selecteren

Nadat de gebruiker Telefoon heeft geselecteerd als verificatiemethode, moet deze het telefoonnummer opgeven dat wordt gebruikt voor het verificatieproces van de ontvanger.

Opmerking:

 • Als de ontvanger de rol in de overeenkomst delegeert, moet deze het telefoonnummer van de nieuwe ontvanger opgeven.
 • Het telefoonnummer dat is gekoppeld aan de verificatiepoging, kan worden gewijzigd voor overeenkomsten in uitvoering door het verificatietype te bewerken op de pagina Beheren van de afzender.

Als een 'onjuist' telefoonnummer wordt gedetecteerd bij het opstellen van de overeenkomst, stopt het proces en wordt boven aan de pagina een foutmelding weergegeven:

Waarschuwing voor incorrect telefoonnummer

Verbruik van premium verificatietransacties

Als premium verificatiemethode moeten transacties via Telefonische verificatie worden aangeschaft. Deze dienen beschikbaar te zijn voor het account voordat dergelijk geconfigureerde overeenkomsten kunnen worden verzonden.

Bij transacties met telefonische verificatie worden kosten per ontvanger in rekening gebracht.

Een overeenkomst die is geconfigureerd met drie ontvangers met die zijn geïdentificeerd via telefonische verificatie verbruikt dus drie verificatietransacties.

 

Als u een overeenkomst met meerdere ontvangers configureert, wordt voor elke ontvanger die Telefoonverificatie gebruikt, één transactie afgetrokken van het totale aantal dat beschikbaar is voor het account.

 • Als een overeenkomst met de status Concept wordt geannuleerd, worden alle transacties voor Telefoonverificatie geretourneerd naar het totale volume dat beschikbaar is voor het account.
 • Na annulering van een transactie in uitvoering wordt de verificatietransactie niet teruggegeven aan het totale aantal dat beschikbaar is voor het account.
 • Als u een verificatiemethode wijzigt in telefonische verificatie (vanuit elke andere methode), wordt één transactie verbruikt.
  • Als u dezelfde ontvanger laat wisselen tussen telefonische verificatie en een andere methode, verbruikt u slechts één transactie in totaal.
 • Als u de verificatiemethode wijzigt van telefonische verificatie naar een andere methode, wordt de transactie niet weer opgenomen in het totaal.
 • Elke ontvanger die verifieert met Telefoonverificatie, verbruikt slechts één transactie, ongeacht hoe vaak deze het proces probeert.

 

Het beschikbare volume bijhouden

Het aantal beschikbare telefonische verificaties voor het account bijhouden:

 • Navigeer naar Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Identiteitsverificatiemethoden
 • Selecteer de koppeling Verbruik bijhouden:
De pagina Verzendinstellingen met de koppeling voor Gebruik traceren gemarkeerd en de pop-out voor informatie zichtbaar

Opmerking:

Telefonische verificatie en bezorging van sms-koppelingen delen dezelfde groep transacties. Het gebruik van de transacties wordt uitgesplitst in de pop-upballon om het volume weer te geven dat wordt verbruikt door transacties voor sms-bezorging en telefoonverificatie.

Accounts die de service hebben gekocht onder het VIP-licentieprogramma, hebben een aangepaste indeling Gebruiksregistratie om het aantal transacties beter weer te geven binnen de context van hun licentieschema.

Gebruik bijhouden in VIP

Controlerapport

Het controlerapport geeft duidelijk aan dat een telefoonnummer is gebruikt voor identiteitsverificatie. 

 • Alleen de laatste vier cijfers van het telefoonnummer zijn zichtbaar.

Als de overeenkomst wordt geannuleerd omdat de ontvanger zich niet kan verifiëren, wordt de reden expliciet vermeld:

Mislukte verificatie: controlelogboek

Best practices en overwegingen

 • Als u tweestapsverificatie niet vereist is voor interne handtekeningen, kunt u het beste de Acrobat Sign-verificatiemethode gebruiken in plaats van telefonische verificatie. Dit vereenvoudigt het ondertekeningsproces en bespaart het verbruik van premium verificatietransacties.
 • Het telefoonnummer dat is gekoppeld aan de verificatiepoging, kan alleen worden gewijzigd voor overeenkomsten die in behandeling zijn door het verificatietype te bewerken op de pagina Beheren van de afzender.
 • Personaliseer uw telefoonverificatieberichten om het vertrouwen van ontvangers in uw tekstberichten te vergroten en klantcontacten te stroomlijnen.
 • Tekst- of spraakberichten van Acrobat Sign worden nooit ongevraagd verzonden. Ze zijn altijd gebaseerd op een ondertekenaar die het type contactpersoon definieert vanaf de landingspagina van de telefonische verificatievraag (door de optie Tekst of Spraak te kiezen) en vervolgens de knop Verzenden selecteert om de contactpersoon te activeren. Zorgen van de ontvanger over ongewenste berichten of kwade bedoelingen worden grotendeels weggenomen doordat de communicatie (spraak of tekst) bijna in real time plaatsvindt.
 • Bij spraak- en tekstcontactpersonen in Acrobat Sign wordt de ontvanger nooit gevraagd actie te ondernemen (bijvoorbeeld een website bezoeken of persoonlijke informatie verstrekken). Er wordt alleen een numerieke code doorgegeven.  

Configuratie

Telefoonverificatie omvat twee groepen besturingselementen. Deze kunnen worden geconfigureerd op account- en groepsniveau:

 • Verzendinstellingen beheren de toegang van de afzender tot de methode Telefoonverificatie en tot de configuratie van de sms-opties.
 • Beveiligingsinstellingen beperken de pogingen van de ontvanger om de juiste token in te voeren.

De verificatiemethode inschakelen via Verzendinstellingen

De optie om telefonische verificatie te gebruiken kan worden ingeschakeld voor verzenders via Verzendinstellingen > Identiteitsverificatiemethoden

 • Selectievakje voor Telefoonverificatie: indien dit is geselecteerd, is de optie Telefoon beschikbaar bij het opstellen van overeenkomsten
 • Gebruik standaard de volgende landcode: hiermee wordt vereist dat de beheerder een standaardlandcode selecteert voor overeenkomsten die worden verzonden via de groep die wordt geconfigureerd.
 • Bericht bij telefoonverificatie personaliseren: hiermee wordt de ingesloten koppeling vervangen door die van de maker van de overeenkomst, samen met een andere tekstwaarde, zoals het e-mailadres van uw ondersteuningsteam.
Besturingselementen voor SMS-identiteitsverificatie

De Beveiligingsinstellingen configureren

Met telefonische verificatie moet de beheerder instellen na hoeveel mislukte pogingen de overeenkomst wordt geannuleerd. De standaardinstelling is vijf.

Deze instelling kan worden geconfigureerd op de pagina Beveiligingsinstellingen:

Besturingselementen voor telefonische verificatie

Automatische annulering van de overeenkomst wanneer een ontvanger zich niet kan verifiëren

De overeenkomst wordt automatisch geannuleerd als het beperkte aantal pogingen voor Telefoonverificatie mislukt.

De afzender van de overeenkomst ontvangt een e-mail om aan te geven dat de overeenkomst is geannuleerd. Hierin wordt ook aangegeven welke ontvanger zich niet heeft kunnen verifiëren.

Andere partijen worden niet op de hoogte gesteld.

Overeenkomst geannuleerd wegens identificatiefout

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?