Handboek Annuleren

Een account met een andere gebruiker delen

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

De functie Account delen is beschikbaar voor abonnementen op het niveau voor kleine bedrijven en voor bedrijven en ondernemingen.

Overzicht van het delen van gebruikerscontent

In Adobe Acrobat Sign wordt gebruikerscontent standaard beveiligd ten opzichte van alle andere gebruikers die niet expliciet zijn uitgenodigd om die content te bekijken of ermee te werken.

Overeenkomsten omvatten alle ontvangers op impliciete wijze.  Bibliotheekdocumenten worden expliciet gedeeld in de sjablooneigenschappen.

Er zijn echter functies in de meeste organisaties die een overzicht moeten hebben van de transacties zonder er rechtstreeks bij betrokken te zijn. En soms moet een bepaalde groep medewerkers een algemeen idee hebben van alle transacties in de groep.

Door gebruikersinhoud te delen, kan een gebruiker of groep inhoud delen met elke andere gebruiker of groep.

Er zijn twee manieren om gebruikersinhoud te delen:

 • Standaard - Gebruiker kan de inhoud alleen weergeven
 • Geavanceerd - Groep- en gebruikersweergave met desgewenst de opties Wijzigen en Verzenden
  • Wanneer GebruikerA inhoud deelt met GebruikerX:
  • Delen op groepsniveau is ingeschakeld
   • Wanneer GebruikerA inhoud deelt met GroepN:
    • Alle leden van GroepN kunnen alle inhoud op de pagina Beheren van GebruikerA bekijken
    • Alle leden van GroepN hebben de machtigingen die de deelstatus aan GebruikerA heeft verleend (Verzenden en/of Wijzigen)
   • Wanneer GroepN wordt gedeeld met GebruikerA:
    • GebruikerA kan alle inhoud van alle gebruikers in GroepN zien
    • GebruikerA is gemachtigd om (zoals geconfigureerd) overeenkomsten voor alle leden in GroepN te verzenden en te wijzigen

Geavanceerd delen is momenteel alleen beschikbaar voor accounts op Enterprise-niveau. Beheerders die geavanceerd delen willen inschakelen, moeten een ticket indienen bij het ondersteuningsteam.

Opmerking:

Als een account eenmaal is omgezet in geavanceerd delen, kan het niet meer worden teruggezet op Standaard. Dit is een eenrichtingsproces.

Als u uw account wilt delen nadat u zich hebt aangemeld, gaat u naar Profielinstellingen > Persoonlijke voorkeuren > Mijn account delen


Beschikbaarheid

Eenvoudig delen is als pakket beschikbaar voor kleine bedrijven, bedrijven en ondernemingen.

 • Voor deze manier van delen geldt een limiet van 100 accounts die u deelt en 100 accounts die met u worden gedeeld

Geavanceerd delen is alleen beschikbaar voor ondernemingen.

 • Met Geavanceerd delen kunt u standaard 500 accounts delen en kunnen 500 accounts met u worden gedeeld
  • Als u meer dan 500 deelstatussen in een van beide richtingen nodig hebt, neemt u contact op met uw Success Manager

Acrobat Pro voor teams en alle lidmaatschappen voor een enkele gebruiker bieden geen ondersteuning voor het delen van een gebruikersaccount.


Gebruikersinterface

Standaard delen

Gebruikers van Standaard delen kunnen hun deelstatussen instellen, bekijken en annuleren in de sectie Persoonlijke voorkeuren. Voor alle gebruikers (dus ook voor beheerders) werkt dit op dezelfde manier.

Er zijn twee afzonderlijke pagina's, één voor inkomende deelstatussen (Overige accounts bekijken) en één voor uitgaande deelstatussen (Mijn account delen):

Gebruikersinterface voor Standaard delen

Gebruikers vragen een deelstatus aan door te klikken op het pictogram met het plusteken en een e-mail op te stellen voor de gebruiker met wie ze inhoud willen delen.

Standaard delen - verzoek om inhoud weer te geven

Nadat het verzoek tot delen is ingediend, ziet u de status In behandeling totdat de gewenste gebruiker de uitnodiging accepteert of afslaat.

Standaardinterface - verzoeken die In behandeling zijn


Geavanceerde deelfuncties voor accounts

Geavanceerde deelfuncties voor accounts zijn alleen beschikbaar op het serviceniveau van de onderneming en moeten worden ingeschakeld door een ticket in te dienen bij het ondersteuningsteam.

Wanneer een account wordt omgezet in Geavanceerd delen, verandert de gebruikersinterface van twee afzonderlijke pagina's in één pagina, namelijk de pagina Status voor delen met tabbladen:

Geavanceerd delen - navigeren naar menu

De twee tabbladen komen overeen met de twee pagina's van Standaard delen:

 • Mijn account wordt gedeeld met > Mijn account delen
 • Gedeeld met mij > Overige accounts bekijken

Gebruikers brengen een deelstatus tot stand door te klikken op het plusteken. Dan verschijnt een pop-upvenster waarin de gebruiker een e-mailadres invoert of gebruikers of groepen selecteert in een lijst met accountgebruikers en groepsobjecten.

 • Klik op de pijl rechts van de groepsnaam om de groep uit te vouwen en de gebruikers weer te geven
 • Met het plusteken wordt de gebruiker/groep toegevoegd aan het verzoek voor delen (in het bovenste invoerveld)
Geavanceerd delen- delen op groepsniveau

 

Nadat de aanvrager de gebruikers/groepen voor de deelstatus heeft vastgesteld, kan hij de machtigingen voor de deelstatus definiëren (Verzenden en/of Wijzigen):

foo

Accountbeheerders hebben de bevoegdheid om zonder goedkeuring een deelstatus tussen hun gebruiker en elke andere gebruiker binnen hun Acrobat Sign-account volledig tot stand te brengen.

Groepsbeheerders hebben de bevoegdheid om zonder goedkeuring een deelstatus tussen hun gebruikers en een willekeurige andere gebruiker in hun groep volledig tot stand te brengen.

Groepsbeheerders die proberen een deelstatus met een gebruiker of groep buiten hun eigen groep tot stand te brengen, maken een deelstatus met de status 'In behandeling'.  De andere gebruiker dient het verzoek om te delen expliciet goed te keuren (te accepteren) om de deelstatus tot stand te brengen.

 • Verzoeken om met een groep te delen genereren een e-mail aan de groepsbeheerder die alle deelstatussen die nog in behandeling zijn accepteert of weigert.

Gebruikers die geen beheerder zijn, kunnen een deelstatus aanvragen (op basis van de configuratie-instellingen). Deze aanvraag behoudt de deelstatus In behandeling tot de andere partij deze accepteert of afwijst.

Geavanceerd delen - aanvraag in behandeling


Delen op groepsniveau

Beheerders hebben (volgens de regels voor geavanceerd delen) de mogelijkheid om de groep waarvan ze de beheerder zijn te delen en om de deelstatussen te beheren die zijn gekoppeld aan de groep (en niet aan de gebruiker).

Delen op groepsniveau werkt op dezelfde manier als delen tussen gebruikers, maar de groep is een grotere entiteit en door te delen met een groep krijgt een gebruiker toegang tot alle inhoud van alle gebruikers in die groep.

Wanneer een gebruiker wordt verwijderd uit de groep, staat de inhoud van die gebruiker niet meer in de groep en is deze dus niet meer zichtbaar.

Als groepsbeheerder toegang krijgen tot delen op groepsniveau:

 • Meld u aan als groepsbeheerder
 • Navigeer naar Groep > Mijn Gebruikersgroep > Status voor delen
Navigeren naar Status voor delen op groepsniveau

Opmerking:

Een groep kan met zichzelf worden gedeeld, zodat alle gebruikers in de groep alle inhoud van alle andere gebruikers in de groep kunnen weergeven, zonder afzonderlijke deelstatussen te moeten definiëren.

Accountbeheerders kunnen de deelstatussen voor alle groepen in het account beheren en kunnen deelstatussen tussen groepen volledig tot stand brengen zonder dat goedkeuring door een andere gebruiker nodig is.

Toegang tot delen op groepsniveau als accountbeheerder:

 • Navigeer naar Account > Groepen > {selecteer de groep die u wilt delen}
Een groep selecteren

Wanneer het menu Groep is geladen, klikt u op Status voor delen

Delen op groepsniveau - Status voor delen op groepsniveau


Extra besturingselementen voor het beheren van deelstatussen tussen accounts

De initiatiefnemer van een deelstatus met de status In behandeling kan het deelverzoek als volgt opnieuw naar de gewenste gebruiker sturen:

 • Navigeer naar de interface voor delen
 • Klik één keer op de deelstatus die u opnieuw wilt verzenden
 • Klik op de koppeling Verzoek tot delen opnieuw verzenden
 • Er wordt automatisch een e-mail naar de gewenste gebruiker verzonden
Een verzoek tot delen opnieuw verzenden

Wanneer een gebruiker een deelstatus aanvraagt, ontvangt de gewenste gebruiker (of de groepsbeheerder in het geval van groepen) een e-mail met een koppeling om de deelstatus te accepteren:

Een e-mailverzoek tot delen accepteren of weigeren

Een gebruiker kan een verzoek ook als volgt accepteren of weigeren in de toepassing:

 • Navigeer naar de interface voor delen
 • Klik op het nog niet verwerkte verzoek om het te accepteren of te weigeren
 • Klik op Accepteren of Weigeren
Een verzoek tot delen accepteren of weigeren

In beide modellen voor delen kunnen beide partijen op elk gewenst moment een deelstatus annuleren:

 • Navigeer naar de bijbehorende interface voor delen
 • Klik één keer op de deelstatus die u wilt annuleren
 • Klik op de koppeling Annuleren dat documenten worden gedeeld
Een deelstatus annuleren

De machtigingen van een ingestelde deelstatus tussen gebruikers/groepen kunnen als volgt worden gewijzigd:

 • Navigeer naar de interface voor delen
 • Klik één keer op de deelstatus die u wilt bewerken om de opties boven aan de lijst weer te geven
 • Klik op de koppeling Machtigingen wijzigen
 • Bewerk de machtigingen
 • Klik op Opslaan
Opmerking:

Er zit een vertraging van 30 minuten tussen het tijdstip waarop u de machtigingen voor delen wijzigt en het tijdstip waarop u het effect ervan kunt zien.

Machtigingen voor delen wijzigen


Gedeelde inhoud weergeven

De inhoud die met uw gebruiker is gedeeld, wordt weergegeven op het tabblad Beheren.

Linksboven op de pagina Beheren ziet u een vervolgkeuzelijstpijl naast Uw overeenkomsten

 • Klik op de pijl om de lijst met gebruikers/groepen die met u zijn gedeeld te zien
 • Selecteer de groep/gebruiker die u wilt weergeven
 • U kunt ook Alle gedeelde overeenkomsten selecteren, dan wordt alle gedeelde inhoud weergegeven
Selecteer de pijl voor de vervolgkeuzelijst op uw pagina Beheren

De pagina wordt vernieuwd en de inhoud van de pagina Beheren van de geselecteerde gebruiker/groep wordt weergegeven:

Koptekst gedeeld account

Opmerking:

De filters in de linkerlijst (Voltooid, In bewerking, Webformulieren) filteren de inhoud net zo als wanneer u uw eigen inhoud weergeeft.


Besturingselementen voor Geavanceerd delen

Door middel van Geavanceerd delen kan een gebruiker de documenten en de velden in de overeenkomsten van een gedeeld account bewerken (zolang de overeenkomst nog steeds van toepassing is).

Een overeenkomst wijzigen:

 • Ga naar de pagina Beheren
 • Ga naar de weergave van de gebruiker die eigenaar is van de overeenkomst die u wilt wijzigen
 • Klik één keer op de overeenkomst om deze te selecteren
 • Vouw de opties uit om deze weer te geven
 • Klik op de handeling die u wilt uitvoeren:
Een gedeelde overeenkomst wijzigen

Door middel van Geavanceerd delen kan een gebruiker een overeenkomst verzenden uit naam van een gedeelde gebruiker.

Deze overeenkomst is eigendom van het gedeelde account alsof de eigenaar van het account deze heeft verzonden.

Alleen in de historie en in het auditlogbestand wordt aangegeven dat de overeenkomst via het gedeelde account door een andere gebruiker is verzonden.

Een overeenkomst verzenden vanuit een gedeeld account:

 • Meld u aan bij uw gebruikersaccount
 • Klik rechtsboven in het scherm op uw naam en selecteer Account omschakelen
 • Kies de gebruiker namens wie u wilt verzenden
  • Klik op OK.
Geavanceerd delen - Schakelen tussen accounts

De pagina wordt vernieuwd en u ziet een beperkte interface.

Een banner boven aan de pagina geeft aan dat u in een gedeeld account werkt en wie de gebruiker van dat account is.

Aan de rechterkant van de banner staat een koppeling waarmee u teruggaat naar uw account.

 • Klik op het tabblad Verzenden
 • Configureer en verzend de overeenkomst zoals gebruikelijk
Overgeschakeld naar account

In het activiteitenlogboek van de overeenkomst wordt duidelijk aangegeven dat de overeenkomst namens de gebruiker is verzonden:

Auditlogbestand bij verzenden uit naam van een ander account


Besturingselementen

De besturingselementen voor delen op gebruikersniveau vindt u in Accountinstellingen > Beveiligingsinstellingen > Account delen

 • Delen kan worden geconfigureerd op accountniveau, waarbij de instellingen worden doorgegeven aan alle groepen
 • Delen kan ook op groepsniveau worden geconfigureerd, waarbij de overgeërfde waarden op accountniveau worden overschreven.

De besturingselementen voor Standaard delen bepalen of delen is toegestaan en de methode waarop het delen wordt uitgevoerd:

 • Delen van account niet toestaan - de interface voor het delen van accounts is verwijderd uit de gebruikersinterface voor het geconfigureerde account/de geconfigureerde groep.
 • Verzoek om account te delen toestaan - gebruikers in het geconfigureerde account/de geconfigureerde groep mogen de inhoud van een andere gebruiker weergeven
 • Toestaan dat eigen account wordt gedeeld - gebruikers in het geconfigureerde account/de geconfigureerde groep mogen hun account delen met een andere gebruiker
 • Beide - de gebruiker mag delen zowel aanvragen als aanbieden 
Besturingselementen voor delen in het beheermenu

Geavanceerd delen maakt een aantal aanvullende machtigingen mogelijk:

 • Met externe accounts - wanneer deze optie is ingeschakeld, kunnen gebruikers een weergave van hun accountcontent delen met gebruikers van andere Acrobat Sign-accounts.
  • Door te delen met een extern account wordt een alleen-lezenrelatie tot stand gebracht.
 • Met interne accounts - wanneer deze optie is ingeschakeld, kunnen gebruikers hun content delen met andere gebruikers in hun eigen Acrobat Sign-account.
  • Wanneer delen met interne accounts ingeschakeld is, zijn er twee extra opties:
   • Verzenden - hiermee kan de partij met wie wordt gedeeld nieuwe overeenkomsten verzenden uit naam van de delende partij.
    • De historie en het controlespoor geven duidelijk aan dat de overeenkomst is verzonden door de partij met wie is gedeeld uit naam van de delende partij.
    • De overeenkomst is eigendom van en wordt beheerd door de delende partij alsof deze de overeenkomst zelf heeft verzonden.
   • Bestaande transacties wijzigen - Hiermee kan de partij met wie is gedeeld, lopende overeenkomsten bewerken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online