Handboek Annuleren

Op de cloud gebaseerde digitale handtekeningen

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Meldingen zonder koppeling inschakelen
   6. E-mailsjablonen aanpassen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen 
 7. Koppelingen voor het melden van misbruik

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success 

Schakel Digitale handtekeningen in om een digitale handtekening toe te passen op een overeenkomst. Digitale handtekeningen via de cloud kunnen ook worden gebruikt als verificatiemethode voor ontvangers.

Overzicht

Digitale handtekeningen via de cloud die worden ondersteund door gerenommeerde identiteitsproviders (IdP's), bieden een sterke identiteitsverificatie voor ontvangers. Identiteitsproviders controleren een gebruiker grondig voordat ze een certificaat voor digitale handtekeningen verstrekken. Ook moeten gebruikers zich bij de IdP verifiëren voordat het certificaat als handtekening kan worden toegepast.

Acrobat Sign ondersteunt een breed scala aan handtekeningproviders in meerdere landen. Beheerders kunnen hun account en groepen configureren om digitale handtekeningen van een of meer providers te accepteren.

Acrobat Sign fungeert alleen als een platform voor de digitale handtekening die moet worden aangevraagd en verstrekt, zonder extra kosten. Een uitzondering op die norm is Aadhaar, die tegen een meerprijs digitale handtekeningen kan verstrekken. Acrobat Sign-accounts met een VIP-licentie kunnen identiteitstransacties bij Aadhaar kopen via Adobe en hun verbruik volgen in het beheerdersmenu.

Beschikbaarheid:

Digitale handtekeningen zijn beschikbaar voor alle serviceniveaus.

Configuratiebereik:

De functie kan op account- en op groepsniveau worden ingeschakeld.

Tip:

Naast standaard verificatiemethoden kunnen digitale handtekeningen via de cloud worden gebruikt. Het handtekeningveld wordt op het document geplaatst en niet door de afzender als authenticatiemethode geconfigureerd.

Het ondertekeningsproces voor de ontvanger

De overeenkomst moet worden ontworpen met een veld Digitale handtekening om een digitale handtekening te verkrijgen.

Wanneer de ondertekenaar het veld Digitale handtekening selecteert, wordt een beveiligde sessie voor de IdP geopend om de gebruiker te verifiëren voordat de handtekening kan worden toegepast.

 • Als de overeenkomst wordt verzonden vanuit een groep die slechts één goedgekeurde IdP heeft gedefinieerd, wordt de sessie automatisch geopend voor die IdP.
 • Als de overeenkomst wordt verzonden vanuit een groep met meerdere IdP's ingeschakeld, krijgt de ondertekenaar een lijst met die IdP' s te zien. Zodra er een IdP is geselecteerd, wordt de sessie geopend.

Elke IdP heeft een eigen interface en proces voor het doorlichten van de ondertekenaar. Als de ondertekenaar niet beschikt over een digitaal handtekeningcertificaat, is het mogelijk een certificaat te maken.

Hieronder staan vier korte voorbeeldvideo's die verschillende oplossingen van leveranciers beschrijven:

Configureer een overeenkomst voor het gebruik van cloudgebaseerde digitale handtekeningen door een veld voor digitale handtekeningen toe te voegen

De optie om digitale handtekeningen via de cloud in te schakelen is volledig in handen van de beheerder. Deze moet de groep zodanig configureren dat de optie is toegestaan.

Zodra dit is ingeschakeld, hoeven afzenders er alleen voor te zorgen dat een veld voor digitale handtekeningen in het document wordt opgenomen om de handtekening vast te leggen. Een standaard Handtekeningveld kan alleen een elektronische handtekening bevatten. Bij een elektronisch handtekeningveld wordt geen verificatie bij de provider van de digitale handtekening verricht.

Per ontvanger zijn 10 digitale handtekeningvelden toegestaan. Als een ontvanger meer dan 10 handtekeningen nodig heeft, kunnen naast de digitale handtekeningvelden ook standaardvelden voor elektronische handtekeningen worden gebruikt.

Voeg een veld voor digitale handtekeningen aan het document toe.

Verbruik van premium verificatietransacties

Consumptie van digitale identiteitstransacties vindt plaats wanneer de ondertekenaar een handtekening met succes verifieert en toepast.

In de meeste gevallen ligt de relatie van de klant met diens IdP's buiten het Acrobat Sign-systeem. Daarom wordt het verbruik niet bijgehouden, net zomin als het aantal handtekeningen dat beschikbaar blijft voor de klant binnen de Acrobat Sign-interface.  Klanten moeten rechtstreeks contact opnemen met de IdP voor dit soort informatie.

VIP-klanten die Aadhaar-transacties via Adobe hebben gekocht, kunnen hun totale beschikbare transacties bekijken op het tabblad Digitale handtekeningen van het beheerdersmenu door de koppeling Gebruik bijhouden te selecteren:

Aadhaar-koppeling voor gebruik bij te houden

Bij overeenkomsten die worden geannuleerd nadat een handtekening is toegepast, wordt de transactie niet teruggestort op het account.

Omdat transacties worden verbruikt wanneer de handtekening wordt toegepast, is het mogelijk om meer ondertekeningsverzoeken te verzenden dan het account beschikbaar heeft. Als een ondertekenaar een handtekening probeert toe te passen wanneer er geen transacties beschikbaar zijn voor het account, wordt een fout gegenereerd die aangeeft dat de service niet beschikbaar is:

Servicefout

Historie en controlerapport

Digitale handtekeningen worden expliciet geïdentificeerd in de overeenkomstgeschiedenis en het controlerapport. Het controlerapport bevat aanvullende informatie over de specifieke betrokken IdP:

Controlerapport

Best practices en overwegingen

Tenzij u een vereiste hebt inzake naleving om altijd digitale handtekeningen vast te leggen, is het waarschijnlijk een goed idee om uw documenten zodanig te configureren dat interne ondertekenaars geen digitale handtekeningen toepassen. Dit bespaart uw interne ondertekenaars tijd in het ondertekeningsproces en bedrijfsmiddelen voor de premium identiteitstransacties van uw IdP.  

Configuratie

Digitale handtekeningen maken de onafhankelijke configuratie van groepen mogelijk wanneer digitale handtekeningen vereist zijn en om aan te geven van welke leveranciers ze moeten worden geaccepteerd.

Er bestaan aparte controles voor externe ondertekenaars als wordt vastgesteld dat externe ondertekenaars aan andere vereisten voor ondertekening moeten voldoen.

Ga naar Accountinstellingen > Digitale handtekeningen
om in te schakelen

Tabblad Digitale handtekening

U kunt ervoor zorgen dat ondertekenaars hun digitale handtekening uit een of meerdere bronnen kunnen importeren:

 • Downloaden en ondertekenen met Acrobat: Hiermee kunnen ondertekenaars een handtekening gebruiken die ze zelf hebben gecertificeerd.
 • Cloudhandtekeningen: Hiermee wordt de optie voor uw ondertekenaars ingeschakeld om digitale handtekeningen via de cloud te gebruiken. Zo wordt digitale ondertekening ook mogelijk op mobiele apparaten.
  • Als digitale handtekeningen een belangrijke rol spelen in uw ondertekeningsproces, raden we u aan handtekeningen op basis van de cloud in te schakelen.

Selecteer de aanbieders voor digitale handtekeningen die u wilt accepteren.  Alleen de geselecteerde opties zijn beschikbaar voor ondertekenaars.

U kunt een voorkeursleverancier definiëren, die dan standaard wordt ingesteld.

 • Als slechts één leverancier is toegestaan, wordt dit selectieproces tijdens het ondertekeningsproces overgeslagen.
Opmerking:

Aadhaar-handtekeningen

Aadhaar-handtekeningen zijn beschikbaar voor bedrijfsaccounts tegen extra kosten per handtekening. Deze moeten vóór gebruik worden geconfigureerd.

Klanten die Aadhaar-handtekeningen nodig hebben, kunnen contact opnemen met hun Success Manager of hun vertegenwoordiger om het volume te bespreken en het configuratieproces te starten.

Een externe ondertekenaar wordt gedefinieerd als elk e-mailadres dat niet is opgenomen in uw Acrobat Sign-account.

 • Interne ondertekenaars zijn alle gebruikers die wel zijn gedefinieerd in uw Acrobat Sign-account.

Als u een andere functie voor ondertekening wilt maken voor externe ondertekenaars versus interne ondertekenaars, kunt u een tweede set opties inschakelen die alleen van toepassing is op externe ondertekenaars.

U kunt bijvoorbeeld minder strikt zijn in uw selectie van leveranciers voor externe ondertekenaars. Ook kunt u interne ondertekenaars andere instructies bieden over het verkrijgen van een handtekening.

Cloudhandtekeningen van Aadhaar via Acrobat Sign

Klanten die hun gebruikers beheren in de Adobe Admin Console en een VIP-licentie hebben, kunnen via Adobe transacties kopen voor handtekeningen voor identiteit via de cloud. Deze transacties worden uitsluitend gebruikt door het Acrobat Sign-product, zodat het verbruik wordt bijgehouden en op elk gewenst moment beschikbaar is voor beheerders in het beheerdersmenu.

Klanten die geïnteresseerd zijn in het verwerven van Aadhaar-transacties, moeten contact opnemen met hun verkoopvertegenwoordiger, succesmanager of technische accountmanager om het proces te starten.

Wanneer transacties worden gekocht, wordt het account geconfigureerd om de Aadhaar-optie weer te geven op het tabblad Digitale handtekeningen van het beheerdersmenu. Beheerders kunnen de Aadhaar-optie op account- en groepsniveau inschakelen.

Beheerders ontvangen in de Admin Console e-mailmeldingen wanneer het verbruik 75%, 85%, 90%, 95% en 100% van de totale aankoophoeveelheid bereikt.

Besturingselementen voor digitale handtekening wanneer Aadhaar is ingeschakeld

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online