Handboek Annuleren

Verificatie verplichten

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Archivering van eOriginal voor chatelpapier
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success
Opmerking:

in dit artikel wordt de nieuwe ervaring Identiteitsverificatie afdwingen beschreven die toegankelijk is via het tabblad Bio-Pharma-instellingen van het beheerdersmenu. (Vrijgegeven in november 2023.) 

Deze nieuwe ervaring is standaard ingeschakeld voor nieuwe accounts na de release van november 2023 en kan worden ingeschakeld door een beheerder voor accounts die al vóór de release van november 2023 bestonden. 

Het klassieke document voor het proces Identiteitsverificatie afdwingen is en blijft beschikbaar totdat de ervaring is gearchiveerd.

Overzicht

Met de functie Verificatie afdwingen definieert u de triggergebeurtenissen waarna een ontvanger wordt gevraagd zich opnieuw te verifiëren wanneer hij/zij met een overeenkomst werkt. Er zijn drie onafhankelijk selecteerbare opties:

 • Verifiëren bij het openen van de overeenkomst.
 • Verifiëren bij het toepassen van een handtekening.
 • Verifiëren bij het voltooien van de overeenkomst.

De geactiveerde triggers omvatten alle ondertekenaars die zijn opgenomen in de overeenkomst (intern en extern).

Beschikbaarheid:

Identiteitsverificatie afdwingen is beperkt tot licentielidmaatschappen voor Ondernemingen.

Configuratiebereik:

De functies kunnen worden ingeschakeld op account- en groepsniveau.

Opmerking:

 

De versie van november 2023 scheidde de besturingselementen voor verbeterde identiteitsverificatie, waardoor de afhankelijkheid daartussen werd opgeheven.

Accounts die vóór de release van november 2023 zijn gemaakt, moeten kiezen voor de gescheiden besturingselementen door de knop Nu inschakelen te selecteren op de pagina Bio-Pharma-instellingen.

Accounts die na de release van november 2023 zijn gemaakt, nemen automatisch de moderne ervaring over.

Opmerking:

De moderne ervaring kan alleen op accountniveau worden ingeschakeld. Dit betekent het volgende:

 • Alle groepen die hun pagina Bio-Pharma-instellingen niet expliciet hebben geconfigureerd, nemen nog steeds dezelfde configuratie over als de besturingselementen op accountniveau.
 • Expliciet geconfigureerde nemen zullen de nieuwe afzonderlijke ervaring voor besturingselementen over, maar behouden ook de bestaande configuraties van besturingselementen.

Het is belangrijk om te weten dat het inschakelen van de nieuwe ervaring geen invloed heeft op de huidige effecten bij het ondertekenen van een overeenkomst, ongeacht de groep van waaruit de overeenkomst wordt verzonden. 
Het praktische effect van het inschakelen van de nieuwe ervaring is dat u elk van de drie besturingselementen afzonderlijk kunt in- of uitschakelen.

Het inschakelen van de nieuwe omgeving Identiteitsverificatie afdwingen heeft twee gevolgen:

 • De klassieke ervaring vereist dat de optie De gebruiker vragen zich te verifiëren wanneer de overeenkomst wordt geopend moet worden ingeschakeld voordat een van de onderliggende besturingselementen kan worden ingeschakeld.
Klassieke EIA-besturingselementen met het bovenliggende besturingselement gemarkeerd

De moderne ervaring verwijdert deze vereiste, zodat elk van de drie besturingselementen afzonderlijk kan worden ingeschakeld.
De gebruikersinterface is bijgewerkt zodat alle drie de besturingselementen op hetzelfde niveau worden weergegeven om aan te geven dat ze alle drie dezelfde functionaliteit hebben.

Moderne EIA-besturingselementen met alle besturingselementen gemarkeerd

 • De klassieke ervaring kan selectievakjes weergeven in de onderliggende besturingselementen wanneer het bovenliggende besturingselement is uitgeschakeld.
  Omdat het bovenliggende besturingselement is uitgeschakeld, zijn de onderliggende besturingselementen niet actief, maar blijven de grijze selectievakjes bestaan en wekken ze mogelijk ten onrechte de indruk dat ze actief zijn.
f

Als de moderne ervaring is ingeschakeld:

• Als het besturingselement De gebruiker vragen zich te verifiëren wanneer de overeenkomst wordt geopend is uitgeschakeld, worden de (voorheen) ondergeschikte besturingselementen gewist en correct weergegeven als uitgeschakeld.

• Als het besturingselement De gebruiker vragen zich te verifiëren wanneer de overeenkomst wordt geopend is ingeschakeld, zullen de (voorheen) ondergeschikte besturingselementen hun waarden behouden.

f

Waarschuwing:

Het inschakelen van de moderne ervaring is niet omkeerbaar.

Nadat u de activering hebt opgeslagen, wordt het account bijgewerkt en wordt de banner Nu inschakelen verwijderd uit de interface.

Gebruik

Vereisten

Om Identiteitsverificatie verplichten te kunnen gebruiken moet de ondertekenaar zijn of haar identiteit bevestigen via een van de volgende methoden:

De overeenkomst wordt normaal verwerkt als een andere verificatiemethode is gedefinieerd, maar Afgedwongen identiteitsverificatie wordt niet toegepast voor deze ontvanger. Het is toegestaan om sommige ontvangers te configureren met Identiteitsverificatie afdwingen en andere niet, door gebruik te maken van verschillende verificatiemethoden in dezelfde transactie.

De verificatiemethode wordt gedefinieerd op de pagina Verzendinstellingen in de sectie Identiteitsverificatiemethoden.

De ervaring voor de ontvanger

De ontvanger krijgt de verificatie-UI te zien na het activeren van een verificatievraag.
De twee verificatieopties zijn:

 • Telefonische verificatie - Een tekstbericht met een vijfcijferige code die de ondertekenaar moet invoeren voordat de handtekening wordt geplaatst
Verificatievraag voor de ontvanger bij telefoonverificatie

 

 • Acrobat Sign-verificatie: een verzoek om verificatie bij Acrobat Sign via het systeem voor identiteitsbeheer van Adobe. Omdat verificatie bij Adobe vereist is, wordt deze methode voornamelijk aanbevolen voor interne ontvangers waarvan de afzender redelijkerwijs kan verwachten dat een dergelijk account bestaat.
Opmerking:

Ontvangers die zich verifiëren met de verificatiemethode Acrobat Sign, moeten zich verifiëren via het systeem voor identiteitsbeheer van Acrobat. Alle opties voor verificatie via sociale media (Google, Facebook en Apple) worden tijdens het verificatieproces verwijderd.

Accounts die hun Admin Console-organisatie configureren om SSO-verificatie toe te staan, zullen zich verifiëren met hun geconfigureerde identiteitsprovider, waardoor de vereiste voor hun interne ontvangers om een licentie voor Acrobat Sign te hebben, vervalt.

De Acrobat Sign-verificatievraag

Zodra de verificatie is geslaagd, kan de ontvanger doorgaan met het invullen/ondertekenen van het formulier.

Configuratie

Om de opties voor Identiteitsverificatie afdwingen in te schakelen gaat u naar Bio-Pharma-instellingen > Identiteitsverificatie afdwingen.

Identiteitsverificatie afdwingen bevat drie onafhankelijk selecteerbare opties:

 • Vraag de gebruiker zich te verifiëren wanneer de overeenkomst wordt geopend - Indien ingeschakeld, moet elke ontvanger zich verifiëren voordat de overeenkomst wordt geopend voor weergave.
 • Gebruiker vragen zich te verifiëren wanneer de ondertekenaar op een handtekeningveld in de overeenkomst klikt - Indien dit is ingeschakeld, moeten alle ontvangers zich verifiëren telkens wanneer een handtekeningveld wordt geselecteerd (voordat de handtekening kan worden toegepast).
  • Alleen handtekening- en handtekeningblokvelden worden opnieuw geverifieerd; initiële velden worden dat niet.
  • De instelling beïnvloedt zowel de vereiste als de optionele handtekening- en handtekeningenblokvelden.
 • Gebruiker vragen zich te verifiëren wanneer de knop Klik om te ondertekenen wordt geselecteerd nadat de ondertekeningsceremonie is voltooid - Indien dit is ingeschakeld, moet de ontvanger zich opnieuw verifiëren nadat deze de knop Klik om te ondertekenen heeft geselecteerd (wanneer de interactie met de overeenkomst is voltooid).
Navigeer naar de besturingselementen voor afgedwongen identiteitsverificatie op het tabblad Bio-Pharma

Gerelateerde instellingen

De optie Gebruiker vragen zichzelf te verifiëren wanneer de overeenkomst wordt geopend kan worden opgeschort voor ontvangers in uw account als ze zijn aangemeld bij Acrobat Sign wanneer de overeenkomst wordt geopend. Dit kan een deel van de frictie voor uw interne ondertekenaars wegnemen.

Uw gebruikers toestaan de overeenkomst te openen bij het openen van verificatie als ze zijn aangemeld:

 1. Navigeer naar Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Signer-identificatieopties.
 2. Schakel Ondertekenaar niet opnieuw vragen om verificatie als deze al is aangemeld bij Acrobat Sign in.
 3. Klik op Opslaan om de pagina-indeling op te slaan.
Schakel de optie in om de verificatie te onderdrukken als de gebruiker is aangemeld bij Acrobat Sign.

Wijzigingen in het controlerapport

Wanneer een van de opties voor Identiteitsverificatie afdwingen is ingeschakeld, wordt elke verificatie expliciet in het controlerapport geregistreerd, en minder expliciet in het activiteitenvenster van de overeenkomst.

Aanvullende logboekregistratie van verificatiegebeurtenissen in het auditlogboek en het activiteitenvenster

Dingen om rekening mee te houden...

 • Verificatie afdwingen werkt met geverifieerde zelfondertekening.
 • Afgedwongen identiteitsverificatie werkt met digitale en elektronische handtekeningvelden.
 • Afgedwongen identiteitsverificatie is niet van toepassing wanneer alleen een stempel wordt gebruikt als handtekening.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?