Zorg dat persoonlijke klantgegevens privé blijven door gemaskeerde velden te gebruiken.

 

Gemaskeerde velden worden gebruikt als u niet wilt dat gevoelige informatie van de ontvanger zichtbaar is wanneer iemand anders het document opent. Alle tekens in een gemaskeerd veld worden als sterretjes weergegeven in de voltooide PDF.

Het is echter belangrijk om te weten dat het maskeren van veldgegevens niet betekent dat de feitelijke waarde wordt verborgen in geëxporteerde rapporten (.csv-bestanden).


Gemaskerde velden configureren

  1. Selecteer het tabblad Gegevensvelden (links in het scherm in de nieuwe ontwerpomgeving)
  2. Sleep een Tekst veld naar de gewenste positie
  3. Dubbelklik op het tekstveld om de veldeigenschappen te openen
  4. Schakel het selectievakje Gemaskeerde veldgegevens in
  5. (Optioneel) Selecteer het type validatie (bijvoorbeeld datum, telefoonnummer, sofinummer, enz.)
  6. Klik op OK om de veldeigenschappen op te slaan

Herhaal dit proces voor alle velden die u wilt maskeren

Veld maskeren