Handboek Annuleren

Documenten schriftelijk laten ondertekenen

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Archivering van eOriginal voor chatelpapier
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 2. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
 1. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 2. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 3. Overeenkomsten beheren 
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 4. Controlerapport
 5. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

Overzicht

Voor sommige documenten is een fysieke handtekening vereist. Dit kan juridische redenen hebben of te wijten zijn aan compatibiliteitsvereisten of beleidsrichtlijnen, of eenvoudigweg omdat één of beide partijen het fijner vindt om met de hand te ondertekenen.

De schriftelijke ondertekeningsworkflow van Adobe Acrobat Sign ondersteunt het verkrijgen van fysieke handtekeningen. Tegelijkertijd garandeert Adobe correct toegangsbeheer en het behoud van hoge kwaliteit en duidelijkheid van het uiteindelijke document. Ook worden de voordelen van elektronische verwerking en controle optimaal benut.

Een overeenkomst voor schriftelijke ondertekening verzenden

Het verzenden van een overeenkomst om een met de hand geschreven handtekening te verkrijgen, vereist alleen dat de verzender de optie Schriftelijk selecteert in de sectie Type handtekening van het deelvenster Opties.

Merk op dat deze optie alleen zichtbaar is als zowel de handtekeningtypen Elektronisch als Schriftelijk voor de groep zijn ingeschakeld. Anders wordt het ingeschakelde type handtekening gebruikt en wordt de optie om een handtekening te kiezen verborgen.

Beheerders van het account of de groep kunnen de standaardwaarde op Schriftelijk zetten als verwacht wordt dat vooral schriftelijke handtekeningen worden gebruikt. (Raadpleeg Configuratieopties)

Overeenkomsten die worden verstuurd met het handtekeningtype Schriftelijk vereisen dat alle ontvangers schriftelijk ondertekenen.

Schriftelijk selecteren als type handtekening

Opmerking:

De verzender heeft niet de mogelijkheid om de overeenkomst na verzending om te zetten in een elektronische handtekeningworkflow. De ontvanger heeft evenmin de mogelijkheid de handtekening om te zetten in een elektronische handtekening.

Schriftelijke ondertekening - het perspectief van de ondertekenaar

Voor ondertekenaars komt de handtekeningworkflow Schriftelijk sterk overeen met de workflow Elektronisch, tot het punt dat ze het document moeten afdrukken om hun handtekening te zetten:

 • De ontvanger wordt via e-mail op de hoogte gebracht met een koppeling Openen en afdrukken naar het document.
 • Wanneer de koppeling is geselecteerd, krijgt de ontvanger eerst een overzicht van de drie stappen van het ondertekeningsproces te zien:
Stappen voor de schriftelijke handtekening

 • De ontvanger kan in de elektronische ervaring alle vereiste of gewenste formuliervelden in de overeenkomst invullen.
 • Vervolgens klikt de ontvanger op de knop Volgende onderaan de pagina om verder te gaan naar de instructies voor downloaden, afdrukken en ondertekenen:
De overeenkomst downloaden

 

 • De ontvanger klikt op de knop Downloaden om het document te downloaden (inclusief alle elektronisch ingevulde velden).
 • De ontvanger opent de gedownloade PDF en drukt deze af.
 • De ontvanger ondertekent de gedrukte overeenkomst met de hand.
 • De ondertekende overeenkomst moet vervolgens weer in digitale vorm worden gescand.
  • Acrobat Sign accepteert het bestand met de standaard geaccepteerde indelingen (PDF, JPG, GIF, TIF, BMP).
  • Acrobat Sign accepteert maar één bestand. Als er meerdere afbeeldingen zijn, moeten deze worden samengevoegd tot één bestand.
 • Er wordt een nieuwe e-mail naar de ontvanger gestuurd met het verzoek het ondertekende document te uploaden (onderwerp van de e-mail: Upload {Agreement Name}). De mail bevat een koppeling om de interface Uploaden om te verzenden te openen.
  • Ontvangers kunnen ook klikken op de koppeling in de oorspronkelijke e-mail Openen en afdrukken om de interface Uploaden te openen:
Uploaden om de overeenkomst te verzenden

 

 • Als de gebruiker op de knop Uploaden om te verzenden klikt, verschijnt een browservenster waarin de ontvanger het bestand van de ondertekende overeenkomst in het lokale systeem kan vinden en selecteren.
 • Zodra het bestand is geselecteerd, wordt het bestand geüpload naar Acrobat Sign en is de ontvanger klaar.
 • Indien er volgende ontvangers zijn, gaat de overeenkomst door naar de volgende. Zo niet, dan is de overeenkomst voltooid.

Ontvangers de mogelijkheid bieden hun handtekening om te zetten van elektronisch naar schriftelijk

Klanten die geen elektronische handtekening vereisen, en eventuele scepsis van klanten ten aanzien van elektronische handtekeningen willen wegnemen, kunnen ontvangers toestaan het handtekeningtype om te zetten van elektronisch in geschreven.

Wanneer deze conversie is ingeschakeld, zien ontvangers een optie voor Afdrukken, ondertekenen en uploaden in het menu Opties op de pagina voor elektronische ondertekening.

Optiemenu voor omzetten in een geschreven handtekening

Let op:

Zodra een ontvanger in overeenkomsten met meerdere ontvangers zijn handtekeningstype omzet in een schriftelijke handtekening, worden alle formuliervelden uit de overeenkomst verwijderd. De volgende ondertekenaars hoeven dan geen formuliervelden in te vullen. Ze hoeven alleen maar hun handtekeningvelden onderaan de pagina in een handtekeningenblok in te vullen.

Best practices en overwegingen

Het wordt accounts die Gebruikers in meerdere groepen hebben ingeschakeld sterk aangeraden om hun workflows die een schriftelijke handtekening vereisen, te identificeren en in hun eigen groep te isoleren. Hierdoor kunnen meer standaardwaarden worden toegepast die het aantal configureerbare opties op de pagina Verzenden beperken, waardoor het verzendproces wordt gestroomlijnd en configuratiefouten worden vermeden.

Als u schriftelijke handtekeningen via een optie inschakelt, moet u overwegen Een ondertekend document uploaden in te schakelen voor het geval een ontvanger het document naar u terugmailt.

Configuratie

Beschikbaarheid:

Het maken van overeenkomsten waarin om een schriftelijke handtekening wordt verzocht, is alleen beschikbaar voor licentielidmaatschappen voor ondernemingen via de besturingselementen voor Toegestane handtekeningtypen.

Teams en individuele gelicentieerde klanten kunnen de optie Toestaan dat ondertekenaars de overeenkomst afdrukken, schriftelijk ondertekenen en terug uploaden naar Acrobat Sign, in plaats van elektronisch te ondertekenen inschakelen om toe te staan dat de ontvanger een schriftelijke handtekening zet.

Er zijn drie gerelateerde instellingen waarmee u rekening moet houden bij het configureren van opties voor schriftelijke handtekeningen:

Het handtekeningtype Schriftelijk toestaan voor verzenders

Om uw verzenders in staat te stellen overeenkomsten te configureren met een geschreven handtekeningtype:

 1. Navigeer naar Accountinstellingen > Verzendinstellingen
 2. Schuif omlaag naar Toegestane handtekeningtypes
 3. Schakel de optie Laat afzenders documenten verzenden voor schriftelijke handtekeningen in
 4. Klik op Opslaan om de wijziging vast te leggen

Het handtekeningtype Schriftelijk definiëren als de standaard voor nieuwe overeenkomsten

Indien het standaard handtekeningtype gedefinieerd is als Schriftelijk, worden alle nieuwe overeenkomsten die in de groep worden aangemaakt, geconfigureerd voor een geschreven handtekening.

Indien de handtekeningoptie Elektronisch ook is ingeschakeld, kan de afzender het type handtekening wijzigen bij het configureren van de overeenkomst.

Afzenders toestaan een schriftelijke handtekening te kiezen

Opmerking:

Als voor de groep slechts één type handtekening is ingeschakeld, dan wordt de optie om een type handtekening te selecteren verborgen op de pagina Verzenden. Beide opties moeten ingeschakeld zijn om de optie zichtbaar en selecteerbaar te maken voor verzenders.

Ontvangers in staat stellen om te zetten naar een schriftelijke handtekening

De optie om ontvangers toe te staan om te converteren naar een geschreven handtekening, is handig als de ondertekenaar sceptisch staat tegenover het proces van elektronische ondertekening.

 1. Navigeer naar Accountinstellingen > Voorkeuren handtekening.
 2. Scroll omlaag beneden naar Extra instellingen.
 3. Schakel de optie Toestaan dat ondertekenaars de overeenkomst afdrukken, handmatig ondertekenen en opnieuw uploaden naar Acrobat Sign, in plaats van elektronisch ondertekenen in.
 4. Klik op Opslaan om de wijziging vast te leggen.
Ontvangers in staat stellen over te schakelen naar een schriftelijke handtekening

Opmerking:

De optie om ontvangers toe te staan over te schakelen naar schriftelijke handtekeningen is niet afhankelijk van de optie om schriftelijke handtekeningen toe te staan bij het verzenden van nieuwe overeenkomsten.

Handtekeningen van het type Schriftelijk inschakelen wanneer Beperkte documentzichtbaarheid is ingeschakeld

Als u workflows voor Beperkte documentzichtbaarheid (LDV) gebruikt en u moet de optie voor schriftelijke handtekening toestaan, moet u het handtekeningtype Schriftelijk expliciet inschakelen binnen het bereik van LDV.

Anders is de optie om overeenkomsten van het type Schriftelijk te verzenden niet zichtbaar op de pagina Verzenden en kan deze niet door de verzender worden geconfigureerd.

 1. Navigeer naar Accountinstellingen > Globale instellingen (Groepinstellingen indien geconfigureerd op groeps niveau).
 2. Scroll omlaag naar Beperkte documentzichtbaarheid.
 3. Vink de optie Verzenden voor schriftelijke handtekening toestaan. Ontvangers zien altijd alle pagina's als ze een schriftelijke handtekening moeten plaatsen
 4. Klik op Opslaan om de wijziging vast te leggen.
Schriftelijke handtekeningen toestaan in workflows voor Beperkte documentzichtbaarheid

Waarschuwing:

Zoals de instelling aangeeft, negeert elke verzonden overeenkomst die zowel Beperkte documentzichtbaarheid als het handtekeningtype Schriftelijk gebruikt, de LDV-workflow en wordt het volledige document getoond aan de ontvanger.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?