De opties voor ontvangers op de pagina voor elektronische ondertekening aanpassen

Overzicht

De pagina voor elektronische ondertekening bevat vele opties voor ontvangers.

U kunt enkele van deze opties regelen met de instellingen die zijn ingeschakeld op account- of groepsniveau (instellingen op groepsniveau overschrijven instellingen op accountniveau).

Maar voor enkele andere opties dient u uw Success Manager te vragen de functie aan te passen.

Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen

De gebruikte interface heeft enige invloed op wanneer instellingen beschikbaar zijn en waar ze worden geplaatst.

 • De onderstaande inhoud is voornamelijk bedoeld voor de Web ervaring.
 • Voor mobiele apparaten (of hoogte-breedteverhoudingen voor een smal scherm) zijn enkele opties die normaliter in de kop- of voettekst staan, verplaatst naar het menu Opties
 • Als u ‘chrome’ van de pagina verwijdert, wordt bepaalde inhoud die normaal in de kop- of voettekst staat, verplaatst naar het menu Opties en wordt andere inhoud verwijderd
  • noChrome geeft aan dat de Adobe Acrobat Sign-branding van de pagina is verwijderd. Dit wordt gebruikt in toepassingen die de Acrobat Sign-pagina's insluiten in een andere interface. 

Opties die worden beheerd door klantbeheerders via gebruikersinterface-instellingen

Hier volgen de configureerbare opties voor ontvangers:

Ontvangers kunnen hun handeling delegeren via de optie ‘Een ander moet ondertekenen’:

Delegeren

 

U kunt deze optie onderdrukken door delegeren uit te schakelen.

Er zijn twee besturingselementen voor delegeren, één voor interne ontvangers en de andere voor externe ontvangers.

Beide kunnen op account- en groepsniveau worden geconfigureerd

U navigeert als volgt naar de besturingselementen in de gebruikersinterface: Account > Accountinstellingen > Internationale instellingen > Delegatie voor gebruikers in mijn account

Besturingselementen voor delegeren

Ik onderteken niet elektronisch is standaard ingeschakeld.

Weigeren

 

U kunt de optie om de ontvanger toe te staan de overeenkomst te weigeren onderdrukken door te navigeren naar Account > Accountinstellingen > Voorkeuren handtekening > Extra instellingen

 • Schakel het selectievakje Ontvangers mogen weigeren uit en kies Opslaan
Besturingselementen voor weigeren

De optie om een transactie met een e-handtekening om te zetten in een proces met een geschreven handtekening is standaard uitgeschakeld.

Converteren naar geschreven

 

U kunt de optie om ontvangers een workflow met een elektronische handtekening om te laten zetten in een workflow met een geschreven handtekening inschakelen door te navigeren naar Account > Accountinstellingen > Voorkeuren handtekening > Extra instellingen

 • Schakel het selectievakje Toestaan dat ondertekenaars afdrukken, met de hand ondertekenen en uploaden in 
 • Klik op Opslaan
Besturingselementen voor conversie naar een geschreven handtekening

Voor mobiele ervaringen staan berichten in het menu Opties.

Webgebruikers vinden berichten rechts in de bovenste balk en kunnen ze activeren door op de spraakballon te klikken.

Het is niet mogelijk om het bericht te verplaatsen, maar het is wel mogelijk om de optie te verwijderen.

Persoonlijk bericht

 

Als u de optie voor berichten in de app wilt verwijderen, navigeert u naar Account > Accountinstellingen > Voorkeuren handtekening > Extra instellingen

 • Schakel het selectievakje Bericht weergeven aan ontvangers tijdens elektronische ondertekening uit 
 • Klik op Opslaan
Besturingselementen voor persoonlijke berichten

Voor de onderstaande opties staan momenteel geen besturingselementen in de beheerdersinterface. 

Accounts op ondernemingsniveau kunnen echter contact opnemen met ondersteuning om de instelling aan de back-end aan te passen.

Met deze optie wordt een PDF-weergave van de huidige versie van de overeenkomst weergegeven.

 • De optie Overeenkomst lezen is niet beschikbaar op schermen met een smalle beeldverhouding, op mobiele apparaten en op noChrome-schermen
Overeenkomst lezen

Met deze optie wist u alle veldinhoud die door de ontvanger is toegevoegd en herstelt u de overeenkomst naar de staat waarin deze verkeerde toen de huidige ontvanger de overeenkomst opende.

Gegevens wissen

Hiermee kan de ontvanger een PDF-versie van de overeenkomst downloaden zoals deze wordt weergegeven.

PDF downloaden

U ziet het copyrightteken (evenals enkele nuttige koppelingen voor ondersteuning van Acrobat Sign) in de onderste balk van het webbrowservenster.

Copyright - web

 

In het venster voor smalle beeldverhoudingen staat deze inhoud in het menu Opties

Copright - smalle beeldverhouding

 

De ervaringen Mobiel en noChrome bevatten de copyrightinformatie alleen in het menu Opties.

Copyright - Mobiel

Niet-configureerbare opties

Sommige opties kunt u mogelijk niet configureren:

Met deze optie wordt de geschiedenis van de belangrijkste gebeurtenissen in de overeenkomst weergegeven.

 • Geschiedenis weergeven is niet beschikbaar in de ervaringen met een smalle beeldverhouding en in noChrome-ervaringen
 • Mobiele apps bieden de mogelijkheid om de geschiedenis van de overeenkomst te bekijken voordat de pagina voor elektronische ondertekening wordt geopend
Geschiedenis weergeven

De menuoptie Juridische kennisgevingen bevat de verzamelde juridische informatie over de kennisgevingen voor de Acrobat Sign-toepassing, waaronder:

 • Gebruiksvoorwaarden
 • Privacy Beleid
 • Cookievoorkeuren
 • Kennisgevingen van copyright en handelsmerken
 • Kennisgevingen van derde partijen
Selecteer Juridische kennisgevingen

Als u in het menu Juridische kennisgevingen selecteert, krijgt u een overlay met wat gedetailleerde informatie en koppelingen naar externe pagina's met meer diepgaande informatie.

Het pop-upvenster Juridische kennisgevingen

Opmerking:

Klanten die de ingesloten (noChrome) versie van de pagina voor e-handtekeningen gebruiken, gebruiken een versie van het deelvenster Juridische kennisgevingen met koppelingen naar pagina's die geen andere actieve koppelingen bevatten.

Hiermee kan de ontvanger de landinstelling wijzigen die wordt gebruikt voor de Acrobat Sign-interface.

Webgebruikers vinden de kiezer voor landinstellingen in de voettekst van het venster

Landinstelling - web

 

In de ervaringen voor mobiel, smalle beeldverhouding en noChrome staat de kiezer voor de landinstelling in het menu Opties

Landinstelling - smalle beeldverhouding

De optie Elektronisch ondertekenen staat alleen in het menu Opties als:

 • De overeenkomst oorspronkelijk is verzonden voor elektronische ondertekening
 • De ontvanger de optie Afdrukken, ondertekenen en uploaden heeft geselecteerd in het menu Opties

Als de ontvanger die voor Afdrukken van het document heeft gekozen het menu Opties weer weergeeft, kan hij of zij Elektronisch ondertekenen kiezen om terug te gaan naar het elektronische handtekeningsproces.

Elektronisch ondertekenen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account