Handboek Annuleren

Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Archivering van eOriginal voor chatelpapier
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

Overzicht

De nieuwe in-app-ontwerpervaring van Adobe Acrobat Sign is ontworpen zodat gebruikers over het algemeen nu nog gemakkelijker documenten kunnen bouwen.

 • De veldplaatsing is drastisch verbeterd omdat de gebruiker nu meerdere velden van hetzelfde type direct kan plaatsen, zonder deze afzonderlijk te moeten slepen en neerzetten.
 • Veldeigenschappen (grootte, kleur en stijl) zijn permanent nadat ze zijn geconfigureerd, zodat de individuele veldconfiguratie aanzienlijk sneller en makkelijker wordt.
 • Het bewerken van de standaardveldwaarde is verbeterd, zodat u eenvoudig in het veld kunt klikken en de gewenste waarde kunt typen.
 • Veldeigenschappen staan in het linkerdeelvenster zodat de bijbehorende opties duidelijker te zien zijn.

Beschikbaarheid

 • Bij nieuwe Acrobat-webaccounts en gratis Acrobat-gebruikers is de omgeving automatisch ingeschakeld.
 • Accounts van de ondernemingslaag in de Acrobat Sign-oplossing kunnen de nieuwe ontwerpervaring inschakelen in Accountinstellingen > Algemene instellingen
Nieuwe authoringbesturingselementen

Opmerking:

Hoewel de nieuwe omgeving nu al nuttig is voor de meeste transacties die via het Acrobat Sign-systeem worden verzonden, wordt deze nog steeds ontwikkeld. In volgende versies komen verdere verbeteringen van de ervaring.

Er zijn verschillende beperkingen waar gebruikers zich bewust van moeten zijn, voornamelijk dat de omgeving alleen beschikbaar is bij het verzenden van een overeenkomst (vs. sjabloon samenstellen), en dat alleen de meest voorkomende veldtypen beschikbaar zijn. Een uitgebreidere lijst met beperkingen staat hieronder.

Ontvangers en veldtoewijzingen

De lijst met ontvangers staat boven in het linkerdeelvenster en toont een stip met een kleurcode die overeenkomt met de veldkleur die aan de ontvanger is toegewezen. Het kader om de geselecteerde ontvanger heeft een kleurcode wanneer de ontvanger is geselecteerd voor veldplaatsing.

Als een ontvanger is geselecteerd, weet het Acrobat Sign-systeem dat alle geplaatste velden aan die ontvanger moeten worden toegewezen. Hierdoor kunnen alle velden voor een ontvanger snel worden geplaatst.

Kleurgecodeerde velden

Veldtoewijzing wijzigen

De veldtoewijzing kan voor elk geplaatst veld worden gewijzigd door te dubbelklikken op het veld dat u wilt wijzigen (waardoor het keuzemenu voor velden wordt weergegeven). Plaats de muis vervolgens op de optie Ontvangers wijzigen en selecteer de nieuwe ontvanger.

De kleurgecodeerde relatie is ook zichtbaar in de opties van het keuzemenu van de ontvanger.

Ontvanger wijzigen die aan veld is toegewezen

Velden plaatsen

Als u velden in de formulierstructuur wilt plaatsen, selecteert u een veldtype in het linkerdeelvenster en klikt u vervolgens op de locatie in het formulier waar u het veld wilt plaatsen.

 • De linkerbovenhoek van het veld wordt geplaatst op de plek waar u klikt.
 • Elke keer dat u in de formulierruimte klikt, wordt een nieuw veld geplaatst.
 • Bij elk type veld worden de veldhoogte en lettergrootte, kleur en stijl van het vorige veld gerepliceerd, met uitzondering van handtekeningen, selectievakjes en keuzerondjes (die hun eigen hoogtekenmerk behouden). Met dit type overerving van veldeigenschappen kunt u het eerste veld dat u plaatst configureren en vervolgens de rest van uw formulier invullen zonder elk veld individueel te moeten aanpassen.
Velden plaatsen

Een veld verplaatsen

U kunt een veld verplaatsen door de muis op het veld te plaatsen, op de muis te klikken en vervolgens de muisknop ingedrukt te houden. (De cursor verandert in een pijl met vier richtingen.) Verplaats het veld naar een willekeurige locatie terwijl u de muisknop ingedrukt houdt. Het veld blijft op de nieuwe locatie staan wanneer de muisknop wordt losgelaten.

Veld verplaatsen

Veldgrootte aanpassen

U kunt de veldgrootte aanpassen door het veld te selecteren en de muis over de rand van een veld te bewegen. Er verschijnt een pijl voor het wijzigen van de grootte. Klik en sleep de veldrand naar de juiste grootte. Wanneer de muisknop wordt losgelaten, wordt de veldgrootte ingesteld.

Veldgrootte aanpassen

Velden klonen en koppelen om automatisch herhalende velden te vullen

Stel dat u een set documenten heeft waarin meerdere keren om dezelfde informatie wordt gevraagd (bijv. naam, adres, enz.). In dat geval kunt u de velden klonen en koppelen, zodat wanneer een ontvanger de gegevens in het ene veld invoert, deze automatisch worden ingevuld in de andere gekloonde velden.

Gekloonde/gekoppelde velden maken:

 1. Dubbelklik op het veld om het menu met opties te openen.
 2. Selecteer het weglatingsteken (...)
 3. Selecteer Velden klonen en koppelen.
Dit levert één extra veld op dat is gekoppeld.
Velden klonen en koppelen

Als u het gekloonde veld controleert, wordt het menu met opties weergegeven waar u extra bedieningselementen vindt om de gekloonde velden te beheren.

 • Klik op het kloonpictogram (hieronder gemarkeerd) om een derde kloon (of meer) toe te voegen. (Hieronder gemarkeerd).
 • Klik op de pijl Vorige of Volgende om naar het vorige (volgende) gekloonde veld in de reeks te gaan.
 • Onder het weglatingsteken vindt u een optie waarmee u alle exemplaren van het gekloonde veld kunt verwijderen (inclusief het origineel).
Menu voor gekloonde velden

Een veld op alle pagina's herhalen

Er is een optie waarmee u een veld in de exacte x/y-coördinaten op elke pagina in de documentenset kunt repliceren.

 • Deze velden worden niet gekloond en gekoppeld; ze hebben unieke veldnamen en kunnen unieke waarden accepteren.
 • Als u een veld alleen op sommige (maar niet alle) pagina's nodig hebt, kunt u de afzonderlijke velden verwijderen.
Veld op alle pagina's herhalen

Standaardwaarden invoegen

In velden die tekst accepteren, kunnen standaardwaarden worden ingevoegd.

Als u een standaard tekenreeks wilt invoegen, dubbelklikt u in het veld om er een invoerveld van te maken.

Typ uw standaardwaarde en klik buiten het veld om het veld met de waarde op te slaan.

Standaardwaarde invoegen

Een standaardwaarde alleen-lezen maken

Als u een veld alleen-lezen wilt maken, voegt u de standaardveldwaarde in. Klik vervolgens buiten het veld om een vergrendelingspictogram helemaal rechts van het veld weer te geven.

Het veld is standaard niet vergrendeld, zodat de deelnemer de veldwaarde kan wijzigen.

Als u op het vergrendelingspictogram klikt, verandert dit om aan te geven dat het veld voor ontvangers is vergrendeld met de machtiging Alleen-lezen.

Standaardwaarde vergrendelen

Veldopties en eigenschappen

Dubbelklik (of klik rechts) op een veld om een optiemenu voor velden te openen. Dit menu geldt voor het veld waarop is geklikt.

Dit korte menu biedt snelle toegang tot de (veldspecifieke) opties die het meest worden gebruikt bij het ontwerpen van een formulier.

Onderaan het menu staat de optie Veld aanpassen. Klik hierop om de veldeigenschappen in het linkerdeelvenster weer te geven.

 • U kunt ook driemaal op het veld klikken om de eigenschappen te openen.
v4 Authoring

Alle opties in het optiemenu worden gerepliceerd in de eigenschappen die in het linkerdeelvenster staan (met uitzondering van Veld aanpassen).

Opmerking:

Alle velden hebben een eigenschap die Naam van veldtype heet.

Deze eigenschap staat voor de naam van het veld die boven aan de kolommen wordt gebruikt wanneer de gegevens op veldniveau worden geëxporteerd tijdens de rapportage.

Standaard is de waarde een generieke veldtypenaam met een oplopend nummer.

Een eenduidige, betekenisvolle veldnaam is heel handig als u ooit van plan bent om rapportgegevens op te halen.

Veldtype wijzigen

Het veldtype kan voor elk geplaatst veld worden gewijzigd door te dubbelklikken op het veld dat u wilt wijzigen (waardoor het veldmenu wordt weergegeven). Plaats de muis vervolgens op de optie Veldtype wijzigen en selecteer het nieuwe type.

Veldtypen wijzigen

Beschikbare velden

In het veld E-handtekening wordt de wettelijke handtekening van de ontvanger vastgelegd. Dit gebeurt met het type dat is gedefinieerd in de accountinstellingen (Getypt, Getekend, Afbeelding of Stempel).

Het veld heeft twee weergaveopties, één waarin het e-mailadres van de ontvanger automatisch onder de handtekening wordt opgenomen, en één zonder.

Met het optiemenu kunt u wisselen tussen beide stijlen.

In het deelvenster met eigenschappen kunt u het volgende configureren:

 • Veld toegewezen aan: bepaalt welke ontvanger aan het veld is toegewezen.
 • Vereist veld: bepaalt of het veld vereist is voor de ontvanger of niet. Alle ondertekenende ontvangers moeten in elk geval één vereist ondertekeningsveld (van welk type dan ook) in een overeenkomst hebben.
  • Als er maar één handtekeningveld is, is de optie Vereist niet toegankelijk.
 • Veldtype: Signature
 • Type handtekening: bepaalt of het handtekeningveld een simpele e-handtekening of een blok met e-handtekeningen is (inclusief het e-mailadres van de ontvanger onder de regel van de handtekening).
 • Naam van het veldtype: bepaalt de naam van het veld (gebruikt als kolomkop bij het exporteren van de veldgegevens).
Handtekeningveld

In het veld Initialen kan de ontvanger maximaal vier tekens toevoegen.

In het deelvenster met eigenschappen kunt u het volgende configureren:

 • Veld toegewezen aan: bepaalt welke ontvanger aan het veld is toegewezen.
 • Vereist veld: bepaalt of het veld vereist is voor de ontvanger of niet.
 • Veldtype: Initials
 • Naam van het veldtype: bepaalt de naam van het veld (gebruikt als kolomkop in de export van de veldgegevens).
Veld Initialen

Het veld Naam van ontvanger is een alleen-lezen veld dat automatisch een getypte versie van de naam van de ontvanger invoegt zoals deze is opgegeven in het handtekeningendeelvenster.

Dit wordt vaak toegepast wanneer de getypte naam van de ondertekenaar is vereist onder een handtekeningveld. In alle gevallen geldt dat het veld alleen mag worden gebruikt als de getypte naam van de ontvanger nodig is.

In het deelvenster met eigenschappen kunt u het volgende configureren:

 • Veld toegewezen aan: bepaalt welke ontvanger aan het veld is toegewezen.
 • Vereist veld: bepaalt of het veld vereist is voor de ontvanger of niet.
 • Veldtype: Recipient name
 • De opties van het veld Naam. Toegestane waarden zijn:
  • Volledige naam: bevat de volledige naamwaarde in de handtekening
  • Voornaam: bevat de eerste waarde (vóór een eventuele spatie) in de handtekening.
  • Achternaam: bevat alle tekens na de eerste spatie in de opgegeven handtekeningnaam. 
 • Naam van het veldtype: bepaalt de naam van het veld (gebruikt als kolomkop in de export van de veldgegevens).
 • Lettertype besturingselementen voor de tekenreeks in het veld
  • Het lettertype (Serif of Sans-Serif)
  • De lettergrootte in pixels
  • De letterkleur
  • De uitlijning van de tekenreeks in het veld (links, gecentreerd en rechts)
Veld voor de naam

Opmerking:

Het veld Vereist is beschikbaar, maar kan niet worden bewerkt omdat de naam programmatisch wordt ingevoegd op basis van de handtekening.

Als u een bewerkbare naamwaarde nodig hebt, gebruikt u het veld Tekst.

Het veld Datum van ondertekening is een alleen-lezen veld dat automatisch de datum invoegt wanneer een ontvanger een handtekening plaatst.

In alle gevallen geldt dat het veld alleen mag worden gebruikt als de werkelijke ondertekeningsdatum van de ontvanger nodig is.

In het deelvenster met eigenschappen kunt u het volgende configureren:

 • Veld toegewezen aan: bepaalt welke ontvanger aan het veld is toegewezen.
 • Vereist veld: bepaalt of het veld vereist is voor de ontvanger of niet.
 • Veldtype: Date of signing
 • Opties voor datumnotatie: selecteer de datumnotatie die uw organisatie prefereert.
 • Naam van het veldtype: bepaalt de naam van het veld (gebruikt als kolomkop in de export van de veldgegevens).
 • Lettertype besturingselementen voor de tekenreeks in het veld
  • Het lettertype (Serif of Sans-Serif)
  • De lettergrootte in pixels
  • De letterkleur
  • De uitlijning van de tekenreeks in het veld (links, gecentreerd en rechts)
Veld voor ondertekeningsdatum

Opmerking:

Het veld Vereist is beschikbaar, maar kan niet worden bewerkt omdat de ondertekeningsdatum programmatisch wordt ingevoegd zodra de ontvanger een handtekening plaatst.

Als u een bewerkbare datumwaarde nodig hebt, gebruikt u het veld Datum.

Het veld Tekst is het meest voorkomende invoerveld. Hiermee kunnen ontvangers elk type tekenreeks invoeren.

Het toegestane aantal regels voor tekstinvoer wordt bepaald door de hoogte van het tekstveld (hoeveel regels passen binnen de hoogte van het veld).

In het deelvenster met eigenschappen kunt u het volgende configureren:

 • Veld toegewezen aan: bepaalt welke ontvanger aan het veld is toegewezen.
 • Vereist veld: bepaalt of het veld vereist is voor de ontvanger of niet.
  • Het veld Vereist en de optie Veldwaarde vergrendelen sluiten elkaar wederzijds uit.
 • Veldtype: Text
 • Tekstnotatie: hiermee wordt een e-mailnotatie voor het veld afgedwongen of worden andere typen tekenopmaak toegestaan.
  • Wanneer E-mail is geselecteerd, moet de invoer de vorm van een e-mailadres hebben (bijv. x@d.tld).
   • De geldigheid van het e-mailadres wordt niet gecontroleerd, alleen de notatie van de invoer.
  • Wanneer Tekens is geselecteerd, worden twee extra validatieopties aangeboden:
   • Tekensoort: valideert de invoer die moet voldoen aan een van de vier tekensets:
    • Alle tekens: alle tekens zijn acceptabel.
    • Letters en cijfers: alle alfanumerieke tekens worden geaccepteerd.
    • Letters: alleen lettertekens worden geaccepteerd.
    • Getallen: alleen numerieke tekens worden geaccepteerd.
   • Maximumlengte: hiermee wordt het maximum aantal tekens ingesteld dat in het veld kan worden ingevoerd.
 • Naam van het veldtype: bepaalt de naam van het veld (gebruikt als kolomkop bij het exporteren van de veldgegevens).
 • Tekst vooraf invullen: hiermee kan de afzender een standaard veldwaarde opgeven
 • Tooltip: toont een tooltip wanneer de muisaanwijzer boven het veld wordt gehouden
 • Data maskeren met asterisken: maskeert de veldwaarde voor volgende ontvangers, evenals de uiteindelijke ondertekende PDF. 
 • Vergrendelde veldwaarde: als deze optie is ingeschakeld, is het veld Alleen-lezen. Kan alleen worden geselecteerd als het veld vooraf ingevulde tekst bevat.
  • Het veld Veldwaarde vergrendelen en de optie Vereist sluiten elkaar wederzijds uit.
 • Lettertype besturingselementen voor de tekenreeks in het veld
  • Het lettertype (Serif of Sans-Serif)
  • De lettergrootte in pixels
  • De letterkleur
  • De uitlijning van de tekenreeks in het veld (links, gecentreerd en rechts)
Tekstveld

Met het veld Datum kan een ontvanger een tekenreeks toevoegen die is gevalideerd in een specifieke datumnotatie.

In het deelvenster met eigenschappen kunt u het volgende configureren:

 • Veld toegewezen aan: bepaalt welke ontvanger aan het veld is toegewezen.
 • Vereist veld: bepaalt of het veld vereist is voor de ontvanger of niet.
  • Het veld Vereist en de optie Veldwaarde vergrendelen sluiten elkaar wederzijds uit.
 • Veldtype: Date
 • Opties voor datumnotatie: selecteer de datumnotatie die uw organisatie prefereert.
 • Naam van het veldtype: bepaalt de naam van het veld (gebruikt als kolomkop bij het exporteren van de veldgegevens).
 • Vooringevulde datum: hiermee kan de afzender een standaard datumwaarde opgeven.
 • Tooltip: toont een tooltip wanneer de muisaanwijzer boven het veld wordt gehouden.
 • Vergrendelde veldwaarde: als deze optie is ingeschakeld, is het veld Alleen-lezen.
  • Veldwaarde vergrendelen is standaard uitgeschakeld en kan alleen worden geselecteerd als er een vooraf ingevulde datum is ingevoerd.
  • Het veld Veldwaarde vergrendelen en de optie Vereist sluiten elkaar wederzijds uit.
 • Lettertype besturingselementen voor de tekenreeks in het veld
  • Het lettertype (Serif of Sans-Serif)
  • De lettergrootte in pixels
  • De letterkleur
  • De uitlijning van de tekenreeks in het veld (links, gecentreerd en rechts)
Datumveld

Het veld Getal is het op één na meest voorkomende invoerveld. Er is daarom ook een breed scala aan validaties voor numerieke invoer mogelijk.

In het deelvenster met eigenschappen kunt u het volgende configureren:

 • Veld toegewezen aan: bepaalt welke ontvanger aan het veld is toegewezen.
 • Vereist veld: bepaalt of het veld vereist is voor de ontvanger of niet.
  • Het veld Vereist en de optie Veldwaarde vergrendelen sluiten elkaar wederzijds uit.
 • Veldtype: Number
 • Opties voor getalvalidatie:
  • Numeriek: staat een reeks getallen toe
   • Waardebereik: dwingt validatie af van het bereik voor het invoergetal.
  • Telefoon: voor het invoeren van een telefoonnummer, met of zonder streepjes en landcode
   • Nationaliteit: u kunt kiezen tussen het Amerikaanse of het Britse valutasymbool
  • Valuta: vereist een numerieke tekenreeks
   • Nationaliteit: u kunt kiezen tussen het Amerikaanse of het Britse valutasymbool
   • Waardebereik: dwingt validatie af van het bereik voor het invoergetal
  • Tijd: vereist getallen voor uren en minuten, samen met de waarde AM of PM
  • Percentage: vereist een numerieke tekenreeks. Het percentagesymbool is optioneel
   • Waardebereik: dwingt validatie af van het bereik voor het invoergetal
  • Amerikaans burgerservicenummer: dwingt validatie af voor een tekenreeks die moet voldoen aan de notatie van het Amerikaanse burgerservicenummer
  • Amerikaanse zipcode: dwingt validatie af voor een tekenreeks die moet voldoen aan de notatie van de Amerikaanse zipcode (vijf cijfers)
  • Amerikaanse zipcode en 4code: dwingt validatie af voor een tekenreeks die moet voldoen aan de Amerikaanse zipcode inclusief de extensie van vier tekens.
  • Britse postcode: dwingt validatie af voor een tekenreeks die moet voldoen aan de notatie van Britse postcodes.
 • Naam van het veldtype: bepaalt de naam van het veld (gebruikt als kolomkop bij het exporteren van de veldgegevens).
 • Vooringevuld getal: hiermee kan de afzender een standaard getalwaarde opgeven.
 • Tooltip: toont een tooltip wanneer de muisaanwijzer boven het veld wordt gehouden.
 • Data maskeren met asterisken: maskeert de veldwaarde voor volgende ontvangers, evenals de uiteindelijke ondertekende PDF. 
 • Vergrendelde veldwaarde: als deze optie is ingeschakeld, is het veld Alleen-lezen.
  • Kan alleen worden geselecteerd als het veld een vooraf ingevuld getal bevat.
  • Het veld Veldwaarde vergrendelen en de optie Vereist sluiten elkaar wederzijds uit.
 • Lettertype besturingselementen voor de tekenreeks in het veld
  • Het lettertype (Serif of Sans-Serif)
  • De lettergrootte in pixels
  • De letterkleur
  • De uitlijning van de tekenreeks in het veld (links, gecentreerd en rechts)
Getalveld

Met het veld Selectievakje kan een ontvanger een veld in- of uitschakelen. Selectievakjes zijn afzonderlijke velden en kunnen afzonderlijk worden aan- of uitgezet.

U kunt meerdere velden snel plaatsen door de muis boven de rechter- of onderrand van het veld te houden en deze (respectievelijk naar rechts/beneden) te slepen wanneer het blauwe pluspictogram verschijnt.

U kunt een selectievakje verwijderen door het te selecteren en op de knop Delete te drukken, of door het pictogram Verwijderen (prullenbak) in het veldmenu te selecteren.

In het deelvenster met eigenschappen kunt u het volgende configureren:

 • Veld toegewezen aan: bepaalt welke ontvanger aan het veld is toegewezen.
 • Vereist veld: bepaalt of het veld vereist is voor de ontvanger of niet.
  • Er is geen optie waarbij ten minste één selectievakje is vereist, maar er meerdere selectievakjes binnen een reeks zijn toegestaan.
  • Het veld Vereist en de optie Veldwaarde vergrendelen sluiten elkaar wederzijds uit.
 • De waarde Geselecteerd/Niet geselecteerd: hiermee bepaalt u of het vakje is geselecteerd wanneer de overeenkomst wordt geleverd.
 • Naam van het veldtype: bepaalt de naam van het veld (gebruikt als kolomkop bij het exporteren van de veldgegevens).
 • Tooltip: toont een tooltip wanneer de muisaanwijzer boven het veld wordt gehouden.
 • Vergrendelde veldwaarde: indien deze optie is ingeschakeld, is het veld Alleen-lezen. Er is geen ontvangersinteractie toegestaan.
  • Het veld Veldwaarde vergrendelen en de optie Vereist sluiten elkaar wederzijds uit.
Veld voor selectievakje

Met het veld Keuzerondje kan een ontvanger één optie selecteren uit een reeks keuzes. U kunt slechts één keuze selecteren.

U kunt heel snel meerdere velden plaatsen door de muis op de rand van het veld te plaatsen en dit (in elke richting) te slepen wanneer het blauwe plus-pictogram verschijnt.

In het deelvenster met eigenschappen kunt u het volgende configureren:

 • Veld toegewezen aan: bepaalt welke ontvanger aan het veld is toegewezen.
 • Vereist veld: bepaalt of het veld vereist is voor de ontvanger of niet.
  • Het veld Vereist en de optie Veldwaarde vergrendelen sluiten elkaar wederzijds uit.
 • Stijl van keuzerondje: definieert de vorm van de markering die aangeeft dat de optie is geselecteerd:
  • Cirkel
  • Kruis
  • Vinkje
  • Ruit
  • Vierkant
  • Ster
 • Naam van het veldtype: bepaalt de naam van het veld (gebruikt als kolomkop bij het exporteren van de veldgegevens).
 • Standaard keuzerondje geselecteerd: hiermee kan de auteur één keuzerondje definiëren dat standaard moet worden geselecteerd wanneer de overeenkomst voor het eerst wordt bekeken.
 • Naam van het keuzerondje bewerken: hiermee kunnen de afzonderlijke selecties unieke namen krijgen waarmee geëxporteerde gegevens makkelijk te begrijpen zijn (en nuttig wanneer voorwaardelijke en berekende velden worden ondersteund).
 • Tooltip: toont een tooltip wanneer de muisaanwijzer boven het veld wordt gehouden.
 • Vergrendelde veldwaarde: indien deze optie is ingeschakeld, is het veld Alleen-lezen. Er is geen ontvangersinteractie toegestaan.
  • Veldwaarde vergrendelen is standaard uitgeschakeld en kan alleen worden geselecteerd als een standaard keuzerondje is geselecteerd.
  • Het veld Veldwaarde vergrendelen en de optie Vereist sluiten elkaar wederzijds uit.
Veld voor keuzerondje

Met het veld Vervolgkeuzelijst kan een ontvanger één optie selecteren uit een reeks. U kunt slechts één keuze selecteren.

De menulijst bevat twee of meer opties die een aangepast label (de weergegeven waarde) en een bijbehorende exportwaarde kunnen bevatten. In een lijst met staten in de VS kan bijvoorbeeld Californië het weergegeven label zijn en CA de geëxporteerde waarde.

In het deelvenster met eigenschappen kunt u het volgende configureren:

 • Veld toegewezen aan: bepaalt welke ontvanger aan het veld is toegewezen.
 • Vereist veld: bepaalt of het veld vereist is voor de ontvanger of niet.
 • Het veldtype: Dropdown menu
 • Naam van het veldtype: bepaalt de naam van het veld (gebruikt als kolomkop bij het exporteren van de veldgegevens).
 • Vervolgkeuzemenuopties - definieert de opties die worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu:
  • Exportnamen toevoegen of bewerken: als u op deze koppeling klikt, wordt een overlay geopend waarin de vervolgkeuzemenuopties kunnen worden gekoppeld aan exportwaarden.
 • Standaardoptie geselecteerd: hiermee kan de auteur een optie in de menulijst definiëren die standaard moet zijn geselecteerd wanneer de overeenkomst voor het eerst wordt bekeken.
 • Tooltip: toont een tooltip wanneer de muisaanwijzer boven het veld wordt gehouden
 • Data maskeren met asterisken: maskeert de veldwaarde voor volgende ontvangers, evenals de uiteindelijke ondertekende PDF. 
 • Lettertype besturingselementen voor de tekenreeks in het veld
  • Het lettertype (Serif of Sans-Serif)
  • De lettergrootte in pixels
  • De letterkleur
  • De uitlijning van de tekenreeks in het veld (links, gecentreerd en rechts)
Veld Vervolgkeuzemenu

Tekst zoeken in het document

U kunt de tekst van de geüploade documenten doorzoeken door op Ctrl/Cmd + F te klikken.

Het zoekdialoogvenster wordt geopend, waarin u een tekstreeks kunt invoeren om naar te zoeken in het geüploade document of de geüploade documenten.

 • Alleen de tekst van het geüploade document wordt doorzocht. Veldcontent kan niet worden doorzocht.
 • Documenten die van een afbeelding zijn gemaakt, leveren geen resultaten op.
 • Tekenreeksen die overeenkomen met de zoekwaarde worden gemarkeerd en rechts van het zoekveld wordt een numerieke telling weergegeven.
 • Met de pijlen links en rechts gaat u naar de volgende of vorige instantie van de gevonden tekst.
Tekst zoeken

Hoe kunt u de functie in- of uitschakelen voor een groep en/of account?

Bij Pro-accounts en accounts voor kleine bedrijven/teams is de optie standaard ingeschakeld.

Beheerders op ondernemings- en bedrijfsniveau kunnen de omgeving beschikbaar maken voor gebruikers op account- en groepsniveau (instellingen op groepsniveau hebben voorrang op accountinstellingen).

Ga naar Accountinstellingen > Algemene instellingen > Nieuwe authoringervaring om de functie in te schakelen.

Nieuwe ontwerpopties in het beheerdersmenu

Schakelen tussen omgevingen als gebruiker

Gebruikers (voor wie de functie is ingeschakeld) kunnen schakelen tussen de nieuwe en klassieke ervaring.

 • In de klassieke omgeving bevindt de schakelkoppeling zich aan de bovenkant van het rechterdeelvenster (boven de ontvangerslijst).
 • In de nieuwe authoringervaring staat de schakelkoppeling onder in het linkerdeelvenster (onder de knoppen Opslaan/Terug/Verzenden).

Gebruikers kunnen tussen beide omgevingen wisselen, maar moeten hun wijzigingen vooraf opslaan, anders gaan die verloren.

 • Als gebruikers proberen om te schakelen voordat eventuele wijzigingen zijn opgeslagen, krijgen ze een waarschuwingsbericht te zien met het verzoek om de updates op te slaan.
 • Overschakelen van de klassieke ervaring is uitgeschakeld als er veldtypen zijn toegevoegd die niet worden ondersteund in de nieuwe omgeving.
Gebruiker schakelt tussen ervaringen

Beperkingen

De functie is momenteel in ontwikkeling en de onderstaande regelitems zullen naar verwachting worden opgelost, waardoor de nieuwe ervaring in de volgende releases dezelfde functionaliteit biedt als de klassieke ervaring.

Momenteel biedt de nieuwe ontwerpervaring geen ondersteuning voor:

 • Sjabloonbuild
 • Velden met de toewijzing Iedereen
 • Ontvangersgroepen
 • Elektronische zegels
 • Notariële workflows
 • Zelfondertekening
 • Webformulieren
 • In bulk verzenden
 • Bibliotheeksjablonen
 • Tekstlabels
 • Voorwaardelijke velden
 • Berekende velden
 • Validatie van reguliere expressies
 • Slechts twee lettertypen
 • Veldtypen:
  • Stempels
  • Titel
  • Bedrijf
  • Afbeeldingen
  • Bestandsbijlagen
  • Deelnamestempels
  • Transactienummers
  • Betalingsvelden

Gerelateerde informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?