Providers voor cloudondertekening configureren

Overzicht

Wanneer uw account of groep is geconfigureerd om cloudhandtekeningen te accepteren (een digitale handtekening waarbij het digitale certificaat van de ondertekenaar veilig in de cloud wordt opgeslagen), kunnen account- of groepsbeheerders van Adobe Acrobat Sign de aanbieder(s) van cloudhandtekeningen vooraf selecteren om het ondertekeningsproces te vereenvoudigen. Identiteitsproviders (IdP) en vertrouwde serviceproviders (TSP's) die voldoen aan de Cloud Signature Consortium -standaard en zijn geïntegreerd met Acrobat Sign, kunnen vooraf geselecteerd worden voor gebruik met cloudhandtekeningen.

Door een of meer providers van cloudhandtekening vooraf te selecteren, kunnen beheerders:

  • Verschillende providers/instellingen definiëren van identiteitsoplossingen voor interne of externe ondertekenaars
  • Een vooraf geselecteerde voorkeursoplossing voor identiteit weergeven
  • Ondertekenaars toestaan het selectiescherm voor identiteitsoplossingen over te slaan (indien slechts één provider vooraf is geselecteerd)

Eventuele beperkingen op identiteitsoplossingen die mogen worden gebruikt om een overeenkomst te ondertekenen, worden in de overeenkomst vergrendeld op het tijdstip waarop deze wordt verzonden.

Configureren

De instellingen voor het vooraf selecteren van providers van cloudhandtekeningen worden op accountniveau ingeschakeld door een Acrobat Sign-accountbeheerder. Als instellingen op groepsniveau zijn toegestaan, let er dan op dat deze overschreven worden door waarden op accountniveau.

Zodra de instellingen zijn opgeslagen in de Acrobat Sign-beheerdersinterface, zullen alle providers die zijn ingeschakeld (zoals aangegeven door het selectievakje hieronder), beschikbaar zijn voor de ondertekenaar op het moment van ondertekenen. Verzenders hoeven niets te doen om de instelling van kracht te laten worden, en het wijzigen van de instellingen van de provider voor cloudondertekening heeft geen invloed op overeenkomsten die al lopen.

U vindt de instellingen van de provider voor cloudondertekening in de gebruikersinterface door te navigeren naar: Account > Accountinstellingen > Digitale handtekeningen

Naar het menu Digitale handtekeningen navigeren

Vervolgens krijgt de ondertekenaar bij het ondertekenen een keuzelijst te zien met identiteitsoplossingen waaruit hij of zij kan kiezen om zijn of haar identiteit te verifiëren en het ondertekeningsproces te voltooien.

Selectie van de ontvanger

Indien de ondertekenaar nog niet eerder is geverifieerd of een bestaande digitale identiteit heeft bij een van de aanvaardbare providers van identiteitsoplossingen, bevat dit scherm een configureerbare koppeling.

Let op: de standaardkoppeling is geconfigureerd om te koppelen naar een pagina op Adobe.com.

Configureren per type ondertekenaar

Acrobat Sign-beheerders kunnen verschillende providers van cloudhandtekeningen configureren voor gebruik door interne en externe ondertekenaars.

De geel gemarkeerde sectie hieronder vermeldt de standaardinstellingen voor alle ondertekenaars. Beheerders kunnen een andere set besturingselementen inschakelen voor externe ontvangers door de optie Gebruik andere instellingen voor digitale handtekeningen voor externe ondertekenaars (hieronder blauwgroen gemarkeerd) in te schakelen.

Gemachtigde providers voor cloudondertekening

De voorkeursprovider van cloudhandtekeningen configureren

Wanneer ondertekenaars een handtekening plaatsen, is hun voorkeursprovider voor cloudondertekening vooraf geselecteerd, Als er meerdere providers van cloudhandtekeningen zijn ingeschakeld, kan de ondertekenaar zijn of haar selectie wijzigen in een andere goedgekeurde provider van cloudhandtekeningen.

Voorkeursprovider voor cloudondertekening

Beperkte identiteitsproviders

Er zijn enkele identiteitsproviders (IdP's) die de toegang tot hun commerciële service beperken tot vooraf gemachtigde klanten Dit betekent dat de service pas toegankelijk is als de provider het account heeft gemachtigd voor gebruik. Om een beperkte IdP te activeren, moet het abonnee-account zijn of haar 'Account-id' (zoals hieronder geel gemarkeerd) aan de IdP doorgeven om de service voor cloudondertekening te configureren.

Id met beperkte toegang

Zolang de beperkte IdP geen toestemming geeft, krijgen ondertekenaars een foutbericht van de provider als ze een beperkte provider van cloudhandtekeningen proberen te gebruiken Voorbeelden van beperkte IdP's zijn BankID Sweden en NEM ID. Aangepaste ondernemingsproviders van cloudhandtekeningen zijn ook beperkt tot geautoriseerde accounts.

Opmerking:

Account-id is een eigenschap op accountniveau. Alle groepen van een account delen dezelfde account-id, dus zodra de beperkte provider voor een account is geautoriseerd, is deze geautoriseerd voor alle groepen in dat account.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account