Handboek Annuleren

Verificatie via overheids-ID

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Archivering van eOriginal voor chatelpapier
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

Schakel een methode voor verificatie van ontvangers in met behulp van door de overheid uitgegeven documenten.

Overzicht

Het Adobe Acrobat Sign-verificatieproces Overheids-ID wordt aangestuurd door geavanceerde machine learning-algoritmen. Hiermee beschikken bedrijven wereldwijd over een hoogwaardige methode om de identiteit van hun ontvangers te verkrijgen.

Overheids-ID is een premium identificatiemethode waarbij de ontvanger wordt geïnstrueerd om de foto van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs (rijbewijs, nationale identiteitskaart, paspoort) te uploaden en dit document vervolgens wordt gecontroleerd op authenticiteit.

Ondersteunde documenten zijn onder meer

 • Algemeen paspoort
  • Alle ICAO-compatibele paspoorten
 • Rijbewijs/nationale identiteitskaart/verblijfsvergunning

 

Land Rijbewijs Identiteitskaart Verblijfsvergunning
Australië Ondersteund    
Oostenrijk Ondersteund Ondersteund  
België Ondersteund Ondersteund Ondersteund
Bulgarije   Ondersteund  
Canada Ondersteund Ondersteund  
Kroatië   Ondersteund  
Tsjechië   Ondersteund  
Frankrijk Ondersteund Ondersteund Ondersteund
Duitsland Ondersteund Ondersteund Ondersteund
Hongarije   Ondersteund  
Ierland Ondersteund    
Italië Ondersteund Ondersteund  
Letland   Ondersteund  
Litouwen   Ondersteund  
Malta   Ondersteund  
Mexico   Ondersteund  
Nederland Ondersteund Ondersteund Ondersteund
Nieuw-Zeeland Ondersteund    
Polen Ondersteund Ondersteund  
Portugal Ondersteund Ondersteund  
Roemenië Ondersteund Ondersteund  
Slowakije   Ondersteund  
Spanje Ondersteund Ondersteund Ondersteund
Zweden Ondersteund    
Zwitserland Ondersteund Ondersteund  
Verenigd Koninkrijk Ondersteund   Ondersteund
Verenigde Staten van Amerika Ondersteund Ondersteund  

 


De service evalueert de documentafbeelding op authenticiteit door tientallen elementen in het document te valideren, waaronder:

 • Documentstructuur
 • Biografische gegevens
 • PDF417-streepjescode (indien van toepassing)
 • Machinaal leesbare zone (indien van toepassing)
 • Beveiligingsfuncties
 • Fotogebied
 • Handtekening

Beschikbaarheid:

Verificatie op basis van Overheids-ID is alleen beschikbaar voor ETLA-licenties voor ondernemingen. VIP-licentieplannen hebben geen toegang.

Overheids-ID is een premium verificatiemethode waarvoor kosten per gebruik in rekening worden gebracht:

 • Transacties moeten worden aangeschaft via uw Adobe-verkoopvertegenwoordiger.
 • Transacties zijn een resource op accountniveau. Alle groepen gebruiken dezelfde algemene pool.

Configuratiebereik:

De functie kan op account- en op groepsniveau worden ingeschakeld.

Opmerking:

Biometrische vergelijking: naast de documentverificatie kan op verzoek een optionele biometrische vergelijking worden ingeschakeld. Bij de biometrische vergelijking moet de ontvanger een realtimefoto (een "selfie") maken, waarna de foto wordt vergeleken met de foto op het geüploade document. De biometrische vergelijking vereist dat de ontvanger reageert op het verzoek om een 'levendige foto' te maken. Dit is om te voorkomen dat eerder gemaakte, statische foto's worden gebruikt.

Gebruik

 1. Ontvangers worden eerst op de hoogte gebracht van de overeenkomst via een e-mailbericht met daarin de knop Controleren en ondertekenen waarmee ze toegang krijgen tot de content van de overeenkomst:

  E-mail Controleren en ondertekenen

  De verificatievraag wordt geactiveerd wanneer de knop Controleren en ondertekenen is geselecteerd.

 2. De ontvanger wordt gevraagd een telefoonnummer op te geven voor een smartphone die sms-berichten kan ontvangen.

  Dit is nodig voor de beeldopnameapplicatie waarin de ID wordt vergeleken met de overheidsdatabase.

  • Er is een tijdslimiet van 15 minuten waarbinnen het verificatieproces moet worden voltooid. De tijd start zodra de e-mailkoppeling wordt geselecteerd.
  • Wanneer het sms-bericht is verzonden, verschijnt een blauw bericht dat aangeeft dat het bericht is verzonden en dat de koppeling in het bericht binnen vijf minuten zal verlopen.
  Verificatievraag bij de methode voor overheids-ID

  Opmerking:

  Deze stap voor het telefoonnummer wordt overgeslagen als het ondertekeningsproces wordt gestart op een smartphone.

 3. Er wordt een sms-bericht afgeleverd op het opgegeven telefoonnummer met een koppeling naar de identiteitsservice.

  Zodra de ontvanger op de koppeling klikt, kan deze ervoor kiezen om zich te verifiëren met een rijbewijs/identiteitskaart of een paspoort.

  Overheids-id, eerste stappen

  Opmerking:

  Tijdens het verzamelen en verifiëren van de documentinhoud toont de oorspronkelijke meldingspagina een statusbericht dat de details worden geverifieerd:

  gov_id_verificationinprocess

 4. Als de ontvanger een rijbewijs of identiteitskaart gebruikt, vraagt de app de ontvanger om een foto te nemen van:

  • Voorzijde van de kaart
  • Achterzijde van de kaart
  • Zichzelf (optioneel op basis van accountconfiguraties)

  Bij een paspoort is slechts één afbeelding van het paspoort vereist.

  Overheids-id, voor- en achterkant

 5. Optionele real-time "selfie" voor biometrische vergelijking met de foto op het identiteitsdocument.

  Als de real-time "selfie"-optie voor het account is ingeschakeld, moet de ontvanger door een handeling aantonen dat hij of zij daadwerkelijk de persoon is om wie het gaat. De ontvanger moet reageren op de vragen van de app door een foto te maken.

  Wanneer de test voor een "levendige foto" is geslaagd, legt de app de foto vast en wordt deze biometrisch vergeleken met de foto op het identiteitsdocument.

 6. Zodra de identiteit is geverifieerd, kan de ontvanger communiceren met de overeenkomst op het oorspronkelijke apparaat waarop de e-mail is geopend.

  • De naam van de ontvanger (zoals deze op de ID staat) wordt ingevoerd in het handtekeningveld. Deze naam kan niet worden bewerkt.
  Overheids-id, gelukt

  De ontvanger heeft vijf pogingen om de id te verifiëren. Na vijf mislukte pogingen wordt de overeenkomst geannuleerd en wordt de afzender hiervan op de hoogte gebracht.

  Mislukte verificatie

Laag 1 - Documentvalidatie:

De eerste technologielaag biedt een naadloze en veilige manier om te garanderen dat het identiteitsbewijs dat in een digitale transactie wordt verstrekt, authentiek en ongewijzigd is.

De combinatie van een toonaangevende scanfunctie en een bewezen engine voor id-verificatie garandeert een betrouwbare digitale identiteit en een naadloze gebruikerservaring.

Verificatie overheids-id is beschikbaar voor alle Latijnse talen en biedt ondersteuning voor duizenden nationale en internationale identiteitsbewijzen, waaronder:

 • Paspoorten
 • Identiteitskaarten
 • Rijbewijzen

Voor uiterst betrouwbare resultaten biedt de service het volgende:

 • Begeleide documentopname - Gebruikers krijgen instructies hoe ze een kwaliteitsfoto kunnen maken voor een optimaal resultaat.
 • Documentclassificatie: - 'Computer vision'-algoritmen herkennen en classificeren duizenden identiteitsbewijzen die door de overheid zijn verstrekt, met betrouwbare gegevensextractie en documentvalidatie als resultaat.
 • Gegevensextractie: - Deze service gaat verder dan alleen optische tekenherkenning. Het document wordt gedeconstrueerd en de inhoud van elk veld wordt geanalyseerd.
 • Evaluatie van authenticiteitselementen: met een combinatie van technieken voor kunstmatige intelligentie (AI) worden tientallen elementen in het document gevalideerd, waaronder:
  • Documentstructuur: de fysieke kenmerken van het identiteitsbewijs worden geëvalueerd op juiste grootte, materiaal, vorm, kleur, opmaak, enz.
  • Biografische gegevens: de afgedrukte identiteitsgegevens van de persoon worden geëvalueerd op lettertypegebruik, kleur, acceptabele waarden, enz.
  • PDF417-streepjescode (indien van toepassing): de OCR-resultaten van de biometrische gegevens aan de voorzijde worden vergeleken met de gegevens die zijn geëxtraheerd uit de PDF417-streepjescode aan de achterzijde.
  • Door de computer leesbare zone (indien van toepassing): deze MRZ-zone wordt gecontroleerd op lettertypegebruik, aanwezigheid, controlecijfers, enz.
  • Beveiligingsfuncties: zowel de visuele als onzichtbare beveiligingsfuncties van het identiteitsbewijs worden gecontroleerd op aanwezigheid, positie, inhoud, enzovoort.
  • Fotozone: de portretfoto wordt geëvalueerd op menselijke gezichtsvorm en kenmerken, oriëntatie, kleur, enz.
  • Handtekening: de handtekeningsectie wordt gecontroleerd op aanwezigheid, lettertype, overeenkomst met bekende voorbeelden, enzovoort.

 

Laag 2 - Biometrische vergelijking:

De tweede verificatielaag vergelijkt het portret op het identiteitsbewijs met een 'selfie' van de gebruiker via biometrische gezichtsvergelijking. Zo wordt bevestigd dat de gebruiker die het ID-document verstrekt, inderdaad de eigenaar is.

Anti-spoofing technieken

 • Met videoframeanalyse wordt gegarandeerd dat de gebruiker een correcte selfie maakt, met optimale opname-omstandigheden.
 • Tijdens het vastleggen van de selfie wordt de ontvanger geïnstrueerd om een actie uit te voeren (bijvoorbeeld: "Lachen!") om 'levendigheid' aan te tonen.
 • Geëvalueerde kenmerken zijn onder andere belichting, focus en uitlijning.

De verificatiemethode Overheids-ID configureren bij het opstellen van een nieuwe overeenkomst

Wanneer Overheids-ID is ingeschakeld, kan de afzender dit selecteren in de vervolgkeuzelijst Verificatie . Deze bevindt zich rechts van het e-mailadres van de ontvanger.
 

De verificatiemethode selecteren

Als Overheids-ID niet op de lijst staat, is Overheids-ID niet ingeschakeld voor de groep van waaruit de gebruiker de overeenkomst verzendt, en moet deze worden ingeschakeld door een beheerder.

Verbruik van premium verificatietransacties

De verificatiemethode Overheids-ID is een premium tool waarvoor per ontvanger kosten in rekening worden gebracht.

 • Transacties met Overheids-ID moeten worden gekocht en geïnstalleerd voordat de optie kan worden gebruikt.
 • Transacties met Overheids-ID worden afgerekend per ontvanger die is geconfigureerd met de verificatiemethode Overheids-ID.
  • Als één overeenkomst is geconfigureerd met drie ontvangers waarvan er twee worden geverifieerd via een overheids-ID, is er sprake van twee verificatietransacties.
 • Verificatietransacties worden van het accounttotaal afgetrokken zodra de overeenkomst naar authoring wordt verzonden (als concept overeenkomst) of naar de eerste ontvanger (als een lopende overeenkomst).
  • Als een concept overeenkomst wordt geannuleerd, worden de betreffende verificatietransacties teruggestort op het accounttotaal.
  • Als een lopende overeenkomst wordt geannuleerd, vindt er geen restitutie van verificatietransacties plaats.
  • Bij het wijzigen van een bestaande verificatiemethode naar de methode Overheids-ID wordt één licentie verbruikt.
  • Als u de verificatiemethode Overheids-ID wijzigt, wordt de verificatietransactie niet terugbetaald.
   • Als u de verificatiemethode Overheids-ID wijzigt en vervolgens weer terugzet naar Overheids-ID, verbruikt u slechts één transactie (voor elke betreffende ontvanger).
Gebruik bijhouden van overheids-id

Identiteitsrapport ondertekenaar (SIR)

Acrobat Sign bewaart standaard alle identiteitsgegevens die zijn verzameld tijdens een verificatie via Overheids-ID. Beheerders op accountniveau kunnen echter verzoeken om de identiteitsgegevens op te slaan in het Acrobat Sign-systeem via het identiteitsrapport van de ondertekenaar (SIR).

Het identiteitsrapport van de ondertekenaar bevat gegevens die tijdens de verificatie van de Overheids-ID worden verzameld (bijvoorbeeld afbeeldingen van het identiteitsbewijs van de ondertekenaar, pasfoto's, telefoonnummer, gegevens die uit het identiteitsbewijs zijn gehaald, enz.).

Het identiteitsrapport van de ondertekenaar:

Meer informatie over het identiteitsrapport ondertekenaar (SIR) vindt u hier >

Controlerapport

Het controlerapport geeft duidelijk aan dat de ontvanger is geverifieerd via een Overheids-ID-verificatie:

 

Overheids-ID-gebeurtenis in controlerapport

De reden wordt expliciet vermeld als de overeenkomst wordt geannuleerd omdat de ontvanger zich niet kan verifiëren.

Mislukte verificatie in het auditrapport

Best practices en overwegingen

 • Als u tweestapsverificatie gebruikt voor uw interne handtekeningen, kunt u de Adobe Sign-verificatiemethode gebruiken in plaats van Overheids-ID. Dit vereenvoudigt het ondertekeningsproces en vermindert het aantal premium transacties voor verificatie.
 • Overheids-ID:
  • Niet bedoeld voor gereguleerde of hoogwaardige workflows en gebruiksscenario's voor elektronische ondertekening.
  • Kan niet alle frauduleuze of 'valse' identificatiedocumenten identificeren.
  • Kan de noodzaak van menselijke revisie niet vervangen.

Configuratieopties

De verificatiemethode inschakelen via Verzendinstellingen

Voor verificatie via overheids-ID moet u een contract hebben voor een jaarlijks volume aan ontvangers. De optie is niet zichtbaar in de interface van de beheerder tenzij dit in de back-end wordt geconfigureerd.

Zodra de aankoop van de identiteitstransacties in het systeem is ingevoerd, zijn de besturingselementen voor het weergeven van verificatie met overheids-ID beschikbaar voor beheerders op de pagina Verzendinstellingen, samen met de andere methoden voor identiteitsverificatie.

Schakel de methode in door de het vakje Verificatie met Overheids-ID in te schakelen.

 • Zodra de methode is ingeschakeld, kan de beheerder Verificatie met overheids-ID ook instellen als standaardwaarde voor nieuwe overeenkomsten. De optie is pas zichtbaar als de methode expliciet is ingeschakeld:
Besturingselementen voor verificatie met overheids-id

Optionele biometrische vergelijking met "selfie"

Klanten die een identiteitsbewijs biometrisch willen vergelijken met een realtimeselfie van de ontvanger, kunnen contact opnemen met het ondersteuningsteam om deze functie te laten inschakelen.

Automatische annulering van de overeenkomst wanneer een ontvanger zich niet kan verifiëren

De service Overheids-ID staat maximaal vier opeenvolgende pogingen toe om de identiteit van de ontvanger te verifiëren. Na een vijfde mislukte poging wordt de overeenkomst automatisch in het systeem geannuleerd en wordt de eigenaar van de overeenkomst hiervan op de hoogte gebracht.

Deze drempelwaarde kan niet worden ingesteld in de klantinterface. Accountbeheerders kunnen het ondersteuningsteam verzoeken om de drempelwaarde voor annuleren op een andere waarde in te laten stellen.

Mislukte verificatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?