Handboek Annuleren

Overzicht pagina Beheren

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

Overzicht

De pagina Beheer bevat de records van de overeenkomsten die een gebruiker heeft verzonden, evenals overeenkomsten die zijn gedeeld met of verzonden naar de gebruiker vanuit een vertrouwde bron.

Naast overeenkomsten kan de gebruiker kiezen voor toegang tot de bibliotheeksjablonen, webformulieren en bulkmails die door de gebruiker zijn gegenereerd/eigendom van de gebruiker zijn.

Gebruikers met een account dat met hen wordt gedeeld, kunnen de weergegeven content van hun persoonlijke gegevens wijzigen in een weergave van de content van het gedeelde account (met enkele beperkingen wat betreft de beschikbare acties).

Overzicht

Lay-out en functionaliteit

De centrale lijst van records

In het middelste gedeelte van de pagina Beheren wordt een lijst met overeenkomsten geladen, waarbij elke rij één overeenkomstrecord vertegenwoordigt.

 • Als overeenkomsten wachten op een handeling door een gebruiker, wordt het filter Wachtend op u automatisch geselecteerd.
 • Het filter In uitvoering wordt automatisch geselecteerd als er geen overeenkomsten op de gebruiker wachten.

De lijst met overeenkomstrecords bevat 4-5 kolommen, afhankelijk van het geselecteerde filter:

 • Ontvanger - De waarde van de ontvanger verandert op basis van de status van de overeenkomst:
  • Overeenkomsten In uitvoering melden dat de huidige ontvanger in afwachting is van actie.
  • Voltooid e overeenkomsten melden de eerste ontvanger die voor de overeenkomst is gedefinieerd.
  • Geannuleerd e en Verlopen overeenkomsten melden de laatst toegewezen ontvanger wanneer de overeenkomst is geannuleerd/verlopen.
 • Afzender - Geeft de naam en het bedrijf van de afzender weer wanneer de afzender niet de aangemelde gebruiker is. Overeenkomsten verzonden door de aangemelde gebruiker tonen 'Ik' als de afzenderwaarde.
 • Titel - Geeft de titel van de overeenkomst weer zoals deze is geconfigureerd. Dit is dezelfde titel die wordt gefilterd bij het genereren van rapporten.
 • Groep - Geeft de groep aan waarin de overeenkomst is samengesteld. Alleen de oorspronkelijke afzender van de overeenkomst ziet de groeps waarde ingevuld.
  • Overeenkomsten in de lijst die niet zijn samengesteld door de aangemelde gebruiker, bevatten een streepje (-) in plaats van de groepsnaam.
 • Gewijzigd - Geeft de laatste datum weer waarop de overeenkomst is gewijzigd door een actie van de gebruiker (ondertekening, annulering, enz.). De gewijzigde waarde wordt bij elke actie bijgewerkt totdat de overeenkomst een eindstatus bereikt (voltooid/geannuleerd/verlopen).

De overeenkomstenlijst wordt aanvankelijk gesorteerd op de datum Gewijzigd, waarbij de recentst gewijzigde overeenkomst bovenaan staat.

Als u op een kolomkop klikt, wordt de lijst op die waarde gesorteerd in oplopende/aflopende volgorde. Als er weer op de kop wordt geklikt, wordt de sorteervolgorde omgedraaid.

Paginakoppen

Snelle acties en indicatorpictogrammen

De records in de centrale lijst hebben een of meer "snelle actie"-knoppen en maximaal twee indicatorpictogrammen die zichtbaar worden wanneer u de muis boven een individueel record houdt.

 • Acties zijn altijd verborgen tot u de muis erboven houdt.
 • Indicatorpictogrammen worden verborgen tenzij de functie van het pictogram voor de individuele record is geconfigureerd.
  • Indicatorpictogrammen zijn altijd zichtbaar (helder blauw) wanneer ze voor de record zijn geconfigureerd.
Acties en pictogrammen in de record met de muis erboven

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Indicator Herinnering - Wanneer een Herinnering actief is voor de record, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram te klikken kan een nieuwe herinnering worden geconfigureerd.
  • Als er een bestaande herinnering is, wordt een herinneringsoverzicht weergegeven met een opmerking die aangeeft wanneer de laatste herinnering is verzonden.
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
In bewerking

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Snelle actie Ondertekenen - De knop Ondertekenen opent de pagina voor elektronisch ondertekenen om de handtekening van de gebruiker te accepteren (dezelfde actie als Bekijken en ondertekenen in de rechterrail).
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
Wachtend op u

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Snelle actie: PDF downloaden - De knop PDF downloaden activeert een download van de overeenkomst-PDF (dezelfde actie als PDF downloaden in de rechterrail).
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
Voltooid

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Snelle actie: Bewerken - De knop Bewerken opent de pagina Samenstellen (Versturen) om de overeenkomst te kunnen bewerken (dezelfde actie als Overeenkomst bewerken in de rechterrail).
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
Concept

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Snelle actie: Bewerken- De knop Bewerken opent de sjabloon in de authoringomgeving om de sjabloonvelden te kunnen bewerken (dezelfde actie als Sjabloon bewerken in de rechterrail).
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
Bibliotheeksjabloon

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Snelle actie: Bewerken - De knop Bewerken opent de compositiepagina Webformulier maken om het webformulier te kunnen bewerken (dezelfde actie als Webformulier bewerken in de rechterbalk).
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
Webformulier

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Snelle actie: Formuliergegevens downloaden - De knop Formuliergegevens downloaden activeert een download van de formulierveldgegevens voor de transactie Bulkverzending (dezelfde actie als Formulierveldgegevens downloaden in de rechterrail).
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
In bulk verzenden

 

De filters van de linkerrail

De linkerrail van het venster toont een lijst van filters voor overeenkomststatussen (bovenaan) en een groep sjabloonobjecten (onderaan).

Door een filter te selecteren wordt de centrale lijst van overeenkomsten/sjablonen ingevuld.

Lijst met filters

Er zijn twee 'actieve' statussen. Bij de status wordt het volume van de inhoud tussen haakjes aangegeven:

 • In bewerking (N) - Overeenkomsten met de status In behandeling wachten tot een deelnemer zijn of haar handeling heeft voltooid. Overeenkomsten die wachten op de aangemelde gebruiker, worden niet geretourneerd
 • Wachtend op u (M) - Overeenkomsten die wachten op de aangemelde gebruiker worden weergegeven met het filter Wachtend op u.

Er zijn drie 'eindstatussen':

 • Voltooid - Overeenkomsten die correct en volledig zijn afgerond 
 • Geannuleerd: Overeenkomsten die om een bepaalde reden niet verder worden verwerkt. Dit omvat: 
  • Overeenkomsten die door de afzender zijn geannuleerd
  • Overeenkomsten die door een deelnemer zijn afgewezen
  • Overeenkomsten die zijn beëindigd doordat iemand zich herhaaldelijk niet kan verifiëren
  • Overeenkomsten die zijn gecompromitteerd door een systeemfout
 • Verlopen: Overeenkomsten die een vervaldatum hebben bereikt en automatisch worden afgesloten

De Concept -status bevat alle gedeeltelijk opgestelde overeenkomsten, die gewoonlijk wachten op plaatsing in het veld.

De sjabloonfilters bevatten alleen de bovenliggende sjablonen die gebruikt worden om de onderliggende overeenkomsten te genereren. De onderliggende overeenkomsten worden vastgelegd in de (bovenstaande) overeenkomstfilters.  

De bovenliggende sjablonen zijn zelf geen overeenkomsten, maar worden gebruikt om een groot aantal individuele overeenkomsten te produceren. Deze bovenliggende objecten bevatten onder meer:

 • (Bibliotheek) Sjablonen - Alle document- en veldsjablonen die beschikbaar zijn in uw documentbibliotheek.
 • Webformulieren - Webformulieren (voorheen widgets genoemd) zijn overeenkomstsjablonen die als koppeling of ingesloten in webpagina's kunnen worden geleverd. Webformulieren worden geïnitieerd door de ondertekenaar. Hierbij wordt een onderliggende overeenkomst gegenereerd voor elke deelnemer die het ondertekeningsproces voltooit.
 • Bulkverzendingen - Verzenden in bulk-sjablonen (voorheen bekend als Mega Sign) accepteren een lijst van individuele ontvangers om een hoog volume van afzonderlijke overeenkomsten te genereren met hetzelfde formulier/dezelfde formulier(en). Elke overeenkomst is een afzonderlijke transactie; de afzonderlijke ontvangers zijn niet op de hoogte van de andere overeenkomst(en) (i.e. een intern onkostenbeleid naar alle medewerkers sturen).

 

Zoekfunctionaliteit

Met de balk Zoeken en de bijbehorende knop Filters kunnen nauwkeurige zoekcriteria worden ingevoerd om overeenkomsten te vinden in wat al snel een overweldigend aantal transacties kan worden.

Lees hier meer over hoe zoeken werkt >

Zoekfilters

 

Het contextmenu van de rechterrail

Door selecteren (één keer klikken) van een record in de middelste lijst wordt bij de rechterrail een contextgebaseerd menu weergegeven van acties en metadata die relevant zijn voor het geselecteerde object.

Overeenkomst openen

Het contextmenu van de rechterrail heeft verschillende opties op basis van het serviceniveau van de gebruiker (individueel, onderneming, enz.), het geselecteerde object (overeenkomst, webformulier, enz.), de status van de gebruiker (beheerder, gebruiker) en de status van het object (actief, in uitvoering, voltooid, enz.) Als een optie/functie niet beschikbaar is die u wel verwacht, neem dan contact op met uw beheerder om te zien of u opzettelijk wordt beperkt (configuratie van de instelling, machtigingsniveau van de gebruiker) of door beschikbaarheid (serviceniveau).

 

De selectie van gedeelde accounts (optioneel)

Accounts die het delen van accounts hebben ingeschakeld, kunnen op de titel Uw overeenkomsten klikken om een lijst te openen met de accounts die momenteel met de gebruiker worden gedeeld. Deze lijst fungeert als een filter dat de beheerpagina vult met de content van de geselecteerde gebruiker of groep. De optie om Alle gedeelde overeenkomsten te kiezen is ook beschikbaar.

Bij het kiezen van een optie:

 • verandert de klikbare titel in de naam van het filter
 • wordt de centrale lijst met records gevuld met de gedeelde content
 • worden aan de lijst met records twee nieuwe kolommen toegevoegd om de bron van de content aan te geven: 
  • GROUP - de groep met de record
  • GEDEELD DOOR - de naam van de gebruiker die de content deelt
Vervolgkeuzemenu van het gedeelde account

Accounts waarvoor Geavanceerd account delen is ingeschakeld, kunnen schakelen tussen de gedeelde gebruikersaccounts om overeenkomsten te kunnen bekijken, te verzenden en te ondertekenen namens de gebruiker (afhankelijk van hoe delen is geconfigureerd):

 • Plaats de muisaanwijzer op uw naam in de rechterbovenhoek van het scherm
 • Klik op Ander account
 • Selecteer het gebruikersaccount waarnaar u wilt schakelen en klik op OK
Ander account

Wanneer de aangemelde gebruiker naar het account van een andere gebruiker overschakelt, kan de aangemelde gebruiker overeenkomsten versturen namens dit account:

Overgeschakeld naar account

 

Overeenkomstspecifieke gegevens en acties

Hieronder volgt een lijst van de overeenkomstspecifieke functies en acties die gebruikers kunnen toepassen.

 

De naam of titel van de overeenkomst staat rechtsboven op de pagina:

Titel - de naam van de overeenkomst

 

De aanmaakdatum bevindt zich direct onder de naam van de overeenkomst.

Aanmaakdatum

 

De huidige status van de overeenkomst wordt weergegeven onder de naam van de overeenkomst en de aanmaakdatum, rechtsboven in het venster.

Overeenkomststatus

 

De afzender van de overeenkomst staat rechtsboven bij Van

 • Het veld Van is alleen zichtbaar als u niet de afzender bent.
Verzonden door - Van

 

Het algemene bericht voor de overeenkomst staat rechtsboven in het venster, net onder de afzender

Algemeen bericht

 

De huidige ontvanger wordt aangeduid in de nieuwe, uitgebreide lijst met deelnemers. Hierin staan alle ontvangers en hun statusgegevens met betrekking tot de overeenkomst duidelijk vermeld

Lijst met ontvangers

Een gebruiker kan een overeenkomst ondertekenen vanuit de pagina Beheer door de overeenkomstrecord te selecteren en te klikken op de knop Bekijken & ondertekenen in de rechterrail of de Snelle actie Ondertekenen op de record in de centrale lijst.

Weergeven en ondertekenen

 

De standaard interface voor het ondertekenen van overeenkomsten wordt geopend om veldinvoer en handtekeningen te accepteren:

Afbeelding

Als u een overeenkomst wilt annuleren, gaat u naar de handeling Annuleren in het rechterdeelvenster

Alle details van de functie

Overeenkomst annuleren

U vindt de optie voor het instellen, bewerken of verwijderen van de vervaldatum van de overeenkomst onder de aanmaakdatum: Vervaldatum

Klik op het pictogram Potlood om het deelvenster voor bewerken te openen.

Alle details van de functie

De vervaldatum bewerken

De lay-out van de pagina Beheren biedt meer inzicht in de deelnemers van een overeenkomst. U hebt toegang tot de volgende informatie:

 • De actuele status van het aantal deelnemers die hun bewerkingen hebben voltooid (direct onder het e-mailadres van de huidige deelnemer)
 • De volledige lijst van alle deelnemers en hun rol met betrekking tot de overeenkomst (in het rechterdeelvenster)
Lijst met ontvangers

Geef de optie om de huidige deelnemer te vervangen weer door de muis boven het pictogram van de huidige deelnemer te plaatsen en te klikken op de koppeling Deelnemer vervangen.

Afhankelijk van uw acocuntinstellingen zijn er twee opties:

 • Ontvanger vervangen - met deze optie vervangt u de huidige ontvanger, waardoor deze geen toegang meer heeft tot de overeenkomst
 • Alternatieve ontvanger toevoegen - wanneer een alternatieve ontvanger wordt toegevoegd, verandert er niets voor de oorspronkelijke ontvanger en kan deze de overeenkomst voltooien

>>Hier vindt u volledige informatie over het vervangen van de huidige ondertekenaar

Opties voor het vervangen van de huidige ontvanger

De afzender van een overeenkomst is gemachtigd om de verificatiemethode voor elke deelnemer te wijzigen, ook nadat de overeenkomst is verzonden.

Dit is met name handig als een bepaald wachtwoord werd gebruikt dat daarna is vergeten of verloren. Het wachtwoord wordt eenvoudig opnieuw ingesteld.

De optie om de verificatiemethode te vervangen kan worden gevonden door de muis boven het pictogram van de huidige deelnemer te plaatsen en te klikken op de koppeling Bewerken naast de verificatiemethode.

Opmerking:

Deze instelling heeft alleen betrekking op wachtwoorden die worden toegepast bij de verificatie van ontvangers.

Wachtwoorden voor het beveiligen van een ondertekend PDF worden hierdoor niet beïnvloed

Verificatiemethode bewerken

De optie om de bestanden van een verzonden overeenkomst te vervangen staat in de lijst met handelingen in het rechterdeelvenster:Overeenkomst wijzigen

Alle details van de functie

Overeenkomst wijzigen

Als een overeenkomst wordt ondertekend buiten het ondertekeningsproces van Acrobat Sign (bijvoorbeeld: een ontvanger drukt het document af en ondertekent het fysiek), kan de opsteller van de overeenkomst de overeenkomst digitaliseren en opnieuw uploaden naar Acrobat Sign.

Afbeelding

Als uw account een identiteitsbewijs van de overheid gebruikt voor validatie van de ontvanger en u ervoor hebt gekozen om de verificatiegegevens op te slaan, kunt u het Identiteitsrapport ondertekenaar downloaden.

Identiteitsrapport downloaden

De historie met alle gebeurtenissen voor de overeenkomst is beschikbaar via de actie Activiteit in de rechterrail

Overeenkomstactiviteit

 

Als u klikt op de optie Activiteit, schakelt de weergave in het rechterdeelvenster van de besturingselementen naar de volledige gebeurtenisgeschiedenis van de overeenkomst. De gebeurtenissen worden chronologisch weergegeven, met de meest recente gebeurtenissen bovenaan.

Alle details van de functie

Activiteitenlijst


Andere gemeenschappelijke acties in objecten

De inhoud (bestanden) van een overeenkomst weergeven:

 • Klik eenmaal op de overeenkomst om deze te selecteren en het rechterdeelvenster te openen
 • Klik op de handeling Overeenkomst openen 
De overeenkomst openen

 

De overeenkomst kan worden gereviseerd en de besturingselementen in het rechterdeelvenster worden weergegeven.

Geopende overeenkomst

Als u een herinnering wilt maken of juist verwijderen, gaat u naar de rechterrail met de acties: Herinnering

Alle details van de functie

Nieuwe pagina Beheren - Herinnering

Bibliotheeksjablonen en webformulieren hebben de mogelijkheid voor beheerders om de eigenaar van de sjabloon te wijzigen. De sjabloon moet onder de bevoegdheid van de beheerder vallen om de actie te tonen.

Nieuwe eigenaar

Het selecteren van de optie Nieuwe eigenaar opent een invoerveld om het e-mailadres van de nieuwe eigenaar in te vullen.

Hier vindt u meer informatie over het overdragen van objecten >>

Invoer interface voor nieuwe eigenaar

Als u een overeenkomst wilt delen, gaat u naar de handeling Delen in het rechterdeelvenster

Nadat een overeenkomst is gedeeld, gebeurt het volgende:

 • Een e-mail wordt verzonden naar de gebruiker met wie u de overeenkomst deelt
  • De e-mail bevat een PDF-bijlage van de actuele overeenkomst 
 • De overeenkomstrecord wordt beschikbaar op de beheerpagina van de gebruiker (e-mailadres) met wie u de overeenkomst deelt
  • Die gebruiker kan de overeenkomst reviseren, net alsof ze een cc:-bericht via e-mail hadden ontvangen

Alle details van de functie

Een overeenkomst delen

Met de acties PDF downloaden en Controlerapport downloaden in de rechterrail kunt u de overeenkomst of het controlerapport downloaden

PDF - Controlerapport downloaden

Indien meerdere bestanden worden gebruikt om de overeenkomst op te stellen en de gebruiker niet de volledige PDF in één aaneengeschakeld bestand wil downloaden, kunnen met deze optie de afzonderlijke bestanden (zoals oorspronkelijk geüpload) worden gedownload.

Individuele bestanden downloaden

Door deze optie te selecteren wordt een interface geopend waarmee op elk bestand kan worden geklikt om een PDF-versie van dat bestand te downloaden.

De bestanden selecteren

De bovenliggende sjabloonobjecten hebben de optie om de formulierveldgegevens te downloaden van alle overeenkomsten die zijn voortgekomen uit de sjabloon.

 

Formulierveldgegevens downloaden

Als u deze optie selecteert, wordt een CSV-bestand naar uw lokale systeem gedownload met alle veldinhoud voor alle onderliggende overeenkomsten die uit de bovenliggende sjabloon zijn gegenereerd.

CSV gedownload

Op de pagina Beheren kunt u nu ook inhoud verbergen. Deze inhoud wordt niet verwijderd en de status ervan wordt niet gewijzigd. Bovendien kan de overeenkomst het normale ondertekeningsproces gewoon doorlopen. De overeenkomst is echter niet zichtbaar in de gebruikersweergave van de beheerpagina.

Opmerking:

Om de inhoud te verbergen moet u eerst zoeken met het filter Alleen verborgen overeenkomsten tonen

Overeenkomst verbergen


Bekende problemen

Probleem: als ik overschakel naar de nieuwe pagina Beheren, is de pagina helemaal leeg, zonder de inhoud van de overeenkomst.

Test: probeer de volgende pagina te laden: https://documentcloud.adobe.com/

 • Als het niet mogelijk is om https://documentcloud.adobe.com/ te laden, moet u uw interne netwerkbeheerder verzoeken om het domein documentcloud.adobe.com te ontgrendelen.
 • Als u wel toegang hebt tot de bovenstaande koppeling, moet u contact opnemen met ondersteuning.
Opmerking:

Dit geldt ook voor de pagina's Start en Overeenkomst weergeven.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online