Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten

Overzicht

Beheerders kunnen bepalen of hun gebruikers individuele overeenkomsten kunnen delen en of delen is toegestaan aan interne partijen, externe partijen of beide.

  • Interne gebruikers worden gedefinieerd als gebruikers binnen hetzelfde Acrobat Sign-account als de afzender van de overeenkomst.
  • Externe gebruikers worden gedefinieerd als alle gebruikers die geen lid zijn van hetzelfde Acrobat Sign-account als de afzender van de overeenkomst.

Als delen is toegestaan, wordt in overeenkomsten de actie Delen weergegeven bij het bekijken van de overeenkomst op de pagina Beheren. Als delen niet is toegestaan voor alle partijen, wordt de actie verwijderd uit de opties op de pagina Beheren.

Overeenkomst delen in- en uitgeschakeld

Het delen van overeenkomsten inschakelen

Beheerders kunnen het delen van overeenkomsten inschakelen op account- en groepsniveau, waarbij de instellingen voor het groepsniveau de accountinstellingen overschrijven.

Voor de configuratie van instellingen te configureren gaat u naar Accountinstellingen > Beveiligingsinstellingen > Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten

Het delen van overeenkomsten omvat twee besturingselementen die onafhankelijk zijn ingeschakeld of niet, waardoor alle, één of geen van de opties actief kunnen zijn.

Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten

Wanneer delen is ingeschakeld, hebben gebruikers onmiddellijk toegang tot de functionaliteit.

Controlerapport en activiteitenlijstgebeurtenissen

Het delen van een individuele overeenkomst levert een record op in het controlerapport met de deelnemer door wie de overeenkomst is gedeeld en de partij met wie de overeenkomst is gedeeld.

Opmerking:

Zodra een overeenkomst een terminale status krijgt (Voltooid, Geannuleerd of Verlopen), wordt het controlerapport onveranderlijk en worden daaropvolgende deelgebeurtenissen niet meer geregistreerd.

Het delen van gebeurtenissen registreren

In het Activiteiten-logboek van de overeenkomst worden de deelactiviteiten bijgehouden, ongeacht de status, waarbij wordt aangegeven met wie de overeenkomst is gedeeld, maar niet door wie het document is gedeeld.

Activiteitenregistratie van een share na voltooiing van de overeenkomst