Een archief instellen voor uw overeenkomsten


Een extern archief opstellen

Beheerders kunnen de Adobe Acrobat Sign-functie Extern archief configureren om automatisch een kopie van de e-mail Ondertekend en gearchiveerd voor elke succesvol voltooide overeenkomst te verzenden naar een extra e-mailadres. Deze automatische kopie bevat altijd de ondertekende overeenkomst-PDF, de controlerapport-PDF en de CSV met veldgegevens (indien aanwezig), ongeacht de account-/groepsinstellingen die bepalen of/wanneer deze documenten bijgevoegd moeten zijn.

Het externe archief kan worden geconfigureerd op account- en groepsniveau, waarbij instellingen op groepsniveau de accountinstellingen overschrijven. Accounts die gebruikmaken van Gebruikers in meerdere groepen kunnen de configuratie op groepsniveau effectief gebruiken wanneer groepen worden gebruikt om specifieke documentworkflows te definiëren. (Een juridische groep kan bijvoorbeeld hun juridische afdeling opnemen in alle voltooide overeenkomsten en elk algemeen archiefadres verwijderen dat mogelijk op accountniveau is geconfigureerd.)

Voor de configuratie van het archief moet alleen een geldig e-mailadres worden ingevoerd in het veld Extra exemplaar van elke ondertekende overeenkomst verzenden in het tabblad Algemene instellingen van het beheerdersmenu. Elk e-mailadres kan worden gebruikt, ook toepassingen van derden die een binnenkomende e-mail accepteren. 

Het tabblad Extern archief bevat instructies voor het vinden van het binnenkomende e-mailadres voor de Box- en Evernote-toepassing die kunnen worden gebruikt om de overeenkomsten in die toepassingen te pushen.

Opmerking:

Gebruikers met Individuele niveau-accounts hebben geen toegang tot het menutabblad Algemene instellingen. Voor het afzonderlijke serviceniveau vindt u het invoerveld Extra exemplaar van elke overeenkomst verzenden van de overeenkomst op de pagina Extern archief.

Een e-mail toevoegen aan de externe-archiefinterface

 1. Meld u aan als beheerder en ga naar Accountinstellingen > Algemene instellingen > Een extra exemplaar van elke ondertekende overeenkomst naar de volgende e-mailadressen versturen

 2. Selecteer de knop E-mailadres toevoegen.

  Naar de externe-archiefbesturingselementen navigeren

  Gebruikers met individuele accounts moeten naar het tabblad Extern archief navigeren:

  Naar de externe-archiefbesturingselementen navigeren voor individuele gebruikersaccounts

 3. Er wordt een overlay geopend om het e-mailadres voor het archief te accepteren.

  Voer het e-mailadres twee keer in (om ervoor te zorgen dat de waarde correct is).

  Opslaan het e-mailadres op.

  De uitdaging accepteren

  Opmerking:

  Als het domein van de e-mail met het archief nieuw is voor het account, wordt er een uitdaging verstuurd om te controleren of het e-mailadres van het archief juist is.

  Zorg ervoor dat het e-mailadres van het archief juist is. U wilt niet automatisch een kopie van elke overeenkomst naar de verkeerde persoon sturen.

  Het archief-e-mailadres invoeren address

 4. Klik op Opslaan.

 5. Het e-mailadres wordt opgeslagen als een afzonderlijk object in het e-mailveld.

  • Er kunnen meerdere adressen kunnen worden opgeslagen tot een maximum van 15.
  • Als u de X rechts van een e-mailadres selecteert, wordt het e-mailadres uit het veld verwijderd.

  Voeg alle e-mailadressen toe die de ondertekende overeenkomstdocumentatie automatisch moeten ontvangen.

  E-mailadres van archief geconfigureerd

 6. Selecteer Opslaan in de rechterbenedenhoek van het venster wanneer alle e-mails zijn toegevoegd, om de configuratie op te slaan.

  De configuratie opslaan

Adobe-logo

Aanmelden bij je account