Handboek Annuleren

Gateway voor digitale identiteit

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  6. Naam/e-mailadres wijzigen
  7. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  9. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  10. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  11. Gebruikersidentiteit wisselen
  12. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  13. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  14. Productprofielen
  15. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Overeenkomsten wijzigen
   9. Naam van overeenkomst
   10. Talen
   11. Privéberichten
   12. Toegestane handtekeningtypes
   13. Herinneringen
   14. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   15. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   16. Inhoudsbeveiliging
   17. Transacties met notaris inschakelen
   18. Documentverloopdatum
   19. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   20. Handtekeningvolgorde
   21. Liquid Mode
   22. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   23. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   24. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  3. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  4. Klanten in de gezondheidszorg
  5. IVES-ondersteuning
  6. Archivering van eOriginal voor chatelpapier
  7. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   2. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   3. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   4. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   5. Rapportage voor In bulk verzenden
 2. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
 1. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 2. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 3. Overeenkomsten beheren 
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 4. Controlerapport
 5. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Overzicht

Met de Adobe Acrobat Sign Digital Identity Gateway kunnen organisaties kiezen uit een breed scala van vooraf geconfigureerde externe digitale identiteitsproviders (IDP) en het type identiteitsverificatie gebruiken dat het beste past bij hun functionele, beveiligings- of nalevingsbehoeften. IDP-services voor gebruikersauthenticatie, identiteitsverificatie van ondertekenaars en oplossingen voor identiteitsfederatie maken gebruik van het standaard OpenID Connect (OIDC)-authenticatieprotocol voor integratie met Acrobat Sign. Afhankelijk van de geselecteerde IDP kan de service het volgende omvatten:

 • Video-identiteitsverificatie
 • Elektronische identiteit (eID)-authenticatie
 • Bevestiging identiteitsdocument
 • KBA-verificatie op kennisbasis
 • Biometrische identificatie, verificatie

Veel IDP-services voldoen aan de NIST 800-63A/B/C-normen voor multifactor-authenticatieoplossingen tot AAL3, identiteitsverificatieopties tot IAL3, evenals federatieverklaring tot FAL3. Sommige IDP-diensten voldoen ook aan ISO 29115 LoA4 en/of EU-verordening 910/2014 (eIDAS) tot LoA High.

Alle IDP-services vereisen voorafgaand aan gebruik een commercieel contract en configuratie met de provider, samen met voortdurende monitoring om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoende IDP-servicetransacties aanhoudt voor uw gebruiksscenario's.

Aankoop, verbruik en rapportage van authenticatietransacties

Identiteitsproviders zijn niet opgenomen in de Acrobat Sign-licentie en Adobe biedt geen commercieel kanaal om identificatieservices te verkrijgen van de verschillende IDP's die kunnen worden geconfigureerd. 

Het is de plicht van de klant om voldoende identiteitstransacties met de IDP van zijn/haar keuze te verwerven en in stand te houden. 

De IDP zal duidelijke richtlijnen geven over hoe transacties worden verbruikt en gefactureerd, en het verbruik/beschikbaarheid rechtstreeks aan de klant rapporteren. 

Ontvanger ervaring

Via het Acrobat Sign-ondertekeningsproces ontvangt de klant een e-mail om te controleren en ondertekenen, evenals bij elke andere overeenkomst.

Wanneer de ontvanger de knop Controleren en ondertekenen selecteert om de overeenkomst te openen, krijgt deze een informatiedialoogvenster te zien waarin wordt aangegeven dat identiteitsverificatie vereist is om toegang te krijgen tot het document. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen ziet de klant het volgende:

 • Een samenvatting op hoog niveau van het verificatieproces.
 • De naam en het logo van de IDP die de identiteitsverificatie uitvoert.
 • Een e-mailadres en telefoonnummer om contact op te nemen met de IDP-ondersteuning als er een probleem is met het verificatieproces.
 • Het e-mailadres van de Acrobat Sign-gebruiker die de overeenkomst heeft verzonden, voor als de ontvanger contact moet opnemen.
 • Een verklaring dat de identiteitsgegevens van de ontvanger worden opgeslagen in het identiteitsrapport van de ondertekenaar (als het account van de afzender hiervoor is geconfigureerd).
 • Een waarschuwingsbericht over het aantal resterende verificatiepogingen dat de ontvanger nog heeft voordat de overeenkomst wordt geannuleerd. Dit bericht verschijnt pas nadat de ontvanger het identificatieproces heeft geprobeerd uit te voeren en dit is mislukt.
 • De knop Identiteit verifiëren activeert het verificatieproces door een pop-upscherm te openen en het proces over te dragen aan de IDP.
  • De ervaring van de ontvanger met het verificatieproces en het type verificatie dat moet worden uitgevoerd, zijn afhankelijk van de identiteitsprovider die de afzender heeft geselecteerd.

Zodra het verificatieproces is voltooid, keert de ontvanger terug naar het Acrobat Sign-venster en krijgt de overeenkomst te zien.

Ontvangersauthenticatiebericht

Ervaring van de afzender

De identiteitsprovider kiezen bij het opstellen van een nieuwe overeenkomst

Wanneer een of meer IDP's zijn geconfigureerd en ingeschakeld voor het account of de groep van de afzender, zien gebruikers de optie om de IDP te selecteren in het vervolgkeuzemenu dat alle beschikbare verificatiemethoden voor de ontvanger bevat. Ingeschakelde IDP's worden vermeld onder de sectie Digitale-identiteitsgateway. Als er geen IDP's zijn ingeschakeld, is het gedeelte Digitale-identiteitsgateway niet aanwezig en ziet de gebruiker geen IDP's.

Als u de muis boven een IDP in de menulijst houdt, wordt een tooltip weergegeven met een korte beschrijving van de IDP-service.

De verificatiemethode selecteren

De IDP bijwerken nadat de overeenkomst is verzonden

Als een gebruiker de verificatie moet bijwerken om een andere IDP (of een andere verificatiemethode) te selecteren, kan de gebruiker dezelfde procedure gebruiken om de verificatiemethode te bewerken.

De gebruiker is niet gedwongen om een andere IDP te selecteren in de Digitale-identiteitsgateway. U kunt elke andere ingeschakelde verificatiemethode selecteren.

Verificatiemethode bewerken

Controlerapport

Het controlerapport geeft duidelijk aan dat de ontvanger is geverifieerd door een identiteitsprovider van de Digitale-identiteitsgateway en geeft aan om welke IDP het ging met een beschrijving van hun service:

Controlerapport

Identiteitsrapport ondertekenaar (SIR)

Acrobat Sign bewaart standaard de identiteitsgegevens die worden geretourneerd door de IDP niet. Account- en groepsbeheerders kunnen echter de optie inschakelen om de identiteitsgegevens op Acrobat Sign-servers op te slaan.

Daarnaast kunnen beheerders op account- en groepsniveau de gebruikersoptie configureren voor het downloaden van het identiteitsrapport op de pagina Beheren in de lijst met beschikbare acties.

De SIR downloaden op de pagina Beheren

Het identiteitsrapport van de ondertekenaar bevat alle identiteitsinformatie die door de IDP wordt geretourneerd wanneer de identiteitsverificatietransactie slaagt, evenals relevante gegevens wanneer een transactie mislukt. De content is afhankelijk van de leverancier en de authenticatiemethode. Algemene gegevens omvatten:

 • Referentie-ID: een unieke identificatie van de transactie die plaatsvindt aan het einde van de IDP. Handig voor ondersteuningsverzoeken en forensische analyse.
 • sub (Subject Identifier): biedt een unieke identificatie voor de ontvanger in de context van het IDP-systeem.
 • ID Token Raw-waarde: geeft een bewering die is ondertekend door de IDP met het resultaat van het identificatieproces. Bewijs dat de identiteit is geverifieerd in het kader van de huidige transactie.
De SIR downloaden op de pagina Beheren

Voor meer informatie over het Signer Identity Report raadpleegt u deze pagina > 

Configuratietoegang om IDP 's te gebruiken als identiteitsverificatie

Schakel de verificatiemethode in op het tabblad Digitale identiteit in het beheerdersmenu.

In deze weergave zijn er drie instellingen op hoog niveau, met de volledige lijst van beschikbare IDP's onder aan de pagina.

 • Digitale identiteitgateway: deze instelling is de toegangspoort tot digitale identiteitsservices.
  • Geef ondertekenaars X pogingen om hun handtekening te valideren voordat ze de overeenkomst annuleren: elke ontvanger die het maximale aantal pogingen om zijn/haar identiteit te valideren overtreedt, annuleert automatisch de overeenkomst.
   • Het maximum aantal pogingen is tien
   • Begrijp de aard van het transactieverbruiksbeleid van uw IDP bij het instellen van deze waarde. Sommige leveranciers rekenen per poging.
  • Geverifieerde identiteitsgegevens opslaan om SIR-rapporten te kunnen maken
   •  Als deze optie is ingeschakeld, worden de gegevens van de identiteitsverificatie opgeslagen op Acrobat Sign-servers en kunnen deze worden opgehaald met behulp van de SIR.
   • Als dit is uitgeschakeld, worden de identiteitsgegevens niet opgeslagen op de Acrobat Sign-servers.
   • De gegevensverzameling begint zodra de instelling is ingeschakeld en opgeslagen. Zo stopt de gegevensverzameling ook zodra de instelling is uitgeschakeld en opgeslagen.
   • Gegevens die niet zijn verzameld op het moment dat de ontvanger wordt gecontroleerd, kunnen niet op een later tijdstip worden verzameld.
Gateway voor digitale identiteit

Wanneer de Digital Identity Gateway is ingeschakeld, is de verificatiemethode voor interne ontvangers via de Digital Identity Gateway ook ingeschakeld. Deze optie kan niet worden uitgeschakeld wanneer de Digital Identity Gateway is ingeschakeld.

Configuratie van interne ontvanger

Opmerking:

Het is niet mogelijk om verschillende IDP's te configureren voor externe en interne ontvangers. Alle opties die worden geboden in de interface Digitale identiteit zijn beschikbaar voor beide typen ontvangers.

Verwante besturingselementen

Er zijn twee aanvullende instellingen die u kunt controleren als u gebruikers wilt toestaan het rapport van de identiteit van de ondertekenaar (SIR) te downloaden:

Als u wilt dat gebruikers de SIR kunnen downloaden, moet u expliciet toegang voor hen inschakelen op account- of groepsniveau.

 1. Navigeer naar Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Signer-identificatieopties.
 2. Schakel Afzenders toestaan een rapport met de identiteit van de ondertekenaar te downloaden voor overeenkomsten die geverifieerde handtekeningen bevatten in.
 3. Klik op Opslaan om de pagina-indeling op te slaan.
DIG: toegang voor de ondertekenaar

Opmerking:

Deze instelling schakelt de SIR in voor Digital Identity-providers.

Dit is niet dezelfde instelling die overheids-ID's gebruiken.

Bij het downloaden van een identiteitsrapport moet de gebruiker de PDF beveiligen met een wachtwoord.

Stel het beleid in voor de sterkte van het PDF-wachtwoord volgens uw bedrijfsbeleid voor vertrouwelijke PII-documentatie.

 1. Ga naar Accountinstellingen > Beveiligingsinstellingen > Wachtwoordsterkte document
 2. Stel de juiste complexiteit in.
 3. Klik op Opslaan om de pagina-indeling op te slaan.
DIG-wachtwoordsterkte document

Afzonderlijke IDP's configureren

Onder aan de pagina Digitale Identiteit staan de IDP-kaarten. Elke kaart vertegenwoordigt een of meer verificatiemethoden van de IDP.

Als u een IDP-kaart wilt inschakelen, klikt u op het tandwielpictogram:

De IDP-kaart configureren

Opmerking:

De Adobe Okta IDP wordt in deze documentatie alleen als voorbeeld gebruikt. Klanten hebben geen toegang tot deze IDP.

Er kan één IDP op account- en/of groepsniveau worden geconfigureerd, afhankelijk van uw wensen. De interface verandert enigszins om context te bieden over de overnamestatus van de groepsniveau-instelling:

Op accountniveau vereist de interface alleen dat het selectievakje Deze service inschakelen voor verificatie is ingeschakeld:

IDP-configuratie op accountniveau

Als het selectievakje Deze service inschakelen voor verificatie niet is ingeschakeld en de regel grijs wordt weergegeven bij het bekijken van een IDP-configuratie op groepsniveau, is de IDP-service op accountniveau niet geconfigureerd.

De configuratie op groepsniveau kan worden ingeschakeld door het selectievakje Accountinstellingen overschrijven met configuratie op groepsniveau in te schakelen.

Configuratie op groepsniveau - IDP is niet geconfigureerd op accountniveau

Als het selectievakje Deze service inschakelen voor verificatie is uitgeschakeld bij het bekijken van een IDP-configuratie op groepsniveau, wordt de IDP-service op accountniveau geconfigureerd.

De configuratie op groepsniveau kan worden ingeschakeld en gedefinieerd met groepsspecifieke parameters door selectie van het selectievakje Accountinstellingen overschrijven met configuratie op groepsniveau.

Configuratie op groepsniveau: dezelfde IDP die op accountniveau is geconfigureerd

Wanneer de selectievakjes Deze service inschakelen voor verificatie en Accountinstellingen overschrijven met groepsinstellingen zijn ingeschakeld, wordt de IDP-service expliciet voor de groep geconfigureerd.

Configuratie op groepsniveau: de configuratie op accountniveau overschrijven

 

De vereisten voor de IDP-configuratie zijn afhankelijk van de verificatiemethode die de IDP gebruikt:

Basisverificatie vereist twee elementen die uw IDP u verstrekt:

 • De klant-ID
 • Het klantgeheim

Sla de configuratie op wanneer u klaar bent.

Basisverificatie

Voor de privésleutel voor JWT zijn drie elementen vereist die door uw IDP aan u worden verstrekt:

 • De klant-ID
 • Het ondertekeningscertificaat (in p12- of pfx-indeling).
 • Het wachtwoord dat wordt gebruikt om het ondertekeningscertificaat te beveiligen.

Sla de configuratie op wanneer u klaar bent.

Privésleutel voor JWT

Postverificatie op basis van klantgeheim vereist twee elementen die uw IDP aan u verstrekt:

 • De klant-ID
 • Het klantgeheim

Sla de configuratie op wanneer u klaar bent.

Postverificatie op basis van klantgeheim

JWT-verificatie op basis van klantgeheim vereist twee elementen die uw IDP aan u verstrekt:

 • De klant-ID
 • Het klantgeheim

Sla de configuratie op wanneer u klaar bent.

JWT-verificatie op basis van klantgeheim

Een geconfigureerde IDP uitschakelen/inschakelen

De IdP-service kan worden uitgeschakeld zonder de configuratiegegevens op de IDP-kaart te verwijderen door op het selectievakje in de linkerbovenhoek te drukken en de paginaconfiguratie op te slaan. Bij het op deze manier uitschakelen van een IDP-service blijft de configuratie-informatie bewaard voor als u de IDP op een later tijdstip opnieuw moet inschakelen.

Het op deze manier uitschakelen van een IDP-service is geen probleem omdat er geen informatie verloren gaat en de service snel opnieuw kan worden ingeschakeld door nogmaals op het selectievakje te drukken en de paginaconfiguratie op te slaan.

De IDP-kaart uitschakelen

De IDP-configuratie verwijderen

Een IDP-configuratie kan rechtstreeks uit het deelvenster Digitale identiteit worden verwijderd door op het prullenbakpictogram op de IDP-kaart te drukken.

Er verschijnt een dialoogvenster waarin de beheerder moet bevestigen dat de configuratie moet worden verwijderd.

Dit dialoogvenster waarschuwt ook voor de impact op ontvangers die hun authenticatie bij de IDP nog niet hebben voltooid.

Als de IDP-configuratie wordt verwijderd of de service wordt uitgeschakeld, wordt er een fout weergegeven aan de ontvanger wanneer deze probeert zijn of haar identiteit te verifiëren.

Verwijderingsprobleem

Handige weetjes

Als de IDP-service om welke reden dan ook wordt uitgeschakeld wanneer een ontvanger probeert zijn of haar identiteit te verifiëren, wordt er een fout gegenereerd met een basisbericht dat de service is uitgeschakeld, en instructies om contact op te nemen met de afzender van de overeenkomst. Het e-mailadres van de afzender is opgegeven.

Afzenders die op de hoogte worden gebracht van een probleem met de IDP-service, moeten mogelijk de verificatiemethode wijzigen in een nieuwe IDP of een andere aanvaardbare methode.

Fout bij uitgeschakelde service