Online betalingen instellen

Met Online betalingen in Adobe Sign kan een verzender een betaling aanvragen als onderdeel van het proces dat de ontvanger moet uitvoeren (functie-onafhankelijk). Betalingen kunnen worden gedefinieerd als vaste waarden (offertes), als waarden die worden afgeleid van berekende velden in de overeenkomst (bestelformulier) of door de klant ingevoerde waarden (donaties). De betaalfunctie is beschikbaar voor de service op ondernemingsniveau en MKB-niveau in de datacenters NA, EU en AU.


Beschrijving van de functie

De service Online betaling in Adobe Sign is geïntegreerd met Braintree dat als betalingsgateway is gekoppeld aan het ondertekeningsproces. U schakelt deze integratie in door het veld Betaling aan uw formulier toe te voegen.

U kunt formulieren maken met velden Betaling op basis van:

 • Een statische waarde, zoals in het geval van een offerte voor een verleende dienst
 • Een dynamische waarde, afgeleid van berekende velden in het formulier, zoals in een bestelformulier met meerdere artikelen, hoeveelheden en verzendmethodes
 • Een door de ontvanger ingevoerde waarde, zoals een schenkingsverzoek
Opmerking:

Als een betalingsveld wordt gebruikt in de overeenkomst, verandert de knop Klik om te ondertekenen in Betalen en ondertekenen als de waarde in het veld Betaling niet gelijk is aan nul.

 

Dankzij de integratie met Braintree wordt een betaalvenster toegevoegd aan de interface van de ondertekenaar als deze op de knop Betalen en ondertekenen klikt.  In dit venster wordt alle persoonlijke betaalinformatie verzameld, zodat de ondertekenaar al deze persoonlijke gegevens niet in een Adobe Sign-formulier hoeft te typen. Dit verbetert niet alleen de algemene beveiliging van de persoonsgegevens van de ondertekenaar, maar betekent ook dat de verzender de betaling niet handmatig hoeft te registreren en te verwerken. 

Opmerking:

Online betalingen zijn niet beschikbaar voor klantaccounts in de datacenters JP1 of IN1.

De Braintree-service is alleen beschikbaar voor leveranciers in specifieke landen. Raadpleeg de internationale richtlijnen van Braintree om te zien of uw land/regio wordt ondersteund.


Hoe werkt dit?

U hoeft alleen maar een formulierveld Betaling op te nemen in de overeenkomst om een functionerend betaalformulier te maken.

Als u nog niet eerder formulieren hebt ontworpen in Adobe Sign, wordt het aangeraden even de tijd te nemen om vertrouwd te raken met de ontwerpfunctie in de app.

Gebruikers die bekend zijn met het ontwerpproces, hoeven alleen te leren werken met het nieuwe veldtype (Betaling).

Ontwerpen door middel van slepen en neerzetten gebruiken

Het veld Betaling staat onder aan de lijst met veldcategorieën, rechts in het ontwerpvenster

 

Wanneer het veld Betaling wordt toegepast, dient zorgvuldig aandacht te worden besteed aan de veldopties om ervoor te zorgen dat het formulier naar behoren functioneert.

Specifiek geldt het volgende:

Toegewezen aan – Wijs het veld toe aan de ontvanger die verwacht wordt de betaling te verschaffen. Voor een statische betalingswaarde druist dat wellicht tegen uw intuïtie in, maar deze toewijzing koppelt de betaler aan de betalingsrecord.

Type waarde – Deze instelling is gekoppeld aan de functie van het formulier

 • Ingevoerde waarde – Een statische waarde, hetzij een vermelde waarde zoals een offerte ofwel een geaccepteerde waarde, zoals een donatie.
 • Berekende waarde – Een afgeleide waarde van een formule waarbij andere velden betrokken zijn. Dit wordt gebruikt voor een dynamisch bestelformulier.

Alleen-lezen – Als deze optie is ingeschakeld, moet de verzender ervoor zorgen dat dit veld wordt ingevuld, met een vaste waarde of een berekende waarde.

Als deze optie is uitgeschakeld, ziet u hier de standaardwaarde die tijdens het ontwerpen is ingesteld of de waarde die wordt ingevoerd door de ontvanger.

Standaardwaarde – Wordt gebruikt als in het formulier een waarde is ingesteld voor statische betalingen of een voorgestelde schenkingswaarde.

Valuta – Hier stelt u de gewenste valuta voor uw doelgroep in. Duizend yen is iets heel anders dan duizend pond.

Waardebereik – Dit is handig als u grenzen wilt stellen aan waarden voor donaties.

Statische waarde (offertes)

Voor een formulier met een statische waarde moet een Ingevoerde waarde zijn vastgesteld tijdens het ontwerpen.

 • Het veld dient te worden gedefinieerd als Alleen-lezen
 • Er dient een Standaardwaarde te worden ingevoerd die niet gelijk is aan nul
 • Selecteer de juiste Valuta voor de beoogde ontvanger

 

De gebruiker ziet het veld en de waarde, maar hij of zij kan deze waarde niet wijzigen.

Dynamische waarde (bestelformulier)

De dynamische waarde in het veld Betaling dient te worden geconfigureerd als een Berekende waarde.

 • Voor velden met berekende waarden moet de optie Alleen-lezen zijn ingesteld, dus deze optie is verwijderd uit het eigenschappenmenu 
 • De berekende waarde wordt afgeleid van andere velden waarmee de ontvanger kan communiceren (aantal, verzendmethoden, verzekeringsopties, enz.)
 • Tijdens het ontwerpen wordt de formule in het veld weergegeven in plaats van een numerieke waarde

Selecteer de gewenste Valuta

 

De gebruiker kan het veld zien en de waarden van het veld worden in real-time aangepast als opties worden geselecteerd, maar de ontvanger kan het veld niet rechtstreeks bewerken. (Zie de markering hieronder)

Door de ontvanger bepaalde waarden (donaties)

In een door de ondertekenaar gedefinieerd betalingsveld kunnen gebruikers de waarde van de betaling rechtstreeks invoeren. Dit veld dient te worden geconfigureerd als een Ingevoerde waarde en de optie Alleen-lezen moet worden uitgeschakeld.

Een standaardwaarde is ingeschakeld, maar deze kan vrij worden bewerkt.

Een waardebereik is toegestaan en zal streng worden nageleefd.  Dat betekent dat u desgewenst een beperking kunt instellen voor de laagst acceptabele waarde.

 

De gebruiker ziet het veld en kan het veld naar wens bewerken, mogelijk met een standaardwaarde als het ontwerp dat toelaat.

Als een boven- of ondergrens is gedefinieerd en een waarde buiten deze beperkingen wordt ingevoerd, treedt er een fout op en kan de ontvanger het formulier pas ondertekenen als de waarde is gecorrigeerd.

Opmerking:

Als geen waarde of de waarde nul in het veld wordt geplaatst, verandert de knop Betalen en ondertekenen in de knop Hier ondertekenen, ten teken dat er geen betaling bij de overeenkomst is betrokken.

 

Negatieve waarden zijn niet toegestaan

Transactierecords

Het veilig opslaan van gegevens is van essentieel belang bij de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals betaalgegevens. Adobe Sign en Braintree wisselen uitsluitend de minimaal vereiste details uit die nodig zijn om de transactie te voltooien en om goede controleerbaarheid mogelijk te maken van een betaling die is gekoppeld aan een overeenkomst.

Braintree-records

Het Adobe Sign-systeem beheert de overeenkomstdocumenten en de records met betrekking tot ontvangers en interacties. Braintree is op geen enkel moment op de hoogte van de inhoud van de transactie of van de volledige lijst met ontvangers. (Braintree dient natuurlijk wel op de hoogte te zijn van de betaler.)

Wanneer op de knop Betalen en ondertekenen wordt geklikt, wordt een iFrame naar de Braintree-service geopend en worden vier gegevensobjecten doorgegeven:

 1. Het type Valuta – Nodig om ervoor te zorgen dat het juiste leveranciersaccount wordt gebruikt in Braintree
 2. De numerieke waarde in het veld Betaling – Nodig om de waarde van het te innen bedrag te herkennen
 3. Het e-mailadres van de betalende partij – Nodig om de betaler te identificeren
 4. De participatiecode van de transactie – Nodig om de betalingsrecord rechtstreeks te kunnen koppelen aan de overeenkomstrecord 

Adobe Sign-records

Braintree is de beheerder van de betalingsrecords en geeft nooit records die zijn gekoppeld aan persoonlijke gegevens van de betalende partij door aan Adobe Sign.

Wanneer de betaling is voltooid, wordt uitsluitend het Braintree-transactienummer teruggestuurd naar Adobe Sign. U vindt deze transactie-id op het tabblad Historie (op de pagina Beheren) 

 

en in het controlerapport:


In- of uitschakelen

U kunt alleen met betalingsvelden werken in Adobe Sign als u een Braintree-account hebt.

Een productieaccount kan hier worden geregistreerd: https://www.braintreepayments.com/sales-apply

De functie Online betalingen van Adobe Sign kan op accountniveau worden ingeschakeld door een beheerder op accountniveau.

 • Instellingen op groepsniveau zijn toegestaan en overschrijven de waarden op accountniveau.
  • Voor elke groep kan een eigen, uniek Braintree-account worden ingeschakeld
 1. Kies achtereenvolgens Account > Accountinstellingen > Betalingsintegratie om deze functie in te schakelen

 2. Kopieer en plak de gevraagde aanmeldingsgegevens van uw Braintree-account in de gerelateerde velden:

  • Openbare sleutel
  • Persoonlijke sleutel
  • Verkoper-id
  Navigeren naar het betalingsmenu

 3. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent

  De pagina wordt vernieuwd om aan te geven dat het selectievakje Schakel betalingen in door een Braintree-account te koppelen is aangevinkt en dat de tekst Uw Braintree-account kan betalingen accepteren is toegevoegd:

  Geconfigureerd Braintree-account


Uw Braintree-aanmeldingsgegevens wijzigen

Voer het volgende uit als u de Braintree-referenties wilt wijzigen (bijvoorbeeld: wijzigen in een nieuw Merchant-account):

 1. Navigeer naar de betalingspagina: Account > Accountinstellingen > Betalingsintegratie

 2. Voer uw nieuwe verkoper-id en de openbare/privésleutel in en klik op Opslaan

  Koppelen aan een ander account

  De pagina wordt vernieuwd en de nieuwe betalingsreferenties worden toegepast voor alle volgende betalingspogingen.


Braintree uitschakelen

De integratie tussen Adobe Sign en Braintree uitschakelen:

 1. Ga naar Account > Accountinstellingen > Betalingsintegratie

 2. Klik op de knop Aanmeldingsgegevens wissen

  Aanmeldingsgegevens wissen

 3. Klik op Opslaan.

 4. U wordt gevraagd of u de integratie echt wilt uitschakelen.

  • Vink het vakje aan om te bevestigen dat de integratie moet worden uitgeschakeld
  • Klik op Wissen
  Betalingen uitschakelen

 5. De pagina wordt vernieuwd om de uitgeschakelde betalingsfunctie weer te geven, waarbij de aanmeldingsopties zijn verwijderd:

  Uitgeschakeld zonder aanmeldingsgegevens


Braintree uitschakelen - Aanmeldingsgegevens opslaan

U kunt de integratie tussen Adobe Sign en Braintree uitschakelen, maar de aanmeldingsgegevens alsnog opslaan. Zo kunt u de service indien nodig opnieuw inschakelen met dezelfde verkoper-id.

 1. Ga naar Account > Accountinstellingen > Betalingsintegratie

 2. Schakel het selectievakje Schakel betalingen in door een Braintree-account te koppelen uit

 3. Klik op Opslaan

  Betalingen uitschakelen - Aanmeldingsgegevens opslaan

 4. U wordt gevraagd of u de integratie echt wilt uitschakelen.

  • Klik op Uitschakelen
  Aanmeldingsgegevens opslaan

 5. De pagina wordt vernieuwd om de uitgeschakelde betalingsfunctie weer te geven, waarbij de opgeslagen aanmeldingsopties worden weergegeven:

  Uitgeschakeld met opgeslagen aanmeldingsgegevens

  Opmerking:

  Als u de module Betalingen weer wilt inschakelen met de opgeslagen aanmeldingsgegevens, vinkt u het vakje Schakel betalingen in en klikt u op Opslaan


Configuratieopties

De Braintree-service biedt een aantal configuratieopties die de ervaring van uw ondertekenaars sterk verbeteren. Iedereen verlangt iets anders van een betalingsdienst en het is zeker de moeite waard alle Braintree-functies grondig te verkennen.

Met betrekking tot de Adobe Sign-integratie heeft een aantal functies rechtstreeks invloed op de ervaring van de ondertekenaar:

 • Valuta – Welke valuta accepteert u?

Braintree accepteert een groot aantal verschillende valuta en u kunt een leveranciersaccount maken voor elke valuta die u accepteert. In dit account kunt u verder bepalen welke soorten betalingen u accepteert (Paypal en/of verschillende creditcards).

 

In Adobe Sign dient het veld Betaling te worden geconfigureerd voor één type valuta. Deze ingestelde waarde is gekoppeld aan het leveranciersaccount met hetzelfde type valuta. 

De waarden die worden vermeld in de Adobe Sign-veldeigenschappen worden bepaald door de valuta die worden geaccepteerd in uw Braintree-leveranciersaccounts.

Tijdens het instellen van een standaardleveranciersaccount wordt ook de standaardvaluta gedefinieerd die in het Adobe Sign-veld Betaling is geplaatst.

 

 • Controle dubbele transactie – Hiermee wordt voorkomen dat dubbelklikken tot twee transacties leidt, zodat de ondertekenaar niet twee keer betaalt.


Handige weetjes

PCI-inhoud en opslag

Tijdens het betaalproces wordt alle informatie ingevoerd in de Braintree-interface.

Alle betaalgegevens worden uitsluitend opgeslagen in het Braintree-account.

In de Adobe Sign-omgeving worden alleen de API-aanmeldingsgegevens voor het Braintree-account en het transactienummer opgeslagen dat door Braintree wordt teruggestuurd (geregistreerd in de Adobe Sign-audittrail).

De daadwerkelijke betaalgegevens komen nooit in het Adobe Sign-systeem terecht. Dit garandeert optimale PCI-compatibiliteit en beveiliging van de ondertekenaar.

Onderbroken transactie tussen betaling en handtekening

Wanneer betalingen deel uitmaken van het ondertekeningsproces, bestaat dit proces uit twee stappen:

 • De betaling registreren
 • De handtekening uitvoeren

Zo kan de overeenkomst pas worden voltooid als de betaling is geregistreerd.

Als er om welke reden dan ook een storing optreedt in dit proces is, kan de ondertekenaar de overeenkomst opnieuw openen via de originele koppeling (of een herinneringskoppeling als er herinneringen zijn geconfigureerd) en het ondertekeningsproces hervatten.

Als de betaling vóór de storing is geregistreerd, wordt een duidelijk bericht met deze informatie weergegeven.

 

Deze status wordt ook vermeld op het tabblad Historie.

Dubbele betaling voorkomen

De Braintree-service beschikt over de functie Controle dubbele transactie waarmee meerdere transacties naar dezelfde transactie-id binnen een ingestelde periode worden voorkomen.  Zo voorkomt u dat meerdere betalingen worden geregistreerd wanneer meerdere malen op een knop wordt geklikt.

De optie voor controle op dubbele transacties configureren:

1. Meld u aan bij uw Braintree-account

2. Ga naar Instellingen > Verwerking > Controle dubbele transactie

3. Schakel deze instelling in

Betalingsgeschillen

Ontvangers die een betaling om welke reden dan ook willen aanvechten, dienen contact op te nemen met de partij die de overeenkomst heeft verzonden door te antwoorden op de oorspronkelijke e-mail "Wilt u alstublieft ondertekenen?".

Adobe Sign levert het platform voor het ondertekeningsproces, maar besteedt het betalingsproces uit aan Braintree.

Adobe Sign int geen betalingen en verzamelt geen betaalinformatie, maar toont uitsluitend de betalingsportal die de verzender van de overeenkomst heeft ingesteld.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account