Handboek Annuleren

Online betalingen instellen

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Archivering van eOriginal voor chatelpapier
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

Met de service Online betalingen in Adobe Acrobat Sign kan een verzender een betaling aanvragen als onderdeel van het proces dat de ontvanger moet uitvoeren (functie-onafhankelijk). Betalingen kunnen worden gedefinieerd als vaste waarden (offertes), als waarden die worden afgeleid van berekende velden in de overeenkomst (bestelformulier), of als door de klant ingevoerde waarden (donaties). De betaalfunctie is beschikbaar voor de service op ondernemingsniveau en MKB-niveau in de datacenters NA, EU en AU.

Beschrijving van functie

De service Online betaling in Adobe Acrobat Sign is geïntegreerd met Braintree dat als betalingsgateway is gekoppeld aan het ondertekeningsproces. U schakelt deze integratie in door het veld Betaling aan uw formulier toe te voegen.

U kunt formulieren maken met velden Betaling op basis van:

 • Een statische waarde, zoals in het geval van een offerte voor een verleende dienst
 • Een dynamische waarde, afgeleid van berekende velden in het formulier, zoals in een bestelformulier met meerdere artikelen, hoeveelheden en verzendmethodes
 • Een door de ontvanger ingevoerde waarde, zoals een schenkingsverzoek
Opmerking:

Als een betalingsveld wordt gebruikt in de overeenkomst, verandert de knop Klik om te ondertekenen in Betalen en ondertekenen als de waarde in het veld Betaling niet gelijk is aan nul.

Dankzij de integratie met Braintree wordt een betaalvenster toegevoegd aan de interface van de ondertekenaar als deze op de knop Betalen en ondertekenen klikt.  In dit venster wordt alle persoonlijke betaalinformatie verzameld, zodat de ondertekenaar al deze persoonlijke gegevens niet in een Acrobat Sign-formulier hoeft te typen. Dit verbetert niet alleen de algemene beveiliging van de persoonsgegevens van de ondertekenaar, maar betekent ook dat de verzender de betaling niet handmatig hoeft te registreren en te verwerken. 

Opmerking:

Online betalingen zijn niet beschikbaar voor klantaccounts in de datacenters JP1 of IN1.

De Braintree-service is alleen beschikbaar voor leveranciers in specifieke landen. Raadpleeg de internationale richtlijnen van Braintree om te zien of uw land/regio wordt ondersteund.

Het gebruik

U hoeft alleen maar een formulierveld Betaling op te nemen in de overeenkomst om een functionerend betaalformulier te maken.

Als u nog niet eerder formulieren hebt ontworpen in Acrobat Sign, wordt u aangeraden even de tijd te nemen om vertrouwd te raken met de ontwerpfunctie in de app.

Gebruikers die bekend zijn met het ontwerpproces, hoeven alleen te leren werken met het nieuwe veldtype (Betaling).

 

Authoring met slepen en neerzetten gebruiken

Het veld Betaling staat onder aan de lijst met veldcategorieën, rechts in het ontwerpvenster.

Een betalingsveld plaatsen

 

Het toepassen van het veld Betaling vereist zorgvuldige aandacht voor de veldopties om ervoor te zorgen dat uw formulier goed functioneert.

Specifiek geldt het volgende:

Toegewezen aan – Wijs het veld toe aan de ontvanger die verwacht wordt de betaling te verschaffen. Voor een statische betalingswaarde druist dat wellicht tegen uw intuïtie in, maar deze toewijzing koppelt de betaler aan de betalingsrecord.

Type waarde – Deze instelling is gekoppeld aan de functie van het formulier

 • Ingevoerde waarde – Een statische waarde, hetzij een vermelde waarde zoals een offerte ofwel een geaccepteerde waarde, zoals een donatie.
 • Berekende waarde – Een afgeleide waarde van een formule waarbij andere velden betrokken zijn. Dit wordt gebruikt voor een dynamisch bestelformulier.

Alleen-lezen – Als deze optie is ingeschakeld, moet de verzender ervoor zorgen dat dit veld een vaste waarde of een berekende waarde bevat.

Als deze optie is uitgeschakeld, ziet u hier de standaardwaarde die tijdens het ontwerpen is ingesteld of de waarde die is ingevoerd door de ontvanger.

Standaardwaarde – Wordt gebruikt als uw formulier een vaste waarde heeft voor statische betalingen of een voorgestelde donatiewaarde.

Valuta – Hier stelt u de gewenste valuta voor uw doelgroep in. Duizend yen is iets heel anders dan duizend pond.

Waardebereik – Dit is handig als u grenzen wilt stellen aan waarden voor donaties.

Standaard betalingsveldwaarden

Statische waarde (offertes)

Voor een formulier met een statische waarde moet een Ingevoerde waarde zijn vastgesteld tijdens het ontwerpen.

 • Het veld dient te worden gedefinieerd als Alleen-lezen
 • Er dient een Standaardwaarde te worden ingevoerd die niet gelijk is aan nul
 • Selecteer de juiste Valuta voor de beoogde ontvanger
Statische waarden in een betalingsveld

 

De gebruiker ziet het veld en de waarde, maar kan deze waarde niet wijzigen.

Ontvangerweergave van het statische veld

Dynamische waarde (bestelformulier)

De dynamische waarde in het veld Betaling dient te worden geconfigureerd als een Berekende waarde.

 • Voor velden met berekende waarden moet de optie Alleen-lezen zijn ingesteld, dus deze optie is verwijderd uit het eigenschappenmenu 
 • De berekende waarde wordt afgeleid van andere velden waarmee de ontvanger kan communiceren (aantal, verzendmethoden, verzekeringsopties, enz.)
 • Tijdens het ontwerpen wordt de formule in het veld weergegeven in plaats van een numerieke waarde

Selecteer de gewenste Valuta

Dynamische configuratie van een betalingsveld

 

De gebruiker kan het veld zien en de waarden van het veld worden in real-time aangepast als opties worden geselecteerd, maar de ontvanger kan het veld niet rechtstreeks bewerken. (Zie de markering hieronder)

Ontvangerweergave van het dynamische veld

Door de ontvanger bepaalde waarden (donaties)

In een door de ondertekenaar gedefinieerd betalingsveld kunnen gebruikers de waarde van de betaling rechtstreeks invoeren. Dit veld dient te worden geconfigureerd als een Ingevoerde waarde en de optie Alleen-lezen moet worden uitgeschakeld.

Een standaardwaarde is ingeschakeld, maar deze kan vrij worden bewerkt.

Een waardebereik is toegestaan en zal streng worden nageleefd.  Dat betekent dat u desgewenst een beperking kunt instellen voor de laagst acceptabele waarde.

Door de ontvanger gedefinieerde configuratie van waarde

 

De gebruiker ziet het veld en kan het veld naar wens bewerken, mogelijk met een standaardwaarde als het ontwerp dat toelaat.

Als een boven- of ondergrens is gedefinieerd en een waarde buiten deze beperkingen wordt ingevoerd, treedt er een fout op en kan de ontvanger het formulier pas ondertekenen als de waarde is gecorrigeerd.

Ontvangerweergave van het door de ontvanger gedefinieerde veld

Opmerking:

Als geen waarde of de waarde nul in het veld wordt geplaatst, verandert de knop Betalen en ondertekenen in de knop Hier ondertekenen, ten teken dat er geen betaling bij de overeenkomst is betrokken.

Ontvangerweergave van het betalingsveld zonder waarde

 

Negatieve waarden zijn niet toegestaan.

Ontvangerweergave van het betalingsveld met een negatieve waarde

Transactierecords

Het veilig opslaan van gegevens is van essentieel belang bij de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals betaalgegevens. Acrobat Sign en Braintree wisselen uitsluitend de minimaal vereiste details uit om de transactie te voltooien en om goede controleerbaarheid mogelijk te maken van een betaling die is gekoppeld aan een overeenkomst.

Braintree-records

Het Acrobat Sign-systeem beheert de overeenkomstdocumenten en de records met betrekking tot ontvangers en interacties. Braintree is op geen enkel moment op de hoogte van de inhoud van de transactie of van de volledige lijst met ontvangers. (Braintree dient natuurlijk wel op de hoogte te zijn van de betaler.)

Wanneer op de knop Betalen en ondertekenen wordt geklikt, wordt een iFrame naar de Braintree-service geopend en worden vier gegevensobjecten doorgegeven:

 1. Het type Valuta – Nodig om ervoor te zorgen dat het juiste leveranciersaccount wordt gebruikt in Braintree
 2. De numerieke waarde in het veld Betaling – Nodig om de waarde van het te innen bedrag te herkennen
 3. Het e-mailadres van de betalende partij – Nodig om de betaler te identificeren
 4. De participatiecode van de transactie – Nodig om de betalingsrecord rechtstreeks te kunnen koppelen aan de overeenkomstrecord 
Braintree-transactierecord

Acrobat Sign-ondertekeningsrecords

Braintree is de beheerder van de betalingsrecords en geeft records die zijn gekoppeld aan persoonlijke gegevens van de betalende partij, nooit door aan Acrobat Sign.

Wanneer de betaling is voltooid, wordt uitsluitend het Braintree-transactienummer teruggestuurd naar Acrobat Sign. Deze transactie-ID is te vinden in het logboek met activiteiten (op de pagina Beheren) en in het controlerapport:

Betalingsgebeurtenissen in het activiteitenlogboek en controlerapport

In- of uitschakelen

U kunt alleen met betalingsvelden werken in Acrobat Sign als u een Braintree-account hebt.

Een productieaccount kan hier worden geregistreerd: https://www.braintreepayments.com/sales-apply

De functie Online betalingen van Acrobat Sign kan op accountniveau worden ingeschakeld door een beheerder op accountniveau.

 • Instellingen op groepsniveau zijn toegestaan en overschrijven de waarden op accountniveau.
  • Voor elke groep kan een eigen, uniek Braintree-account worden ingeschakeld
 1. Kies achtereenvolgens Accountinstellingen > Betalingsintegratie om deze functie in te schakelen

 2. Kopieer en plak de gevraagde aanmeldingsgegevens van uw Braintree-account in de gerelateerde velden:

  • Openbare sleutel
  • Persoonlijke sleutel
  • Verkoper-id
  Navigeren naar het betalingsmenu

  Opmerking:

  Bij het invoeren van geldige aanmeldingsgegevens, wordt het selectievakje Betalingen inschakelen met Braintree automatisch aangevinkt.

 3. Klik op Opslaan.

  • De pagina wordt vernieuwd en een Account gekoppeld-tag wordt weergegeven om visueel te verzekeren dat betalingen zijn ingeschakeld.
  • Boven in het venster verschijnt kort een banner die aangeeft dat u betaalvelden kunt toevoegen.
  Geconfigureerd Braintree-account

Uw Braintree-aanmeldingsgegevens wijzigen

Doe het volgende als u de Braintree-referenties wilt wijzigen (bijvoorbeeld wijzigen in een nieuw Merchant-account):

 1. Navigeer naar de betalingspagina: Accountinstellingen > Betalingsintegratie

 2. Voer uw nieuwe verkoper-ID en de openbare of privésleutel in en klik op Opslaan

  Koppelen aan een ander account

  De pagina wordt vernieuwd en de nieuwe betalingsreferenties worden toegepast voor alle volgende betalingspogingen.

Braintree uitschakelen maar integratiereferenties behouden

De integratie tussen Acrobat Sign en Braintree uitschakelen en de aanmeldingsgegevens voor later behouden:

 1. Ga naar Accountinstellingen > Betalingsintegratie

 2. Schakel het selectievakje Betalen met Braintree inschakelen uit.

  Aanmeldingsgegevens wissen

 3. Klik op Opslaan.

 4. U wordt gevraagd of u zeker weet dat u de betalingsintegratie wilt uitschakelen.

  Klik op Uitschakelen.

  Betalingen uitschakelen

 5. De pagina wordt vernieuwd om de uitgeschakelde betalingsfunctie weer te geven

  • De tag Account gekoppeld wordt verwijderd om visueel aan te duiden dat de integratie is uitgeschakeld.
  • Het selectievakje Betalen met Braintree inschakelen blijft uitgeschakeld.
  • De Braintree-aanmeldingsgegevens blijven behouden in de configuratie en zijn klaar om te worden ingeschakeld.

   

  Uitgeschakeld zonder aanmeldingsgegevens

Braintree uitschakelen en de integratiereferenties verwijderen

U kunt als volgt de integratie tussen Acrobat Sign en Braintree uitschakelen en de aanmeldingsgegevens uit de accountinstellingen verwijderen:

 1. Ga naar Accountinstellingen > Betalingsintegratie

 2. Selecteer de koppeling Aanmeldingsgegevens wissen onder het veld Privésleutel.

  Betalingen uitschakelen - aanmeldingsgegevens wissen

 3. U wordt gevraagd of u zeker weet dat u de Braintree-aanmeldingsgegevens wilt wissen.

  • Vink het vakje aan om te bevestigen dat u begrijpt dat alle actieve (in-flight) betalingsovereenkomsten worden gestopt.
  • Klik op Wissen.
  Vraag over wissen van aanmeldingsgegevens

 4. De pagina wordt vernieuwd om de uitgeschakelde betalingsconfiguratie weer te geven.

  • De tag Account gekoppeld wordt verwijderd om visueel aan te duiden dat de integratie is uitgeschakeld.
  • Het selectievakje Betalen met Braintree inschakelen wordt uitgeschakeld.
  • De Braintree-aanmeldingsgegevens worden uit de interface verwijderd.

  Klik op Opslaan om de pagina op te slaan.

  Uitgeschakeld met opgeslagen aanmeldingsgegevens

 5. De pagina wordt vernieuwd om de uitgeschakelde betalingsfunctie weer te geven.

Configuratieopties

De Braintree-service biedt een aantal configuratieopties die de ervaring van uw ondertekenaars sterk verbeteren. Iedereen verlangt iets anders van een betalingsdienst en het is zeker de moeite waard alle Braintree-functies grondig te verkennen.

Met betrekking tot de Acrobat Sign-integratie heeft een aantal functies rechtstreeks invloed op de ervaring van de ondertekenaar:

 • Valuta – Welke valuta accepteert u?

Braintree accepteert een groot aantal verschillende valuta en u kunt een leveranciersaccount maken voor elke valuta die u accepteert. In dit account kunt u verder bepalen welke soorten betalingen u accepteert (PayPal en/of verschillende creditcards).

Braintree-configuratie van de instellingen

 

In Acrobat Sign moet het veld Betaling worden geconfigureerd voor één type valuta. Deze ingestelde waarde is gekoppeld aan het leveranciersaccount met hetzelfde type valuta. 

De waarden die worden vermeld in de Acrobat Sign-veldeigenschappen, worden bepaald door de valuta's die worden geaccepteerd in uw Braintree-leveranciersaccounts.

Tijdens het instellen van een standaardleveranciersaccount wordt ook de standaardvaluta gedefinieerd die in het Acrobat Sign-veld Betaling is geplaatst.

Acrobat Sign-veldinterface voor het instellen van de valuta

 

 • Controle dubbele transactie – Hiermee wordt voorkomen dat dubbelklikken tot twee transacties leidt, zodat de ondertekenaar niet twee keer betaalt.
Controle op dubbele Braintree-transacties

Handige weetjes

Bekend probleem: betalingen zijn uitgeschakeld na het wijzigen van een gedelegeerde overeenkomst

Er is een bekend probleem waardoor de overeenkomst het betalingsproces omzeilt en de overeenkomst als succesvol voltooit zonder dat de betaling is vastgesteld. Het probleem doet zich alleen voor in de volgende gevallen:

 1. de eerste ontvanger delegeert zijn/haar ondertekeningsbevoegdheid
 2. de afzender wijzigt de overeenkomst na de delegatie

Het wordt aanbevolen om de functie Overeenkomst wijzigen in elke groep uit te schakelen met behulp van de betalingsintegratie.

PCI-inhoud en opslag

Tijdens het betaalproces wordt alle informatie ingevoerd in de Braintree-interface.

Alle betaalgegevens worden uitsluitend opgeslagen in het Braintree-account.

In de Acrobat Sign-omgeving worden alleen de API-aanmeldingsgegevens voor het Braintree-account en het transactienummer opgeslagen dat door Braintree wordt teruggestuurd (geregistreerd in het Acrobat Sign-controlespoor).

De daadwerkelijke betaalgegevens komen nooit in het Acrobat Sign-systeem terecht. Dit garandeert optimale PCI-compatibiliteit en beveiliging van de ondertekenaar.

 

Onderbroken transactie tussen betaling en handtekening

Wanneer betalingen deel uitmaken van het ondertekeningsproces, bestaat dit proces uit twee stappen:

 • Voltooi het ondertekeningsproces op de pagina voor elektronische ondertekening
 • Leg de betaling vast en voltooi de handtekening

Zo kan de overeenkomst pas worden voltooid als de betaling is geregistreerd.

Als het proces om welke reden dan ook wordt onderbroken, kan de ondertekenaar de overeenkomst opnieuw openen via de oorspronkelijke koppeling (of een herinneringskoppeling als herinneringen zijn geconfigureerd) en het proces hervatten.

 

Dubbele betaling voorkomen

De Braintree-service beschikt over de functie Controle dubbele transactie waarmee meerdere transacties naar dezelfde transactie-id binnen een ingestelde periode worden voorkomen.  Zo voorkomt u dat meerdere betalingen worden geregistreerd wanneer meerdere malen op een knop wordt geklikt.

De optie voor controle op dubbele transacties configureren:

1. Meld u aan bij uw Braintree-account.

2. Ga naar Instellingen > Verwerking > Controle dubbele transactie.

3. Schakel deze instelling in.

Controle op dubbele Braintree-transacties

Betalingsgeschillen

Ontvangers die een betaling om welke reden dan ook willen aanvechten, dienen contact op te nemen met de partij die de overeenkomst heeft verzonden door te antwoorden op de oorspronkelijke e-mail voor controle en ondertekening.

Acrobat Sign levert het platform voor het ondertekeningsproces, maar besteedt het betalingsproces uit aan Braintree.

Er wordt geen betaling of betalingsinformatie verzameld door Acrobat Sign. Acrobat Sign geeft alleen het betalingsportaal weer dat de afzender van de overeenkomst heeft geconfigureerd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?