Navigatie met instructies verbergen tijdens het ondertekenen

De Adobe Acrobat Sign-functie voor het verbergen van navigatie met instructies tijdens het ondertekeningsproces is beschikbaar voor het serviceniveau voor ondernemingen.


Beschrijving van de functie

Standaard krijgen alle ontvangers navigatie met instructies te zien die ze naar het volgende toegewezen veld leidt. 

Zowel de pijl Start/Volgende als de teller voor vereiste velden (rechtsboven in het venster) leidt de ontvanger naar het volgende vereiste veld op het formulier.

Als de schermnavigatie is verborgen, moet de ontvanger door de volledige tekst schuiven om geplaatste velden te detecteren en kan hij de inhoud van de overeenkomst niet gewoon overslaan.

Wanneer de navigatie is verwijderd, wordt de pijl Start/Volgende ook verwijderd. De teller voor de vereiste velden rechtsboven toont alleen het aantal resterende verplichte velden, maar fungeert niet als een koppeling om de ontvanger naar dat veld te verplaatsen.

 


Gebruik

Afzenders hoeven geen extra handelingen uit te voeren.  De instelling bepaalt alle overeenkomsten onder het account/de groep.

Ondertekenaars ontvangen al dan niet navigatie met instructies, afhankelijk van de manier waarop de instelling is geconfigureerd:

  • Alle (Standaard) - deze instelling schakelt navigatie met instructies in voor Alle ontvangers van de overeenkomst
  • Intern - De instelling Intern schakelt navigatie met instructies alleen in voor ontvangers die voorkomen in uw Acrobat Sign-account.
    • Houd er rekening mee dat gebruikers in uw Acrobat Sign-account anders zijn dan gebruikers in uw bedrijf.  Een 'interne' gebruiker is een gebruiker van wie het e-mailadres als een Gebruiker voorkomt in uw gebruikerslijst. De status van de gebruiker is niet relevant.
  • Extern - Alleen externe ontvangers krijgen navigatie met instructies te zien.
    • Externe gebruikers hebben een e-mailadres dat niet wordt vermeld als een gebruiker in uw Acrobat Sign-account.
  • Geen - Geen enkele ontvanger krijgt navigatie met instructies te zien.


De functie in- of uitschakelen

De functie Ontvangers door de formuliervelden navigeren bij het invullen en ondertekenen van overeenkomsten is standaard ingeschakeld voor alle ontvangers van het account.

Beheerders op accountniveau kunnen de instelling configureren door te navigeren naar Account > Accountinstellingen > Handtekeningvoorkeuren > Navigeren door ontvangers via de formuliervelden bij het invullen en ondertekenen van overeenkomsten

Instellingen op groepsniveau zijn toegestaan en overschrijven de waarden op accountniveau voor de groep.

Instellingen op groepsniveau bevinden zich momenteel niet in de gebruikersinterface, dus als u instellingen op groepsniveau wilt installeren, neemt u contact op met de ondersteuning van Adobe Acrobat Sign.

Nav

Adobe-logo

Aanmelden bij je account