Technische meldingen

De nu volgende technische meldingen bij de release van Adobe Acrobat Sign zijn zodanig gerangschikt dat de informatie over de nieuwste releases bovenaan staan, gevolgd door informatie over de oudere versies. 

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van maandelijkse technische updates, meld u dan hier aan >

[Belangrijk] De volgende release van Adobe Acrobat Sign staat gepland voor 17 januari 2023

Dit zal een kleine patchrelease zijn om een aantal door de klant gevonden defecten op te lossen en zo nodig optimalisatie-/beveiligingspatches toe te passen.

De Sandbox-omgeving zal deze patches vier weken voorafgaand aan de geplande release overnemen. Een lijst van de opgeloste klantproblemen wordt op dat moment gepubliceerd en 14 dagen voor de release bijgewerkt.

Functierelease: Adobe Acrobat Sign – release van de 8ste november voltooid

De release is voltooid voor alle shards zonder downtime voor services.

[Belangrijk] Einde van ondersteuning voor Microsoft Internet Explorer 11 en oudere Edge-browsers met de release van 8 november 2022

Eerst gemeld: juni 2022 - bijgewerkt: september 2022

Actueel

Met de lancering van de release van 8 november 2022 zal Adobe Acrobat Sign de ondersteuningscyclus voltooien voor Microsoft Internet Explorer 11 en de oudere Microsoft Edge-browsers die in april 2021 zijn gestart, voltooien.

Na de release van november worden deze verouderde browsers niet meer ondersteund op een pagina van de Acrobat Sign-applicatie, inclusief de pagina voor elektronische ondertekening van ontvangers. Gebruikers die proberen toegang te krijgen tot de service met deze browsers, krijgen een pagina "Niet-ondersteunde browser" en instructies om een moderne browser te gebruiken (of te downloaden).

Niet-ondersteunde browserfoutpagina

[Bijgewerkt] Klant Workflow Designer UI Wijzigingen - Beschikbaar in de eerste helft van 2023

Eerst gerapporteerd: april 2022 - Bijgewerkt: november 2022

Actueel

In de release van november 2023 worden de toegangspunten bijgewerkt voor gebruikers die aangepaste workflows kunnen maken en gebruiken.

Het tabblad Workflows wordt verwijderd uit het menu Beheren en vervangen door een tabblad Workflows boven aan de pagina en een tegel Een workflow maken op de pagina Start. Beide nieuwe toegangspunten openen een nieuwe pagina die bedoeld is voor het maken en beheren van de workflows die beschikbaar zijn voor de gebruiker.

De nieuwe pagina Uw workflows is ontworpen in dezelfde stijl als de pagina Beheren, compleet met snelle acties die beschikbaar zijn wanneer u de muisaanwijzer boven een workflowrecord houdt.  Snelle acties voor workflows zijn:

 • Openen - Opent de workflow in de modus alleen-lezen.
 • Bewerken - Opent de workflow om de eigenschappen te bewerken. Alleen beschikbaar voor de eigenaar van de workflow en beheerders die de bevoegdheid hebben over de groep waaraan de workflow is toegewezen.
 • Uitvoeren - Activeert het begin van de workflow en opent de aangepaste pagina Verzenden met de vooraf gedefinieerde instellingen van de workflow.
Designer voor aangepaste workflows

[Bijgewerkt] De update van het Acrobat Sign CDS-certificaat is uitgesteld tot na de release van 8 november

Eerst gerapporteerd: september 2022 - Bijgewerkt: oktober 2022

Actueel

Het CDS-certificaat dat wordt toegepast op de PDF's die in Acrobat Sign worden gegenereerd, wordt bijgewerkt in een toekomstige versie van de applicatie, na de release van 8 november.

Ondertekeningscertificaat

[Nieuw] Webhooks-framework voor Adobe Acrobat Sign bijgewerkt (Webhooks 2.0)

Eerst gerapporteerd: oktober 2022

Actueel

Op 8 november 2022 introduceert Acrobat Sign een verbeterde versie van de webhooks-infrastructuur (aangeduid als "Webhooks 2.0").

 • Nieuwe klantaccounts die na 8 november 2022 worden aangemaakt, worden automatisch gebouwd met Webhooks 2.0 ingeschakeld.
 • Accounts die vóór 9 november 2022 zijn gemaakt, worden op 14 maart 2023 gemigreerd naar de Webhooks 2.0-omgeving.
 • Op 18 juli 2023 zal Acrobat Sign de huidige webhooks-infrastructuur beëindigen (aangeduid als "klassieke webhooks").

Webhooks 2.0 ondersteunt alle functies van klassieke webhooks met één voorbehoud. Bij klassieke webhooks die zijn geconfigureerd voor de gebruiker, hun groep of hun account, worden meldingen aan alle deelnemers van een overeenkomst geleverd. Bij Webhooks 2.0 worden meldingen alleen ontvangen door webhooks die zijn geconfigureerd voor de afzender, de groep van de afzender of het account. Met andere woorden, meldingen worden niet meer gestuurd naar alle deelnemers van een overeenkomst.

Houd er rekening mee dat alle toekomstige webhook-verbeteringen alleen worden toegepast op Webhooks 2.0.   

Huidige klanten kunnen Webhooks 2.0 vanaf 8 november uitproberen op een proef-, ontwikkelaars- of sandbox-account via het Adobe Insider Access-programma.

De migratie zal naar verwachting naadloos verlopen voor alle klanten. Klanten met een strikt netwerkbeveiligingsbeleid moeten echter nieuwe IP-adressen configureren in overeenstemming met: https://helpx.adobe.com/nl/sign/system-requirements.html.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw Succes Manager of het ondersteuningsteam.

Klassieke rapportage wordt in 2023 uit de service verwijderd

Eerst gerapporteerd: september 2022

Actueel

De release van november 2022 voor Acrobat Sign bevat twee updates voor de nieuwe rapportageomgeving:

 • Planning en verspreiding van rapporten en gegevensexport
 • Toevoeging van eerder ontbrekende kolommen in gegevensexport

Deze release brengt de nieuwe rapportage-interface in functiepariteit met de klassieke rapportagestructuur en start het proces van het toevoegen van nieuwe mogelijkheden.

Alle toekomstige ontwikkelingen voor rapportagefuncties zullen alleen gebaseerd zijn op de nieuwe ervaring. Daarom wordt de klassieke rapportage-interface in 2023 uit de service verwijderd.

Alle gebruikers en beheerders worden aangemoedigd om hun rapportagetaken zo snel mogelijk naar de nieuwe versie te migreren.

Implementatieplan voor geactualiseerde detectie van het formulierveld

Eerst gemeld: augustus 2022

Actueel

De functie die automatisch formuliervelden voor de in-app-authoringomgeving detecteert en plaatst, wordt bijgewerkt om de detectiemethodologie te verbeteren. In de praktijk zullen gebruikers merken dat de velddetectiemelding in het midden van de eerste pagina wordt geplaatst.

velddetectiegump

De implementatie van de klant volgt het onderstaande schema:

 Bijgewerkte klanten  Updatedatum
Alle individuele accounts  1 september 2022
NA1- en NA2-shards (alle accounts) 8 november 2022

 

Verbeteringen in de zoekfunctie van Adobe Acrobat Sign

Eerst gerapporteerd: juli 2022

Actueel

De zoekfunctie voor overeenkomsten wordt momenteel verbeterd om complexere tekenreeksquery's te ondersteunen via een speciale syntaxis. Informatie over de verbeterde zoekfunctionaliteit is beschikbaar in de online-helpdocumentatie.

De bijgewerkte zoekfunctie is vanaf de release van november 2022 op alle niveaus van de service op alle shards geïmplementeerd

 Serviceniveau  Releasedatum
 Ontwikkelaarsaccounts  22 juni 2022
 Team/Team-proefversies/Kleine ondernemingen  19 Juli 2022
 Individueel
 16 augustus 2022
 Bedrijven/Proefversies voor bedrijven  13 september 2022
 Enterprise/Enterprise-proefversies/Gratis accounts  8 november 2022

Er wordt een koppeling naar de documentatie in de toepassing weergegeven als u op het informatiepictogram naast het zoekveld klikt:

Informatiepictogram naast zoekveld

De uploadoptie van Box.com werd in november verwijderd uit In bulk verzenden

Eerst gerapporteerd: juni 2022

Actueel

In de functierelease van november 2022 werd de uploadoptie van Box.com verwijderd uit de interface In bulk verzenden.

Uploadoptie van Box.com wordt verwijderd

Adobe Sign voor Salesforce: kennisgeving einde dienstverlening voor de versies 19.x en 20.x

Eerst gerapporteerd: juni 2021 - Bijgewerkt:
november 2021

Actueel

Ondersteuning voor Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v19.x en v20.x is verlopen per oktober 2021.

 • Alle organisaties moeten een upgrade uitvoeren naar minimaal v21.5.11 en dit zo snel mogelijk.  Versie 21.5.11 is vereist voor alle latere versies. Deze versie moet worden geïnstalleerd voordat u een upgrade uitvoert naar een latere versie.
 • Het is de bedoeling dat de toegang tot versie 20.x en ouder in het tweede kwartaal van 2022 volledig wordt afgesloten. Om toegang te blijven houden tot de functionaliteit van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce moet een minimumversie van 21.5.11 zijn geïnstalleerd.

De levenscyclus van de integratie wordt hier in detail beschreven >

Opmerking:

Voor een upgrade van een eerdere versie dan 21.5.11 is de installatie van het 21.5.11-pakket vereist voordat het huidige pakket kan worden geïnstalleerd. Als u het huidige pakket installeert voordat 21.5.11 is geïnstalleerd, zal de update mislukken.

Let op het volgende bij het upgraden van uw integratiepakket Adobe Sign voor Salesforce:

 • Verwijder uw bestaande pakket Adobe Sign voor Salesforce niet. 
  • Als u het pakket verwijdert, gaan al uw gegevens van Adobe Sign in Salesforce verloren.
 • Raadpleeg voorafgaand aan de upgrade uw Adobe Client Success Manager of de Adobe-ondersteuning als u gebruikers in uw Salesforce-organisatie hebt die in meerdere Adobe Sign-accounts zijn opgenomen.
 • Upgrade en test in uw Sandbox-omgeving voordat u een upgrade uitvoert voor uw productieaccount.
  • Zorg ervoor dat u toegang hebt tot het e-mailadres dat u gebruikt in de Sandbox-omgeving, voor het geval u het e-mailadres voor uw Adobe Sign-account moet wijzigen.
 • Zorg ervoor dat de instelling Sessies naar het oorspronkelijke IP-adres vergrendelen is uitgeschakeld. Configureer deze instelling als volgt: Setup > Instellingen > Beveiliging > Sessie-instellingen.
 • Raadpleeg de Adobe Sign voor Salesforce - Upgradehandleiding om te bepalen of er opties zijn die u handmatig moet configureren.
  • In elke release wordt een aantal nieuwe functies/instellingen toegevoegd.  Vaak moet de serviceconfiguratie handmatig worden bijgewerkt om deze nieuwe functies beschikbaar te maken.

Adobe Sign voor Dynamics: kennisgeving van buitengebruikstelling voor versie 9.3.x en ouder

Actueel

De ondersteuning voor Adobe Acrobat Sign voor Dynamics v 9.3.x is per november 2021 vervallen.

 • Alle pakketversies moeten zo snel mogelijk worden geüpgraded naar de meest recente versie.
 • Het is de bedoeling dat de toegang tot versie 9.3.x en ouder in het derde kwartaal van 2022 volledig wordt afgesloten.

Houd er rekening mee dat deze eis tot upgraden een uitzondering is op de normale levenscyclus voor integraties vanwege de aard van de updates die worden toegepast.

Domeinnaam gewijzigd naar AdobeSign.com

Eerst gerapporteerd: augustus 2019 - Bijgewerkt: oktober 2022

 Actueel

Adobe wijzigt de domeinnaam voor de Adobe Sign-service naar adobesign.com

De overgang is in gang gezet met de release van maart 2020 en betreft alleen gratis en individuele gebruikersaccounts. We verwachten geen impact voor klanten met een ander abonnement.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor een up-to-date schema voor de uitrol van de functie naar uw accountniveau.

Indien ingeschakeld, is er een nieuw besturingselement beschikbaar voor accountbeheerders in het menu Account > tabblad Accountinstellingen om naar het nieuwe domein te gaan.

 • Met dit besturingselement kan worden overgeschakeld naar een nieuwe domeinnaam
 • Klanten die expliciet toegestane domeinen gebruiken en die integraties van derden of aangepaste applicaties gebruiken, kunnen de impact van de nieuwe domeinnaam op hun omgeving testen
 • Raadpleeg de Veelgestelde vragen om te bepalen of deze wijziging gevolgen heeft voor uw omgeving
 • Als er conflicten of fouten zijn, wordt de terugkeer naar echosign.com volledig ondersteund, zonder enige impact op overeenkomsten of workflows

Voor accounts die zijn gemigreerd naar adobesign.com

 • Het nieuwe domein wordt uitgerold als een doorverwijzing vanaf de hoofdaanmeldingspagina
 • Om toegang te krijgen tot bestaande overeenkomsten zijn geen doorverwijzingen nodig
 • Bestaande overeenkomsten blijven voor alle partijen beschikbaar vanaf de bestaande domeinnaam

Juni 2020

De migratie van alle gratis en individuele accounts naar het domein adobesign.com is voltooid

Juli

Alle NIEUWE accounts voor kleine bedrijven en individuele gebruikers worden voorzien van het domein adobesign.com. 

September


Alle NIEUWE teamaccounts worden voorzien van het AdobeSign-domein

Alle bestaande team accounts hebben de keuze om zich aan te melden bij het nieuwe domein. Beheerders hebben toegang tot het besturingselement via de gebruikersinterface van het menu Account (via het tabblad Accountinstellingen). 

Oktober


Alle NIEUWE accounts voor ondernemingen worden voorzien van het AdobeSign-domein

Rol de keuze om aan te melden bij het nieuwe domein geleidelijk uit voor bestaande ondernemingsaccounts. Beheerders hebben toegang tot het besturingselement via de gebruikersinterface van het menu Account (via het tabblad Accountinstellingen). 

December 2022

Klanten moeten voor december 2022 zijn gemigreerd naar adobesign.com.

Adobe Acrobat Sign-releaseplanning, pre-releasedocumentatie en beschikbaarheid van Sandbox

Eerst gerapporteerd: maart 2022

Actueel

De Acrobat Sign-releaseplanning is nu beschikbaar, met gedetailleerde informatie over de verwachte releases voor de rest van 2022. In de toekomst zal Acrobat Sign drie belangrijke updates per jaar leveren. Voor 2022 zijn die releases in april, juni en november.

Vanaf de release van september 2022 zal de volledige prereleasedocumentatie acht weken voor elke lancering (in juli 2022) beschikbaar zijn, te bekijken op de pagina releaseschema.

Klanten die toegang hebben tot de Acrobat Sign Sandbox-omgeving, kunnen vier weken voor de lancering (in augustus 2022) toegang krijgen tot de nieuwe releasefunctionaliteit. Zoals gezegd begint dit programma met de release van september 2022, en gaat het door voor alle producties daarna.
 

 • De Sandbox-omgeving zal alle procedures voor productiekwaliteitsgarantie doorlopen op hetzelfde kwaliteitsniveau als de gebruikelijke productieomgeving.
 • De Sandbox is naar verwachting voor 99,9% beschikbaar en zal dezelfde statuspagina en uitvalprocedures gebruiken als de gebruikelijke productieomgeving.
 • De Sandbox maakt gebruik van de gebruikelijke productie-SLA en het ondersteuningsproces om rapportageproblemen te faciliteren.


Extra bronnen


Eerdere kennisgevingen

Functierelease: Adobe Acrobat Sign – release van 20 juli voltooid

De functierelease is voltooid en alle functies zijn beschikbaar.

Twee nieuwe webhooks toegevoegd in de release van 14 juni

Eerst gerapporteerd: juni 2022

Verwijderd uit huidige lijst: juli 2022

Er zijn twee nieuwe webhooks toegevoegd in de release van 14 juni:

 • Vervaldatum overeenkomst bijgewerkt (AGREEMENT_EXPIRATION_UPDATED) (Alleen beschikbaar via REST v6-API POST /webhooks) - Wordt geactiveerd wanneer de vervaldatum van een overeenkomst wordt bijgewerkt.
 • Naam ondertekenaar overeenkomst gewijzigd door ondertekenaar (AGREEMENT_SIGNER_NAME_CHANGED_BY_SIGNER) - Geactiveerd wanneer een ontvanger zijn naam bij het ondertekenen wijzigt naar een andere waarde dan de naam die is opgegeven toen de overeenkomst werd gemaakt.

Beide webhooks zijn beschikbaar.

U kunt de payload voor de nieuwe webhooks hier bekijken >

De functie voor de klassieke toegangscode is vanaf de release van juni 2022 buiten gebruik gesteld

Eerst gerapporteerd: mei 2022 - Bijgewerkt: juni 2022

Verwijderd uit huidige lijst: juli 2022

De functie Toegangscode is volledig uit het Acrobat Sign-systeem verwijderd met de release van juni 2022, toen de klassieke pagina Beheren buiten gebruik werd gesteld. 

Beëindiging van ondersteuning voor Microsoft Internet Explorer 11 en verouderde Edge-browsers per 31 december 2021

Eerst gerapporteerd: april 2021

Verwijderd uit huidige lijst: juni 2022

Vanaf 31 december 2021 worden Microsoft Internet Explorer 11 en oudere Microsoft Edge-browsers niet meer formeel ondersteund door Adobe Sign. We raden klanten aan om de Adobe Sign-applicatie niet meer te openen via deze browsers.  Na 31 december 2021 kunnen klanten die deze browsers gebruiken een beperkte browserfunctionaliteit verwachten en kunnen sommige functies niet meer werken.

Naar verwachting blijft de e-Sign-pagina van de ontvanger in deze browsers goed functioneren om te voorkomen dat de workflows van de ontvanger worden verstoord. We doen er alles aan om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Nieuw SSL-certificaat -
Van kracht op 1 april 2022

Eerst gerapporteerd: februari 2022

Verwijderd uit huidige lijst: juni 2022

Acrobat Sign heeft op de ochtend van 1 april 2022 de nieuwe SSL-certificaten vrijgegeven.
Er zijn geen wijzigingen in de openbare sleutel, de onderliggende cryptografische protocollen of in het schema.

 

VEREISTE ACTIE

Gebruik van de openbare sleutel

 • Als u op maat gemaakte integraties met Acrobat Sign hebt met behulp van de SOAP- of REST-API's en als een van deze integraties de bestaande openbare sleutel heeft "vastgezet", is geen actie vereist.
 • Als u SSL-certificaten van Acrobat Sign voor SSO gebruikt, of als u het certificaat zelf vastzet (of andere methoden gebruikt), vindt u de nieuwe Acrobat Sign-certificaten in de Systeemvereisten van Adobe Acrobat Sign.
  • Als uw SSO-configuratie meerdere openbare certificaten/ketens ondersteunt, kunt u de nieuwe certificaten nu toevoegen en de oude openbare certificaten/ketens verwijderen uit uw configuratie na de overstap van april.
  • Als uw SSO niet meerdere openbare certificaten/ketens ondersteunt, moet u uw SSL-switch op 1 april 2022 synchroniseren met Acrobat Sign.  

De nieuwe SSL-certificaten zijn vanaf 1 april 2022 actief.

Gearchiveerde meldingen

Gesorteerd op de datum waarop het bericht is verwijderd uit de huidige lijst met berichten, van meest recent naar oud.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account