Handboek Annuleren

Technische meldingen

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

De technische meldingen van Adobe Acrobat Sign zijn hieronder gerangschikt met de huidige update bovenaan, en teruglopend in de tijd als u op de pagina naar beneden scrolt. 

 

[Important] De volgende release van Adobe Acrobat Sign is gepland voor 18 juni 2024

Dit is een kleine patchrelease ter ondersteuning van de microservices van de Acrobat Sign-systemen.

De sandboxomgeving zal deze patches vier weken voorafgaand aan de geplande release overnemen. Op dat moment wordt een overzicht gepubliceerd van de opgeloste klantenproblemen.

Functierelease: Adobe Acrobat Sign - release van 9 april voltooid

De release is voltooid voor alle shards zonder downtime voor services.


[Belangrijk]
 Het uitschakelen van de SOAP-API voor Adobe Acrobat Sign-accounts staat gepland voor februari 2024

Eerst gerapporteerd: juni 2018 - Bijgewerkt: mei 2024

Actueel

Vereiste actie

Alle integraties en toepassingen die de Adobe Acrobat Sign SOAP API gebruiken, moeten vóór de datum van uitschakeling naar de nieuwste REST API V6 worden gemigreerd om de voortdurende werking te garanderen.

De poging om de Acrobat Sign SOAP API te beëindigen, die aanvankelijk in juni 2018 werden aangekondigd, zullen in 2024 worden voltooid.

Het is de bedoeling dat het klantgebruik van de SOAP API vanaf februari 2024 wordt uitgeschakeld via een doorlopend proces. Alle klanten en partners die de SOAP API gebruiken, moeten migreren naar de REST v6 API. Anders lopen ze het risico dat hun service wordt onderbroken.

Raadpleeg de REST v6- en migratiedocumentatie:

Toegang tot de SOAP API wordt verwijderd volgens het volgende schema:

Accounttype

Datum van uitschakeling van SOAP API

 • Gratis
 • Proefversie
 • Developer

1 februari 2024 (voltooid)

 • Onderneming
 • Bedrijven

1 april 2024 (voltooid)

 • Alleen integratiepartners

De geplande datum is verplaatst naar 1 juli 2024, en vervangt de vorige datum van 1 december 2024.

 • Ingesloten partners

1 maart 2025


[Belangrijk]
 Het uitschakelen van de SOAP-API voor Adobe Acrobat Sign-integratiepartners is verplaatst naar 1 juli 2024

Eerst gerapporteerd: juni 2018. Bijgewerkt: maart 2024

Actueel

Vereiste actie

Alle integraties en toepassingen die de Adobe Acrobat Sign SOAP API gebruiken, moeten vóór de datum van uitschakeling naar de nieuwste REST API V6 worden gemigreerd om de voortdurende werking te garanderen.

De Acrobat Sign-uitfasering van de SOAP-API is verplaatst naar 1 juli 2024 voor alle integratiepartners.

Alle partners die de SOAP-API gebruiken, moeten migreren naar de REST v6-API. Anders lopen ze het risico dat hun service wordt onderbroken.

Raadpleeg de REST v6- en migratiedocumentatie:

Toegang tot de SOAP-API wordt op 1 juli 2024 verwijderd van toegang voor integratiepartners.


[Belangrijk]
 De uitschakeling van de SOAP-API voor Adobe Acrobat Sign Embedded Partners is gepland voor 1 maart 2025

Eerst gerapporteerd: juni 2018 - Bijgewerkt: mei 2024

Actueel

Vereiste actie

Alle integraties en toepassingen die de Adobe Acrobat Sign SOAP API gebruiken, moeten vóór de datum van uitschakeling naar de nieuwste REST API V6 worden gemigreerd om de voortdurende werking te garanderen.

Toegang tot de SOAP-API wordt op 1 maart 2025 verwijderd voor alle ingesloten partners.
Om een blijvende functie te garanderen moeten alle ingesloten partners vóór 1 maart 2025 met behulp van de Adobe Acrobat Sign SOAP-API migreren naar de nieuwste REST-API V6.

Raadpleeg de REST v6- en migratiedocumentatie als referentie:

Neem voor vragen contact op met uw speciale Adobe Acrobat Sign PSM.


[Nieuw]
 Ondersteuning voor externe bronschijven wordt verwijderd in de nieuwe ervaring voor Handtekening aanvragen

Eerst gerapporteerd: mei 2024

Actueel

De optie om een extern station te gebruiken voor het uploaden van bestanden is in de nieuwe ervaring voor Handtekening aanvragen beperkt tot OneDrive.

Het wordt aanbevolen dat klanten die andere opties gebruiken voor het uploaden van bestanden, de voor de leverancier specifieke applicatie gebruiken om een netwerkstation te bieden dat toegankelijk is via de native bestandenkiezer op het lokale systeem van de gebruiker.


[Nieuw]
Er is een update toegepast op de verouderde code die bepaalt of IP-adressen moeten worden opgenomen in controlerapporten, waardoor inconsistent gedrag wordt gecorrigeerd in accounts die vóór 17 juni 2021 zijn gemaakt.

Eerst gerapporteerd: mei 2024

Actueel

Op 21 juni 2021 is de beheerinstelling IP-adressen opvragen van ondertekenaars toegevoegd aan het tabblad Voorkeuren voor handtekening op de account- en groepspagina's om aan te geven of IP-adressen van ondertekenaars moeten worden verzameld en opgenomen in controlerapporten.Voor compatibiliteit met eerder gedrag is de instelling standaard ingesteld op True (ingeschakeld) voor bestaande accounts vanaf die datum en False (uitgeschakeld) voor accounts die na die datum zijn gemaakt.

We hebben echter vastgesteld dat voor sommige gebruikers die vervolgens aan bestaande accounts zijn toegevoegd, de standaard niet is gerespecteerd, waardoor controlerapporten over ondertekenaar-IP-adressen ontbreken.

Met deze update van de verouderde code volgt het productgedrag nu de instelling.

 


De nieuwe versie Handtekening aanvragen van Adobe Acrobat Sign wordt op 17 september 2024 de standaardomgeving voor alle accounts om nieuwe overeenkomsten te maken.
De klassieke omgeving voor Samenstellen wordt in maart 2025 buiten gebruik gesteld.

Eerst gerapporteerd: maart 2024

Actueel

De nieuwe en verbeterde omgeving voor Handtekening aanvragen wordt vanaf de release van 17 september 2024 de standaardervaring voor alle accounts voor het maken van een nieuwe overeenkomst.

Gebruikers kunnen nog steeds schakelen tussen de nieuwe en klassieke omgevingen en beheerders behouden de mogelijkheid om via hun beheermenu de standaard opnieuw in te stellen op de klassieke ervaring.

De klassieke omgeving wordt in maart 2025 volledig uit de gebruikerservaring verwijderd.

Opmerking:

De nieuwe in-app ervaring voor Authoring is alleen beschikbaar als onderdeel van de nieuwe ervaring voor Handtekening aanvragen.
Klanten die de nieuwe optie Authoring gebruiken met het klassieke Handtekening aanvragen, krijgen na de release van 17 september standaard de nieuwe ervaring voor Handtekening aanvragen en de instelling voor de nieuwe authoringoptie wordt verwijderd uit het beheerdersmenu.


De nieuwe Adobe Acrobat Sign-omgeving voor
In bulk verzenden werd op 9 april 2024 de standaardervaring voor alle accounts.
De klassieke omgeving voor In bulk verzenden wordt in maart 2025 buiten gebruik gesteld.

Eerst gerapporteerd: maart 2024

Actueel

De nieuwe en verbeterde omgeving voor In bulk verzenden is sinds de release van 9 april 2024 de standaardomgeving geworden voor alle accounts.

Gebruikers kunnen nog steeds schakelen tussen de nieuwe en klassieke omgevingen en beheerders behouden de mogelijkheid om via hun beheermenu de standaard opnieuw in te stellen op de klassieke ervaring.

De klassieke omgeving wordt in maart 2025 volledig uit de gebruikerservaring verwijderd.
 


Bio-Pharma-accounts: schakel verbeterde verificatievragen voor uw account vóór 17 september 2024 in

Eerst gerapporteerd: januari 2024

Actueel

VEREISTE ACTIE

Klanten die hun Bio-Pharma-besturingselementen (op accountniveau of voor een willekeurige groep binnen het account) hebben geconfigureerd, moeten de nieuwe ervaring vóór 17 september 2024 handmatig inschakelen via het beheermenu in de applicatie.

Alle groepen worden automatisch bijgewerkt en behouden alle verwachte verificaties zoals deze voor de update waren geconfigureerd.

De Bio-Pharma-instellingen om identiteitsverificatie af te dwingen zijn in de Acrobat Sign-systeemupdate van november 2023 bijgewerkt en achter een knop Nu inschakelen geplaatst, zodat beheerders de tijd hebben om de update te bekijken en hun account te verhogen zodra ze zich vertrouwd hebben gemaakt met de wijzigingen. De knop Nu inschakelen is alleen beschikbaar op het subgedeelte Bio-Pharma van het beheermenu.

Door de wijziging van de instellingen voor afgedwongen identiteitsverificatie wordt de afhankelijkheid tussen de controles verwijderd, zodat beheerders een (of meer) instellingen kunnen selecteren als dat nodig is. Bovendien wordt bij uitgeschakelde afhankelijke besturingselementen die wel zijn geselecteerd, het selectievakje uitgeschakeld om te laten zien dat de instelling niet van kracht is. 

f

f

Ingeschakelde besturingselementen blijven ingeschakeld. Alle overeenkomsten blijven werken zoals voorheen.

Door het inschakelen van de nieuwe ervaring via de knop Nu inschakelen worden alle groepen in het account bijgewerkt en wordt de oproep om de update toe te passen, verwijderd. De update kan niet worden teruggedraaid.

Vanaf februari 2024 zullen accounts die het eerste besturingselement (Verificatievragen en ondertekeningsredenen inschakelen) hebben ingeschakeld, maar die de verbeterde ervaring niet hebben ingeschakeld, twee in-app interacties krijgen:

 • Na het aanmelden wordt een dialoogvenster weergegeven op het scherm Start . Dit dialoogvenster wordt voor een gebruiker slechts eenmaal weergegeven.
 • Een hotspot-afbeelding op het beheermenu Bio-Pharma. Als u deze afbeelding selecteert, wordt een dialoogvenster geopend. De hotspot wordt maximaal drie keer weergegeven totdat de gebruiker deze selecteert, met een vertraging van 24 uur tussen weergaven.

Na dinsdag 16 september 2024 worden alle accounts in de Acrobat Sign-service automatisch bijgewerkt om deze nieuwe interface te gebruiken.

Let op:

Klantaccounts die hun accounts niet handmatig hebben bijgewerkt, worden door het systeem automatisch bijgewerkt.

Voor accounts die door het systeem worden bijgewerkt, worden de geselecteerde maar uitgeschakelde afhankelijke besturingselementen niet automatisch gewist. Hierdoor worden deze besturingselementen na de update ingeschakeld.

Dit is van invloed op nieuwe overeenkomsten, waarbij ontvangers wordt gevraagd zich te verifiëren voor de voorwaarden van ingeschakelde besturingselementen.

Om dit te voorkomen moet u de nieuwe ervaring handmatig inschakelen om te profiteren van het geautomatiseerde proces waarbij uitgeschakelde instellingen worden omgezet in instellingen die niet zijn geselecteerd.


Adobe Acrobat Sign voor SharePoint Online: einde van de service vanaf 28 juni 2024

Eerst gerapporteerd: januari 2024

Actueel

Ondersteuning voor de integratie Acrobat Sign voor SharePoint Online loopt op 28 juni 2024 af. 

Na 28 juni kunnen ontvangers nog steeds overeenkomsten ondertekenen die via deze integratie ter ondertekening zijn verzonden. De definitief voltooide documenten worden echter niet opnieuw in SharePoint opgeslagen. Als u een kopie in SharePoint Online wilt opslaan, moet de uiteindelijke uitgevoerde overeenkomst handmatig (of via een andere automatisering) worden gedownload en naar uw SharePoint-site worden geüpload.

Geavanceerde workflowfuncties zoals gegevenstoewijzing tussen SharePoint-lijsten en Acrobat Sign-workflowsjablonen zijn niet meer beschikbaar. Dit heeft echter geen invloed op de onderliggende gegevens. Dit heeft geen invloed op voltooide overeenkomsten en andere gegevens die op uw SharePoint-site of met Acrobat Sign zijn opgeslagen. 

Opmerking:

Deze melding voor het einde van de service is alleen van toepassing op de SharePoint Online-integratie.

Andere integraties met toegang tot SharePoint Online (zoals Microsoft Power Automate en Microsoft Teams) worden niet beïnvloed.


Verbeterde pagina voor Handtekening aanvragen voor ingesloten toepassingen 

Eerst gerapporteerd: november 2023

Actueel

Acrobat Sign heeft een versie van de nieuwe pagina voor Handtekening aanvragen ontwikkeld als een toepassing met enkele pagina (SPA, Single Page Application). Dit betreft klanten die zelf aangepaste integraties en toepassingen hebben gemaakt.Deze nieuwe oplossing gebruikt sessietoegangstokens in plaats van browsercookies voor de gebruikerssessie voor toegang tot de Acrobat Sign-workflows en -pagina's.

De SPA-oplossing verhelpt een probleem waarbij browsercookies die in een iFrame zijn opgeslagen, worden weergegeven als cookies van derden. De trend voor browsers is dat cookies van derden standaard worden uitgeschakeld.

Klanten met geïntegreerde oplossingen die willen profiteren van de SPA-pagina Handtekening aanvragen, kunnen contact opnemen met de ondersteuning om de functie in te schakelen.

 


Klassieke rapportage wordt in de eerste helft van 2025 buiten gebruik gesteld

Eerst gerapporteerd: september 2022 - Bijgewerkt: maart 2024

Actueel

Klassieke rapportage wordt in de tweede helft van 2025 volledig verwijderd uit de Acrobat Sign-interface. Dit omvat de schakelkoppeling die het mogelijk maakt om tussen omgevingen te wisselen. Na verwijdering kunnen klanten niet meer terugkeren naar de klassieke omgeving om klassieke rapporten te bekijken en worden geplande rapporten niet meer uitgevoerd.

De moderne rapportageomgeving blijft de enige rapportageoplossing.

Alle klanten wordt sterk aangeraden om al hun bestaande rapporten zo snel mogelijk opnieuw te maken in de nieuwe omgeving.


Einde van de ontwikkeling van de GigaSign-applicatie in Adobe Acrobat Sign

Eerst gerapporteerd: maart 2024

Actueel

Klanten die de GigaSign-applicatie gebruiken, worden op de hoogte gebracht dat de applicatie niet verder wordt ontwikkeld.

Alle klanten wordt aangeraden hun bestaande GigaSign-processen te verplaatsen om de nieuwe functie In bulk verzenden te gebruiken, die is verbeterd met de functies die het klassieke In bulk verzenden niet biedt. 


Kennisgeving aan Acrobat Sign API-gebruikers over hoofdletterongevoeligheid letters in HTTP-headers

Eerst gerapporteerd: januari 2024

Actueel

Let op dat HTTP-headers niet hoofdlettergevoelig zijn, zoals aangegeven in RFC 2616 en RFC 7230. Dit betekent dat de koptekstnamen in elke combinatie van hoofdletters en kleine letters kunnen worden geschreven. Sommige toepassingen of bibliotheken verwachten echter bepaalde hoofd- of kleine letters voor de koptekstnamen, zoals Pascal-Case (bijv. Inhoudstype) of kleine letters (bijv. inhoudstype).

Vanwege de aanstaande infrastructuurupdates zal Adobe Sign de hoofd- en kleine letters van sommige HTTP-headers wijzigen. Dit zou de functionaliteit van de service niet moeten beïnvloeden, maar mogelijk worden bepaalde aanpassingen aan uw code of configuratie vereist als u bepaalde hoofd- of kleine letters voor de headernamen gebruikt. We raden aan uw code en configuratie te controleren om te zorgen dat deze compatibel zijn met niet-hoofdlettergevoelige headers.

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over HTTP-headers:


Niet-goedgekeurde paginawijzigingen kunnen worden uitgeschakeld

Eerst gerapporteerd: februari 2023

Actueel

Het is niet mogelijk wijzigingen aan te brengen aan HTML-pagina's die worden geleverd door Adobe, met uitzondering van pagina's die zijn ingeschakeld door gepubliceerde API's en functies. Dergelijke wijzigingen kunnen de functionaliteit van Acrobat Sign verstoren. Adobe kan op elk moment technische wijzigingen aanbrengen die de functie van niet door Adobe goedgekeurde HTML-paginawijzigingen uitschakelen.

Als uw gebruik van Acrobat Sign momenteel afhankelijk is van het wijzigen van HTML van Acrobat Sign met behulp van browserextensies, HTTP-proxy's of andere middelen die niet mogelijk zijn gemaakt met door Adobe gepubliceerde API's en functies, moet u zo snel mogelijk hiervandaan migreren om onderbrekingen te voorkomen.

Deze verklaring is van toepassing op elk mechanisme waarmee dergelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht, zoals browserextensies en -configuraties waarmee HTTP-proxy's pagina-inhoud kunnen wijzigen.


Extra bronnen


Eerdere kennisgevingen

De technische kennisgeving en releasegerelateerde meldingen van Acrobat Sign eindigen na de release van maart 2024

Eerst gerapporteerd: februari 2024

Verwijderd uit huidige lijst: mei 2024

Adobe Acrobat Sign verzendt geen technische updates of releaseberichten meer.  Ga in plaats daarvan naar het Acrobat Sign-handboek, waar u opmerkingen bij de pre-release, de release en aanvullende bronnen kunt vinden.  We raden u ook aan lid te worden van de Adobe Sign-community om vragen te stellen en nieuwe functies en onderwerpen te bespreken.
 

E-mailheaders voor e-mails van ontvangers worden gewijzigd met de release van maart 2024

Eerst gerapporteerd: januari 2024

Verwijderd uit huidige lijst: mei 2024

De tekst van e-mailheaders is gewijzigd om de eigenschap Van voor e-mails naar ontvangers te wijzigen, zoals de initiële sjablonen Ondertekenen en Herinnering. De vorige indeling van 'Adobe Acrobat Sign namens <SomeUser>' is gewijzigd in '<SomeUser> via Acrobat Sign'. Dankzij de kortere tekst wordt de naam van de afzender niet afgekapt op kleinere weergaveplatforms.

Twee e-mailheaders, één die de oude header markeert en de andere die de nieuwe header markeert

De tekst bij de banner Klik om te ondertekenen is in de release van maart 2024 bijgewerkt 

Eerst gerapporteerd: januari 2024

Verwijderd uit huidige lijst: mei 2024

De voettekst voorafgaand aan de banner Klik om te ondertekenen is bijgewerkt van Door ondertekening ga ik akkoord met deze overeenkomst, de openbaarmaking van consumenten en zakendoen met <Sender> in Door ondertekening ga ik akkoord met dit document, de openbaarmaking van consumenten en het gebruik van elektronische handtekeningen'.

De verouderde en nieuwe banner voor Klik om te ondertekenen

Update van de beoordeling door Adobe Acrobat Sign-rapporten van groepsrelaties in de release van maart 2024 - Voltooid

Eerst gerapporteerd: november 2023

Verwijderd uit huidige lijst: mei 2024

Vóór de release van maart 2024 heeft de Acrobat Sign-API geen parameters om de groupID op te halen van een overeenkomst voor accounts waarvoor Gebruikers in meerdere groepen niet is ingeschakeld. In dit geval wordt de huidige groupID van de gebruiker gebruikt wanneer een filter van een Groep op een rapport wordt toegepast.

Dit heeft invloed op de rapportage voor accounts waarin gebruikers tussen groepen zijn verplaatst. Dit leidt tot discrepanties door het opnemen en uitsluiten van overeenkomsten op basis van de huidige groep van de gebruiker, in plaats van op basis van de groep waarop de overeenkomst oorspronkelijk betrekking had. Bovendien wordt bij elke gegevensexport met een overeenkomst van een gebruiker die is verplaatst, de huidige groep van de gebruiker weergegeven. Ook wordt een deel van de werkelijke groep van de overeenkomst mogelijk onjuist weergegeven.

In de release van maart 2024 worden parameters aan de API-structuur toegevoegd, waaronder de groupID voor maken. Zo wordt gegarandeerd dat groepsfilters worden toegepast op de oorspronkelijke groep waarin de overeenkomst is gemaakt en niet op de groep waarvan de gebruiker momenteel lid is. Klanten bij wie UMG niet is ingeschakeld, moeten zich realiseren dat overeenkomstnummers in rapporten die vóór de release van maart 2024 zijn gemaakt, kunnen veranderen op basis van het aantal gebruikers dat tussen groepen is verplaatst en hun totale volume aan overeenkomsten.

 

Adobe Acrobat Sign-sjabloon: W-4 (2024)

Eerst gerapporteerd: januari 2024

Verwijderd uit huidige lijst: mei 2024

Het toevoegen van het nieuwe IRS-formulier W-4 (2024) aan de Acrobat Sign-bibliotheek met de titel W-4 2024 (Employee's Withholding Certificate) is gepland voor begin februari 2024.

VEREISTE ACTIE

De nieuwe W-4-formuliersjabloon heeft een nieuwe libraryDocumentId. Als u de libraryDocumentId van de bestaande sjabloon gebruikt in uw toepassingen, dient u deze bij te werken.

De versie voor 2023 wordt uit het systeem verwijderd vanaf de release van maart 2024.

Elke applicatie/API die gebruikmaakt van het verouderde formulier (versie 2023), moet vóór 1 maart worden bijgewerkt om onderbrekingen in de service te voorkomen.

De libraryDocumentId zoeken in een API-account:

 1. Meld u aan als accountbeheerder
 2. Klik op het tabblad Account > Adobe Sign-API > API-informatie > op de koppeling Documentatie REST-API-methoden
 3. Klik in de sectie GET /libraryDocuments op de knop OAUTH ACCESS-TOKEN 
  • Schakel het bereik library_read:self in
 4. Klik op de knop Probeer het uit!
 5. Zoek in de hoofdtekst van de reactie naar de nieuwe formuliersjabloon W-4 2024 (Employee's Withholding Certificate) (niet versie. 2023) om de waarde van de libraryDocumentId weer te geven.  
De docID ophalen

Opmerking:

Klanten die het belastingformulier liever in hun accountbibliotheek willen beheren, kunnen hier een volledig gecodeerde PDF downloaden.

Voor meer informatie neemt u contact op met uw Customer Success-manager.

De service voor aangepaste e-mailsjablonen van Acrobat Sign (CEMT) ondergaat op 8 april 2024 twee onderhoudsbeurten (Pacific Time).

Eerst gerapporteerd: maart 2024 - Bijgewerkt: april 2024

Verwijderd uit huidige lijst: mei 2024

Op 8 april 2024 voert Adobe Acrobat Sign twee essentiële database-upgrades uit als onderdeel van ons reguliere onderhoud.

Voor deze upgrades is het vereist dat Adobe tijdelijk een deel van de service voor aangepaste e-mailsjablonen onderbreekt, waardoor uitgaande Acrobat Sign-e-mails met aangepaste e-mailsjablonen maximaal twee uur worden vertraagd. Tijdens deze periode kunnen er nog steeds overeenkomsten en herinneringen worden gemaakt en worden deze weergegeven op de pagina Beheren . E-mails worden in de bezorgwachtrij geplaatst totdat het e-mailsjabloonsysteem weer geactiveerd wordt. 

Het tijdvenster voor deze twee onderhoudsgebeurtenissen is als volgt:

 • Maandag 8 april 2024, tussen 7.00 en 9.00 uur Pacific Time (14.00 - 16.00 uur GMT op maandag 8 april)
  • Deze gebeurtenis beïnvloedt de IN1-, JP1- en AU1-omgevingen.
 • Maandag 8 april 2024, tussen 20.00 en 22.00 uur Pacific Time (3.00-5.00 uur GMT op dinsdag 9 april)
  • Deze gebeurtenis beïnvloedt de NA1-, NA2-, NA4-, en EU1-omgevingen.

Raadpleeg dit artikel om te bepalen in welke omgeving uw account zich bevindt.
 

In maart 2024 zijn nieuwe IP-adressen toegevoegd aan de lijst met Acrobat Sign-toegangsrechten.
Moet vóór april 2024 worden toegevoegd.

Eerst gerapporteerd: februari 2024 - Bijgewerkt: maart 2024

Verwijderd uit huidige lijst: mei 2024

Klanten die netwerkbeveiligingspraktijken hanteren waarmee een expliciete lijst van binnenkomende IP-adressen wordt gemaakt, moeten de IP-bereiken voor de Acrobat Sign-service in maart 2024 bijwerken.
De volledige lijst met IP-bereiken wordt gepubliceerd op de pagina met systeemvereisten.

Let op:

Er mogen momenteel geen IP-adressen worden verwijderd.

VEREISTE ACTIE

De nieuwe IP-bereiken die in maart 2024 zijn toegevoegd, moeten vóór april 2024 aan uw lijst met toegestane items worden toegevoegd:

Kern-IP-bereiken Webhook-IP-bereiken
Geen 3.24.56.173

3.105.122.20

13.238.64.177

 

Kern-IP-bereiken Webhook-IP-bereiken
4.175.107.32/28 20.61.140.48/28
3.66.122.19
4.175.108.80/28 20.61.140.128/28 3.77.229.112
4.175.110.0/28 20.61.140.144/28

3.79.169.198

4.175.111.0/28

20.61.140.224/28

4.208.68.176/28
4.208.52.80/28 20.61.140.240/28
4.208.68.208/28
4.208.52.96/28 20.61.141.0/28
4.208.68.224/28
4.208.52.112/28 51.105.155.160/28
4.208.69.64/28
4.208.52.160/28 51.105.221.164
20.50.247.192/28
4.208.53.48/28 51.145.184.32/28 20.50.247.208/28
4.208.53.64/28 51.145.186.160/28

20.54.200.16/28

4.208.53.80/28 51.145.190.176/28 20.54.201.96/28
4.208.53.96/28 51.145.190.192/28 52.215.99.205
4.208.53.112/28 52.236.2.148

54.217.241.182

4.208.53.128/28 108.141.8.0/28
54.246.37.130
4.208.53.144/28 108.141.9.0/28
 
4.208.53.160/28 108.141.9.112/28
4.208.53.176/28 108.141.9.128/28
4.208.53.192/28 108.141.9.144/28
4.208.53.208/28 108.141.9.160/28
4.208.53.224/28 108.141.9.176/28
20.56.238.208/28 108.141.9.192/28
20.56.239.128/28 108.141.9.208/28
20.56.239.96/28 108.141.9.224/28
20.61.137.144/28 108.141.9.240/28
20.61.139.192/28 108.141.10.0/28

 

Kern-IP-bereiken Webhook-IP-bereiken
Geen 3.6.197.59
13.200.122.115
35.154.248.184

 

Kern-IP-bereiken Webhook-IP-bereiken
Geen 35.79.243.232
52.195.144.38

52.198.1.183

 

Kern-IP-bereiken Webhook-IP-bereiken
4.152.91.192/28 20.115.180.32/28 4.246.0.0/28 20.94.106.176/28
4.152.91.208/28 20.115.180.48/28 4.246.0.16/28 20.94.106.192/28
4.152.91.224/28 20.115.180.64/28 4.246.0.32/28 20.94.106.208/28
4.152.91.240/28 20.115.180.80/28 4.246.0.48/28 20.94.106.224/28
4.152.92.0/28

20.115.180.96/28

4.246.0.64/28 20.94.106.240/28
4.152.92.16/28 20.115.180.112/28 4.246.0.80/28 20.94.107.96/28
4.152.92.32/28 20.115.180.192/28 4.246.0.96/28 20.94.107.176/28
4.152.92.48/28 20.115.180.224/28 4.246.0.112/28 20.115.199.160/28
4.152.92.64/28 20.7.248.208/28 4.246.0.128/28 20.115.199.176/28
4.152.92.80/28 20.7.249.0/28

4.246.0.144/28

20.115.199.192/28
4.152.92.96/28 20.7.249.16/28 20.94.104.176/28 20.115.199.208/28
4.152.92.112/28 20.7.249.64/28 20.94.104.240/28 20.115.199.224/28
4.152.92.128/28 20.7.249.80/28 20.94.105.240/28 20.115.199.240/28
4.152.92.144/28 20.7.249.128/28 20.94.105.32/28

34.214.40.128

4.152.92.160/28 20.7.249.144/28 20.94.105.96/28 35.162.126.140
4.152.92.176/28 20.7.250.96/28 20.94.105.160/28 44.212.163.32
4.152.210.201 20.7.250.112/28 20.94.105.208/28 52.1.219.111
20.115.179.0/28
20.7.250.128/28 20.94.106.16/28 52.33.110.59
20.115.179.48/28
20.7.250.144/28 20.94.106.160/28 54.161.158.12
20.115.179.112/28
20.7.251.0/28  
20.115.179.128/28
20.7.251.16/28
20.115.179.160/28
20.7.251.32/28
20.115.179.176/28
20.7.251.96/28
20.115.179.192/28
20.7.251.112/28
20.115.179.224/28
52.236.2.148
Kern-IP-bereiken Webhook-IP-bereiken
20.205.219.224/28 20.247.203.64/28 4.144.129.160/28
20.205.220.80/28 20.247.203.112/28 4.144.129.176/28
20.205.220.96/28 20.247.203.208/28 4.144.130.192/28
20.205.220.112/28 20.247.203.224/28 4.144.130.96/28
20.205.222.128/28 20.247.204.0/28 4.144.131.0/28
20.205.223.224/28 20.247.204.16/28 4.144.131.112/28
20.205.223.240/28 20.247.204.112/28 4.144.131.144/28
20.247.200.240/28 20.247.204.128/28

4.144.131.16/28

20.247.201.240/28 20.247.204.144/28 4.144.131.32/28
20.247.202.48/28 20.247.204.176/28 4.144.131.48/28
20.247.202.112/28 20.247.204.224/28 4.144.131.64/28
20.247.202.128/28 20.247.204.240/28 4.144.131.80/28
20.247.202.160/28 20.247.205.0/28 4.144.131.96/28
20.247.202.240/28

20.247.205.64/28

4.144.132.16/28
20.247.203.0/28 20.247.205.80/28 4.144.132.80/28
20.247.203.32/28 20.247.205.96/28 20.6.7.240/28
40.119.212.52  

Kern-IP-bereiken

 • 4.246.0.144/28
 • 13.55.51.87
 • 13.55.172.219
 • 13.55.174.148 
 • 20.36.219.136
 • 20.36.220.46
 • 20.197.114.7
 • 20.197.115.164
 • 35.154.168.186
 • 35.154.250.71
 • 35.156.156.191
 • 35.157.18.96
 • 51.105.160.39
 • 51.105.163.48

 

 • 52.204.112.48
 • 52.205.27.150
 • 52.24.229.94
 • 52.24.62.165
 • 52.25.112.104
 • 52.184.233.100
 • 52.184.233.96/28
 • 52.199.157.146
 • 52.211.233.170
 • 52.213.27.89
 • 52.213.4.207
 • 54.64.99.195
 • 54.205.20.91

 

 • 4.152.152.80/28
 • 4.152.152.112/28
 • 4.152.152.160/28
 • 4.152.153.16/28
 • 4.152.153.64/28
 • 4.152.153.224/28
 • 4.152.154.0/28
 • 4.152.154.48/28
 • 4.152.154.80/28
 • 4.152.154.96/28
 • 4.152.154.176/28
 • 4.152.154.224/28
 • 4.152.155.64/28
 • 4.152.155.96/28
 • 20.7.230.176/28
 • 20.7.230.192/28

 

 

 • 20.1.216.176/28
 • 20.1.217.128/28
 • 20.1.217.224/28
 • 20.1.217.240/28
 • 20.1.218.0/28
 • 20.1.218.16/28
 • 20.1.218.64/28
 • 20.1.218.80/28
 • 20.1.218.192/28
 • 20.1.218.208/28
 • 20.1.219.0/28
 • 20.1.219.16/28
 • 20.1.219.32/28
 • 20.1.219.48/28
 • 20.1.219.96/28
 • 20.1.219.112/28

Nieuwe openbare sleutel, hoofd- en tussenliggende SSL-certificaten: voltooid 1 februari 2024

Voor het eerst gemeld: september 2023 - bijgewerkt in december 2023

Verwijderd uit de actuele lijst: maart 2024

Adobe Acrobat Sign heeft de openbare sleutel (voor *.adobesign.com en *.echosign.com), hoofd- en tussenliggende SSL-certificaten geroteerd op de ochtend van 1 februari 2024.
Er zijn geen wijzigingen aan de onderliggende cryptografische protocollen of schema's.

 

VEREISTE ACTIE

Gebruik van de openbare sleutel

 • Als u op maat gemaakte integraties met Acrobat Sign hebt met behulp van de SOAP- of REST API's en als een van deze integraties de bestaande openbare sleutel heeft 'vastgezet', is geen actie vereist.
 • Als u SSL-certificaten van Acrobat Sign voor SSO gebruikt, of als u het certificaat vastzet (of andere methoden gebruikt), vindt u de nieuwe hoofd- en tussenliggende certificaten in de Systeemvereisten van Adobe Acrobat Sign. De openbare sleutel zal beschikbaar zijn op 1 februari 2024.
  • Als uw SSO-configuratie meerdere openbare certificaten/ketens ondersteunt, kunt u de nieuwe certificaten nu toevoegen en de oude openbare certificaten/ketens verwijderen uit uw configuratie na de overstap van april.
  • Als uw SSO niet meerdere openbare certificaten/ketens ondersteunt, moet u uw SSL-switch op 1 februari 2024 synchroniseren met Acrobat Sign.  

De nieuwe SSL-certificaten worden actief op 1 februari 2024. 

 

Adobe Acrobat Sign Bulk Processor-update: voltooid

Eerst gerapporteerd: januari 2024

Verwijderd uit de actuele lijst: maart 2024

Acrobat Sign heeft de updates voltooid voor de Bulk Agreement Processor. Deze beheert de verwerking van de functie In bulk verzenden

Upgradevenster

JP1 (Japan): voltooid

Vrijdag 19 januari 2024 

7.30 tot 8.30 PST

IN1 en AU1 (India en Australië): voltooid

Donderdag 25 januari 2024 

7.30 tot 8.30 PST

NA1, NA2 en EU1 (Noord-Amerika en Europa): voltooid

Vrijdag 2 februari 2024

7.30 tot 8.30 PST

Tijdens de upgrade konden gebruikers nog steeds nieuwe transacties voor In bulk verzenden maken via de gebruikersinterface of API.

 • Nieuwe transacties voor In bulk verzenden werden geaccepteerd. Het genereren van de onderliggende overeenkomsten werd hervat toen de update was voltooid.
 • Transacties voor In bulk verzenden die waren gestart maar niet voltooid, werden opgeschort totdat de update was voltooid.

Dit had geen invloed op bestaande transacties, en klanten konden hun acties voor bestaande overeenkomsten zonder problemen voltooien.

Er werden geen andere services beïnvloed en de Acrobat Sign-service bleef gedurende de upgrade actief en functioneel.

Adobe Acrobat Sign-databaseonderhoud op 11 december 2023 voor de EU1-omgeving

Eerst gerapporteerd: december 2023

Verwijderd uit huidige lijst: januari 2024

Op 11 december 2023 onderging de EU1 Acrobat Sign-omgeving een aanpassing aan de webhooks-database. Hierdoor werd de verwerkingstijd voor webhooks kort vertraagd.

De aanpassing begon net na 10 uur 's avonds (Pacific time) op zondag 11 december 2023 en duurde ongeveer 10 minuten.

Het was niet mogelijk om een nieuwe webhook te maken via de gebruikersinterface of API; deze zouden tijdens de onderhoudsperiode mislukken en resulteren in een opvallend foutbericht.

De service bleef gedurende deze tijd actief en functioneel. Activiteiten van ontvangers werden niet beïnvloed.

Onderhoud van Adobe Acrobat Sign-database voltooid op 3 december 2023 voor de NA1-, NA2- en NA4-omgevingen

Eerst gerapporteerd: november 2023

Verwijderd uit huidige lijst: januari 2024

Op 3 december 2023 hebben de NA1-, NA2- en NA4 Acrobat Sign-omgevingen een aanpassing aan de webhooks-database voltooid. 

De aanpassing begon net na 21.00 uur Pacific Time op zondag 3 december 2023.

De service bleef gedurende deze tijd actief en functioneel. De activiteiten van ontvangers werden niet beïnvloed.

Gearchiveerde meldingen

Gerangschikt op de datum waarop de kennisgeving is verwijderd uit de huidige lijst met kennisgevingen, van de recentste naar de oudste.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online