Eigendom van bibliotheeksjablonen en webformulieren overdragen aan een nieuwe eigenaar

Overzicht

Het eigendom van een asset, zoals een bibliotheeksjabloon of een webformulier, berust oorspronkelijk bij de gebruiker die de asset maakt.

De eigenaar van een asset heeft de bevoegdheid om de sjabloonvelden, de eigenschappen en de distributieomvang te bewerken.

Wanneer de eigenaar van een asset echter van rol verandert in het bedrijf, kan het nodig zijn om het eigendom van een asset te wijzigen, zodat een actieve gebruiker in het Adobe Acrobat Sign-systeem de volledige bevoegdheid heeft om deze te beheren en bij te werken.

Het wijzigen van de eigenaar van een asset kan worden gedaan door elke beheerder in het account dat er toegang toe heeft.

De beheerder kan de asset toewijzen aan elke gebruiker die onder zijn/haar bevoegdheid valt.

 • Beheerders op accountniveau hebben toegang tot alle gedeelde assets en alle gebruikers. Daarom kunnen beheerders op accountniveau het eigendom van een bibliotheeksjabloon of webformulier opnieuw toewijzen aan een andere gebruiker in hun account
  • Als de asset is geconfigureerd om alleen beschikbaar te zijn voor één gebruiker, wordt deze niet gedeeld en kan niet opnieuw worden toegewezen aan een nieuwe eigenaar
 • Beheerders op groepsniveau hebben alleen toegang tot bibliotheeksjablonen en webformulieren binnen de groepen met beheerdersbevoegdheid
 • Beheerders op groepsniveau kunnen een asset alleen opnieuw toewijzen aan een gebruiker wiens primaire groep onder hun beheerdersbevoegdheid valt

De eigendom van een asset kan op twee plaatsen worden vastgesteld:

 • Het tabblad gedeelde bibliotheken van het beheerdersmenu toont alle gedeelde sjablonen waartoe de beheerder toegang heeft:
Gedeelde bibliotheekassets

 • Binnen de eigenschappen van de sjabloon wordt de eigenaar geïdentificeerd in de rechterbovenhoek net onder de assetnaam:
Eigendom aangegeven op een sjabloon

Opmerking:

Alleen bibliotheeksjablonen en webformulieren zijn beschikbaar voor eigendomsoverdracht.


Een sjabloon of webformulier overdragen aan een nieuwe eigenaar

 1. Als beheerder aanmelden in Acrobat Sign

 2. Navigeer naar het tabblad Beheren

 3. Klik op de bibliotheeksjabloon of het webformulier dat u aan een nieuwe eigenaar wilt toewijzen

  • Het deelvenster Handelingen wordt geopend aan de rechterkant van het venster
 4. Klik op de handeling Nieuwe eigenaar

  • Mogelijk moet u op de koppeling Meer lezen klikken om alle beschikbare handelingen weer te geven
  Navigeer naar Nieuwe eigenaar

 5. Voer het e-mailadres in van de gebruiker die de nieuwe eigenaar van de asset wordt

  Voer de e-mail in van de nieuwe eigenaar

 6. Klik op Opslaan

  • Er wordt een succesbericht weergegeven
  Succesbericht

Beperkingen

 • Beheerders kunnen alleen het eigendom wijzigen van webformulieren waarvan ze eigenaar zijn. Webformulieren die eigendom zijn van andere gebruikers, zijn niet overdraagbaar.
 • Sjablonen die zijn gedeeld met het bereik op Account-niveau, kunnen niet worden overgedragen door beheerders op Groeps-niveau. 

Relevante API-eindpunten

De hieronder beschreven eindpunten zijn alleen beschikbaar in de v6 REST-API.

PUT /libraryDocuments/{libraryDocumentId}

Uitgebreid met ondersteuning voor een update van de eigenaar van het bibliotheekdocument.

LibraryDocumentInfo:

Nieuw veld

Type

Vereist

Beschrijving

Handeling

ownerId

Tekenreeks

Nee

Id van de eigenaar van het bibliotheekdocument Wordt genegeerd in POST-verzoeken.

Hiermee worden formulier en herkomstdeelname bijgewerkt.

 

Aanvullende foutstatuscodes:

HTTP-statuscode

ErrorCode

Bericht

400

INVALID_NEW_OWNER

Gebruiker die is opgegeven als nieuwe eigenaar, is ongeldig.

403

INVALID_ASSET_OWNERSHIP_CHANGE

Eigendomsoverdracht kan niet worden uitgevoerd omdat de nieuwe eigenaar geen lid is van de groep waartoe de asset behoort.

PUT /widgets/{widgetId}

Uitgebreid om bewerking van widgeteigenaar te ondersteunen.

WidgetInfo:

Nieuw veld

Type

Vereist

Beschrijving

Handeling

ownerId

Tekenreeks

Nee

Id van de eigenaar van het webformulier. Zal worden genegeerd in POST-verzoeken.

Hiermee worden formulier en herkomstdeelname bijgewerkt.

 

Aanvullende foutstatuscodes:

HTTP-statuscode

ErrorCode

Bericht

400

INVALID_NEW_OWNER

Gebruiker die is opgegeven als nieuwe eigenaar, is ongeldig.

403

INVALID_ASSET_OWNERSHIP_CHANGE

Eigendomsoverdracht kan niet worden uitgevoerd omdat de nieuwe eigenaar geen lid is van de groep waartoe de asset behoort.

GET /libraryDocuments

Nieuwe velden in object LibraryDocument :

Naam Type Beschrijving Opmerking
ownerEmail Tekenreeks E-mailadres van de eigenaar van het bibliotheekdocument. Dit veld wordt ingevuld vanuit Form.user_id.

GET /libraryDocuments/{libraryDocumentId}

Nieuwe velden in object LibraryDocumentInfo:

Naam

Type

Beschrijving

Opmerking

ownerId

Tekenreeks

Id van de eigenaar van het bibliotheekdocument Wordt genegeerd in POST-verzoeken.

Dit veld wordt ingevuld vanuit Form.user_id.

ownerEmail

Tekenreeks

E-mailadres van de eigenaar van het bibliotheekdocument. Zal worden genegeerd in POST-verzoeken.

Dit veld wordt ingevuld vanuit Form.user_id.

ownerName

Tekenreeks

Naam van de eigenaar van het bibliotheekdocument. Zal worden genegeerd in POST/PUT-verzoeken.

Dit veld wordt ingevuld vanuit Form.user_id.

 

Velden met bijgewerkte gedraging:

Naam

Type

Beschrijving

Huidige gedraging

Nieuwe gedraging

creatorEmail

Tekenreeks

E-mailadres van de maker van het bibliotheekdocument. Zal worden genegeerd in POST/PUT-verzoeken.

Waarde vanuit Form.user_id

Waarde vanuit de deelnemerstabel.

creatorName

Tekenreeks

Naam van de maker van het bibliotheekdocument. Zal worden genegeerd in POST/PUT-verzoeken.

Waarde vanuit Form.user_id

Waarde vanuit de deelnemerstabel.

GET /widgets/{widgetId}

Nieuwe velden in object WidgetInfo:

Naam

Type

Beschrijving

Opmerking

ownerId

Tekenreeks

Id van de eigenaar van het webformulier. Zal worden genegeerd in POST-verzoeken.

Dit veld wordt ingevuld vanuit Form.user_id.

ownerEmail

Tekenreeks

E-mail van de eigenaar van het webformulier. Zal worden genegeerd in POST-verzoeken.

Dit veld wordt ingevuld vanuit Form.user_id.

ownerName

Tekenreeks

Naam van de eigenaar van het webformulier. Zal worden genegeerd in POST/PUT-verzoeken.

Dit veld wordt ingevuld vanuit Form.user_id.

creatorName

Tekenreeks

Naam van de maker van het webformulier. Zal worden genegeerd in POST/PUT-verzoeken.

Dit veld wordt ingevuld vanuit de deelnemerstabel.

 

Velden met bijgewerkte gedraging:

Naam

Type

Beschrijving

Huidige gedraging

Nieuwe gedraging

creatorEmail

Tekenreeks

E-mail van de maker van het webformulier. Zal worden genegeerd in POST/PUT-verzoeken.

Waarde vanuit Form.user_id

Dit veld wordt ingevuld vanuit de deelnemerstabel.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account