Handboek Annuleren

Adobe Acrobat Sign-methoden voor identiteitsverificatie

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

Het verkrijgen van handtekeningen en goedkeuringen van ontvangers kan verschillende verificatieniveaus vereisen, afhankelijk van het betreffende document. Adobe Acrobat Sign ondersteunt een volledige reeks verificatiemethoden, van eenvoudige eenstaps e-mailverificatie tot geavanceerde tweestapsverificatie op basis van door de overheid uitgegeven documenten.

Identiteitsverificatie

De identiteitsverificatie van een ontvanger is een belangrijk element van het Acrobat Sign-systeem om een legale handtekening te verkrijgen en onweerlegbaarheid te verbeteren.

Verschillende zakelijke doeleinden stellen echter verschillende eisen aan identiteitsverificatie. Ga na welke niveaus van identiteitsbewaking u zou vereisen voor de onderstaande transacties:

 • Verlofverzoek op het werk
 • Schoolrapport van een kind
 • Registratie van privé-evenementen
 • Lidmaatschap van een sportschool
 • Toegang tot medische dossiers
 • Documenten die voldoen aan CFR 21 deel 11

Acrobat Sign biedt een set met besturingselementen voor het definiëren van verificatietypen op account- en groepsniveau en met definieerbare standaardwaarden waardoor de ervaring van de afzender wordt gestroomlijnd en de naleving van het handtekeningbeleid van bedrijven wordt verbeterd.

Houd er rekening mee dat het ondertekeningsproces bij de krachtigere verificatiemethoden 'stroever' kan verlopen. Beheerders moeten de standaardinstellingen van het account of de groep configureren om de meest voorkomende verificatievereisten te ondersteunen. Hierbij is het handig om, waar mogelijk, te kiezen voor de minst complexe optie en bewerkbare opties alleen toestaan bij transacties die een complexere oplossing vereisen.

Belangrijke terminologie

Interne ontvangers versus externe ontvangers

De verificatiemethoden kunnen specifiek worden geconfigureerd voor twee soorten ontvangers, Intern en Extern

 • Interne ontvangers zijn alle actieve gebruikers (zoals geïdentificeerd door het e-mailadres) binnen hetzelfde Acrobat Sign-account van waaruit de overeenkomst is verzonden
  • De lijst met alle gebruikers in uw account is gelijk aan de lijst van alle interne gebruikers
  • Het maakt niet uit in welke groep de ontvanger zit, zolang de gebruiker maar in dezelfde accountstructuur zit
 • Externe ontvangers omvatten alle e-mailadressen van ontvangers die niet zijn gekoppeld aan een interne gebruiker
  • Elk e-mailadres dat niet is opgenomen in een gebruikerslijst op accountniveau is feitelijk een externe gebruiker

Door de ontvangers op deze manier te scheiden, kunnen workflows een krachtige verificatiemethode toepassen voor externe ontvangers, en een meer kosteneffectieve verificatiemethode voor interne gebruikers.

Opmerking:

Eén bedrijf (e-maildomein) kan meerdere Acrobat Sign-accounts hebben.

Alleen de gebruikers die in elk afzonderlijk account zijn opgenomen, vormen een eigen interne groep. Externe accounts bevatten in alle gevallen externe ontvangers.

Eenstapsverificatiemethoden voor ontvangers

Acrobat Sign-verificatie

Bij Acrobat Sign-verificatie wordt de ontvanger verzocht om zich te verifiëren bij het Acrobat Sign-systeem.

Deze methode wordt voornamelijk gebruikt als een 'naadloze' optie voor medeondertekening door uw interne ontvangers wanneer u handtekeningvereisten hebt die een geregistreerde en geverifieerde gebeurtenis vereisen.

Let op:

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Acrobat Sign-verificatie bij externe ontvangers:

 • Acrobat Sign-verificatie is geen tweefactorverificatiemethode.
 • Externe ontvangers kunnen al dan niet een actieve Acrobat Sign-gebruiker hebben. Ze moeten een gebruiker registreren en verifiëren voordat ze autoriseren als ze dat niet doen.
 • Interne ontvangers zijn (per definitie) actieve Acrobat Sign-gebruikers en kunnen dus zonder problemen worden geverifieerd.

Ontvangers worden gevraagd om zich te verifiëren in Acrobat Sign voordat ze met de inhoud van de overeenkomst kunnen werken:

De Acrobat Sign-verificatievraag

Eenmalig wachtwoord via e-mail  

Met de verificatiemethode Eenmalig wachtwoord via e-mail (One Time Password via e-mail, OTPvEm) hebt u een eenstapsverificatiemethode met extra beveiliging.

Omdat de eenmalige toegangscode wordt afgeleverd op hetzelfde e-mailadres als de originele handtekeningkoppeling, wordt de OTPvE-verificatiemethode beschouwd als een eenstapsverificatiemethode. De OTPvEm vereist echter niet dat gebruikers een account maken of zich aanmelden bij een andere toepassing. Ze hebben alleen toegang tot hun e-mail nodig, waardoor deze methode minder frictie veroorzaakt.

En het gebruik van OTPvEm biedt extra beveiliging die simpelweg vertrouwen op de e-mailkoppeling niet biedt. Bijvoorbeeld:

 • Toegang tot een e-mail betekent niet dat de e-mailbox is aangetast. De OTMvEm-verificatie zorgt ervoor dat de overeenkomst veilig blijft als er een e-mailkoppeling zichtbaar is, maar de e-mailvak is beveiligd.
 • Stel dat de e-mail met een overeenkomst onjuist is doorgestuurd (in plaats van op de juiste wijze te delegeren). In dat geval zal de OTPvEm-vraag voorkomen dat toegang wordt verkregen tot de overeenkomst, waardoor de integriteit van het controlerapport met betrekking tot de e-mail van de geïdentificeerde ondertekenaar en de daadwerkelijke ondertekenaar behouden blijft.

De ontvanger moet de toegangscode invoeren binnen 60 seconden na het vragen om de code. Zodra de code is ingevoerd, heeft de ontvanger toegang tot de overeenkomst.

OTPvEm-vraag om de code

Tweestapsverificatie (2FA)

Acrobat Sign ondersteunt verschillende tweestapsverificatiemethoden voor transacties met hogere waarde die meer vereisen dan eenstaps e-mailverificatie.

De verificatiemethode wordt meestal bepaald door het type document of de branche van de betrokken partijen. Het is de verantwoordelijkheid van de beheerder om op de hoogte te zijn van het interne handtekeningbeleid en alle mogelijke nalevingsvereisten.

Hieronder vindt u een samenvatting van de beschikbare opties voor verificatie met twee factoren, inclusief koppelingen naar meer gedetailleerde beschrijvingen:

Bij wachtwoordverificatie moet de afzender tweemaal zijn of haar wachtwoord intypen

 • De wachtwoorden zijn alleen alfa/numeriek. Geen speciale tekens
 • De afzender moet het wachtwoord via een extern kanaal meedelen aan de ontvanger
 • Het wachtwoord wordt nergens als leesbare tekst in de toepassing opgeslagen: Als het wachtwoord verloren is gegaan, kan het niet worden hersteld, en moet het opnieuw worden ingesteld door de afzender

Ontvangers wordt gevraagd om het wachtwoord in te voeren voordat ze de inhoud van de overeenkomst kunnen bekijken:

Vraag bij wachtwoordverificatie

Bij telefoonverificatie wordt een zescijferige code naar de ontvanger verzonden. Deze code moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de overeenkomst.

 • Het telefoonnummer van de ontvanger moet worden ingevoerd tijdens het maken van de overeenkomst door de afzender.
 • Als de ontvanger zijn ondertekeningsbevoegdheid delegeert, wordt hij gevraagd om een geldig telefoonnummer te verstrekken voor de nieuwe ontvanger. Als er geen correct telefoonnummer wordt verstrekt, zal de verificatie uiteindelijk mislukken.
 • De ontvanger kiest voor een Sms (bij smartphones die sms-berichten kunnen ontvangen) of voor een Voicebericht (als de telefoon geen sms-berichten kan ontvangen).
  • De verificatiecode is tot tien minuten na levering geldig.

De ontvanger vraagt om de code en moet deze invoeren voordat de content van de overeenkomst kan worden bekeken:

Vraag bij telefonische verificatie

Verificatie op basis van kennis is een krachtige verificatiemethode die hoofdzakelijk in financiële instanties en andere scenario's wordt gebruikt waarin een krachtige identiteitscontrole van de ondertekenaar is vereist.

De ontvanger wordt gevraagd om persoonlijke informatie in te voeren, die wordt gebruikt om verschillende, niet-triviale vragen uit het verleden te verzamelen (met behulp van openbare databases). Elke vraag moet correct worden beantwoord om toegang te krijgen tot de overeenkomst.

KBA is enkel en alleen van toepassing op ontvangers in de VS.

KBA-verificatievraag

Bij verificatie via overheids-id wordt de ontvanger geïnstrueerd om een afbeelding van een door de overheid uitgegeven document (rijbewijs, paspoort) en een selfie te verstrekken om zo een sterk verificatierecord vast te leggen.

Ontvangers wordt eerst gevraagd om hun mobiele telefoonnummer te verstrekken, waarna ze door het proces van het uploaden van het document en het maken van de selfie worden geleid:

Verificatievraag bij de methode voor overheids-ID

Cloudgebaseerde digitale handtekeningen vereisen dat een ondertekenaar zich verifieert bij een externe identiteitsprovider om een digitale handtekening toe te passen.

Acrobat Sign ondersteunt een breed scala aan handtekeningproviders in meerdere landen. Beheerders kunnen hun account (of specifieke groepen) configureren om digitale handtekeningen van een of meer providers te accepteren.

In de meeste gevallen gaan klanten een overeenkomst aan met de identiteitsprovider voor hun volume aan handtekeningen. Acrobat Sign fungeert alleen als een platform voor de digitale handtekening die moet worden aangevraagd en verstrekt, zonder extra kosten van Adobe. Accounts met een VIP-licentie kunnen Aadhaar-identiteitstransacties kopen via Adobe als add-on en hun verbruik volgen in het beheerdersmenu.

Digitale handtekening bepaalt wanneer Aadhaar is ingeschakeld

"Premium"-verificatiemethoden voor ondertekenaars

Telefoon, KBA, overheids-ID en cloudgebaseerde digitale handtekeningen zijn 'premium' verificatiemethoden.

Premium verificatiemethoden worden gemeten op basis van gebruik, en dienen vóór gebruik te worden aangeschaft. Neem contact op met uw succesmanager of verkoopagent voor details.

Opmerking:

Nieuwe accounts op ondernemings- en bedrijfsniveau krijgen 50 gratis transacties met telefonische verificatie en KBA-verificatie bij aanvang van het account.

Automatische annuleringsdrempels

Alle verificatiemethoden met twee factoren hebben configureerbare drempels waarbij de overeenkomst wordt geannuleerd als een ontvanger een aantal (mislukte) verificatiepogingen overschrijdt.

 • De eigenaar van de overeenkomst (afzender) krijgt bericht dat de overeenkomst is geannuleerd
  • Alleen de afzender wordt op de hoogte gebracht.
  • Geannuleerde overeenkomsten kunnen niet worden teruggebracht naar een actieve status. Er moet een nieuwe overeenkomst worden gemaakt.

Digitale identiteitsverificatie

De verificatie via de digitale identiteit maakt gebruik van een Federated Identity Provider (IdP) die extern is gelicentieerd aan de Acrobat Sign-service en moet bij het opstellen van overeenkomsten worden geconfigureerd voordat deze toegankelijk wordt.

Volledige details van de Digitale identiteitsoplossing vindt u hier >

De details van de ervaring van de ontvanger variëren afhankelijk van de identiteitsprovider die de afzender gebruikt. Op een hoog niveau wordt de ontvanger geïnformeerd dat identiteitsverificatie moet worden opgelost via een federated IdP, met de beschikbare knop Identiteit verifiëren om het verificatieproces te starten.

Digitale identiteitsverificatie

Hoe afzenders een verificatiemethode selecteren

Wanneer de afzender een overeenkomst configureert, kan deze een verificatiemethode kiezen in de vervolgkeuzelijst rechts van het e-mailadres van de ontvanger.

De meeste verificatiemethoden kunnen worden geconfigureerd als de geselecteerde standaardwaarde om het verzendproces te vereenvoudigen. Alleen de opties voor Digitale identiteit kunnen niet worden geconfigureerd als standaardverificatiewaarde.

Selecteer de verificatiemethode voor de ontvanger

Het proces voor de ontvanger

Meestal wordt een ontvanger eerst via e-mail op de hoogte gebracht van een overeenkomst die hun actie vereist.

 • Als de overeenkomst zonder (geen) verificatie wordt verzonden, kunt u door op de knop Controleren en ondertekenen in de e-mail te klikken de overeenkomst openen om deze te bekijken en actie te ondernemen.
 • Als er voor de overeenkomst een aanvullende verificatiemethode is geconfigureerd, wordt de pagina met verificatieverzoek geopend door op de knop Controleren en ondertekenen in de e-mail te klikken.
  • Zodra deze vraag correct is beantwoord, wordt de overeenkomst geopend voor verdere actie.
E-mail Controleren en ondertekenen

Opmerking:

Een gebruiker die is geverifieerd via Acrobat Sign, kan overeenkomsten die wachten op ondertekening doorgaans bekijken op de pagina Beheren zonder verificatie. De verificatievraag wordt aan de ontvanger gepresenteerd wanneer deze de koppeling Controleren en ondertekenen gebruikt voor interactie met de overeenkomst (ondertekenen, formuliervelden invullen, enz.).

Voor accounts waarvoor de optie voor Vraag de ondertekenaar niet opnieuw te verifiëren als deze al is aangemeld bij Acrobat Sign is ingeschakeld, wordt verificatie overgeslagen wanneer de overeenkomst wordt geopend vanuit de pagina Beheren.

Gebeurtenissen in het auditrapport

Elke tweestapsverificatiemethode beschikt over een duidelijk succesbericht waarmee de gebruikte methode wordt geïdentificeerd.

Indien (Geen) verificatie is geselecteerd, geeft het controlerapport alleen aan dat het document is ondertekend:

Voorbeelden van controlerapporten

Configureerbare opties en standaardinstellingen

Besturingselementen voor de beheerder

De instellingen op accountniveau zijn toegankelijk door u aan te melden als Adobe Sign-beheerder op accountniveau en te navigeren naar Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Opties voor identificatie van ondertekenaars

Alle bedieningselementen kunnen ook op groepsniveau worden geconfigureerd. Onthoud het volgende:

 • Alle groepen nemen standaard de instellingen op accountniveau over.
 • Configuraties op groepsniveau overschrijven de instellingen op accountniveau.
 • Alle beschikbare opties op de pagina Verzenden zijn afgeleid van de instellingen van de groep waaruit de overeenkomst wordt verzonden.

De besturingselementen zijn onderverdeeld in twee secties:

 • Opties voor identificatie ondertekenaar - De primaire set instellingen voor identiteitsverificatie. Deze waarden worden toegepast op alle ontvangers van alle overeenkomsten die zijn gemaakt in de groep waaruit ze worden verzonden. Hierbij gelden de volgende uitzonderingen:
  • Op API-gebaseerde processen, die de opties van de afzender kunnen beperken (integraties, workflows, aangepaste applicaties).
  • Wanneer Andere identiteitsverificatiemethoden inschakelen voor interne ontvangers is ingeschakeld (zie verderop).
 • Identiteitsverificatie voor interne ontvangers - Met deze subset van instellingen kan de groep een andere set methoden voor identiteitsverificatie definiëren voor interne ontvangers. Dit biedt het volgende voordeel:
  • Minder frustratie voor interne ondertekenaars.
  • Een minder complex ondertekeningsproces kost minder tijd voor iedereen die als medeondertekenaar veel overeenkomsten moet ondertekenen.
  • De kosten voor premium verificatie kunnen worden vermeden voor interne ontvangers.
Verificatiemethoden in de beheerinterface

Identiteitsauthenticatiemethoden

De primaire besturingselementen voor verificatie:

 • Vereisen dat afzenders één van de ingeschakelde verificatiemethoden opgeven - Indien dit is ingeschakeld, moet u een andere verificatiemethode dan Geen selecteren als de standaard verificatiemethode. Geen kan niet worden geselecteerd.
 • Toestaan dat Acrobat Sign het e-mailadres van de ondertekenaar automatisch invult voor elk verificatieverzoek - Deze instelling is alleen van toepassing op de Acrobat Sign-verificatiemethode. Als dit is ingeschakeld, wordt het e-mailadres van de ontvanger waar nodig automatisch ingevoegd voor verificatie.
 • De ondertekenaar niet vragen om zich opnieuw te identificeren als deze al is aangemeld bij Adobe Sign - Als deze optie is ingeschakeld, wordt ondertekenaars niet gevraagd zich opnieuw te verifiëren als ze al zijn aangemeld bij Adobe Sign.
 • Afzenders toestaan een identiteitsrapport van de ondertekenaar te downloaden voor overeenkomsten met geverifieerde handtekeningen - Identiteitsrapporten van de ondertekenaar (SIR) zijn beschikbaar voor de verificatiemethoden Overheids-ID en Digitale identiteit. Als deze instelling is ingeschakeld, kan de afzender van de overeenkomst de SIR downloaden vanuit de pagina Beheer.
 • Schakel de volgende identiteitsverificatiemethoden in - Dit is een voorloper van de lijst met verificatieopties die beschikbaar zijn voor de afzenders.  Selecteer een of meer opties naargelang uw vereisten op beveiligings- en compatibiliteitsgebied.
 • Standaard de volgende methode gebruiken - Hiermee wordt de standaardverificatiemethode ingesteld wanneer een ontvanger wordt toegevoegd aan een nieuwe overeenkomst.
 • Toestaan dat afzenders de standaardverificatiemethode kunnen wijzigen - Als deze optie is ingeschakeld, kan de afzender elke methode selecteren die is ingeschakeld.
  • Indien deze optie is uitgeschakeld, kan alleen de standaardverificatiemethode worden gebruikt.

Identiteitsauthenticatie voor interne ontvangers

De besturingselementen voor interne ontvangers verschaffen de opties die u kunt toepassen op interne ontvangers:

 • Verschillende methoden voor identiteitsverficatie voor interne ontvangers inschakelen - Als deze optie is ingeschakeld, worden interne ontvangers behandeld als een uitzondering op de primaire verificatieregels. Ze krijgen in plaats daarvan de standaardwaarde/verificatieopties te zien die zijn gedefinieerd in de sectie Identiteitsverificatie voor interne ontvangers.
 • De volgende identiteitsverficatiemethoden inschakelen - Dit gaat vooraf aan een lijst met de beschikbare verificatieopties voor interne ontvangers.  Selecteer een of meer opties naargelang uw vereisten op beveiligings- en compatibiliteitsgebied.
  • Adobe Sign-verificatie is een voordelige en gebruiksvriendelijke verificatiemethode als uw afzenders ook medeondertekenaars zijn.
 • Standaard de volgende methode gebruiken - Bepaalt de standaardmethode die wordt ingevoegd voor interne ontvangers wanneer een nieuwe overeenkomst wordt gemaakt.
 • Toestaan dat afzenders de standaard verificatiemethode kunnen wijzigen - Dit geeft de afzender de bevoegdheid om de standaard authenticatiemethode te wijzigen in elke andere optie die door de beheerder is ingeschakeld.

Uitzondering op identiteitsverificatie bij webformulieren

Bij heel veel unieke gebruiksgevallen worden webformulieren toegepast, en vaak is er een verminderde vraag naar afgedwongen identiteitsverificatie.  

Bij accounts/groepen die handtekeningen op webformulieren niet hoeven te verifiëren, kan de optie om e-mailverificatie uit te schakelen als volgt worden geconfigureerd:

 • Ga naar: Accountinstellingen > Internationale instellingen > Webformulieren (voor instellingen op accountniveau).
  • Bewerk Groep: {Groepsnaam} > Groepsinstellingen > Webformulieren (voor instellingen op groepsniveau).
 • Schakel de optie Vereisen dat ondertekenaar zijn of haar e-mailadres verifieert uit, zodat handtekeningen op webformulieren zonder verificatie worden geaccepteerd.
  • Als u de vereiste voor verificatie van handtekeningen op een webformulier verwijdert, blijft de vereiste voor de ondertekenaar om zijn of haar e-mailadres op te geven wel degelijk van toepassing.
Vrijstelling van webformulieren van controles voor ID-verificatie

Best practices en overwegingen

 • Alle verificatiemethoden en -opties kunnen worden geconfigureerd op account- en groepsniveau.
 • Alle groepen nemen de standaardinstellingen over van het accountniveau. Start met het ontwerpen van uw instellingen op accountniveau. Zo maakt u optimaal gebruik van de functie voor automatische overname van eigenschappen en hebt u minder werk wanneer u de groepen later gaat configureren.
 • Overeenkomsten ontlenen hun verificatieopties aan de groep waaruit de overeenkomst wordt verzonden. Als u niet de opties ziet die u verwacht, controleer dan uw instellingen op groepsniveau.
 • Evalueer uw vereisten voor identiteitsverificatie voor de soorten documenten die u verzendt en of deze onderhevig zijn aan nalevingsregels. Als 'premium' verificatie vereist is, zorg er dan voor dat u voldoende volume hebt aangeschaft voor het aantal transacties dat u verwacht.
 • Overheids-ID-verificatie: (i) is niet bedoeld voor gereguleerde of hoogwaardige workflows en gebruiksscenario's voor elektronische handtekeningen; (ii) kan niet alle frauduleuze of 'valse' identificatiedocumenten identificeren; en (iii) mag de noodzaak van menselijke beoordeling niet vervangen.
 • Bepaal of er handtekeningstromen zijn waarvoor verificatie met twee factoren nodig is, zoals:
  • Gehoste handtekeningen
  • Maatwerkoplossingen die zijn ontworpen om e-mailmeldingen te onderdrukken (bijv. Workday)
  • Handtekeningstromen waarbij rechtsgeldige handtekeningen moeten worden verkregen van twee of meer ontvangers die hetzelfde (gedeelde) e-mailadres gebruiken
 • Bepaal of (en op welke punten) het toepassen van verschillende verificatiestandaarden voor interne ontvangers waardevol is.
 • Accounts met toegang tot Aangepaste workflows kunnen zeer nauwkeurige verificatiemethoden definiëren voor elk van uw ondertekeningsflows, waardoor een lagere standaardwaarde (en mogelijk een hoger volume) mogelijk is, terwijl de naleving van cruciale handtekeningprocessen wordt gewaarborgd.
 • Houd er rekening mee dat de individuele verificatiemethoden moeten worden ingeschakeld voordat ze beschikbaar zijn voor andere services. Als u een methode inschakelt, wordt deze ook beschikbaar voor:
  • Andere besturingselementen voor beheerders, zoals de beveiligingsinstellingen voor verificatiemethoden met twee factoren
  • Welke gebruikers kunnen worden geselecteerd tijdens het standaard verzendproces
  • Aangepaste workflows zoals gemaakt in de workflow-ontwerper
  • API-gestuurde verzendgebeurtenissen
  • Integratietoegang (Dynamics, Salesforce)

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online