Adobe Acrobat Sign-verificatiemethode: Acrobat Sign-verificatie

Overzicht

Adobe Acrobat Sign-verificatie is een identiteitsverificatiemethode met één factor waarbij de ontvanger zich moet verifiëren bij het Acrobat Sign-identiteitssysteem. Voor ontvangers met een bestaande Acrobat Sign-identiteit is dit een eenvoudig authenticatieverzoek aan een bekende entiteit.

Daarnaast zijn er opties waarbij het e-mailadres van de ontvanger vooraf in het verificatiedeelvenster kan worden ingevuld, nadat daarom is gevraagd, of waarbij het handmatige herverificatieproces volledig kan worden omzeild als de ontvanger al is geverifieerd door Acrobat Sign. Door deze kenmerken is Acrobat Sign-verificatie de meest soepele ervaring voor interne ontvangers die een geverifieerde handtekening moeten verstrekken.

Bij het standaardverificatieproces moet de ontvanger zich identificeren door verificatie bij de Acrobat Sign-service. Er is een knop voor het verificatiedeelvenster beschikbaar:

De Acrobat Sign-verificatievraag

Let op:

Ontvangers bij wie het Adobe-account niet is gekoppeld aan het e-mailadres waarnaar de overeenkomst wordt verzonden, moeten een nieuw Adobe-gebruikersaccount maken om het verificatieproces te voltooien.

Nadat de ontvanger op de knop heeft geklikt, kan hij zich in het verificatievenster verifiëren bij zijn Acrobat Sign-account.

 • Er zijn opties beschikbaar voor zowel het native Acrobat Sign-identiteitssysteem als voor Adobe Admin Console
Authenticatie bij Adobe

Zodra de verificatie is geslaagd, kan de ontvanger de overeenkomst weergeven en bewerken.

Als de ontvanger het overeenkomstvenster sluit voordat hij zijn actie heeft voltooid, moet hij zich opnieuw verifiëren om door te kunnen gaan.

Opmerking:

De Acrobat Sign-verificatiemethode is alleen beschikbaar voor de servicelidmaatschappen voor bedrijven en ondernemingen.

Acrobat Sign-verificatie is geen service op basis van gebruik. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik, ongeacht het volume.


De methode Acrobat Sign-verificatie configureren bij het opstellen van een nieuwe overeenkomst

Wanneer Acrobat Sign-verificatie is ingeschakeld, kan de afzender deze optie selecteren in de vervolgkeuzelijst Verificatie rechts van het e-mailadres van de ontvanger:

De verificatiemethode selecteren


Controlerapport

Het controlerapport geeft duidelijk aan dat de ontvanger is geverifieerd via Acrobat Sign-verificatie:

Invoer controlerapport


Best practices en overwegingen

 • Acrobat Sign-verificatie is geen tweefactorverificatie en mag niet worden gebruikt wanneer de handtekening extra verificatie vereist (naast e-mailverificatie).
 • Acrobat Sign-verificatie vereist dat de ontvanger een Acrobat Sign-identiteit heeft. Als dat niet het geval is, moet er een nieuw account worden gemaakt voordat de ontvanger zich kan verifiëren. Dit kan tot frustratie leiden. Daarom wordt het niet aanbevoleno m Acrobat Sign-verificatie te gebruiken voor externe ontvangers.
 • De methode Acrobat Sign-verificatie kan het beste worden gebruikt voor interne verificatie, omdat alle interne ontvangers beschikken over een Adobe ID.
 • Klanten die hun gebruikers beheren in de Adobe Admin Console, kunnen hun organisatie zo configureren dat Acrobat Sign-verificatie wordt gebruikt als hun SSO-oplossing, zodat ontvangers in het desbetreffende bedrijf niet langer een gelicentieerde gebruiker in het Acrobat Sign-systeem hoeven te hebben.
 • Voordat u uw account configureert om het e-mailadres van de ontvanger automatisch in te vullen of het herverificatieproces te omzeilen, kunt u het beste contact opnemen met uw juridische team zodat u op de hoogte bent van alle vereisten voor een geldige handtekening. Zorg dat de opties die u configureert nog steeds voldoen aan alle vereisten voor het resulterende document.
 • Wanneer ontvangers rechtstreeks vanuit de Acrobat Sign-pagina Beheren toegang hebben tot overeenkomsten, fungeert Acrobat Sign-verificatie als de primaire (en enige) verificatiefactor. De e-mailkoppeling (doorgaans het standaard primaire verificatie-element) wordt omzeild en vervangen door de geverifieerde Acrobat Sign-sessie. In dit scenario wordt de primaire verificatiefactor gedupliceerd door Acrobat Sign-verificatie.
 • Accounts die premium verificatietransacties kopen, kunnen overwegen om de instellingen op accountniveau zodanig in te stellen dat interne ontvangers alleen de Acrobat Sign-verificatiemethode gebruiken als er geen extra verificatie vereist is voor de interne ondertekenaars. Dit kan het onbedoelde gebruik van premium assets voorkomen. Groepen kunnen zo nodig altijd worden geconfigureerd voor andere verificatiemethoden:
Navigeer naar de authenticatieopties


Configuratieopties

Beheerders op groeps- en accountniveau kunnen de Acrobat Sign-verificatiemethode inschakelen en configureren via Verzendinstellingen > Identiteitsverificatiemethoden

Vijf besturingselementen zijn relevant voor de Acrobat Sign-verificatiemethode:

 • Acrobat Sign-verificatie - Dit is de belangrijkste functie. Door dit vakje in te schakelen krijgen afzenders toegang tot de verificatiemethode bij het opstellen van overeenkomsten
 • Standaard de volgende methode gebruiken - Definieert de standaardwaarde die wordt ingevoegd in de optie Verificatie van de ontvanger
 • Identiteitsverificatie voor interne ontvangers - Hiermee kunnen interne ontvangers worden geconfigureerd met verschillende verificatieopties en standaardinstellingen
  • Over het algemeen wordt aanbevolen dat Acrobat Sign-verificatie alleen wordt gebruikt voor interne ontvangers
  • Zowel de toegangsoptie Acrobat Sign-verificatie als de keuzeoptie Standaard worden gerepliceerd om de interne ontvangerervaring in te stellen
 • Toestaan dat Acrobat Sign het e-mailadres van de ondertekenaar automatisch invult bij elke vraag om verificatie - Als deze optie is ingeschakeld, wordt het e-mailadres van de ontvanger vanuit de overeenkomst geïmporteerd naar het verificatievenster. De geïmporteerde e-mailwaarde staat vast en kan niet door de ontvanger worden gewijzigd
 • De ondertekenaar niet vragen om zich opnieuw te identificeren als deze al is aangemeld bij Acrobat Sign - Als deze optie is ingeschakeld, hoeft de ontvanger zich niet nogmaals te verifiëren als deze een overeenkomst opent (op voorwaarde dat de ontvanger al is geverifieerd voor de Acrobat Sign-service)
  • Hiervoor moet de overeenkomst worden geopend in dezelfde browser als de geverifieerde sessie met Acrobat Sign
Uitgebreide Acrobat Sign-besturingselementen voor identiteitsverificatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account