Handboek Annuleren

Upgrade uw account om gebruikers in meerdere groepen toe te staan

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Archivering van eOriginal voor chatelpapier
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 2. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
 1. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 2. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 3. Overeenkomsten beheren 
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 4. Controlerapport
 5. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

Overzicht van gebruikers in meerdere groepen

Met de functie Gebruikers in meerdere groepen (hierna afgekort als UMG) wordt het praktische gebruik van de Groepsstructuur uitgebreid. Deze structuur is dan niet meer alleen een lijst met gebruikers en de middelen die voor hen beschikbaar zijn.

Een groep is in wezen een set machtigingen waarmee wordt bepaald welke opties en standaardinstellingen aan de gebruiker worden getoond bij het opstellen van overeenkomsten of het beheren van activa (rapporten, bibliotheeksjablonen, enz.)

Door een gebruiker lid te laten zijn van meerdere groepen, kunnen beheerders groepen samenstellen met expliciete werkstromen in gedachten. Zo kunnen sterke standaardinstellingen worden geïnstalleerd en configuratieopties beperkt. Dit leidt tot een hele duidelijke documentstroom en resolutie. Er kunnen bijvoorbeeld speciale groepen worden samengesteld voor:

 • Interne documenten (belastingdocumenten, automatische stortingsformulieren, verlofaanvragen)
 • Juridische documenten (geheimhoudingsverklaring, memorandum van overeenstemming)
 • Naleving van beperkte handtekeningstromen (CFR 21 deel 11, PCI, HIPAA)
Pagina verzenden met UMG-functie ingeschakeld

Opmerking:

Het wordt aanbevolen dat u zich registreert voor een ontwikkelaarsaccount, zodat u de verschillende interfaces en interacties kunt ervaren die door de UMG-functie worden geïntroduceerd in een beveiligde omgeving.

Aan klanten met aangepaste API-integraties of die integraties van derden toepassen, wordt sterk aangeraden om hun code/integraties grondig in een ontwikkelaarsaccount te testen voordat ze een update uitvoeren.


Handelingen die u moet controleren of ondernemen voordat u de update uitvoert

De UMG-functie voor gebruikers in meerdere groepen is alleen beschikbaar voor de serviceniveaus onderneming en bedrijf.

 • Dit zijn de enige serviceniveaus die meerdere groepen toestaan

Ontwikkelaars- en proef accounts zijn gebaseerd op het serviceniveau voor ondernemingen.

UMG is niet compatibel met de klassieke pagina's Start, Beheren en Aangepaste workflows.

Wanneer u UMG activeert, worden de meest recente versies van de pagina's StartBeheren en Aangepaste workflows door het account ingeschakeld (als dat nog niet het geval is). Ook worden de koppelingen om terug te gaan naar de klassieke interface uitgeschakeld.

De interface-optie van de beheerder om terug te keren naar de klassieke pagina's wordt uitgeschakeld in het beheerdersmenu.

De enige manier om terug te keren naar de klassieke paginalay-outs is om eerst terug te gaan naar de modus voor Gebruikers in één groep.

Opmerking:

Het wordt aangeraden om de moderne versies van de pagina's Start, Beheren en Aangepaste workflows enkele weken vóór de update naar UMG te activeren, zodat uw gebruikers kunnen wennen aan de lay-outs van deze basispagina's.

Als de moderne versies van de pagina Start en Beheren als blanco pagina's worden weergegeven, moet u contact opnemen met uw netwerkbeveiligingsteam om Adobe Acrobat Sign-eindpunten toe te staan.

UMG is getest op compatibiliteit en zal naar verwachting normaal werken met de volgende Acrobat Sign-partnerintegraties:

 • Mobiele apps van Acrobat Sign (iOS en Android)
 • Box
 • Dropbox
 • Google
 • Microsoft Dynamics 365
 • Microsoft Office (Word/PowerPoint/Outlook)
 • Microsoft Power Automate/ Power-apps
 • Microsoft SharePoint Online
 • Microsoft SharePoint On-Premise
 • Microsoft Teams
 • Oracle NetSuite
 • Salesforce
 • SAP SuccessFactors
 • ServiceNow
 • Workday

Merk op dat niet al deze integraties UMG-bewust zijn. Voor integraties die niet bekend zijn met de UMG, worden altijd de instellingen gebruikt die zijn gedefinieerd in de primaire groep van de gebruiker.

Integraties die momenteel bij UMG bekend zijn:

 • Salesforce
 • Power Automate
 • Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)

Als u aangepaste integraties hebt gebouwd met behulp van de Acrobat Sign-API's, raden we u dringend aan deze te testen op een apart ontwikkelaarsaccount dat is ingeschakeld voor UMG vóór het bijwerken van uw productieaccount.

 • Uw succesmanager (of het ondersteuningsteam) kan u helpen bij het opzetten van een ontwikkelaarsaccount dat is ingeschakeld voor UMG

Alle bestaande REST v6 API-aanroepen blijven werken, ongeacht of UMG is ingeschakeld of niet.

 • Eerdere API-versies (zowel SOAP als REST) blijven werken, maar herkennen alleen de instellingen van de "primaire groep" van de gebruiker
 • Om optimaal gebruik te kunnen maken van UMG, moet u uw code migreren naar de REST v6 API  

Als u werkt met partnerintegraties van derden, zoals:

 • Apttus
 • Ariba
 • CallidisCloud
 • Icertis
 • Intesi
 • Jaeger
 • Nintex
 • Zoho CRM

Wij raden sterk aan dat u deze integraties test op een ontwikkelaarsaccount dat is ingeschakeld voor UMG voordat u de UMG-functie inschakelt op uw productieaccount. 

Uw succesmanager (of het ondersteuningsteam) kan u helpen bij het opzetten van een ontwikkelaarsaccount dat is ingeschakeld voor UMG  

Opmerking:

Neem contact op met de integratiepartner om het probleem te melden en om een oplossing te vragen.

Opmerking:

Alle accounts worden sterk aangemoedigd om de update zo snel mogelijk uit te voeren, zodat er voldoende tijd is om eventuele problemen op te lossen.

Accounts kunnen terug naar de oude situatie als er zich problemen voordoen. 


Het account bijwerken naar UMG

Als u zeker weet dat uw account klaar is voor de update:

 1. Meld u aan bij Acrobat Sign als beheerder op accountniveau

 2. Ga naar Account > Accountinstellingen > Algemene instellingen > Gebruikers in meerdere groepen

 3. Klik op de knop Nu inschakelen

   

  Globale instellingenpagina met de optie UMG-besturingselementen inschakelen gemarkeerd

 4. Evalueer de controlelijst en vink elk vakje aan om te bevestigen dat uw account klaar is voor activering.

  Klik op OK  

  UMG-controlelijst

 5. Klik op Opslaan


Wat gebeurt er als u UMG uitschakelt?

Als u moet terugkeren naar gebruikers die beperkt zijn tot een enkele groep, zijn enkele dingen waar u op moet letten:

 • Alle gebruikers worden beperkt tot hun primaire groep

  • De gebruiker heeft alleen toegang tot sjablonen/workflows die zijn gekoppeld aan hun primaire groep
  • Gebruikers kunnen alleen overeenkomsten verzenden vanuit hun primaire groep
 • Alle groepslidmaatschappen van een gebruiker (behalve de primaire groep) worden gedeactiveerd

  • Als de gebruiker niet is verplaatst naar een nieuwe groep terwijl UMG is uitgeschakeld, worden de gebruikersgroepen opnieuw geactiveerd wanneer UMG weer wordt ingeschakeld
  • Als een gebruiker is toegewezen aan een nieuwe groep terwijl UMG is uitgeschakeld, wordt de group_membership-tabel van de gebruiker herschreven met slechts één (primaire) groep (waardoor de inactieve groepsrecords worden uitgeschakeld). De gebruiker behoudt alleen het primaire groepslidmaatschap wanneer UMG opnieuw wordt ingeschakeld
 • Alle UMG-geactiveerde pagina's keren terug naar de enkele groepsinterface/-functionaliteit

  • Op de pagina's Verzenden/Sjabloon wordt de optie voor groepselectie verwijderd
  • Als u gebruikers in bulk maakt, wordt de voorgaande syntaxis weer toegepast
 • Paginaversie-opties worden hersteld naar hun vorige staat

  • Als u uw account niet had geconfigureerd met de meest recente versies van de pagina's Start, Beheren, en Aangepaste workflow pagina's voorafgaand aan de update, keert uw account terug naar de exacte set met paginaconfiguraties die vóór de update van toepassing was
 • Gebruikers behouden toegang tot alle items die ze hebben gemaakt (overeenkomsten, bibliotheeksjablonen, webformulieren)

  • De maker van een item blijft altijd als eigenaar aan het item gekoppeld, ongeacht de groepsverband
 • Bestaande overeenkomsten blijven onaangetast en worden normaal afgerond

  • Het wijzigen van de groepsstatus van de eigenaar heeft geen invloed op overeenkomsten die in uitvoering zijn (in-flight)
  • De eigenaar van de overeenkomst verandert niet en de parameters van de overeenkomst worden vergrendeld op het moment dat de overeenkomst wordt verzonden
 • Integraties blijven werken zoals vóór de update naar UMG

  • Acrobat Sign-integraties houden momenteel geen rekening met de UMG-functie voor gebruikers in meerdere groepen. Het terugzetten van Acrobat Sign naar afzonderlijke gebruikers blijft dus buiten het bewustzijn van de integraties
  • De gebruikersactiviteit wordt niet beïnvloed
  • In-flight overeenkomsten worden normaal afgerond

Integraties ondersteund door UMG

De huidige integraties die de ondersteuning Gebruikers in meerdere groepen bieden, zijn:

 • Salesforce
 • Power Automate
 • Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?