Handboek Annuleren

Formuliervelden valideren

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

Veldvalidaties

U kunt de formuliervelden in overeenkomsten zodanig instellen dat alleen een specifieke gegevensnotatie kan worden ingevoerd.

Standaard kan een formulierveld een willekeurige combinatie van letters, cijfers of speciale tekens bevatten: ' ~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;’:”,./<>?£

Gebruik validatie als alleen gegevens in een specifieke notatie mogen worden ingevoerd in het veld. Als de validatie niet slaagt, wordt op het formulier een rode waarschuwingsballon weergegeven en kan het formulier niet elektronisch worden ondertekend totdat het veld is gevalideerd.

In de ontwerpomgeving voor slepen en neerzetten stelt u de validatie voor een veld in door te dubbelklikken op het veld en een optie te kiezen in de lijst Validatie.

De beschikbare validaties zijn:

Tekenreeks – hier kunt u selecteren welke gegevens (tekentypes) kunnen worden ingevoerd en kunt u de maximale lengte van de invoer instellen.

Tekenset: Willekeurig – hetzelfde als geen validatie; alle invoer wordt geaccepteerd: letters, nummers of speciale tekens.

Letters – er mogen alleen letters worden ingevoerd. Voor alle cijfers of speciale tekens wordt een foutbericht weergegeven.

Cijfers – er mogen alleen cijfers worden ingevoerd. Voor alle letters of speciale tekens wordt een foutbericht weergegeven.

Letters en cijfers – er mogen alleen cijfers en letters worden ingevoerd (handig voor adresvelden). Voor elk speciaal teken wordt een foutbericht weergegeven.

Max. lengte – hiermee wordt het maximum aantal tekens ingesteld dat in het veld kan worden ingevoerd.

Bijvoorbeeld:

Er mogen alleen letters en cijfers worden ingevoerd, zodat de ondertekenaar een waarschuwing krijgt als deze een speciaal teken invoert.

Nummer – er mogen alleen nummers worden ingevoerd. Voor alle letters of speciale tekens wordt een foutbericht weergegeven:

Waardebereik – het waardebereik is een optionele instelling. Als het bereik niet is opgegeven, kan een willekeurige numerieke waarde worden ingevoerd. U kunt een waardebereik instellen als u het nummer dat kan worden ingevoerd, wilt beperken tot een door u gekozen bereik.

Bijvoorbeeld:

Wanneer een nummer buiten het bereik wordt ingevoerd, verschijnt een waarschuwingsbericht.

Datum – er kan alleen een datum in dit veld worden ingevoerd, met gebruik van cijfers en backslashes. Standaard is de datum ingesteld op de Amerikaanse datumnotatie mm-dd-jj. U kunt de gewenste notatie voor de datumwaarde ook selecteren door de vervolgkeuzelijst naast Datumnotatie uit te vouwen.

Opmerking:

De datumvalidatie controleert alleen de opmaak en het bereik van de ingevoerde cijfers.

Het mm-bereik is beperkt tot 01-12
Het dd-bereik is beperkt tot 01-31
Het jj-bereik is beperkt tot 00-99
Het jjjj-bereik is beperkt tot 0000-9999

In theorie is het mogelijk om een datumwaarde in te voeren die niet bestaat, zoals 06/31/13

Aangezien juni slechts 30 dagen heeft, is het technisch een ongeldige datumwaarde. Het zou echter wel geaccepteerd worden door de datumvalidatie (dd/mm/jj), aangezien deze waardebereiken controleert in plaats van geldige kalenderdatums.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven aangezien de datum niet de juiste notatie heeft.

Tijd – een tijdwaarde kan alleen worden ingevoerd met behulp van getallen en de dubbele punt (:). Er is slechts één beschikbare tijdnotatie en dat is ##:##


Bij het invullen van dit veld verschijnt er een tekstballon waarin de notatie voor het invoeren van de tijdwaarde wordt weergegeven.

Opmerking:

Er zijn geen teksttekens toegestaan, zodat u AM/PM niet kunt opgeven in een veld met een tijdvalidatie.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven omdat de tijd niet de juiste notatie heeft.

Engelse postcode - er mag alleen een voor het Verenigd Koninkrijk opgemaakte postcode worden ingevoerd.
Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon waarin de notatie voor het invoeren van de waarde voor de Engelse postcode wordt weergegeven.

Amerikaanse postcode - er mag alleen een uit vijf cijfers bestaande numerieke postcode worden ingevoerd.
Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon waarin de notatie voor het invoeren van de waarde voor de Amerikaanse postcode wordt weergegeven.

Amerikaanse postcode 4 – alleen een uit vijf cijfers bestaande numerieke postcode en een uit vier cijfers bestaande extra code mogen worden ingevoerd.

Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon waarin de notatie voor het invoeren van de waarde voor de Amerikaanse postcode 4 wordt weergegeven.

Opmerking:

De uit vier cijfers bestaande bezorgingscode is vereist bij gebruik van deze validatie.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven omdat de postcode niet de juiste notatie heeft.

Telefoon – deze validatie staat alleen de invoer van een telefoonnummer toe.

Land VS – voor de VS-instelling moet een nummer van tien cijfers worden ingevoerd. Er kunnen ook haakje, streepjes of spaties worden gebruikt om het nummer beter leesbaar te maken.

Zo worden de volgende notaties allemaal geaccepteerd:
1234567890
123 456-7890
123-456-7890
(123)4567890
(123) 456 7890
(123)456-7890
(123) 456-7890

Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon met een voorbeeld van de notatie voor het invoeren van de waarde voor het Amerikaanse telefoonnummer.

Land VK - voor de VK-instelling moet een code van 11 cijfers worden ingevoerd. Het eerste cijfer moet een nul zijn. Er kunnen ook haakje of spaties worden gebruikt om het nummer beter leesbaar te maken.

Zo worden de volgende notaties allemaal geaccepteerd:
01234567891
01234 567891
01234 567 891
(01234)567891
(01234) 567891
(01234) 567 891

Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon met een voorbeeld van de notatie voor het invoeren van de waarde voor het Engelse telefoonnummer.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven, omdat het telefoonnummer niet de juiste notatie heeft.

Burgerservicenummer – er mag alleen een uit negen cijfers bestaand nummer worden ingevoerd. Er worden slechts twee notaties geaccepteerd:

123456789
123-45-6789

Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon met een voorbeeld van de notatie van de waarde voor het burgerservicenummer.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven omdat het burgerservicenummer niet de juiste notatie heeft.

E-mailadres - elk willekeurig e-mailadres mag worden ingevoerd. Dit hoeft niet het e-mailadres te zijn dat aan de transactie is gekoppeld.

Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon met een voorbeeld van de notatie van de waarde voor het e-mailadres.

Opmerking:

Een tekstveld met een veldvalidatie E-mailadres is niet hetzelfde als het veldtype E-mail. Bij e-mailadresvalidatie mag elk willekeurig e-mailadres worden ingevoerd, terwijl het veldtype E-mail een veld met het kenmerk Alleen-lezen maakt waarin automatisch het e-mailadres van de ondertekenaar wordt ingevuld.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven omdat het e-mailadres niet de juiste notatie heeft.

Valuta - hier mag een numerieke valutawaarde worden ingevoerd, met of zonder de lokale valutasymbolen ($, £) of een decimale punt. U kunt er ook voor kiezen een waardebereik in te stellen.

Land – als in dit veld gegevens in een onjuiste notatie worden opgegeven, verschijnt de tekstballon met een voorbeeld van de notatie waarin de valutawaarde moet worden ingevoerd.

VS - staat optioneel gebruik van het dollarsymbool toe ($)

VK - staat optioneel gebruik van het pondsymbool toe (£)

Waardebereik - u kunt desgewenst een bereik instellen voor de valutawaarde.

Als de onjuiste waarde wordt ingevoerd, verschijnt een tekstballon met het geaccepteerde bereik dat voor dat veld is ingesteld.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven omdat de valuta niet de juiste notatie heeft.

Procent - deze validatie staat alleen cijfers en een optioneel %-symbool toe. U kunt er ook voor kiezen een waardebereik in te stellen.

Als er een onjuiste waarde wordt ingevoerd, verschijnt een tekstballon met de geaccepteerde indeling voor een percentuele waarde.

Waardebereik – u kunt een bereik voor de Procent-waarde instellen.
Als er een onjuiste waarde wordt ingevoerd, verschijnt een tekstballon met het geaccepteerde bereik dat voor dat veld is ingesteld.

Bijvoorbeeld:

Aangezien in dit type gevalideerd veld alleen cijfers zijn toegestaan, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven voor de ondertekenaar.

Aangepast - reguliere uitdrukking - staat een aangepaste validatiecontrole en een foutmelding toe.

Reguliere uitdrukking - hiermee wordt de controle gedefinieerd die de informatie die door de ondertekenaar is ingevoerd al dan niet toestaat.

Foutbericht - het aangepaste foutbericht dat wordt weergegeven in de rode waarschuwingsballon wanneer de validatie mislukt.

Opmerking:

Dit is een geavanceerd concept dat afhankelijk van de situatie voor vele verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Op deze pagina vindt u een definitie.

 • Adobe Acrobat Sign biedt geen ondersteuning voor de metatekens '?i' en '?-i' voor hoofdletterongevoeligheid

Bijvoorbeeld:

Alleen geldige creditcardnummers van bekende providers zijn toegestaan, zodat de validatie mislukt voor 1234-1234-1234-1234-1234.

Aangepast - formule - wordt gebruikt om een berekening uit te voeren en deze te controleren ten opzichte van de verwachte invoer of het verwachte antwoord op de berekening.

Formule - hier kan een aangepaste formule worden ingevoerd of u kunt de berekeningsfunctie gebruiken.

Foutbericht - het aangepaste foutbericht dat wordt weergegeven in de rode waarschuwingsballon wanneer de validatie mislukt.

Bijvoorbeeld:

De formule resulteert in een validatie die in dit veld geen 0 als waarde toestaat.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online