Overeenkomsten in bulk verzenden met In bulk verzenden


In bulk verzenden met behulp van een CSV-bestand om de ontvangers en hun gegevens te importeren

U kunt een CSV-bestand gebruiken om de e-mailadressen van uw ontvangers te importeren en aangepaste gegevens samen te voegen in velden op het document voor elke ontvanger. U kunt het bericht in de e-mail die werd verzonden naar elke ondertekenaar ter ondertekening, ook aanpassen.

.CSV staat voor Comma-Separated Value en Excel-bestanden kunnen in dit formaat worden opgeslagen.

Opmerking:

In deze video wordt getoond hoe u een CSV-bestand in een transactie voor In bulk verzenden kunt instellen en gebruiken. Ook ziet u hoe u de status van alle documenten die in de transactie In bulk verzenden zijn verzonden, kunt volgen. 


Het aanmaken van uw .CSV-bestand

Voordat u uw CSV-bestand maakt, moet u de namen van de velden in het document kennen. Er is een andere manier om dit te doen, afhankelijk van de manier waarop u velden aan het document hebt toegevoegd:

 • Als het document met labels (Tekst of PDF) werd gemaakt, gebruikt u de veldnaam die u in het label hebt gedefinieerd. Bijvoorbeeld, {{Address1_es_:signer1}} heeft als veldnaam Address1.
 • Als u de Slepen en Neerzetten-omgeving hebt gebruikt, bewerkt u het document en dubbelklikt u op het veld. De naam van dat veld bevindt zich bovenaan het venster Eigenschappen.

Zodra u de namen van de velden op uw document weet, opent u het voorbeeld op de verzendingspagina In bulk verzenden of u maakt een Excel-bestand.

Opmerking:
 • Er moeten minimaal twee unieke e-mailadressen in het CSV-bestand zitten.
 • Het e-mailadres van de afzender mag zich niet in het CSV-bestand bevinden.
 • Het aantal transacties dat kan worden gegenereerd met de In bulk verzenden-functie, is beperkt op basis van het serviceniveau:
  • Ondernemings- en bedrijfsklanten kunnen tot 300 transacties genereren
  • Klanten van Acrobat Pro met geavanceerde e-sign voor teams en Adobe Acrobat Sign Professional kunnen tot 50 transacties genereren
  • Acrobat Pro met geavanceerde e-sign kan van tot 50 transacties genereren
  • Team-proefversies kunnen tot vijf transacties genereren
  • Enterprise-proefversies kunnen tot drie transacties genereren
 1. De eerste rij zijn de veldnamen en informatielabels. Voor specifieke velden die u hebt toegevoegd, voegt u de veldnamen toe in de kolomkop.

  De informatielabels zijn als volgt:

  _es_signer_email (Verplicht) Het e-mailadres van de ondertekenaar

  _es_signer_name (Optioneel) Naam van de ondertekenaar die in de handtekening wordt gebruikt

  _es_signer_fullname (Optioneel) Naam van de ondertekenaar die in het document wordt gebruikt

  _es_signer_company (Optioneel) Ondertekenaar Bedrijf

  _es_signer_title (Optioneel) Ondertekenaar Titel

  _es_agreement_message (Optioneel) Het bericht opgenomen in het e-mailbericht dat werd verzonden naar de ondertekenaar.

  De andere namen (Telefoon en Postcode) zijn de aangepaste velden die we aan het document hebben toegevoegd.

  Informatielabels in het CSV-bestand

 2. De volgende rij wordt gevuld met informatie die specifiek is voor de ondertekenaars. Hier plaatsen we het e-mailadres, de volledige naam, de naam van het bedrijf, de titel, het aangepaste bericht en andere informatie voor de aangepaste velden.

  Ondertekenaarsinformatie ingevuld

 3. Sla ten slotte het bestand op uw lokale systeem op als een CSV(bestand met door komma's gescheiden waarden)(*.csv).

  • Klanten die double-bytetekens gebruiken, dienen het CSV-bestand op te slaan in de CSV UTF-8 (bestand met door komma's gescheiden waarden)(*.csv)-indeling
  CSV-bestand opslaan op uw lokale systeem


Verzenden met de extensie .CSV

 1. Zodra u uw CSV-bestand hebt gemaakt, klikt u op In bulk verzenden op de Startpagina.

  Mega Sign-verzending vanaf startpagina

 2. Op de verzendpagina In bulk verzenden klikt u op de koppeling Ontvangers importeren en velden uit bestand samenvoegen om uw CSV-bestand te gebruiken om te verzenden.

  Ontvangers importeren en velden uit bestand samenvoegen

 3. Klik op Uploaden.

  Uploaden

 4. Zoek en koppel het CSV-bestand dat u wilt gebruiken.

 5. Configureer de overige opties naar wens:

  • Identiteitsverificatie: hiermee kunt u verificatie via twee factoren toepassen
  • Ik moet ondertekenen: schakel deze optie in als u (de afzender) de documenten mede moet ondertekenen.
  • Naam overeenkomst: de naam van de overeenkomst zoals deze op de beheerpagina staat.
  • Bericht: het algemene bericht dat is opgenomen in de e-mail met het ondertekeningsverzoek (als er geen ander bericht expliciet met het CSV-bestand wordt geïmporteerd).
  • Taal: de taal die wordt toegepast in het e-mailbericht en de instructies op het scherm.
  • Om een vervaldatum voor dit document in te stellen (Optioneel): definieert een aantal dagen dat de overeenkomst geldig blijft voordat deze automatisch afloopt.
  • Wachtwoord instellen om ondertekend PDF te openen (Optioneel): definieert of u een wachtwoord moet toepassen om het ondertekende document te beveiligen.
  • Zie voorbeeld/zet handtekening/voeg formuliervelden toen: hiermee kan de afzender velden in de sjabloon plaatsen.

  Klik op Volgende wanneer u gereed bent

  Opties selecteren en verzenden

  Opmerking:

  Een overeenkomst In bulk verzenden met de status Vooraf invullen of Concept vervalt automatisch 24 uur na het tijdstip waarop deze is gemaakt.

Een automatische vervaldatum voor een document toevoegen

Automatische vervaldatum document maakt configuratie op account- en groepsniveau mogelijk. De vervaldatum kan worden gedefinieerd voor een standaardtijdslimiet, met een optionele instelling waarmee de afzender de standaardwaarde kan wijzigen.

De geldigheidsduur van een document wordt gemeten in hele dagen (stappen van 24 uur), te rekenen vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gemaakt.  Als u bijvoorbeeld een overeenkomst zodanig instelt dat deze over 3 dagen verloopt, verloopt de overeenkomst precies 72 uur na verzending (als deze niet is voltooid).

Elke ontvanger moet de ondertekeningsprocedure voor de deadline voltooien. Elke individuele overeenkomst die niet voor de deadline is voltooid, verloopt automatisch.

Een verloopdatum instellen

Opmerking:

De account- of groepsbeheerder kan de vervaldatum van een document zodanig configureren dat de vervaldatum wordt genegeerd als de resterende ontvangers intern (medetekenaars) zijn.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account