Brukerveiledning Avbryt

Skrive ut hefter

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Skyte ut et dokument for hefteutskrift

Med funksjonen Skriv ut hefte kan du opprette skriveroppslag for profesjonell utskrift. Hvis du for eksempel redigerer et 8-siders hefte, vises sidene i rekkefølge i layoutvinduet. I skriveroppslag kan imidlertid side 2 være plassert ved siden av side 7, slik at når to sider skrives ut på samme ark, falset og sortert, ender sidene opp i riktig rekkefølge.

Sidene vises i rekkefølge i layoutvinduet, men de skrives ut i en annen rekkefølge, slik at de vises riktig når de brettes og bindes.

Prosessen med å opprette skriveroppslag fra layoutoppslag kalles utskyting. Under utskyting av sider kan du endre innstillingene slik at mellomrom mellom sider, marger, utfall og forskyvning justeres. Layouten i InDesign-dokumentet påvirkes ikke ettersom utskyting behandles i utskriftsstrømmen. Ingen av sidene i dokumentet blandes eller roteres.

Jeff Witchel fra Infiniteskills.com demonstrerer utskrift av hefter fra en skriver.

Merk:

Du kan ikke opprette et nytt dokument basert på sidene som er skutt ut. Hvis dokumentet inneholder flere sidestørrelser, kan du heller ikke bruke Skriv ut hefte til å skyte ut et dokument.

 1. Velg Fil > Skriv ut hefte.
 2. Hvis det finnes et forvalg med innstillingene du vil bruke, velger du det på menyen Forvalg for utskrift.

  Hvis du vil bruke utskriftsinnstillingene (slik de vises i dialogboksen Skriv ut) for det gjeldende dokumentet, velger du Gjeldende dokumentinnstillinger på menyen Forvalg for utskrift.

 3. Hvis du ikke vil skyte ut hele dokumentet, velger du Område i Oppsett-området og angir hvilke sider som skal inkluderes i utskytingen.

  Bruk bindestreker til å skille sammenhengende sidetall og komma for usammenhengende sidetall. Hvis du for eksempel skriver inn 3-7, 16 skytes sidene 3 til 7 og 16 ut.

  Merk:

  Hvis du har delt inn dokumentet i seksjoner med sidetall, må du skrive inn seksjonssidetall (for eksempel Sek2:11) i Område-feltet.

 4. Hvis du vil endre innstillinger som merker og fargeutskrift, velger du Utskriftsinnstillinger. Endre innstillingene etter behov ved hjelp av valgene til venstre, og velg deretter OK.
 5. I dialogboksen Skriv ut hefte angir du andre valg for hefteoppsett etter behov og velger deretter Skriv ut.
Merk:

Antallet sider i et hefte er alltid et multiplum av fire. Hvis du skriver ut til en PDF-skriver, settes det inn tomme sider i PDF-dokumentet, slik at heftet kan opprettes.

Adobe anbefaler

SHSUWatkins

Heftetyper

Du kan velge mellom tre typer utskytinger: 2 opp ryggstifting, 2 opp limfresing og Side ved side.

2 opp ryggstifting

Oppretter tosidige skriveroppslag side ved side. Slike skriveroppslag passer til utskrift på begge sider, sortering, falsing og stifting. InDesign legger til tomme sider etter behov på slutten av det ferdige dokumentet. Valgene Mellomrom mellom sider, Utfallende mellom sider og Signaturstørrelse er nedtonet når 2 opp ryggstifting er valgt.

Skriv ut hefte skyter ut sider basert på innstillingen Innbinding. Hvis dokumentet har en innstilling for innbinding fra høyre mot venstre, skyter Skriv ut hefte ut sider i henhold til denne innstillingen. Velg Fil > Dokumentoppsett for å vise innbindingsinnstillingen for dokumentet.

Når du oppretter skriveroppslag for et 24-siders nyhetsbrev i svart-hvitt ved hjelp av 2 opp ryggstifting, opprettes det 12 oppslag.

2 opp limfresing

Oppretter tosiders skriveroppslag side ved side som passer den angitte signaturstørrelsen. Slike skriveroppslag passer til utskrift på begge sider, klipping og binding til et omslag med limstoff. Hvis antallet sider som skal skytes ut, ikke er delelig med signaturstørrelsen, legger InDesign til tomme sider etter behov bak på det fullførte dokumentet.

2 opp limfresing delt inn i fire signaturer

Hvis et hefte har fargeomslag og er svart/hvitt inni, kan du opprette to separate utskytinger fra samme dokument: én for forsideomslaget, forsideomslaget inni, baksideomslaget inni og baksideomslaget, og én for de 24 sidene inni heftet. Velg Område i Sider-området i Oppsett-området, og skriv inn 1-2, 27-28 (eller det aktuelle sidetallet for seksjonen) for å produsere fargesignaturen. Skriv inn 3-26 i Område-tekstboksen for å produsere de innvendige svart-hvitt-sidene.

Hefte på 28 sider med omslag i farger

A. Fargesignatur for omslag B. Svart-hvitt-side inne i heftet 

Side ved side

Oppretter et to-, tre- eller firesidig panel som passer til et utbrettshefte eller en brosjyre. Utfallende mellom sider, Forskyvning og Signaturstørrelse er nedtonet når et valg for Side ved side er angitt.

Hvis du for eksempel vil opprette skriveroppslag for en tradisjonell seksrubrikkers trefalset brosjyre, velger du 3 opp side ved side. Du er kanskje vant med å sette opp trefalsbrosjyrer som én side med tre ulike kolonner. Med InDesign-utskyting kan du enkelt opprette sider som er på størrelse med hvert panel.

3 opp side ved side

Valg for mellomrom, utfallende, og marger for hefteutskrift

Du kan endre følgende valg i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut:

Mellomrom mellom sider

Angir hvor stort mellomrom det skal være mellom sider (høyre side av siden til venstre og venstre side av siden til høyre). Du kan angi en verdi for Mellomrom mellom sider for alle heftetyper unntatt ryggstifting.

Hvis du forskyver inn (med en negativ verdi), er den minste verdien du kan angi for Mellomrom mellom sider for dokumenter med Limfresing, bredden for forskyvningsverdien. Hvis du oppretter signaturer manuelt (hvis det for eksempel er ulike papirtyper i samme dokument), kan du skrive inn en verdi for Mellomrom mellom sider for å angi en startforskyvning for oppslag som hører til ulike signaturer.

Utfallende mellom sider

Angir hvor mye plass som brukes til å la sideelementer gå inn på bruddet i skriveroppslagsstiler med limfresing. Dette valget blir av og til referert til som krysning.) Feltet godtar verdier mellom 0 og halvparten av verdien for Mellomrom mellom sider. Du kan bare angi dette valget når 2 opp limfresing er valgt.

Forskyvning

Angir hvor mye plass som er nødvendig for å få plass til papirtykkelse og falsing for hver signatur. I de fleste tilfeller må du angi en negativ verdi for å lage en innsettingseffekt Du kan angi Forskyvning for heftetypene 2 opp ryggstifting og 2 opp limfresing. (Se Forstå forskyvning.)

Signaturstørrelse

Angir antall sider i hver signatur for dokumenter med 2 opp limfresing. Hvis antall sider som skal skytes ut, ikke er delelig med verdien for Signaturstørrelse, legges det til tomme sider etter behov på slutten av dokumentet.

Tilpass automatisk for å passe til merker og utfall

InDesign beregner margene for å tilpasse det utskytende og andre merkevalg som er angitt. Feltene under Marger er nedtonet når dette valget er angitt, men de viser de faktiske verdiene som kommer til å bli brukt for tilpasning av merker og utfallende. Hvis du fjerner markeringen av dette valget, kan du justere margverdiene manuelt.

Marger

Angir hvor stort mellomrom som skal omslutte det faktiske skriveroppslaget etter kutting. Hvis du vil angi særskilte verdier for Topp, Bunn, Venstre og Høyre, fjerner du markeringen for Tilpass automatisk for å passe til merker og utfall og øker verdiene for å sette inn ekstra mellomrom utover merkene og det utfallende som er standard. (Hvis du reduserer verdiene kan det føre til beskjæring av merker og utfallende.) Du kan angi margverdier for alle hefteutskriftstypene.

Skriv ut tomme skriveroppslag

Hvis antall sider som skal skytes ut, ikke er delelig med verdien for Signaturstørrelse, legges det til tomme sider eller oppslag på slutten av dokumentet. Bruk dette valget til å angi om de tomme oppslagene på slutten av dokumentet skal skrives ut. Vær oppmerksom på at utskrift av andre tomme sider i dokumentet kontrolleres via valget Skriv ut tomme sider i dialogboksen Skriv ut.

Forstå forskyvning

Forskyvning angir hvor langt sider flyttes fra bokryggen av hensyn til papirtykkelsen og falsingen i dokumenter med ryggstifting og limfresing. InDesign betrakter "omslaget" på den siste delen som det ytterste skriveroppslaget og "midtfalsingen" som det innerste skriveroppslaget. Termen ark viser til to skriveroppslag: forsiden av arket og baksiden av arket. Forskyvningsintervallet beregnes ved å dele den angitte forskyvningsverdien på det totale antallet ark minus ett.

Når du angir en positiv forskyvningsverdi, justeres ikke midtfalsingen, men sidene på de ytre arkene flyttes fra bokryggen. Når du angir en negativ forskyvning, justeres ikke omslaget, men sidene på de indre arkene flyttes mot bokryggen.

Et 16-sidig InDesign-dokument kan for eksempel gi åtte skriveroppslag eller fire ark. Forsiden av det første arket består av det første skriveroppslaget (sidene 16 og 1), og baksiden av det første arket består av det andre skriveroppslaget (sidene 2 og 15).

Hvis forskyvningsverdien i dette eksemplet er 24 punkt (et overdrevet anslag for å gjøre poenget tydeligere), er forskyvningsintervallet 8 punkt per ark (24 delt på 3). Forskyvningsstørrelsen som brukes på det innerste arket, er 24 punkt, forskyvningsstørrelsen som brukes på det tredje arket, er 16 punkt, og forskyvningsstørrelsen som brukes på det andre arket, er 8 punkt. Det brukes ingen forskyvning på det ytterste arket.

Forskyvningsstørrelsen for hvert påfølgende ark reduseres med forskyvningsintervallet. Kort fortalt blir hver side på det innerste arket flyttet 12 punkt (halve forskyvningsverdien på 24 punkt for dette arket) bort fra bokryggen, hver side på det tredje arket flyttes 8 punkt (halve forskyvningsverdien på 16 punkt for dette arket) bort fra bokryggen, og hver side på det andre arket flyttes 4 punkt (halve forskyvningsverdien på 8 punkt for dette arket) bort fra bokryggen.

Forhåndsvise eller vise en oppsummering av hefteutskrift

I Forhåndsvisning-panelet i dialogboksen Skriv ut hefte kan du se over fargeminiatyrer av skriveroppslaget som ble opprettet av utskytingsstilen du valgte. Du kan også se merkene du har angitt i dialogboksen Skriv ut.

 1. Velg Fil > Skriv ut hefte.
 2. Gjør ett av følgende:
  • På venstre side av dialogboksen velger du Forhåndsvisning. Klikk på rullepilene for å bla gjennom skriveroppslagene. Klikk på den venstre rullepilen for å gå bakover fra oppslag til oppslag. Du kan også dra rulleboksen for å bytte skriveroppslag.

  • Velg Oppsummering på venstre side i dialogboksen Skriv ut hefte for å vise et sammendrag av gjeldende hefteinnstillinger. Kontroller om det finnes innstillinger som er i konflikt med hverandre, nederst i Oppsummering-området.

Merk:

Hvis du velger Utskriftsinnstillinger og endrer innstillingene i dialogboksen Skriv ut, kan du observere virkningen av de endrede innstillingene i Forhåndsvisning-området.

Feilsøking av hefteutskrift

Vær oppmerksom på følgende når du skriver ut hefter.

Kan ikke opprette nytt dokument

Du kan ikke opprette et nytt InDesign-dokument med sidene som er skutt ut. Du kan skrive ut dokumentet som er skutt ut, eller opprette en PDF-fil.

Tomme sider inkluderes ikke

Du kan legge til tomme sider midt i et dokument for å sørge for at det er nok sider for hvert skriveroppslag. Hvis disse sidene ikke inneholder tekst eller objekter, er det imidlertid ikke sikkert at de blir gjenkjent, og flere tomme sider legges da til på slutten av dokumentet. For å være sikker på at de tomme sidene du legger til, blir tatt med i dokumentet som skytes ut, klikker du på Utskriftsinnstillinger i dialogboksen Skriv ut hefte, velger Skriv ut tomme sider og klikker på OK.

Skrive ut på begge sider av arket med en dupleksskriver

Bruk Bare oddetallssider og Bare partallssider i Adobe Acrobat eller InDesign. Når ett sett er skrevet ut, snur du arkene, legger dem i skriveren og skriver ut resten av sidene. For at resultatet skal bli riktig, bør du først skrive ut et testdokument for å finne ut hvilken retning og rekkefølge sidene skal legges til i skriveren.

Relaterte emner

Lag og publiser e-bøkerbrosjyrerflygebladerpostkortplakaterinteraktive sidelayouter og mye mer, med Adobe InDesign.

Beslektede emner

Adobe-logoen

Logg på kontoen din