Hvis du vil opprette lysbildelignende innhold som kan spilles av i Flash Player, kan du eksportere til enten SWF eller FLA. Hovedforskjellen er at SWF-filer er klare til å vises og kan ikke redigeres, mens FLA-filer må redigeres i Adobe Flash Professional for å kunne vises i Adobe Flash Player.

SWF

En eksportert SWF-fil er klar til å vises i Adobe Flash Player, og den kan inneholde interaktive elementer, for eksempel sideoverganger, hyperkoblinger, filmer, lydklipp, animasjon og navigasjonsknapper.

FLA

En eksportert FLA-fil inneholder bare noen interaktive elementer. FLA-filen kan åpnes i Flash Pro, der du eller en Flash-utvikler kan legge til avanserte effekter før filen eksporteres til SWF.

Eksportere til Flash
Eksportere til Flash

A. Eksportere direkte til SWF B. Eksportere til FLA for redigering i Flash Professional 

Opprette interaktive SWF-filer (Flash) for Internett

Når du eksporterer til SWF, oppretter du en interaktiv fil som er klar til å vises i Adobe Flash Player eller i en webleser. SWF-filen kan inneholde knapper, sideoverganger, filmer og lydklipp, animasjon og hyperkoblinger som er lagt til i InDesign. Eksport til SWF er en god metode for å opprette en interaktiv lysbildefremvisning, eller en flippbok, basert på et InDesign-dokument.

Hvis du vil redigere dokumentet i Flash Pro før du oppretter SWF-filen, eksporterer du til FLA i stedet for til SWF. Se Opprette FLA-filer (Flash) for Internett.

SWF-eksport
SWF-eksport

A. Dokument i InDesign før SWF-eksport B. Interaktiv SWF-fil i nettleser 
 1. Opprett eller rediger InDesign-dokumentet for å klargjøre det for Flash-eksport. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan du setter opp dokumentet for eksport, kan du se Problemer med Flash-eksport.

  • Legg til navigasjonsknapper som gjør det mulig for brukerne å bla fra side til side i den eksporterte SWF-filen. Du kan opprette en knapp ved å dra et objekt og konvertere det til en knapp ved hjelp av Knapper-panelet (Vindu > Interaktiv > Knapper). Du kan også bruke Eksempelknapper-panelet til å dra forhåndsdefinerte navigasjonsknapper inn i dokumentet. Se Opprette knapper.

  • Bruk Sideoverganger-panelet (Vindu > Interaktiv > Sideoverganger) hvis du vil legge til sideoverganger, for eksempel bortskyvninger eller oppløsninger. Når du eksporterer til SWF, kan du også velge Inkluder interaktiv sidekrølling, som gjør det mulig for brukerne å dra i et sidehjørne for å bla om.

  • Bruk Animasjon-panelet (Vindu > Interaktiv > Animasjon) hvis du vil legge til forhåndsinnstillinger for bevegelse. Se Animasjon.

 2. Hvis du vil eksportere dokumentet til SWF-format, velger du Fil > Eksporter

 3. Velg Bruk InDesign-dokumentnavn som utdata-filnavn hvis du vil at den eksporterte filen skal ha samme navn som dokumentet fra og med neste eksport.

 4. Velg Flash Player (SWF) under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klikk på Lagre.

 5. Angi alternativer i dialogboksen Eksporter SWF, og klikk deretter OK. Se SWF-eksportvalg.

Når du eksporterer en SWF-fil, blir det opprettet separate HTML- og SWF-filer. Hvis SWF-filen inneholder film eller lydklipp, blir det også opprettet en ressursmappe. Pass på at du sender alle ressursene når du leverer eller laster opp filer til Internett.

SWF-eksportvalg

Følgende alternativer vises i kategoriene Generelt og Avansert i dialogboksen Eksporter SWF.

Eksportere

Angi om gjeldende markering, alle sider i dokumentet eller et sideområde skal inkluderes. Markering er spesielt nyttig når du skal lagre den eksporterte SWF-filen for bruk i en eksportert PDF-fil. Hvis du velger Område, må du angi et sideområde, for eksempel 1-7, 9, for å skrive ut sidene 1 til 7 og 9. Se Angi hvilke sider som skal skrives ut.

Generer HTML-fil

Angi dette valget hvis du vil generere en HTML-side som spiller av SWF-filen. Dette valget er spesielt nyttig for hurtig forhåndsvisning av SWF-filen i nettleseren.

Vis SWF etter eksport

Angi dette valget hvis du vil spille av SWF-filen i nettleseren du bruker som standard. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du genererer en HTML-fil.

Størrelse (bildepunkter)

Angi om SWF-filen skal skaleres prosentvis, tilpasses til en skjermstørrelse du angir, eller om størrelsen skal endres etter bredden og høyden du angir.

Bakgrunn

Angi om bakgrunnen i SWF-filen skal være gjennomsiktig, eller om gjeldende papirfarge fra Fargeprøver-panelet skal brukes. Hvis du velger Gjennomsiktig, deaktiveres alternativene Sideoverganger og Inkluder interaktiv sidekrølling.

Interaktivitet og medier

Velg Inkluder alle for å tillate interaktive filmer, lyder, knapper og animasjoner i den eksporterte SWF-filen. Velg Bare utseende for å inkludere knapper og videoplakater i Normal-tilstand som statiske elementer. Når Bare utseende er valgt, eksporteres animasjoner slik de vises i layouten på eksporttidspunktet. Bare utseende blir valgt hvis du velger Slå sammen gjennomsiktighet i Avansert-panelet.

Sideoverganger

Angi en sideovergang som skal brukes på alle sider under eksport. Hvis du angir overganger i Sideoverganger-panelet, må du velge Fra dokument for å bruke disse innstillingene.

Inkluder interaktiv sidekrølling

Når dette alternativet er valgt, kan brukere som spiller av SWF-filen, dra i et sidehjørne for å bla om, omtrent som når de blar i en virkelig bok.

Bildefrekvens

Høye bildefrekvenser gir mer stabile animasjoner, men filstørrelsen blir større. Endring av bildefrekvens har ingen innvirkning på avspillingsvarigheten.

Tekst

Angi hvordan InDesign-tekst skal skrives ut. Velg Flash klassisk tekst for å opprette søkbar tekst. Dette gir den minste filstørrelsen. Velg Konverter til konturer for å skrive teksten som en rekke jevne, rette linjer, omtrent som når du konverterer tekst til konturer. Velg Konverter til piksler for å skrive teksten som et punktgrafikkbilde. Tekst som konverteres til piksler (bildepunkter), kan se hakkete ut når den zoomes inn.

Rastrer sider

Dette valget konverterer alle InDesign-sideelementer til punktgrafikk. Hvis du angir dette valget, får du en større SWF-fil, og sideelementer kan se hakkete ut når det blir zoomet inn på dem.

Slå sammen gjennomsiktighet

Dette alternativet fjerner live gjennomsiktighet fra SWF-filen og beholder det gjennomsiktige utseendet. All interaktivitet blir imidlertid fjernet fra den eksporterte SWF-filen når dette alternativet er valgt.

Komprimering

Velg Automatisk for å la InDesign bestemme den beste kvaliteten for farge- og gråtonebilder. Dette alternativet gir tilfredsstillende resultat for de fleste filer. JPEG (med tap) passer for gråtone- og fargebilder. JPEG-komprimering gir bildetap, noe som betyr at bildedata fjernes, og at bildekvaliteten kan reduseres. Filstørrelsen forsøkes imidlertid redusert med så lite datatap som mulig. Ettersom JPEG-komprimering fjerner data, kan dette alternativet gi mye mindre filer. PNG (uten tap) eksporterer filen uten komprimering med tap.

Merk:

Hvis bildekvaliteten i gjennomsiktige bilder blir dårligere når du eksporterer til SWF, kan du velge PNG (uten tap) for å forbedre kvaliteten.

JPEG-kvalitet

Angir detaljmengden i det eksporterte bildet. Jo høyere kvalitet, jo større fil. Dette alternativet er nedtonet hvis du velger PNG (uten tap) under Komprimering.

Oppløsning

Angi oppløsningen for punktgrafikkbilder i den eksporterte SWF-filen. Det er spesielt viktig å velge en høy oppløsning når brukerne skal kunne zoome inn på bildepunktbasert innhold i den eksporterte SWF-filen. En høy oppløsning kan imidlertid gi en betraktelig større filstørrelse.

Opprette FLA-filer (Flash) for Internett

Når du eksporterer et InDesign-dokument til FLA-filformat, kan du åpne filen i Adobe Flash® CS5 Professional for å redigere innholdet. Eksport til FLA i InDesign CS5-format erstatter XFL-eksport i InDesign CS4. Bruk Flash-redigeringsmiljøet til å redigere eller legge til video, lyd, animasjon eller kompleks interaktivitet.

Hvis du vil eksportere InDesign-dokumentet til et format som kan åpnes direkte i en webleser, bruker du SWF-formatet i stedet for FLA. Se Opprette interaktive SWF-filer (Flash) for Internett.

FLA-eksport
FLA-eksport

A. Dokument i InDesign før FLA-eksport B. FLA-fil åpnet i Flash Pro 
 1. Opprett eller rediger InDesign-dokumentet for å klargjøre det for Flash-eksport. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan du setter opp dokumentet for eksport, kan du se Problemer med Flash-eksport.

 2. Hvis du vil eksportere dokumentet til FLA-format, velger du Fil > Eksporter. Velg Flash CS5 Professional (FLA) under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klikk på Lagre.

 3. Velg alternativer i dialogboksen Eksporter Flash CS5 Professional (FLA), og klikk deretter på OK. Hvis du vil ha informasjon om eksportvalg, kan du se FLA-eksportvalg.

 4. Åpne den eksporterte FLA-filen i Flash Professional.

FLA-eksportvalg

Følgende alternativer vises i dialogboksen Eksporter Flash CS5 Professional (FLA).

Eksportere

Angi om gjeldende markering, alle sider i dokumentet eller et sideområde skal inkluderes. Hvis du velger Område, må du angi et sideområde, for eksempel 1-7, 9, for å skrive ut sidene 1 til 7 og 9. Se Angi hvilke sider som skal skrives ut.

Rastrer sider

Dette valget konverterer alle InDesign-sideelementer til punktgrafikk. Dette alternativet gir en større FLA-fil, og sideobjekter ser hakkete ut når de zoomes inn.

Slå sammen gjennomsiktighet

Hvis du angir dette valget, slås alle gjennomsiktighetsobjekter sammen. Sammenslåtte objekter kan være vanskelige å animere i Adobe Flash Pro.

Størrelse (bildepunkter)

Angi om FLA-filen skal skaleres prosentvis eller tilpasses til en skjermstørrelse du angir, eller om størrelsen skal endres etter bredden og høyden du angir.

Interaktivitet og medier

Velg Inkluder alle for å tillate filmer, lyder, knapper og animasjoner i den eksporterte FLA-filen. Hvis dokumentet inneholder et objekt med flere tilstander, konverteres det til et filmklippsymbol, og hver tilstand vises i en egen ramme på tidslinjen.

Velg Bare utseende for å inkludere knapper og videoplakater i Normal-tilstand som statiske elementer. Når Bare utseende er valgt, eksporteres animasjoner slik de vises i layouten på eksporttidspunktet. Bare utseende blir valgt hvis du velger Slå sammen gjennomsiktighet.

Tekst

Angi hvordan InDesign-tekst skal skrives ut. Velg Flash TLF-tekst for å kunne bruke alle attributtene for Text Layout Framework i Flash Professional. Når dette alternativet er valgt, kan du velge Sett inn myke orddelingspunkter for å tillate orddeling. Velg Flash klassisk tekst for å opprette søkbar tekst. Dette gir en mindre filstørrelse. Velg Konverter til konturer for å skrive teksten som en rekke jevne, rette linjer, omtrent som når du konverterer tekst til konturer. Velg Konverter til piksler for å skrive teksten som et punktgrafikkbilde. Tekst som konverteres til piksler (bildepunkter), kan se hakkete ut når den zoomes inn.

Komprimering

Velg Automatisk for å la InDesign bestemme den beste kvaliteten for farge- og gråtonebilder. Dette alternativet gir tilfredsstillende resultat for de fleste filer. JPEG (med tap) passer for gråtone- og fargebilder. JPEG-komprimering gir bildetap, noe som betyr at bildedata fjernes, og at bildekvaliteten kan reduseres. Filstørrelsen forsøkes imidlertid redusert med så lite datatap som mulig. Ettersom JPEG-komprimering fjerner data, kan dette alternativet gi mye mindre filer. PNG (uten tap) eksporterer filen uten komprimering med tap.

JPEG-kvalitet

Angir detaljmengden i det eksporterte bildet. Jo høyere kvalitet, jo større fil. Dette alternativet er nedtonet hvis du velger PNG (uten tap) under Komprimering.

Oppløsning

Angi oppløsningen for punktgrafikkbilder i den eksporterte FLA-filen. Det er spesielt viktig å velge en høy oppløsning når brukerne skal kunne zoome inn på bildepunktbasert innhold. En høy oppløsning kan imidlertid gi en betraktelig større filstørrelse.

Problemer med Flash-eksport

Vurder følgende faktorer når du utformer et InDesign-dokument for SWF- eller FLA-format.

Problemer med dokumentoppsett

Slik konverterer du InDesign-sider

Når du eksporterer til SWF eller FLA, blir InDesign-oppslag separate klipp på en tidslinje, omtrent som lysbilder i en lysbildefremvisning. Hvert oppslag blir tilordnet et nytt nøkkelbilde. I Flash Player kan du gå gjennom oppslagene i det eksporterte dokumentet ved å trykke på piltastene eller klikke på interaktive knapper.

Merk:

Når du oppretter et dokument for bruk på websider, velger du Internett på Gjengivelse-menyen i dialogboksen Nytt dokument.

Sidestørrelse

Når du oppretter et dokument, kan du velge en bestemt oppløsning, for eksempel 800 x 600, fra Sidestørrelse-menyen i dialogboksen Nytt dokument. Under eksport kan du også justere skaleringen eller oppløsningen til den eksporterte SWF- eller FLA-filen.

Interaktivitetsfunksjoner

Knapper, sideoverganger, hyperkoblinger, animasjon og mediefiler kan inkluderes i eksporterte SWF- og FLA-filer.

Knapper

For knapper i en eksportert SWF- eller FLA-fil er handlingene Neste side og Forrige side spesielt nyttige kontroller for avspilling i Flash Player. Noen handlinger som fungerer i interaktive PDF-filer, har imidlertid ingen effekt i Flash Player. Når du velger en handling i Knapper-panelet, må du ikke velge noe alternativ under Bare PDF.

Merk:

Du kan legge til navigasjonsknapper som er forhåndsformatert med handlingene Gå til neste side og Gå til forrige side. Velg Eksempelknapper på menyen i Knapper-panelet. Se Legge til en knapp fra Eksempelknapper-panelet.

Sideoverganger

Alle sideoverganger fungerer bra i Flash Player. I tillegg til sideoverganger som vises når du blar om siden, kan du legge til en interaktiv sidekrølling under eksport, slik at du kan dra hjørnene for å bla om.

Hyperkoblinger

Opprett koblinger til webområder eller til andre sider i dokumentet. Hyperkoblinger brytes i FLA-filer.

Filmer og lydklipp

Filmer og lydklipp inkluderes i en eksportert SWF-fil hvis de har et format som støttes, for eksempel SWF, FLV, F4V eller MP4 for filmer, og MP3 for lydklipp.

Når du eksporterer til FLA, inkluderes bare plakatbildet i FLA-filen. Mediefiler som støttes, vises i en ressursmappe på samme plassering som den eksporterte FLA-filen.

Konverteringsproblemer

Farge

SWF- og FLA-filer bruker RGB-farge. Når du eksporterer et dokument til SWF eller FLA, konverterer InDesign alle fargerom (for eksempel CMYK og LAB) til sRGB. InDesign konverterer spotfarger til tilsvarende RGB-prosessfarger.

Hvis du vil unngå uønskede fargeendringer i grafikk som inneholder tekst med gjennomsiktighet, velger du Rediger > Fargerom for blanding av gjennomsiktighet > Dokument-RGB. Hvis du vil unngå uønskede fargeendringer i bilder med gjennomsiktighet, bør du la være å bruke komprimering med tap under eksport.

Tekst

Under eksport til SWF eller FLA kan du angi om teksten skal skrives som Flash-tekst eller konverteres til konturer eller bildepunkter. Tekst du eksporterer som klassisk Flash-tekst, forblir fullt redigerbar når FLA-filen åpnes i Adobe Flash CS5 Professional. Hvis du lagrer teksten som SWF-filer, blir den søkbar i weblesere.

Bilder

Når du eksporterer bilder til SWF eller FLA, kan du endre innstillingene for bildekomprimering, JPEG-kvalitet og oppløsning under eksport.

Når du eksporterer bilder til FLA, lagres et bilde som er montert flere ganger i InDesign-dokumentet, som ett enkelt bildeobjekt med en delt plassering. Merk at et stort antall vektorbilder i InDesign-dokumentet kan føre til ytelsesproblemer i den eksporterte filen.

Hvis du vil redusere filstørrelsen, monterer du gjentagende bilder på malsider og unngår å kopiere og lime inn bilder. Hvis det samme bildet monteres flere ganger i dokumentet og ikke blir transformert eller beskåret, blir bare én kopi av filen eksportert i FLA-filen. Bilder som kopieres og limes inn, behandles som separate objekter.

Som standard behandles en montert Illustrator-fil som ett enkelt bilde i FLA-filen, mens en Illustrator-fil som er kopiert og limt inn, genererer mange enkeltobjekter. Du oppnår best resultat ved å montere Illustrator-bildet som en PDF-fil i stedet for å kopiere og lime det inn fra Illustrator. Hvis du kopierer og limer inn, får du flere redigerbare baner.

Merk:

Du kan endre innstillinger slik at Illustrator-objekter limes inn som ett objekt i stedet for en samling av små vektorer. I innstillingene for File Handling & Clipboard i Illustrator merker du av for PDF og opphever merkingen for AICB (ingen støtte for gjennomsiktighet). I innstillingene for Utklippstavlebehandling i InDesign velger du både Bruk PDF ved innliming og Kopier PDF til utklippstavlen.

Gjennomsiktighet

Før du eksporterer til SWF, må du kontrollere at gjennomsiktige objekter ikke overlapper noen interaktive objekter, for eksempel knapper eller hyperkoblinger. Hvis et gjennomsiktig objekt overlapper et interaktivt element, kan interaktiviteten gå tapt under eksport. Det kan hende at du bør slå sammen gjennomsiktighet før du eksporterer til FLA.

I enkelte tilfeller fører komprimering med tap til at kvaliteten på bilder med gjennomsiktighet reduseres. Velg da PNG (uten tap) under eksport for å forbedre bildekvaliteten.

3D-attributter

3D-attributter støttes ikke i eksporterte SWF- og FLA-filer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet