Användarhandbok Avbryt

Automatiserad paketering

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud
Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre. Inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder de arbetsflöden som finns för att skapa paket i Adobe Admin Console.

Se hur du skapar paket med Namngiven användarlicensiering och paket med Licensiering för delade enheter.

Du kan automatisera skapandet av paketen. Använd en XML-fil som anger de olika inställningarna och alternativen i paketet för att automatisera skapandet av paketet med Creative Cloud Packager.

 1. Logga in i Packager och godkänn slutanvändaravtalet. Logga inte ut när du använder automatiseringsprocessen. 

 2. Skapa en XML-fil med följande alternativ angivna.

  XML-filen ska utformas enligt det bifogade XSD-schemat: pkgConfigFile.zip. 

  Hämta

  Obs!

  Om du anger appsPanelEnabled-flaggan i XML-filen till false måste du även ange adminPrivilegesEnabled-flaggan till false.

  Exempel 1: Den följande XML-filen automatiserar skapandet av ett serialiserat paket som innehåller alla de senaste berättigade uppdateringarna:

  <CCPPackage> <CreatePackage> <packageName>AllLatestUpdates Package</packageName> <outputLocation>C:\Temp\CCPPkg.9a137bb2-d7b4-4302-bf90-e9f89c502afa\WIN32\mul</outputLocation> <is64Bit>true</is64Bit> <customerType>enterprise</customerType> <organizationName>Adobe Production Validation: GAR</organizationName> <matchOSLanguage>true</matchOSLanguage> <rumEnabled>true</rumEnabled> <updatesEnabled>false</updatesEnabled> <appsPanelEnabled>true</appsPanelEnabled> <adminPrivilegesEnabled>false</adminPrivilegesEnabled> <serialNumber>11111111111111111111111</serialNumber> <ProductCategory>AllLatestUpdates</ProductCategory> <IncludeUpdates>true</IncludeUpdates> <Language> <id>en_US</id> </Language> </CreatePackage> </CCPPackage>

  Exempel 2: Den följande XML-filen skapar ett teampaket med en enhetsgrupp med alla de senaste uppdateringarna:

  <CCPPackage> <CreatePackage> <packageName>All Product Package</packageName> <outputLocation>C:\Temp\CCPPkg.9a137bb2-d7b4-4302-bf90-e9f89c502afa\WIN32\mul</outputLocation> <is64Bit>true</is64Bit> <customerType>team</customerType> <organizationName>Adobe Production Validation: GAR</organizationName> <matchOSLanguage>true</matchOSLanguage> <rumEnabled>true</rumEnabled> <updatesEnabled>false</updatesEnabled> <appsPanelEnabled>true</appsPanelEnabled> <adminPrivilegesEnabled>false</adminPrivilegesEnabled> <devicePoolName>Complete</devicePoolName> <ProductCategory>AllLatestProducts</ProductCategory> <IncludeUpdates>true</IncludeUpdates> <Language> <id>en_US</id> </Language> </CreatePackage> </CCPPackage>

  Exempel 3: Den följande XML-filen skapar ett namngivet Enterprise-paket med en anpassad lista med produkter och uppdateringar: 

  <CCPPackage> <CreatePackage> <packageName>Custom Package</packageName> <outputLocation>C:\Temp\CCPPkg.9a137bb2-d7b4-4302-bf90-e9f89c502afa\WIN32\mul</outputLocation> <is64Bit>true</is64Bit> <customerType>enterprise</customerType> <organizationName>Adobe Production Validation: GAR</organizationName> <matchOSLanguage>true</matchOSLanguage> <rumEnabled>true</rumEnabled> <updatesEnabled>false</updatesEnabled> <appsPanelEnabled>true</appsPanelEnabled> <adminPrivilegesEnabled>false</adminPrivilegesEnabled> <ProductCategory>Custom</ProductCategory> <IncludeUpdates>true</IncludeUpdates> <Language> <id>en_US</id> </Language> //Lägg till produkttaggar om en anpassad lista med produkter ska tas i drift. Lägg till en Product-tagg för samtliga produkter som ska tas i drift i taggen Products och ange dess sap-kod och version <Products> <Product> <sapCode>AEFT</sapCode> <version>12.0</version> </Product> </Products> //Lägg till taggen HDUpdates om du vill ha en lista med uppdateringar som ska användas för produkter som går att installera utan grundversion. Lägg till en HDUpdate-tagg för samtliga produkter som ska tas i drift i taggen HDUpdates och ange dess sap-kod och version <HDUpdates> <HDUpdate> <sapCode>AEFT</sapCode> <version>13.8.1</version> </HDUpdate> </HDUpdates> //Lägg till taggen Updates om du vill ha en lista med uppdateringar som ska användas för produkter som går att installera utan grundversion. Lägg till en Update-tagg för samtliga produkter som ska tas i drift i taggen Updates och ange uppdateringens refId i den <Updates> <Update> <refId>AdobePhotoshopCC2015-16.0/16.1.2</refId> </Update> </Updates> </CreatePackage> </CCPPackage>

  Lägg till produkttaggen i XML-filen för att ange en anpassad lista med produkter som ska driftsättas. Lägg till en produkttagg för varje produkt som ska driftsättas, och i taggen anger du Sap-koden (<sapCode>) och versionen (<version>) för varje produkt som ska driftsättas. Sap-koden och versionen för program som kan driftsättas utan respektive basversion listas på den här sidan. För andra program kan du visa för att Sap-koder och versioner på CCP-programskärmen.

  Om du vill ange en egen lista med uppdateringar i XML-filen måste du ange ett av följande:

  • För uppdateringar av program som kan driftsättas utan sin basversion måste du lägga till taggen HDUpdates i XML-konfigurationsfilen. I HDUpdates-taggen anger du en HDUpdate-tagg för varje sådan uppdatering och i den anger du Sap-koden (<sapCode>) och version (<version>) för uppdateringen. Sap-koder för uppdateringar är samma som dem som anges för relevanta produkter på den här sidan. Du kan hitta versionsinformation för uppdateringarna på Creative Cloud Packager-skärmen för respektive produkt. 

   

  • Om det finns uppdateringar av andra program måste du ange Updates-taggen. För varje uppdatering anger du en Update-tagg och anger endast refID för uppdateringen. Du skapar ett refID för uppdateringen genom att lägga till produktens Channel ID samt produktversionen i följande format: ChannelID/Version. Exempel: AdobePhotoshopCC2015-16.0/16.1.2. Du hittar Channel ID:n för de olika produkterna på den här sidan. Du hittar versionerna av produktuppdateringen i Creative Cloud Packager. 

 3. Som alternativ kan du även göra följande anpassningar i XML-filen:

  • Om har angett ProductCategory som Custom måste du även ange Sap-kodversioner för produkt och uppdatering, och refID för uppdateringar i XML-filen.
  • serialNumber är en valfri tagg och används endast när customerType har angetts som Enterprise. Om taggen Serialnumber finns med och är angiven i XML-filen skapas ett serialiserat licenspaket av den automatiserade processen. Om inte skapas ett namngivet licenspaket av den automatiserade processen.
  • devicePoolName är en valfri tagg och används endast när customerType har angetts som Team. Om taggen devicePoolName finns med och är angiven i XML-filen skapas ett enhetslicenspaket av den automatiserade processen. Om inte skapas ett namngivet licenspaket av den automatiserade processen.
 4. Kör PDApp med följande parametrar angivna:

  Parameter

  Värde

  Sökväg till den körbara filen PDApp

  Ange sökväg till den körbara PDApp-filen på din dator med dubbla citattecken.

  Mac: Applications/Utilities/Adobe Application Manager/core/Adobe Application Manager.app/Contents/MacOS/PDApp

  Win: C:/Program Files/Common Files/Adobe/OOBE/PDApp/Core/PDApp.exe

  --appletID

  CCP_UI

  --appletVersion

  1.0

  --workflow

  ccp

  --automationMode

  ccp_automation

  --pkgConfigFile

  Namn och sökväg för XML-paketkonfigurationsfilen som skapades i steg 1.

  Följande är ett exempel på kommando för Windows. 

  &quot;C:\Program (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core\PDapp.exe&quot; --appletID=CCP_UI --appletVersion=1.0 --workflow=ccp --automationMode=ccp_automation --pkgConfigFile=&quot;<sökväg till XSD-indatafil>&quot;

  Paketet skapas. På samma sökväg som din XML-fil med indata skapas en annan XML-fil med namnet [pkgConfigFileName]_result.xml.

  Om fel uppstår kan du hitta mer information om felen i filen [pkgConfigFileName]_result.xml. PDApp och övriga loggar skapas som vanligt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?