Viktigt:

Procedurerna som beskrivs i det här dokumentet kan inte användas i program med version CC 2019 eller senare. Mer information.

Du kan automatisera skapandet av paketen. Använd en XML-fil som anger de olika inställningarna och alternativen i paketet för att automatisera skapandet av paketet med Creative Cloud Packager.

 1. Logga in i Packager och godkänn slutanvändaravtalet. Logga inte ut när du använder automatiseringsprocessen. 

 2. Skapa en XML-fil med följande alternativ angivna.

  XML-filen ska utformas enligt det bifogade XSD-schemat: pkgConfigFile.zip. 

  Hämta

  Obs!

  Om du anger appsPanelEnabled-flaggan i XML-filen till false måste du även ange adminPrivilegesEnabled-flaggan till false.

  Exempel 1: Den följande XML-filen automatiserar skapandet av ett serialiserat paket som innehåller alla de senaste berättigade uppdateringarna:

  <CCPPackage>
   <CreatePackage>
  	<packageName>AllLatestUpdates Package</packageName>
  	<outputLocation>C:\Temp\CCPPkg.9a137bb2-d7b4-4302-bf90-e9f89c502afa\WIN32\mul</outputLocation>
  	<is64Bit>true</is64Bit>
  	<customerType>enterprise</customerType>
  	<organizationName>Adobe Production Validation: GAR</organizationName>
  	<matchOSLanguage>true</matchOSLanguage>
  	<rumEnabled>true</rumEnabled>
  	<updatesEnabled>false</updatesEnabled>
  	<appsPanelEnabled>true</appsPanelEnabled>
  	<adminPrivilegesEnabled>false</adminPrivilegesEnabled>
  	<serialNumber>11111111111111111111111</serialNumber>
  	<ProductCategory>AllLatestUpdates</ProductCategory>
  	<IncludeUpdates>true</IncludeUpdates>
    <Language>
     <id>en_US</id>
    </Language>
   </CreatePackage>
  </CCPPackage>

  Exempel 2: Den följande XML-filen skapar ett teampaket med en enhetsgrupp med alla de senaste uppdateringarna:

  <CCPPackage>
   <CreatePackage>
  	<packageName>All Product Package</packageName>
  	<outputLocation>C:\Temp\CCPPkg.9a137bb2-d7b4-4302-bf90-e9f89c502afa\WIN32\mul</outputLocation>
  	<is64Bit>true</is64Bit>
  	<customerType>team</customerType>
  	<organizationName>Adobe Production Validation: GAR</organizationName>
  	<matchOSLanguage>true</matchOSLanguage>
  	<rumEnabled>true</rumEnabled>
  	<updatesEnabled>false</updatesEnabled>
  	<appsPanelEnabled>true</appsPanelEnabled>
  	<adminPrivilegesEnabled>false</adminPrivilegesEnabled>
  	<devicePoolName>Complete</devicePoolName>
  	<ProductCategory>AllLatestProducts</ProductCategory>
  	<IncludeUpdates>true</IncludeUpdates>
    <Language>
     <id>en_US</id>
    </Language>
   </CreatePackage>
  </CCPPackage>

  Exempel 3: Den följande XML-filen skapar ett namngivet Enterprise-paket med en anpassad lista med produkter och uppdateringar: 

  <CCPPackage>
   <CreatePackage>
  	<packageName>Custom Package</packageName>
  	<outputLocation>C:\Temp\CCPPkg.9a137bb2-d7b4-4302-bf90-e9f89c502afa\WIN32\mul</outputLocation>
  	<is64Bit>true</is64Bit>
  	<customerType>enterprise</customerType>
  	<organizationName>Adobe Production Validation: GAR</organizationName>
  	<matchOSLanguage>true</matchOSLanguage>
  	<rumEnabled>true</rumEnabled>
  	<updatesEnabled>false</updatesEnabled>
  	<appsPanelEnabled>true</appsPanelEnabled>
  	<adminPrivilegesEnabled>false</adminPrivilegesEnabled>
  	<ProductCategory>Custom</ProductCategory>
  	<IncludeUpdates>true</IncludeUpdates>
    <Language>
     <id>en_US</id>
    </Language>
  //Add the products tag for a custom list of products to be deployed. Inside the Products tag add a Product tag for each of the products to be deployed and specify its sap code and version in it
    <Products>
      <Product>
        <sapCode>AEFT</sapCode>
        <version>12.0</version>
      </Product>
    </Products>
  //Add the HDUpdates tag for a list of updates to be deployed for products that can be installed without their base versions. Inside the HDUpdates tag add an HDUpdate tag for each of the updates to be deployed and specify its sap code and version in it
    <HDUpdates>
      <HDUpdate>
        <sapCode>AEFT</sapCode>
        <version>13.8.1</version>
      </HDUpdate>
    </HDUpdates>
  //Add the Updates tag for a list of updates to be deployed for products other than the products that can be installed without their base versions. Inside the Updates tag add an Update tag for each of the updates to be deployed and specify the update's refId in it
    <Updates>
      <Update>
        <refId>AdobePhotoshopCC2015-16.0/16.1.2</refId>
      </Update>
    </Updates>
   </CreatePackage>
  </CCPPackage>

  Lägg till produkttaggen i XML-filen för att ange en anpassad lista med produkter som ska distribueras. Lägg till en produkttagg för varje produkt som ska distribueras, och i taggen anger du Sap-koden (<sapCode>) och versionen (<version>) för varje produkt som ska distribueras. Sap-koden och versionen för program som kan distribueras utan respektive basversion listas på den här sidan. För andra program kan du visa för att Sap-koder och versioner på CCP-programskärmen.

  Om du vill ange en egen lista med uppdateringar i XML-filen måste du ange ett av följande:

  • För uppdateringar av program som kan distribueras utan sin basversion måste du lägga till taggen HDUpdates i XML-konfigfilen. I HDUpdates-taggen anger du en HDUpdate-tagg för varje sådan uppdatering och i den anger du Sap-koden (<sapCode>) och version (<version>) för uppdateringen. Sap-koder för uppdateringar är samma som dem som anges för relevanta produkter på den här sidan. Du kan hitta versionsinformation för uppdateringarna på Creative Cloud Packager-skärmen för respektive produkt. 
  HDProductVersioninPackager

   

  • Om det finns uppdateringar av andra program måste du ange Updates-taggen. För varje uppdatering anger du en Update-tagg och anger endast refID för uppdateringen. Du skapar ett refID för uppdateringen genom att lägga till produktens Channel ID samt produktversionen i följande format: ChannelID/Version. Exempel: AdobePhotoshopCC2015-16.0/16.1.2. Du hittar Channel ID:n för de olika produkterna på den här sidan. Du hittar versionerna av produktuppdateringen i Creative Cloud Packager. 
  ProductVersioninPackager
 3. Som alternativ kan du även göra följande anpassningar i XML-filen:

  • Om har angett ProductCategory som Custom måste du även ange Sap-kodversioner för produkt och uppdatering, och refID för uppdateringar i XML-filen.
  • serialNumber är en valfri tagg och används endast när customerType har angetts som Enterprise. Om taggen Serialnumber finns med och är angiven i XML-filen skapas ett serialiserat licenspaket av den automatiserade processen. Om inte skapas ett namngivet licenspaket av den automatiserade processen.
  • devicePoolName är en valfri tagg och används endast när customerType har angetts som Team. Om taggen devicePoolName finns med och är angiven i XML-filen skapas ett enhetslicenspaket av den automatiserade processen. Om inte skapas ett namngivet licenspaket av den automatiserade processen.
 4. Kör PDApp med följande parametrar angivna:

  Parameter Värde
  Sökväg till den körbara filen PDApp

  Ange sökväg till den körbara PDApp-filen på din dator med dubbla citattecken.

  Mac: Applications/Utilities/Adobe Application Manager/core/Adobe Application Manager.app/Contents/MacOS/PDApp

  Win: C:/Program Files/Common Files/Adobe/OOBE/PDApp/Core/PDApp.exe

  --appletID CCP_UI
  --appletVersion 1.0
  --workflow ccp
  --automationMode ccp_automation
  --pkgConfigFile Namn och sökväg för XML-paketkonfigurationsfilen som skapades i steg 1.

  Följande är ett exempel på kommando för Windows. 

  "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core\PDapp.exe" --appletID=CCP_UI --appletVersion=1.0 --workflow=ccp --automationMode=ccp_automation --pkgConfigFile="<path of input XSD>"

  Paketet skapas. På samma sökväg som din XML-fil med indata skapas en annan XML-fil med namnet [pkgConfigFileName]_result.xml.

  Om fel uppstår kan du hitta mer information om felen i filen [pkgConfigFileName]_result.xml. PDApp och övriga loggar skapas som vanligt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy