Användarhandbok Avbryt

Om Creative Cloud Packager

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Kom igång med Global Admin Console
  1. Börja administrera globalt
  2. Välj din organisation
  3. Hantera organisationens hierarki
  4. Hantera produktprofiler
  5. Hantera administratörer
  6. Hantera användargrupper
  7. Uppdatera organisationspolicyer
  8. Hantera policymallar
  9. Tilldela underordnade organisationer produkter
  10. Utför väntande jobb
  11. Utforska insikter
  12. Exportera eller importera organisationsstruktur
 8. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 9. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 10. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 11. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Hantera ditt team i Adobe Express
  5. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  6. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  7. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  8. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  9. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  10. Hjälp om VIP Select
 12. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 13. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud
Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre. Inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder de arbetsflöden som finns för att skapa paket i Adobe Admin Console.

Se hur du skapar paket med Namngiven användarlicensiering och paket med Licensiering för delade enheter.

Med Adobe® Creative Cloud™ Packager är det enkelt att skapa paket som innehåller Adobe Creative Cloud-produkter och uppdateringar. Dessa paket kan sedan distribueras till klientdatorerna i din organisation.

Creative Cloud Packager tillhandahåller arbetsflöden för både Creative Cloud for teams och Creative Cloud for Enterprise.

Med Creative Cloud Packager skapar du Windows- eller macOS-paket (MSI- eller PKG-filer) och använder sedan valfritt distributionsverktyg från tredje part med stöd för distribution av interna installationsfiler (till exempel Microsoft SCCM, Apple ARD eller JAMF Casper Suite) för att distribuera dem till klientdatorer.

Hämta Creative Cloud Packager

Hämta Creative Cloud Packager:

 • Om du använder Creative Cloud for teams laddar du ned Adobe Creative Cloud Packager från Admin Console.
 • Om du använder Creative Cloud for enterprise hämtar du Adobe Creative Cloud Packager från Adobes licenswebbplats (LWS) eller Admin Console. Du hämtar även din licensnyckel för företagsanvändare från LWS.
Obs!

Vi rekommenderar att Creative Cloud Packager inte installeras på ett system där en eller flera Creative Suite-produkter eller Creative Cloud Manager-produkter har installerats.

Adobe Application Manager 3.1 och Creative Cloud Packager kan installeras och användas på samma dator. De får däremot inte köras samtidigt när paket skapas.

Fördelar med distributionspaket

Adobe Creative Cloud Packager ger flera fördelar vid distributionen av Creative Cloud-program i stora organisationer.

Tyst och anpassad installation

Distributionspaketen möjliggör tysta installationer. En tyst installation kräver ingen interaktion med slutanvändaren på den dator som installationen körs på, vilket innebär att alla val som påverkar vad som installeras och hur det installeras görs innan installationen körs. Dessa val är lagrade i paketet.

När du skapar ett distributionspaket kan du välja vilka program och komponenter som du vill installera från den produkt du packar. När du packar produkter för användning i Windows kan du välja 32-bitars eller 64-bitarsversioner av programmen. Du kan också enkelt välja installationsalternativ som kanske inte är tillgängliga när användare installerar programmen direkt. Du kan till exempel instruera installationsprogrammet att ignorera processkonflikter under installationen.

Enkelt att skapa paket

Med Creative Cloud Packager är det enkelt att skapa paket – Creative Cloud Packager har ett lättanvänt användargränssnitt som gör det enkelt att skapa ett distributionspaket.

De paket som skapas av Creative Cloud Packager är i standardformat för branschen (MSI i Windows, PKG i macOS) som är kompatibla med SCCM och ARD.

Låga systemkrav

Systemkraven för Creative Cloud Packager är minimala.

Paketering jämfört med installation

Creative Cloud Packager utför ingen installation – i stället skapas ett distributionspaket som registrerar de installationsval du gör i förväg.

Du hämtar produkterna och deras uppdateringar när du skapar ett paket med Creative Cloud Packager. Sedan konfigurerar du produktalternativ för företagsscenarier och genererar utdata i maskinspecifika installationsformat (MSI eller PKG).

De paket som skapas på detta sätt är optimerade för distribution via företagsdistributionsverktyg.

Riktlinjer för Creative Cloud Packager

 • Adobes distributionspaket stöder inte installation via ögonblicksbilder.
 • Adobes distributionspaket kan inte användas för att distribuera annan konfigurationsinformation för system eller program än vad som uttryckligen beskrivs i det här dokumentet. Framför allt kan du inte distribuera programspecifika inställningar.
 • Du kan bara använda Creative Cloud Packager till att packa de verktyg och tjänster som är en del av Creative Cloud. Du kan inte använda detta verktyg till att packa Creative Suite-program eller datorversioner av andra programsviter.
 • Om du vill installera på både 32- och 64-bitarssystem i Windows måste du skapa både ett 32- och ett 64-bitarspaket.
 • Creative Cloud Packager stöder inte installationspunkten Administrative.
 • Creative Cloud Packager stöder inte NFS eller SMB.
 • Redigera inte den paketfil (MSI eller PKG) som skapats av Application Manager. Det enda undantaget är när du vill att användaren ska ange installationsplatsen i macOS. I det fallet måste du modifiera filen Info.plist i paketet som genererats. Detta beskrivs i artikeln Distribuera Adobe-paket med ARD.
Obs!

Försök inte använda ett PKG-paket för att installera på en Windows-dator.

Systemkrav

  Windows macOS
Operativsystem Windows 7 eller senare (32-bitars och 64-bitars)
Mac OS X v10.9 eller senare
Hårddiskutrymme 450 MB tillgängligt utrymme för installation 265 MB tillgängligt utrymme för installation
RAM 1 024 MB 1 024 MB
Skärm Skärm 1 024 × 768 (minimum) eller 1 280 × 800 (rekommenderas) med ett 16-bitars grafikkort.
Administratörsbehörighet

Krävs på datorn du installerar Creative Cloud Packager på

Krävs på de datorer du distribuerar paketen till

(Krävs inte för att skapa paketen)

Internetåtkomst Krävs på datorn du skapar paketen på

Webbplats-/portinformation som används av Creative Cloud Packager 

Mer information om vilka värd-/portkombinationer som måste tillåtas när du loggar in med ett Adobe ID för att hämta, installera och paketera program med Creative Cloud Packager finns i avsnittet Non-browser-based services (Icke webbläsarbaserade tjänster) i dokumentet Adobe Creative Cloud Network Endpoints (Nätverksslutpunkter för Adobe Creative Cloud).

Fler verktyg i Creative Cloud Packager

När du installerar Adobe Creative Cloud Packager blir även följande komponenter tillgängliga. Alla komponenter finns i mapparna utilities och toolkit.

Adobe Update Server Setup Tool

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) är ett plattformsspecifikt kommandotolksverktyg som hjälper dig att konfigurera en egen intern Adobe Update Server. En och samma server kan användas som uppdateringsvärd för både Mac och Windows.

Mer information finns i Använda Adobe Update Server Setup Tool.

Adobe Exceptions Deployer

Adobe Exceptions Deployer distribuerar automatiskt paketen i mappen Exceptions, det vill säga de paket som du annars skulle distribuera separat före och efter distributionen av den huvudsakliga MSI- eller PKG-filen.

Mer information finns i Använda Adobe Exceptions Deployer.

Adobe Remote Update Manager

Adobe Remote Update Manager är ett kommandotolksgränssnitt som du kan använda för att fjärrköra Adobe Update Manager och installera uppdateringar med administratörsbehörighet.

Endast användare med administrativ behörighet som kan köra Remote Update Manager.

Mer information finns i Använda Adobe Remote Update Manager.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition är ett kommandotolksverktyg för plattformar som stöds och som gör det enklare att spåra och hantera licensieringen av de Adobe®-produkter du har distribuerat i företaget.

Obs! Använd Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition om du är företagsanvändare, användare inom offentlig sektor eller utbildningssektor och vill serialisera ett testversionspaket som du har skapat tidigare. Flödet för användning beskrivs i avsnittet Serialisering av testversionspaket senare i artikeln.

Mer information finns i Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition.

Adobe IT Tools Uninstaller

Med Adobe IT Tools Uninstaller kan du enkelt avinstallera Adobe Creative Cloud Packager och andra associerade IT-verktyg.

Adobe-resurser för IT

Adobe har ett särskilt forum för distribution av både Creative Suite och Creative Cloud: Företagsdistribution för Creative Cloud.

Adobe har också en IT-inriktad blogg som uppdateras regelbundet och som täcker många olika aspekter av att administrera programvara från Adobe: http://blogs.adobe.com/oobe/.

Om du vill se en lista över nätverksanrop utförda av programmen och en beskrivning av metoderna för att styra åtkomst till tjänsten klickar du på den här länken.

Många av Adobes olika team har Twitter-konton, och det finns ett som handlar om Adobes IT-verktyg och distribution: @Adobe_ITToolkit

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online