Viktigt:

Procedurerna som beskrivs i det här dokumentet kan inte användas i program med version CC 2019 eller senare. Mer information.

Med Adobe® Creative Cloud™ Packager är det enkelt att skapa paket som innehåller Adobe Creative Cloud-produkter och uppdateringar. Dessa paket kan sedan distribueras till klientdatorerna i din organisation.

Creative Cloud Packager tillhandahåller arbetsflöden för både Creative Cloud for teams och Creative Cloud for Enterprise.

Med Creative Cloud Packager skapar du Windows- och/eller Mac OS-paket (MSI- eller PKG-filer) och använder sedan valfritt distributionsverktyg från tredje part med stöd för distribution av interna installationsfiler (till exempel Microsoft SCCM, Apple ARD eller JAMF Casper Suite) för att distribuera dem till klientdatorer.

Hämta Creative Cloud Packager

Hämta Creative Cloud Packager:

  • Om du använder Creative Cloud for teams laddar du ned Adobe Creative Cloud Packager från Admin Console.
  • Om du använder Creative Cloud for enterprise hämtar du Adobe Creative Cloud Packager från Adobes licenswebbplats (LWS) eller Admin Console. Du hämtar även din licensnyckel för företagsanvändare från LWS.

Obs!

Vi rekommenderar att Creative Cloud Packager inte ska installeras på ett system där en eller flera Creative Suite-produkter eller Creative Cloud Manager-produkter har installerats.

Adobe Application Manager 3.1 och Creative Cloud Packager kan installeras och användas på samma dator. De får däremot inte köras samtidigt när paket skapas.

Fördelar med distributionspaket

Adobe Creative Cloud Packager ger flera fördelar vid distributionen av Creative Cloud-program i stora organisationer.

Tyst och anpassad installation

Distributionspaketen möjliggör tysta installationer. En tyst installation kräver ingen interaktion med slutanvändaren på den dator som installationen körs på, vilket innebär att alla val som påverkar vad som installeras och hur det installeras görs innan installationen körs. Dessa val är lagrade i paketet.

När du skapar ett distributionspaket kan du välja vilka program och komponenter som du vill installera från den produkt du packar. När du packar produkter för användning i Windows kan du välja 32-bitars eller 64-bitarsversioner av programmen. Du kan också enkelt välja installationsalternativ som kanske inte är tillgängliga när användare installerar programmen direkt. Du kan till exempel instruera installationsprogrammet att ignorera processkonflikter under installationen.

Enkelt att skapa paket

Med Creative Cloud Packager är det enkelt att skapa paket – Creative Cloud Packager har ett lättanvänt användargränssnitt som gör det enkelt att skapa ett distributionspaket.

De paket som skapas av Creative Cloud Packager är i standardformat (MSI i Windows, PKG i Mac OS) som är kompatibla med SCCM och ARD.

Låga systemkrav

Systemkraven för Creative Cloud Packager är minimala.

Paketering jämfört med installation

Creative Cloud Packager utför ingen installation – i stället skapas ett distributionspaket som registrerar de installationsval du gör i förväg.

När du skapar ett paket med Creative Cloud Packager hämtar du produkterna och tillhörande uppdateringar, konfigurerar produktalternativ för företagsscenarier och skapar utdata i de interna installationsformaten (MSI eller PKG).

De paket som skapas på detta sätt är optimerade för distribution via företagsdistributionsverktyg.

Riktlinjer för Creative Cloud Packager

  • Adobes distributionspaket stöder inte installation via ögonblicksbild.
  • Adobes distributionspaket kan inte användas för att distribuera konfigurationsinformation för system eller program annan än vad som uttryckligen beskrivs i det här dokumentet. Framför allt kan du inte distribuera programspecifika inställningar.
  • Du kan bara använda Creative Cloud Packager till att packa de verktyg och tjänster som är en del av Creative Cloud. Du kan inte använda detta verktyg till att packa Creative Suite-program eller skrivbordsversioner av andra programsviter.
  • Om du vill installera på både 32- och 64-bitarssystem i Windows måste du skapa både ett 32- och ett 64-bitarspaket.
  • Creative Cloud Packager stöder inte installationspunkten Administrative.
  • Creative Cloud Packager har inte stöd för NFS eller SMB.
  • Redigera inte den paketfil (MSI eller PKG) som skapats av Application Manager. Det enda undantaget är när du vill att användaren ska ange installationsplatsen i Mac OS. I det fallet måste du modifiera filen Info.plist file i den PKG som genererats. Detta beskrivs i artikeln Distribuera Adobe-paket med ARD.

Obs!

Försök inte använda ett PKG-paket för att installera på en Windows-dator.

Systemkrav

  Windows Mac OS
Operativsystem Windows 7 eller senare (32-bitars och 64-bitars)
Mac OS X v10.9 eller senare
Hårddiskutrymme 450 MB tillgängligt utrymme för installation 265 MB tillgängligt utrymme för installation
RAM 1 024 MB 1 024 MB
Skärm Skärm 1 024 × 768 (minimum) eller 1 280 × 800 (rekommenderas) med ett 16-bitars grafikkort.
Administratörsbehörighet

Krävs på datorn du installerar Creative Cloud Packager på

Krävs på de datorer du distribuerar paketen till

(Krävs inte för att skapa paketen)

Internetåtkomst Krävs på datorn du skapar paketen på

Webbplats-/portinformation som används av Creative Cloud Packager 

Mer information om vilka värd/port-kombinationer som måste vitlistas när du loggar in med ett Adobe ID för att hämta, installera och paketera program med Creative Cloud Packager finns i avsnittet Non-browser-based services (Icke webbläsarbaserade tjänster) i dokumentet Adobe Creative Cloud Network Endpoints (Nätverksslutpunkter för Adobe Creative Cloud).

Ytterligare verktyg som är tillgängliga med Adobe Creative Cloud Packager

När du installerar Adobe Creative Cloud Packager blir även följande komponenter tillgängliga. Alla komponenter finns i mapparna utilities och toolkit.

Adobe Update Server Setup Tool

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) är ett plattformsspecifikt kommandoradsverktyg som hjälper dig att konfigurera en egen intern Adobe Update Server. En och samma server kan användas som uppdateringsvärd för både Mac och Windows.

Mer information finns i Använda Adobe Update Server Setup Tool.

Adobe Exceptions Deployer

Adobe Exceptions Deployer distribuerar automatiskt paketen i mappen Exceptions, det vill säga de paket som du annars skulle distribuera separat före och/eller efter distributionen av den huvudsakliga MSI- eller PKG-filen.

Mer information finns i Använda Adobe Exceptions Deployer.

Adobe Remote Update Manager

Adobe Remote Update Manager är ett kommandoradsgränssnitt som du kan använda för att fjärrköra Adobe Update Manager och installera uppdateringar med administratörsbehörighet.

Endast användare med administrativ behörighet som kan köra Remote Update Manager.

Mer information finns i Använda Adobe Remote Update Manager.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition är ett kommandoradsverktyg för plattformar som stöds och som gör det enklare att spåra och hantera licensieringen av de Adobe®-produkter du har distribuerat i företaget.

Obs! Du måste använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition om du är företagsanvändare, användare inom offentlig sektor eller utbildningssektor och vill serialisera ett testversionspaket som du har skapat tidigare. Flödet för användning beskrivs i avsnittet Serialisering av testversionspaket senare i artikeln.

Mer information finns i Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition.

Adobe IT Tools Uninstaller

Med Adobe IT Tools Uninstaller kan du enkelt avinstallera Adobe Creative Cloud Packager och andra associerade IT-verktyg.

Adobe-resurser för IT

Adobe har ett särskilt forum för distribution av både Creative Suite och Creative Cloud: Företagsdistribution för Creative Cloud

Adobe har också en IT-inriktad blogg som uppdateras regelbundet och som täcker många olika aspekter av att administrera programvara från Adobe: /http://blogs.adobe.com/oobe/.

Om du vill se en lista över nätverksanrop utförda av programmen och en beskrivning av metoderna för att styra åtkomst till tjänsten klickar du på den här länken.

Många av Adobes olika team har Twitter-konton, och det finns ett som handlar om Adobes IT-verktyg och distribution: @Adobe_ITToolkit

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy