Användarhandbok Avbryt

Versionsinformation om Creative Cloud Packager

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   3. Integrering med Canvas LMS
   4. Integrering med Blackboard Learn
   5. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   6. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   7. Lägg till användare via kontaktregistersynkronisering
   8. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   9. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud
Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre och inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder arbetsflödena för att skapa paket i Adobe Admin Console för att skapa Namngiven användare-licenspaket och Licensiering av delad enhet-paket.

Om Adobe Creative Cloud Packager

Adobe® Creative Cloud™ Packager gör det enkelt för dig att skapa paket som innehåller Creative Cloud-produkter och uppdateringar. Dessa paket kan sedan driftsättas till klientdatorerna i din organisation beroende på licenstyp.

Använda Creative Cloud Packager

Mer information om hur du använder Creative Cloud Packager finns i Creative Cloud Packager-dokumentationen.

Nyheter i Creative Cloud Packager 1.15

Följande funktioner är tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.15:

 • Creative Cloud Packager stöder inte program med version CC 2019 eller senare. Mer information.
 • Den här versionen av Creative Cloud Packager innehåller förbättringar som ökar dess prestanda. Versionen innehåller även flera viktiga felkorrigeringar.

Tidigare versioner av Creative Cloud Packager

 • Creative Cloud Packager 1.14 innehåller förbättringar som ökar dess prestanda. Versionen innehåller även flera viktiga felkorrigeringar.
 • Du kan välja vilka runtime-versioner som installeras på slutanvändarnas datorer när ett paket driftsättas.

Creative Cloud Packager 1.13 innehåller prestandaförbättringar och flera viktiga felkorrigeringar.

Creative Cloud Packager 1.12 innehåller prestandaförbättringar och flera viktiga felkorrigeringar.

Följande funktioner är tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.11:

 • Vi har skapat ett nytt arbetsflöde som heter Skapa avinstallationspaket. Med detta arbetsflöde kan IT-administratören skapa ett paket för att hantera borttagning av tidigare versioner av Creative Cloud-program. Mer information finns i Avinstallera Creative Cloud-produkter.
 • När du skapar paket kan du markera alternativet Visa program och uppdateringar via panelen Appar för att säkerställa att uppdateringar aktiveras. Om du avmarkerar det här alternativet inaktiveras uppdateringar. Mer information finns i Skapa paket.

Följande funktioner är tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.10:

 • När du skapar ett paket genereras filen packageInfo.txt i paketmappen. Filen innehåller en lista med de produkter och uppdateringar du har tagit med i paketet. Mer information finns i Driftsätta paket.
 • När du skapar ett paket genereras filen ConflictingProcessList.xml i paketmappen. Den här filen innehåller information om processer som kan skapa konflikter med installationen. Mer information finns i Driftsätta paket.
 • När du startar installationsprogrammet kontrollerar det om det finns processkonflikter på värddatorn. Installationen avbryts om processkonflikter påträffas.
 • Den senaste versionen av Remote Update Manager hämtas och packas under paketeringsprocessen. Mer information finns i Använda Adobe Remote Update Manager.

Följande funktioner är tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.9.6:

 • Adobe Admin Console kan du nu använda två filter för automatiskt skapade paket: Fristående program (av Adobe) och Samlingar (av Adobe).
 • På Adobe Admin Console kan du nu skapa och hämta ett paket som innehåller bara Creative Cloud-datorprogrammet. Med det här paketet kan du installera Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Om två serialiserade paket eller enhetsgruppspaket som skapats med samma fullständiga Creative Cloud-licens hade installerats på en dator togs tidigare licensen bort från datorn om ett av dem avinstalleras. Detta ledde till att även produkterna i det andra paketet avserialiserades eller att deras prenumeration avslutades. När du skapar ett paket med det senaste Creative Cloud Packager uppstår inte det problemet. Mer information och instruktioner om hur du löser det här problemet för befintliga Mac-paket finns i På grund av avinstallation av serialiserat paket har produkter i ett annat paket avserialiserats eller fått prenumerationen avbruten.

Följande funktioner är tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.9.5:

 • När du paketerar en uppdatering för de senaste Creative Cloud-programmen kan du nu även installera detta på en dator som inte redan har programmet. En lista med program som för närvarande stöder den här funktionen finns på Program som kan driftsättas utan sina grundversioner. Följande ikon visas bredvid de program som stöder den här funktionen: 

 • Två ytterligare språk stöds i Creative Cloud packager: Förenklad kinesiska och traditionell kinesiska.
 • Du kan nu använda kommandoraden för att avinstallera enskilda produkter. Mer information finns i Driftsätta paket
 • Via parametern productVersions i Remote Update Manager (RUM) kan du välja uppdaterade versioner av program som är installerade på klientdatorerna. Mer information finns i Använda Adobe Remote Update Manager
 • Med Adobe Admin Console kan du nu hämta alla Creative Cloud-program som fristående installationsprogram oavsett om du har köpt behörighet med Adobe. 
 • Adobe Admin Console har optimerats för att minska tiden anpassningen tar med 40 %.
Problem som de följande har åtgärdats i Creative Cloud Packager 1.9.4:
 • Paketmetadata överfördes inte tidigare till Admin Console om inte användaren var administratör i organisationen. Nu visas paketinformationen i Admin Console om en företagsanvändare skapar ett paket, oavsett vilken roll användaren har. 
 • Remote Update Manager (RUM) skrev tidigare över standardvärden som angetts av admin. Om alternativet Aktivera Remote Update Manager-driftsättning väljs på skärmen Avancerad konfiguration i Creative Cloud Packager ingår nu Remote Update Manager i paketet och driftsättas tillsammans med det.

Följande funktioner är tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.9.3:

 • Paket skapas nu på flera språk. Du kan använda följande metod för att driftsätta ett paket på ett annat språk än dess standardspråk: 
 • För Windows paketeras Acrobat nu som en del av huvudpaketet och inte i mappen Exceptions. Mer information
 • AUSST och RUM kan nu även hämtas från Adobe Admin Console.

Följande nyheter finns i Creative Cloud Packager 1.9.2:

 • Automatisk uppdatering av Creative Cloud Packager
 • Bättre stöd för proxymiljöer

Följande nyheter finns i Creative Cloud Packager 1.9:

 • Stöd för Acrobat – mer information finns i Hjälp om Acrobat.
 • Flera felkorrigeringar och prestandaförbättringar

Följande funktioner är nu tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.8

 • Paket-ID: Nu har paket unika ID:n som du kan använda för att kontrollera om vissa paket är driftsatta till klientdatorer. Paket-id:t visas även i Adobe Admin Console.
 • Företagsinloggning: Nu stöds företagsinloggning.
 • Creative Cloud-datorprogrammet: Creative Cloud-datorprogrammet är alltid aktiverat för namngivna licenser.

Följande funktioner är nu tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.7

 • Paketmetadata är nu tillgängliga i Dashboard. Kunder med tillgång till Admin Console kan nu visa information om de paket som de och andra i organisationen har skapat. Det underlättar samarbete kring IT-lösningar och standardisering. Mer information finns i Adobe Admin Console.
 • Maskering av panelen Appar: IT-administratören kan driftsätta Creative Cloud-datorprogrammet med panelen Appar inaktiverad. Detta är fördelaktigt för kunder som vill använda Creative Cloud men begränsa användarnas möjligheter att installera och uppdatera program på egen hand.

Följande funktioner är nu tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.6

 • Creative Cloud Packager har nu stöd för att skapa en licensfil för serialisering av driftsatta paket med testversioner eller namngivna licenser.
 • Creative Cloud Packager har nu stöd för att skapa paket med enbart Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Felet ”Maxgräns för sökväg överskreds” på Windows (32-bitars) åtgärdat för driftsättningar av InDesign CC (2014) eller InCopy CC (2014).

Följande funktioner är nu tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.5

 • Creative Cloud Packager har nu stöd för Value Incentive Program (VIP) för utbildningskunder.
 • Du kan nu driftsätta specifika versionsuppdateringar istället för enbart de senaste uppdateringarna.
 • Creative Cloud Packager har också stöd för paketering av icke-Creative Cloud-program.
 • Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) har nu stöd för säkra anslutningar (https). Binärfiler för produktuppdateringar överförs dock fortfarande via http.

Följande funktioner är nu tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.4

 • Du kan redigera paket som skapats med Creative Cloud Packager 1.4 för att lägga till och ta bort program eller ta med de senaste uppdateringarna.
 • Du kan även ta med produkter från fysiska media, till exempel dvd, samt hämta de senaste programmen.

Följande funktioner är nu tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.3

 • Du kan nu packa inbyggda installationsprogram med hjälp av Creative Cloud Packager. Det gör att du kan packa appar som Adobe Muse- och Adobe Edge-produkterna.
 • Du kan nu packa arkiverade versioner eller CS6-versioner av Creative Cloud-program.

Följande problem har åtgärdats i Creative Cloud Packager 1.2.  

 • I föregående version gick det inte att driftsätta paket som skapats med Creative Cloud Packager 1.1 på en dator som redan hade Creative Cloud-datorprogrammet installerat. Denna begränsning gäller inte längre i den här versionen.
 • I föregående version misslyckades paketinstallationen om en konflikt uppstod med en process som kördes på klientdatorn. I denna version är sannolikheten att detta sker betydligt lägre.  

Förutom stöd för Adobe Creative Cloud for teams har Creative Cloud Packager nu även stöd för Creative Cloud for Enterprise. Om du är företagskund eller kund inom den offentliga sektorn eller utbildningssektorn och har tillgång till Creative Cloud for Enterprise kan du använda Creative Cloud Packager till att skapa paket för de produkter din licens gäller.

 • Om du är administratör för Creative Cloud for teams väljer du kontotypen ”Jag är Creative Cloud for teams-kund” när du loggar in.
 • Om du är administratör för Creative Cloud for Enterprise väljer du kontotypen ”Jag är företagskund, kund inom den statliga sektorn eller utbildningssektorn” när du loggar in.

Communityresurser

Adobe har ett särskilt forum som handlar om driftsättning av både Creative Suite och Creative Cloud.

Adobe har också en Adobe IT-inriktad blogg som uppdateras regelbundet och som täcker många olika aspekter av att administrera programvara från Adobe.

Klicka på följande länk om du vill se en lista över nätverksanrop utförda av programmen samt metoderna för att styra tjänståtkomst.

Många av Adobes olika team har Twitter-konton, och det finns ett som handlar om Adobes IT-verktyg och driftsättning: @Adobe_ITToolkit

Kända beteenden och problem

Följande problem kan uppstå när den här versionen av Creative Cloud Packager (CCP) används.

 • Problem: När override-filen uppdateras använder Adobe Creative Cloud-datorprogrammet inte den ändrade webbadressen för omdirigering från override-filen och visar ett nedladdningsfel.   
  • Tillfällig lösning: Avbryt Adobe Creative Cloud-datorprogrammet och starta det igen. 
 • Problem: Vid starten av Creative Cloud-program som är installerade med ett CCP-paket kan ett fel uppstå: ”Programmet går inte att starta eftersom api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll saknas på datorn. Försök att installera om programmet för att åtgärda problemet.” 
 • Problem: Om Adobe Creative Cloud-datorprogrammet saknas eller panelen Appar har inaktiverats på datorn kan användaren inte använda de senaste uppdateringarna av vissa program via Hjälp > uppdatera.
  • Tillfällig lösning: Paketera/driftsätt uppdateringar med hjälp av CCP-paketet självt eller installera uppdateringar med Remote Update Manager.
 • Problem: Om datorn är offline (scenariot att nätverket är låst) kommer inte uppdateringar att installeras via Hjälp > Uppdatera även om Creative Cloud-datorprogrammet finns på datorn. 
  • Tillfällig lösning: Paketera/driftsätt uppdateringar med ny installationsteknik med hjälp av CCP-paketet självt eller använd Remote Update Manager för att använda uppdateringar.
 • Problem: På Mac synkroniseras inte Acrobat-uppdateringar från AUSST.
 • Problem: När installationen av uppdateringen misslyckas skadas grundversionen av den relevanta produkten. 
  • Tillfällig lösning: Installera om grundversionen på datorn.
 • Problem: Det går inte att starta Adobe Muse CC, även om du har installerat det korrekt på datorer där .NET 4.5.2 eller senare inte finns.
  • Tillfällig lösning: Använd arbetsflödet för undantagsdriftsättning för att driftsätta .NET Framework 4.5.2 eller senare på måldatorerna.
 • Problem: Om du har skapat ett paket med en äldre CCP-version än 1.9.3 och försöker ändra det med CCP 1.9.3 misslyckas ändringen av paketet.
 • Problem: När CCP visar meddelandet ”Det uppstod ett fel” beror det ofta på att CCP-relaterade filer på din dator är skadade. 
  • Tillfälliga lösningar: Gör detta:
   • Radera OOBE-mappen (Windows: Program (x86)\Common Files\Adobe\OOBE, Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/OOBE) och installera om CCP.
   • Ta bort mappen AAMUpdater. (Windows: AppData\Local\Adobe\OOBE, AppData\Local\Adobe\AAMUpdater Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/OOBE, ~/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater)
 • Problem: En inloggningsskärm visas när Acrobat startas om Acrobat installerades med Exception Deployer i post-läget.
  • Tillfällig lösning: Detta beror på att du måste driftsätta Acrobat med setup.exe via kommandotolken (och inte Exception Deployer) innan du installerar MSI . Mer information finns i Driftsätta Adobe Acrobat.
 • Problem: Om Acrobat XI och Acrobat är i samma paket kan Acrobat XI-driftsättning misslyckas på Mac, eftersom Creative Cloud Packager installerar Acrobat följt av Acrobat XI, och en senare version av programmet finns på datorn.
 • Problem: Acrobat är installerat på en enhet och du försöker installera Acrobat XI med Creative Cloud Packager. Installationen av Acrobat XI misslyckas eftersom en senare version av programmet redan finns på datorn.
 • Problem: Uppdateringar aktiveras inte med den nya CCP-paketdriftsättningen efter att Acrobat-uppdateringar initialt inaktiverades på Mac.
  • Tillfällig lösning: Driftsätt paket med en ändrad konfiguration för uppdatering.
 • Problem: För företagsinloggning visas inte användaren på inloggningsskärmen, även efter utloggning från tidigare arbetsflöde. Användare loggas in automatiskt med den föregående användarens uppgifter, även om användaren anger ett annat användar-ID för det nya arbetsflödet.
  • Tillfällig lösning: Stäng Creative Cloud Packager och logga in igen.
 • Problem: När en inloggningsprocess för ett Enterprise ID startas och ett e-post-ID anges går det inte att avbryta processen om du vill låta en annan användare logga in.
  •  Tillfällig lösning: Tvångsavsluta Creative Cloud Packager och logga in igen. Du kan även klicka på skärmen och trycka på Delete/Backsteg flera gånger för att gå tillbaka i arbetsflödet.
 • Problem: När du kör den körbara filen RemoveVolumeSerial raderas också prenumerationslicenser för företag som har skapats med ett Creative Cloud for enterprise-volymserienummer.
 • Problem: I Windows visas offlineskärmen i stället för inloggningsskärmen när arbetsflöden för team eller företag väljs och proxyuppgifter anges i proxydialogrutan. 
  • Tillfällig lösning: Avmarkera detta: Kontrollera om servercertifikat har återkallats
 • Problem: I IE 11 visas inte nyligen skapade paket och deras antal på start- och paketflikarna på servern .
  • Tillfällig lösning: Gå till Verktyg > Alternativ > Inställningar och ställ in Kontrollera om det finns senare versioner av lagrade sidor på Varje gång webbsidan besöks
 • Problem: Paketinstallationen startas inte när det har packats i en DMG och hämtats från nätverksplatsen.
  •  Tillfällig lösning: Installationen kan startas med anpassade inställningar i Säkerhet och sekretess, dvs. klicka på knappen Öppna ändå, så startas installationen vid nästa försök.
 • Problem: Om Packager-klienten körs utan avbrott i över 24 timmar sparas inte paketinformationen.
  • Tillfällig lösning: Avsluta Packager och starta om eller logga ut från Packager och logga in igen.
 • Problem: En disk- eller en ISO-avbildning som innehåller Windows-medier kan användas på macOS-datorer och vice versa. Paket som skapas med sådana medier kan inte driftsättas.
 • Problem: Produkter med inbyggda installationsprogram, till exempel Adobe Gaming SDK 1.1 och Adobe Scout CC, kan inte läggas till i paketet via arbetsflödet Lägg till offlinemedier i Creative Cloud-medier (maj 2013) eftersom de saknar de filer som krävs.
 • Problem: I Windows kan produkter som Adobe Muse och Adobe Lightroom packas från Creative Cloud-medier från maj 2013 och december 2013, men kan inte driftsättas korrekt.
 • Problem: När paketet avinstalleras i Windows (avinstallation av MSI, borttagning av enskilda undantag från ARP, borttagning av ACC från ARP) tas inte Adobe Setup Utility bort från användarens system.
  • Tillfällig lösning: Ändra det här paketet så att den senaste ASU:n packas och driftsätt sedan paketet på samma dator. Sedan kommer även Adobe Setup Utility att avinstalleras vid avinstallation.
 • Problem: Under avbildningsarbetsflödet bör Muse INTE startas på den primära datorn innan en avbildning skapats. Du kan starta det på en sekundärdator efter att du distribuerat avbildningen.
 • Problem: Med Flash Builder 4.6 från Creative Cloud har diskuppsättningen (maj 2013 och december 2013) licensieringsproblem. Inkludera inte Flash Builder 4.6 från diskuppsättningen .
 • Problem: Om ett paket med Creative Cloud-datorprogrammet aktiverat har installerats på en dator så inaktiveras inte Creative Cloud-datorprogrammet eller tas bort från datorn när ett annat paket med Creative Cloud-programmet inaktiverat installeras på samma dator.
 • Problem: Program som Inspect, Reflow, Scout, Lightroom, Adobe Creative Cloud, ExtendScript Toolkit och Gaming SDK installeras alltid på respektive standardplats i både Windows och macOS. Acrobat installeras på den anpassade platsen i Windows men inte i Mac OS.
 • Problem: En färdig licensnyckel visas redan i registreringsalternativet under hjälpen i Lightroom.
 • Problem: Alternativet Sök efter uppdateringar är inte inaktiverat för Reflow, Code och Lightroom.
 • Problem: (Endast Windows): Vid första starten av Adobe Scout blockerar Windows-brandväggen vissa funktioner. Vid efterföljande starter visas inte meddelandet.
 • Problem: Adobe Creative Cloud-datorprogrammet, Muse, Inspect, Code, Reflow, Scout och Lightroom tas inte bort när paketet avinstalleras.
  • Tillfällig lösning: I Windows kan de tas bort med respektive avinstallationsprogram från ARP. I macOS kan Lightroom, Muse, Inspect, Code, Reflow och Scout tas bort genom att flytta dem till Papperskorgen. Adobe Creative Cloud-datorprogrammet kan tas bort med avinstallationsprogrammet som finns i Utilities.
 • Problem: Nyttolasterna i Exceptions-mappen kan inte installeras via ssh på en klientdator som kör macOS X 10.9.
  • Tillfällig lösning: På en klientdator som kör macOS X 10.9 kan nyttolasterna i mappen Exceptions installeras via ARD.
 • Problem: (endast macOS) Om Creative Cloud Connection är installerat på en klientdator misslyckas paketinstallationen om ingen användare är inloggad på den datorn.
  • Tillfällig lösning: Installera paketet på klientdatorn när användaren är inloggad.
 • Problem: Paket kan inte driftsättas till en dator som har Creative Cloud-program installerade.
  • Tillfällig lösning: Stäng Creative Cloud-programmet innan du installerar paketet.
 • Problem: För Creative Cloud for enterprise kan inte funktionsuppdateringar installeras via Remote Update Manager eller Adobe Updater. 
  • Tillfällig lösning: Skapa ett nytt paket och driftsätt uppdateringarna med den senaste versionen av Creative Cloud Packager.  
 • Problem: Adobe Application Manager Enterprise Edition version 2.1 kan inte köras på en dator där Creative Cloud Packager har installerats.
 • Problem: Adobe® Encore® fungerar inte i testversionsläge.
 • När Encore startas visas serienummerskärmen om Encore är den första produkten som startas.
  • Tillfällig lösning: Starta prenumerationslicensen genom att starta en annan produkt. Sedan går det att starta Encore.
 • Problem: Adobe AIR-baserade undantagsnyttolaster kan inte installeras i obevakat läge på klientdatorer som kör en proxyserver. En dialogruta för proxyautentisering visas och måste fyllas i innan installationen kan fortsätta. Problemet inträffar även vid driftsättning av liknande nyttolaster via programmet Adobe Exceptions Deployer.  
  • Tillfällig lösning: Installera de här produkterna på klientdatorer utan att köra en proxyserver.
 • Problem: På klientdatorer där det körs en proxyserver visas en proxyserverdialogruta när någon av följande produkter startas: Adobe® Dreamweaver®, Adobe® Fireworks®, Adobe® Illustrator® samt Adobe® InDesign®
 • Problem: En avisering om Adobe® AIR®-uppdateringar visas för Adobe Help Manager även om uppdateringar har inaktiverats i paketet.
 • Problem: Slutanvändaravtalet (EULA) för Adobe AIR visas vid starten av Adobe AIR-baserade produkter.
 • Problem: Adobe Help Manager installeras inte om Adobe AIR redan är installerat (även på en annan enhet) på datorn.
  • Tillfällig lösning: Ta bort alla befintliga Adobe AIR-installationer från datorn innan du installerar Adobe Help Manager.
 • Problem: (endast macOS) Om du skapar ett paket med Creative Cloud Packager och markerar Inaktivera Air-komponenter i paket på paketkonfigurationsskärmen, inkluderas inte AIR-baserade paket som Adobe Community Help och Adobe Media Player i paketet. Detta är nödvändigt i vissa scenarier, till exempel vid SSH-baserad installation eller för att undvika manuell inmatning av proxy-inloggningsuppgifter. Dessa paket kopieras i mappen Exceptions och du kan installera dem separat på klientdatorerna. På en klientdator som kör Mac OS X 10.7 kan inte nyttolasterna i Exceptions-mappen installeras via ssh om ingen användare är inloggad på klientdatorn. På en klientdator som kör Mac OS X 10.8 kan inte AIR-baserade nyttolaster installeras via ARD eller ssh om ingen användare är inloggad på klientdatorn.
  Obs! Detta problem inträffar när klientdatorerna körs med Mac OS X 10.7 eller Mac OS X 10.8. Om du använder en administratörsdator som körs med Mac OS X 10.7 eller Mac OS X 10.8 påverkar inte det installationen av paketen i mappen Exceptions.
  • Tillfällig lösning: Om Adobe AIR-baserade paket från mappen Exceptions ska installeras på en klientdator med macOS 10.7 X eller macOS X 10.8, måste du kontrollera att en användare är inloggad på klientdatorn när du installerar paketen i mappen Exceptions.
 • Problem: Adobe Muse kan inte startas på en klientdator där en proxyserver har angetts.
 • Problem: Om en avbildning av ett paket skapas på en dator och avbildningen av datorn används för att driftsätta paketet kan den första starten av den första produkten misslyckas i vissa fall. Produkten startar korrekt från och med den andra gången.
 • Problem: När AIR-komponenter har installerats kan det uppstå fel om du försöker installera om dem.
  • Tillfällig lösning: När AIR-komponenter har installerats ska du inte installera om dem.
 • Problem: (endast macOS) Paketdriftsättning via Apple Remote Desktop 3.5 eller 3.6 misslyckas om alla följande villkor uppfylls:
 • Paketnamnet innehåller dubbelbytetecken
  • Paketet driftsätts i läget Run this task from the Task Server on this computer
 • Problem: Användarinställningar tas inte bort från måldatorn vid avinstallation med hjälp av Creative Cloud Packager. (Windows/macOS)
  • Tillfällig lösning: Ta bort användarinställningarna manuellt.
 • Problem: Avinstallationskommandot är inte tillgängligt för avinstallation av produkter i mappen Exceptions som inte har installerats med det driftsättningspaket som skapats med Creative Cloud Packager. (Windows)
  • Tillfällig lösning: Ta bort dessa program via Lägg till eller ta bort program.
 • Problem: När du skapar ett paket kommer paketeringsprocessen att misslyckas om du försöker spara paketet på en nätverksplats med ett annat operativsystem. Paket som skapas på en Windows-dator kan till exempel inte sparas på en nätverksplats på macOS och vice versa.
  • Tillfällig lösning: När du skapar ett paket och sparar det på en delad plats sparar du paketet på en nätverksplats på samma operativsystem som används på den dator du använde för att skapa paketet.
 • Problem: Om rotkatalogen i startvolymen har angetts som driftsättningsmål när ett paket skapades i macOS görs driftsättningen till standardplatsen. Om en enhet utan mappnamn har angetts som driftsättningsmål när ett paket skapades i Windows kommer installationen att misslyckas. En felbeskrivning sparas i loggen till installationsprogrammet. (Mac OS/Windows)
  • Tillfällig lösning: Ange inte rotmappen som plats för paketdriftsättning.
 • Problem: När du driftsätter via ARD i macOS misslyckas driftsättningen om en användare loggar in eller ut eller växlar användare under ARD-åtgärden. (Mac OS)
  • Tillfällig lösning: Vänta ett tag och driftsätt igen.
 • Problem: Creative Cloud Connection avinstalleras inte när ett paket avinstalleras från en macOS-klientdator i utloggat läge.
  • Tillfällig lösning: Avinstallera paketet i inloggat läge.
 • Problem: När du loggar in på en Windows-klientdator efter att Adobe® Muse™ har driftsatts i utloggat läge, visas Windows-dialogrutan Filnamnsvarning med ett meddelande om att byta namn på C:\Program till C:\Program1.
  • Tillfällig lösning: Byt namn på platsen till C:\Program1, skapa en ny genväg för Muse på skrivbordet och starta sedan Muse genom att använda genvägen.
 • Problem: Om du försöker fästa Creative Cloud Packager i Aktivitetsfältet eller Dock genom att högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet eller Dock när Creative Cloud Packager körs, kommer ikonen för Adobe Application Manager att fästas på Aktivitetsfältet eller dockas istället för Creative Cloud Packager. Om du sedan öppnar genom att dubbelklicka på den fästa ikonen visas skärmen Uppdatering misslyckades. 
  • Tillfällig lösning: Fäst inte ikonen på Aktivitetsfältet eller Dock med ovanstående metod. Dra istället Creative Cloud Packager-ikonen direkt från Startmenyn till Aktivitetsfältet eller Dock.
 • Problem: När Adobe® Edge Animate, Adobe® Photoshop® Lightroom® eller Muse startas visas inte skärmen Inloggning krävs.
 • Problem: När Muse startas visas en uppdateringsskärm med meddelandet att det finns en ny version av Muse. Slutanvändaravtalet för Adobe AIR visas också.
 • Problem: Adobes produktförbättringsprogram har inte inaktiverats för Muse, trots att det har inaktiverats för andra produkter.

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto