Om Adobe Creative Cloud Packager

Adobe® Creative Cloud™ Packager gör det enkelt för dig att skapa paket som innehåller Creative Cloud-produkter och uppdateringar. Dessa paket kan sedan distribueras till klientdatorerna i din organisation beroende på licenstyp.

Använda Creative Cloud Packager

Mer information om hur du använder Creative Cloud Packager finns i Creative Cloud Packager-dokumentationen.

Nyheter i Creative Cloud Packager 1.15

Följande funktioner är tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.15:

 • Creative Cloud Packager stöder inte program med version CC 2019 eller senare. Mer information.
 • Den här versionen av Creative Cloud Packager innehåller förbättringar som ökar dess prestanda. Versionen innehåller även flera viktiga felkorrigeringar.

Tidigare versioner av Creative Cloud Packager

Nyheter i 1.14

 • Creative Cloud Packager 1.14 innehåller förbättringar som ökar dess prestanda. Versionen innehåller även flera viktiga felkorrigeringar.
 • Du kan välja vilka runtime-versioner som installeras på slutanvändarnas datorer när ett paket distribueras.

Nyheter i 1.13

Creative Cloud Packager 1.13 innehåller prestandaförbättringar och flera viktiga felkorrigeringar.

Nyheter i 1.12

Creative Cloud Packager 1.12 innehåller prestandaförbättringar och flera viktiga felkorrigeringar.

Nyheter i 1.11

Följande funktioner är tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.11:

 • Vi har skapat ett nytt arbetsflöde som heter Skapa avinstallationspaket. Med detta arbetsflöde kan IT-administratören skapa ett paket för att hantera borttagning av tidigare versioner av Creative Cloud-program. Mer information finns i Avinstallera Creative Cloud-produkter.
 • När du skapar paket kan du markera alternativet Visa program och uppdateringar via panelen Apps för att säkerställa att uppdateringar aktiveras. Om du avmarkerar det här alternativet inaktiveras uppdateringar. Mer information finns i Skapa paket.

Nyheter i 1.10

Följande funktioner är tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.10:

 • När du skapar ett paket genereras filen packageInfo.txt i paketmappen. Filen innehåller en lista med de produkter och uppdateringar du har tagit med i paketet. Mer information finns i Distribuera paket.
 • När du skapar ett paket genereras filen ConflictingProcessList.xml i paketmappen. Den här filen innehåller information om processer som kan skapa konflikter med installationen. Mer information finns i Distribuera paket.
 • När du startar installationsprogrammet kontrollerar det om det finns processkonflikter på värddatorn. Installationen avbryts om processkonflikter påträffas.
 • Den senaste versionen av Remote Update Manager hämtas och packas under paketeringsprocessen. Mer information finns i Använda Adobe Remote Update Manager.

Nyheter i 1.9.6

Följande funktioner är tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.9.6:

 • På kontrollpanelen för distribution finns nu två filter för automatiskt skapade paket: Fristående program (av Adobe) och Samlingar (av Adobe). Mer information finns i Kontrollpanel för distribution.
 • På kontrollpanelen för distribution kan du nu skapa och hämta ett paket som innehåller bara Creative Cloud-datorprogrammet. Med det här paketet kan du installera Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Om två serialiserade paket eller enhetsgruppspaket som skapats med samma fullständiga Creative Cloud-licens hade installerats på en dator togs tidigare licensen bort från datorn om ett av dem avinstalleras. Detta ledde till att även produkterna i det andra paketet avserialiserades eller att deras prenumeration avslutades. När du skapar ett paket med det senaste Creative Cloud Packager uppstår inte det problemet. Mer information och instruktioner om hur du löser det här problemet för befintliga Mac-paket finns i På grund av avinstallation av serialiserat paket har produkter i ett annat paket avserialiserats eller fått prenumerationen avbruten.

Nyheter i 1.9.5

Följande funktioner är tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.9.5:

 • När du paketerar en uppdatering för de senaste Creative Cloud-programmen kan du nu även installera detta på en dator som inte redan har programmet. En lista med program som för närvarande stöder den här funktionen finns på Program som kan distribueras utan sina grundversioner. Följande ikon visas bredvid de program som stöder den här funktionen: .

 • Två ytterligare språk stöds i Creative Cloud packager: Förenklad kinesiska och traditionell kinesiska.
 • Du kan nu använda kommandoraden för att avinstallera enskilda produkter. Mer information finns i Distribuera paket
 • Via parametern productVersions i Remote Update Manager (RUM) kan du välja uppdaterade versioner av program som är installerade på klientdatorerna. Mer information finns i Använda Adobe Remote Update Manager
 • Med dashboard för distribution kan du nu hämta alla Creative Cloud-program som fristående installationsprogram oavsett om du har köpt behörighet med Adobe. 
 • Dashboard för distribution har optimerats för att minska tiden anpassningen tar med 40 %.

Nyheter i 1.9.4

Problem som t.ex. de följande har åtgärdats i Creative Cloud Packager 1.9.4:
 • Paketmetadata överfördes tidigare inte till Admin Console om användaren inte var företagsadmin. Nu visas paketinformationen i Admin Console om en företagsanvändare skapar ett paket, oavsett vilken roll användaren har. 
 • Remote Update Manager (RUM) skrev tidigare över standardvärden som angetts av admin. Om alternativet Aktivera Remote Update Manager-distribution väljs på skärmen Avancerad konfiguration i Creative Cloud Packager ingår nu Remote Update Manager i paketet och distribueras tillsammans med det.

Nyheter i 1.9.3

Följande funktioner är tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.9.3:

Nyheter i 1.9.2

Följande nyheter finns i Creative Cloud Packager 1.9.2:

 • Automatisk uppdatering av Creative Cloud Packager
 • Bättre stöd för proxymiljöer

Nyheter i 1.9

Följande nyheter finns i Creative Cloud Packager 1.9:

 • Stöd för Acrobat DC – mer information finns i Hjälp om Acrobat.
 • Flera felkorrigeringar och prestandaförbättringar

Nyheter i 1.8

Följande funktioner är nu tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.8

 • Paket-ID: Nu har paket unika ID:n som du kan använda för att kontrollera om vissa paket är distribuerade till klientdatorer. Paket-ID visas även på Dashboard för distribution.
 • Företagsinloggning: Nu stöds företagsinloggning.
 • Creative Cloud-datorprogrammet: Creative Cloud-datorprogrammet är alltid aktiverat för namngivna licenser.

Nyheter i 1.7

Följande funktioner är nu tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.7

 • Paketmetadata är nu tillgängliga i Dashboard. Kunder med tillgång till Admin Console kan nu visa information om de paket som de och andra i organisationen har skapat. Det underlättar samarbete kring IT-lösningar och standardisering. Mer information finns i Kontrollpanel för distribution.
 • Maskering av Apps-panelen: IT-administratören kan distribuera Creative Cloud-datorprogrammet med Apps-panelen inaktiverad. Detta är fördelaktigt för kunder som vill använda Creative Cloud men begränsa användarnas möjligheter att installera och uppdatera program på egen hand.

Nyheter i 1.6

Följande funktioner är nu tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.6

 • Creative Cloud Packager har nu stöd för att skapa en licensfil för serialisering av distribuerade paket med testversioner eller namngivna licenser.
 • Creative Cloud Packager har nu stöd för att skapa paket med enbart Creative Cloud för skrivbord.
 • Felet ”Maxgräns för sökväg överskreds” på Windows (32-bitars) åtgärdat för distributioner av InDesign CC (2014) eller InCopy CC (2014).

Nyheter i 1.5

Följande funktioner är nu tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.5

 • Creative Cloud Packager har nu stöd för Value Incentive Program (VIP) för utbildningskunder.
 • Du kan nu distribuera specifika versionsuppdateringar istället för enbart de senaste uppdateringarna.
 • Creative Cloud Packager har också stöd för paketering av icke-Creative Cloud-program.
 • Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) har nu stöd för säkra anslutningar (https). Binärfiler för produktuppdateringar överförs dock fortfarande via http.

Nyheter i 1.4

Följande funktioner är nu tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.4

 • Du kan redigera paket som skapats med Creative Cloud Packager 1.4 för att lägga till och ta bort program eller ta med de senaste uppdateringarna.
 • Du kan även ta med produkter från fysiska media, till exempel dvd, samt hämta de senaste programmen.

Nyheter i 1.3

Följande funktioner är nu tillgängliga i Creative Cloud Packager 1.3

 • Du kan nu packa inbyggda installationsprogram med hjälp av Creative Cloud Packager. Det gör att du kan packa appar som Adobe Muse- och Adobe Edge-produkterna.
 • Du kan nu packa arkiverade versioner eller CS6-versioner av Creative Cloud-program.

Nyheter i 1.2

Följande problem har åtgärdats i Creative Cloud Packager 1.2.  

 • I föregående version gick det inte att distribuera paket som skapats med Creative Cloud Packager 1.1 till en dator som redan hade Creative Cloud-datorprogrammet installerat. Denna begränsning gäller inte längre i den här versionen.
 • I föregående version misslyckades paketinstallationen om en konflikt uppstod med en process som kördes på klientdatorn. I denna version är sannolikheten att detta sker betydligt lägre.  

Nyheter i 1.1

Förutom stöd för Adobe Creative Cloud for teams har Creative Cloud Packager nu även stöd för Creative Cloud for Enterprise. Om du är företagskund eller kund inom den offentliga sektorn eller utbildningssektorn och har tillgång till Creative Cloud for Enterprise kan du använda Creative Cloud Packager till att skapa paket för de produkter din licens gäller.

 • Om du är administratör för Creative Cloud for teams väljer du kontotypen ”Jag är Creative Cloud for teams-kund” när du loggar in.
 • Om du är administratör för Creative Cloud for Enterprise väljer du kontotypen ”Jag är företagskund, kund inom den statliga sektorn eller utbildningssektorn” när du loggar in.

Communityresurser

Adobe har ett särskilt forum som handlar om distribution av både Creative Suite och Creative Cloud.

Adobe har också en Adobe IT-inriktad blogg som uppdateras regelbundet och som täcker många olika aspekter av att administrera programvara från Adobe.

Klicka på följande länk om du vill se en lista över nätverksanrop utförda av programmen samt metoderna för att styra tjänståtkomst.

Många av Adobes olika team har Twitter-konton, och det finns ett som handlar om Adobes IT-verktyg och distribution: @Adobe_ITToolkit

Kända beteenden och problem

Följande problem kan uppstå när den här versionen av Creative Cloud Packager (CCP) används.

 • Problem: Vid uppdatering av overrides-filen så tar inte Adobe Creative Cloud-datorprogrammet den uppdaterade URL:en för omdirigering från overrides-filen och visar ett nedladdningsfel.
  • Tillfällig lösning: Avbryt Adobe Creative Cloud-datorprogrammet och starta det igen.
 • Problem: Vid starten av Creative Cloud-program som är installerade med ett CCP-paket kan ett fel uppstå: ”programmet går inte att starta eftersom api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll saknas på datorn. Försök att installera om programmet för att lösa problemet.”
 • Problem: Om Adobe Creative Cloud-datorprogrammet saknas eller panelen Apps har inaktiverats på datorn kan användaren inte använda de senaste uppdateringarna av vissa program via Hjälp > uppdatera.
  • Tillfällig lösning: Paketera/distribuera uppdateringar med hjälp av CCP-paketet självt eller använda Remote Update Manager för att använda uppdateringar.
 • Problem: Om datorn är offline (nätverk låst scenario) så kommer inte uppdateringar att installeras via Hjälp > Uppdatera, även om Creative Cloud-datorprogrammet finns på datorn.
  • Tillfällig lösning: Paketera/distribuera uppdateringar med ny installationsteknik med hjälp av CCP-paketet självt eller använd Remote Update Manager för att använda uppdateringar.
 • Problem: På Mac synkroniseras inte Acrobat-uppdateringar från AUSST.
 • Problem: När installationen av uppdateringen misslyckas skadas grundversionen av den relevanta produkten.
  • Tillfällig lösning: Installera om grundversionen på datorn.
 • Problem: Det går inte att starta Adobe Muse CC, även om du har installerat det korrekt på datorer där .NET 4.5.2 eller senare inte finns.
  • Tillfällig lösning: Använd arbetsflödet för undantagsdistribution för att distribuera .NET Framework 4.5.2 eller senare på måldatorerna.
 • Problem: Om du har skapat ett paket med en äldre CCP-version än 1.9.3 och försöker ändra den med CCP 1.9.3 misslyckas ändringen av paketet.
 • Problem: När CCP visar meddelandet ”Det uppstod ett fel” beror det ofta på att CCP-relaterade filer på din dator är skadade. 
  • Tillfälliga lösningar: Gör följande:
   • Ta bort OOBE-mappen (Win: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE, Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/OOBE) och installera om CCP.
   • Ta bort mappen AAMUpdater. (Win: \AppData\Local\Adobe\OOBE, \AppData\Local\Adobe\AAMUpdater Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/OOBE, ~/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater)
 • Problem: En inloggningsskärm visas när Acrobat DC startas om Acrobat DC installerades med ExceptionDeployeri post-läget.
  • Tillfällig lösning: Detta beror på att du måste distribuera Acrobat DC med setup.exe via kommandoraden (och inte Exception Deployer) innan du installerarMSI-. Mer information finns i Distribuera Adobe Acrobat.
 • Problem: Om Acrobat XI och Acrobat DC är i samma paket kan Acrobat XI-distribution misslyckas påMac,eftersom Creative CloudPackagerinstallerar Acrobat DC följt av Acrobat XI, och en senare version av programmet finns på datorn.
 • Problem: Acrobat DC är installerat på en enhet och du försöker installera Acrobat XI med Creative Cloud Packager. Installationen av Acrobat XI misslyckas eftersom en senare version av programmet redan finns på datorn.
 • Problem: Uppdateringar aktiveras inte med den nyaCCP-paketdistributionenefter att Acrobat-uppdateringar initialt inaktiverades på Mac.
  • Tillfällig lösning: distribuera paket med en ändrad konfiguration för uppdatering.
 • Problem: För företagsinloggning visas inteanvändarenpå inloggningsskärmen, även efter utloggning fråntidigarearbetsflöde.Användareloggas in automatiskt med den föregående användarens uppgifter, även om användaren anger ett annat användar-ID för det nya arbetsflödet.
  • Tillfällig lösning: stäng Creative Cloud Packager och logga in igen.
 • Problem: när en inloggningsprocess för ett Enterprise ID startas och ett e-post-ID anges går det inte att avbryta processen om du vill låta en annan användare logga in.
  •  Tillfällig lösning: tvångsavsluta Creative Cloud Packager och logga in igen. Du kan även klicka på skärmen och trycka på Delete/Backsteg flera gånger för att gå tillbaka i arbetsflödet.
 • Problem: När du kör den körbara filen RemoveVolumeSerial raderas också prenumerationslicenser för företag som skapats med ett Creative Cloud for Enterprise-volymserienummer.
 • Problem: I Windows visasofflineskärmeni stället för inloggningsskärmen när arbetsflöden för team eller företag väljs och proxyuppgifter anges i proxydialogrutan. 
  • Tillfällig lösning: Avmarkera detta: Kontrollera om servercertifikat har återkallats
 • Problem: I IE 11 visas inte nyligen skapade paket och deras antal på start- och paketflikarna påservern.
  • Tillfällig lösning: Gå till Verktyg > Alternativ > Inställningar, och ställ in Kontrollera om det finns senare versioner av lagrade sidor tillVarje gångwebbsidan besöks
 • Problem: Paketinstallationen startas inte när den packats i en DMG och hämtats från nätverksplatsen.
  •  Tillfällig lösning: Installationen kan startas med anpassade inställningar i Säkerhet och sekretess, d.v.s. klicka på knappen Öppna ändå, så startas installationen vid nästa försök.
 • Problem: Om Packager-klienten körs utan avbrott i över 24 timmar sparas inte paketinformationen.
  • Tillfällig lösning:  Avsluta Packager och starta om eller logga ut från Packager och logga in igen.
 • Problem: En disk eller en ISO-avbildning som innehåller Windows-media kan användas på Mac OS-datorer och vice versa. Paket som skapas med sådana media kan inte distribueras.
 • Problem: Produkter med inbyggda installationsprogram, till exempel Adobe Edge Reflow CC, Adobe Edge Inspect CC, Adobe Edge Code CC Preview, Adobe Gaming SDK 1.1 och Adobe Scout CC, kan inte läggas till i paketet via Lägg till offlinemedia-arbetsflödet i Creative Cloud-medier (maj 2013) eftersom de saknar de filer som krävs.
 • Problem: I Windows kan produkter som Adobe Muse och Adobe Lightroom packas från Creative Cloud-medier från maj 2013 och december 2013, men kan inte distribueras korrekt.
 • Problem: När paketet avinstalleras i Windows (avinstallering av MSI, borttagning av enskilda undantag från ARP, borttagning av ACC från ARP) tas inte Adobe Setup Utility bort från användarens system.
  • Tillfällig lösning: Ändra det här paketet så att den senaste ASU:n packas och distribuera sedan paketet till samma dator. Sedan kommer även Adobe Setup Utility att avinstalleras vid avinstallation.
 • Problem: Under avbildningsarbetsflödet bör Muse INTE startas på den primära datorn innan en avbildning skapats. Du kan starta det på en sekundärdator efter att du distribuerat avbildningen.
 • Problem: Använda Flash Builder 4.6 från Creative Clouddiskuppsättningen(Maj 2013 och december 2013) har licensieringsproblem. Inkludera inte Flash Builder 4.6 fråndiskuppsättningen.
 • Problem: Om ett paket som har aktiveratCreative Cloud-datorprogrammethar installerats på en dator så inaktiveras inte Creative Cloud-datorprogrammet eller tas bort från datorn när ett annat paket med Creative Cloud-programmet inaktiverat installeras på samma dator.
 • Problem: Program som Edge Code, Inspect, Reflow, Scout, Lightroom, Adobe Creative Cloud, Extendscript Toolkit och Gaming SDK installeras alltid på respektive standardplats i både Windows och Mac OS. Acrobat installeras påden anpassadeplatsen i Windows men inte i Mac OS.
 • Problem: Förinläst licensnyckel visas redan i registreringsalternativet under hjälpen i Lightroom.
 • Problem: Alternativet Sök efter uppdateringar är inte inaktiverat för Reflow, Code och Lightroom.
 • Problem: (Endast windows): Vidförstastarten av Adobe Scout blockerar Windows-brandväggen vissa funktioner. Vid efterföljandestartervisas inte meddelandet.
 • Problem: Adobe Creative Cloud-datorprogrammet, Muse, Inspect, Code, Reflow, Scout och Lightroom tas inte bort när paketet avinstalleras.
  • Tillfällig lösning: I Windows kan de tas bort med respektive avinstallationsprogram från ARP. På Mac OS kan Lightroom, Muse, Inspect, Code, Reflow och Scout tas bort genom att flytta dem till Papperskorgen. Adobe Creative Cloud-datorprogrammet kan tas bort med avinstallationsprogrammet som finns i Utilities.
 • Problem:  Nyttolasterna i Exceptions-mappen kan inte installeras via ssh på en klientdator som kör Mac OS X 10.9.
  • Tillfällig lösning: På en klientdator som kör Mac OS X 10.9 kan nyttolasterna i mappen Exceptions installeras via ARD.
 • Problem: (endast Mac OS) Om Creative Cloud Connection är installerat på en klientdator misslyckas paketinstallationen om ingen användare är inloggad på den datorn.
  • Tillfällig lösning: Installera paketet på klientdatorn när användaren är inloggad.
 • Problem: Paket kan inte distribueras till en dator som har Creative Cloud-program installerade.
  • Tillfällig lösning: Stäng Creative Cloud-programmet innan du installerar paketet.
 • Problem: För Creative Cloud forenterprisekan inte funktionsuppdateringar installeras via Remote Update Manager eller Adobe Updater. 
  • Tillfällig lösning: Skapa ett nytt paket och distribuera uppdateringarna med den senaste versionen av Creative Cloud Packager.  
 • Problem: Adobe Application Manager Enterprise Edition version 2.1 kan inte köras på en dator där Creative Cloud Packager har installerats.
 • Problem: Adobe® Encore® fungerar inte i utvärderingsläge.
 • När Encore startas visas serienummerskärmen om Encore är den första produkten som startas.
  • Tillfällig lösning: Starta prenumerationslicensen genom att starta en annan produkt. Sedan går det att starta Encore.
 • Problem: Adobe AIR-baserade undantagsnyttolaster kan inte installeras i obevakat läge på klientdatorer som kör en proxyserver. En dialogruta för proxyautentisering visas och måste fyllas i innan installationen kan fortsätta. Problemet inträffar även vid distribution av liknande nyttolaster via programmet Adobe Exceptions Deployer.  
  • Tillfällig lösning: Installera de här produkterna på klientdatorer utan att köra en proxyserver.
 • Problem: På klientdatorer där det körs en proxyserver visas en proxyserverdialogruta när någon av följande produkter startas: Adobe® Dreamweaver®, Adobe® Fireworks®, Adobe® Illustrator® samt Adobe® InDesign®
 • Problem: Meddelande om Adobe® AIR®-uppdateringar visas för Adobe Help Manager även om uppdateringar har inaktiverats i paketet.
 • Problem: Slutanvändaravtalet (EULA) för Adobe AIR visas vidstartenav Adobe AIR-baserade produkter.
 • Problem: Adobe Help Manager installeras inte om Adobe AIR redan är installerat (även på enannanenhet) på datorn.
  • Tillfällig lösning: Ta bort alla befintliga Adobe AIR-installationer från datorn innan du installerar Adobe Help Manager.
 • Problem: (endast Mac OS) Om du skapar ett paket med Creative Cloud Packager och markerar Inaktivera Air-komponenter i paket på paketkonfigurationsskärmen, inkluderas inte AIR-baserade paket som Adobe Community Help och Adobe Media Player i paketet. Detta är nödvändigt i vissa scenarier, till exempel vidSSH-baseradinstallation eller för att undvika manuell inmatning av proxy-inloggningsuppgifter. Dessa paket kopieras i mappen Exceptions och du kan installera dem separat på klientdatorerna. På en klientdator som kör Mac OS X 10.7 kan inte nyttolasterna i Exceptions-mappen installeras via ssh om ingen användare är inloggad på klientdatorn. På en klientdator som kör Mac OS X 10.8 kan inte AIR-baserade nyttolaster installeras via ARD eller ssh om ingen användare är inloggad på klientdatorn.
  Obs! Detta problem inträffar när klientdatorerna körs med Mac OS X 10.7 eller Mac OS X 10.8. Om du använder en adminstrationsdator som körs med Mac OS X 10.7 eller Mac OS X 10.8 påverkar detta inte installationen av paketen i mappen Exceptions.
  • Tillfällig lösning: Om Adobe AIR-baserade paket från mappen Exceptions ska installeras på en klientdator som har MAC OS 10.7 X eller Mac OS X 10.8, måste du kontrollera att en användare är inloggad på klientdatorn när du installerar paketen i mappen Exceptions.
 • Problem: Adobe Muse kan inte startas på en klientdator där en proxyserver har angetts.
 • Problem: Om en avbildning av ett paket skapas på en dator och avbildningen av datorn används för att distribuera paketet kan den första starten av den första produkten misslyckas i vissa fall. Produkten startar korrekt från och med den andra gången.
 • Problem: När AIR-komponenter har installerats kan det uppstå fel om du försöker installera om dem.
  • Tillfällig lösning: När AIR-komponenter har installerats ska du inte installera om dem.
 • Problem: (endast Mac OS) Paketdistribution via Apple Remote Desktop 3.5 eller 3.6 misslyckas om alla följande villkor uppfylls:
 • paketnamnet innehåller DB-tecken (double-byte)
  • paketet distribueras i läget Run this task from the Task Server on this computer
 • Problem: Användarinställningar tas inte bort från måldatorn vid avinstallation med hjälp av Creative Cloud Packager. (Windows/Mac OS)
  • Tillfällig lösning: Ta bort användarinställningarna manuellt.
 • Problem: Avinstallationskommandot är inte tillgängligt för avinstallation av produkter i mappen Exceptions som inte har installerats med det distributionspaket som skapats med Creative Cloud Packager. (Windows)
  • Tillfällig lösning: Ta bort dessa program via Lägg till eller ta bort program.
 • Problem: När du skapar ett paket kommer paketeringsprocessen att misslyckas om du försöker spara paketet på en nätverksplats med ett annat operativsystem. Paket som skapas på en Windows-dator kan till exempel inte sparas på en nätverksplats på Mac OS och vice versa.
  • Tillfällig lösning: När du skapar ett paket och sparar deten delad plats sparar du paketeten nätverksplats på samma operativsystem som används på den dator du använde för att skapa paketet.
 • Problem: Om rotkatalogen i startvolymen har angetts som distributionsmål när ett paket skapades i Mac OS görs distributionen till standardplatsen. Om en enhet utan mappnamn har angetts som distributionsmål när ett paket skapades i Windows kommerinstallationen attmisslyckas. En felbeskrivning sparas i loggen till installationsprogrammet. (Mac OS/Windows)
  • Tillfällig lösning: Ange inte rotmappen som plats för paketdistribution.
 • Problem: När du distribuerar via ARD i Mac OS misslyckas distributionen om en användare loggar in eller ut eller växlar användare under ARD-åtgärden. (Mac OS)
  • Tillfällig lösning: Vänta ett tag och distribuera igen.
 • Problem: Creative Cloud Connection avinstalleras inte när ett paket avinstalleras från en Mac OS-klientdator i utloggat läge.
  • Tillfällig lösning: Avinstallera paketet i inloggat läge.
 • Problem: När du loggar in på en Windows-klientdator efter att Adobe® Muse™ har distribuerats i utloggat läge visas Windows-dialogrutan Filnamnsvarning med ett meddelande om att byta namn på ”C:/Program” till ”C:/Program1”.
  • Tillfällig lösning: Byt namn på platsen till ”C:/Program1”, skapa en ny genväg för Muse på skrivbordet och starta sedan Muse genom att använda genvägen.
 • Problem: Om du försöker fästa Creative Cloud Packager på Aktivitetsfältet eller till Dock genom att högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet eller Dock när Creative Cloud Packager körs, kommer ikonen för Adobe Application Manager att fästas på Aktivitetsfältet eller dockas istället för Creative Cloud Packager. Om du sedan öppnar genom att dubbelklicka på den fästa ikonen visas skärmen Uppdatering misslyckades. 
  • Tillfällig lösning: Fäst inte ikonen på Aktivitetsfältet eller Dock med ovanstående metod. Dra istället Creative Cloud Packager-ikonen direkt från Startmenyn till Aktivitetsfältet eller Dock.
 • Problem: När Adobe® Edge Animate, Adobe® Photoshop® Lightroom® eller Muse startas visas inte skärmen Inloggning krävs.
 • Problem: När Muse startas visas en uppdateringsskärm med meddelandet att det finns en ny version av Muse. Slutanvändaravtalet för Adobe AIR visas också.
 • Problem: Adobes Produktförbättringsprogram har inte inaktiverats förMuse,trots att det har inaktiverats för andra produkter.

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy