Användarhandbok Avbryt

Redigera och spara konfigurationer

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud
Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre. Inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder de arbetsflöden som finns för att skapa paket i Adobe Admin Console.

Se hur du skapar paket med Namngiven användarlicensiering och paket med Licensiering för delade enheter.

Inställningar för Creative Cloud Packager

Om du vill ange inställningarna för var cacheminnet för produkterna ska placeras, rensa cacheminnet eller visa hjälpen för Creative Cloud Packager klickar du på nedåtpilen bredvid meddelandet ”Välkommen <användarnamn>” i övre högra hörnet av skärmen Skapa paket.

Om du vill ändra platsen för det cacheminne dit programmen hämtas, eller rensa cacheminnet klickar du på Inställningar i listrutan.

Obs! Om du rensar cacheminnet tas de hämtade programmen bort.

Klicka på Spara om du vill spara eventuella ändringar som gjorts i Inställningar. Klicka på Avbryt om du vill avsluta utan att spara de gjorda ändringarna.

Ändra paketkonfigurationen

Paketkonfigurationer

Inställningarna för paketkonfigurationen innehåller alternativ för att t.ex. ignorera konfliktskapande processer under installationen eller inte.

Klicka på Ändra om du vill granska eller ändra inställningarna för paketkonfigurationen. Skärmen Avancerad konfiguration visas.

Adobe Update Manager-användning:

I en fristående produktinstallation startas Adobe Application Manager automatiskt varje dag klockan 02:00 för att leta efter uppdateringar till Adobes produkter. Användaren är inte medveten om att denna kontroll görs så länge det inte finns en ny uppdatering. Om det finns en ny uppdatering visas en dialogruta för användaren med information om att en uppdatering finns tillgänglig. Vanligtvis är detta inte det beteende som önskas i en företagsdriftsättning.

I Adobe Creative Cloud Packager finns tre olika uppdateringsbeteenden att välja mellan:

 • Om du vill förhindra att användarens Application Manager gör automatiska uppdateringskontroller för de produkter som driftsatts väljer du standardalternativet Adobe Update Manager är inaktiverad (IT hanterar driftsättning av uppdatering). Förutom de automatiska uppdateringarna inaktiveras även uppdateringsmöjligheten via hjälpmenyn i programmen. Användarna kommer sedan inte heller att själva kunna söka efter uppdateringar. Om du väljer detta alternativ måste IT-administratören hämta och driftsätta uppdateringarna för sina användare.
 • Alternativet ”Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager” möjliggör automatisk uppdateringskontroll via Adobe Application Manager. Detta är standard för produkter som installerats enskilt. Om användarens system tidigare varit inställt på att inte tillåta uppdateringar och ett paket där det här alternativet ställts in driftsätts, kommer automatisk uppdateringskontroll att återaktiveras.
 • Du kan välja att omdirigera den automatiska uppdateringsprocessen så att du letar efter uppdateringar med din egen uppdateringsserver i stället för med Adobes uppdateringsserver. Då ska du välja alternativet ”Använd den interna uppdateringsservern”. För att detta alternativ ska fungera måste du lagra uppdateringarna på en intern server och omdirigera Adobe Application Manager så att programmet letar efter uppdateringarna där. Det gör du genom att ange en sökväg till en XML-konfigurationsfil som innehåller information om värdservern. Mer information om att använda en intern server som värd finns i Använda Adobe Update Server Setup Tool.

Remote Update Manager

Du kan använda Adobe Remote Update Manager för att fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn, vilket ger fördelen att programmet körs med administratörsbehörighet. Välj detta alternativ om du vill göra det möjligt att använda Remote Update Manager. Mer information finns i Remote Update Manager

Installationsplats

I Application Manager finns följande alternativ för installationsplatsen:

 • Driftsätt i standardprogramkatalogen: Standardenheten är systemenheten och standardsökvägen är \Program i Windows och /Program i Mac OS.
 • Ange katalog under driftsättningen: Låter slutanvändarna ange installationssökvägen när paketet driftsättas. På Mac OS uppmanas användare i användargränssnittet, medan uppmaningen görs via kommandoraden på Windows.
 • Ange katalog: Ange sökvägen till platsen för en specifik installationsplats.

 

Obs!

Vissa appar installeras alltid på standardplatsen. Se Kända fel för mer information.

Klicka på Spara om du vill spara eventuella ändringar du gjort i konfigurationen och återgå till skärmen Paketinformation. Klicka på Avbryt om du vill återgå till skärmen Paketinformation utan att göra några ändringar.

Obs!

Om du avmarkerar alternativet Visa program och uppdateringar via panelen Apps avmarkeras också alternativet Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager. Den här ändringen av konfigurationen sparas dock inte. Nästa gång du paketerar kommer alternativet Visa program och uppdateringar via panelen Apps att vara markerat. Dessutom är alternativet Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager aktiverat.

Lägg till offlinemedia

Du kan lägga till program och uppdateringar av program från en lokal offlinekälla. 

Klicka på Lägg till offlinemedia i stället för att hämta från Creative Cloud om du vill lägga till program och uppdateringar från en lokal källa, till exempel DVD eller ESD.

Bläddra till den plats där offlinemediet finns. På en Mac, placera DMG-filen i en katalog och bläddra till katalogen. Välj de produkter och uppdateringar du vill packa.

Obs!

Använd media från Adobe eller som laddats ned från Adobes webbplats för att vara säker på att det inte är skadat eller innehåller skadlig kod.

Klicka på Klar när du har gjort ditt urval för att gå till skärmen för program och uppdateringar.

Klicka på Skapa för att börja packa de valda programmen och uppdateringarna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?