Viktigt:

Creative Cloud Packager kan inte användas för att skapa paket som innehåller program från CC 2019 eller senare. Mer information.

Inställningar för Creative Cloud Packager

Om du vill ange inställningarna för var cacheminnet för produkterna ska placeras, rensa cacheminnet eller visa hjälpen för Creative Cloud Packager klickar du på nedåtpilen bredvid meddelandet ”Välkommen <användarnamn>” i övre högra hörnet av skärmen Skapa paket.

choose-package-option-pref

Om du vill ändra platsen för det cacheminne dit programmen hämtas, eller rensa cacheminnet klickar du på Inställningar i listrutan.

Ändra cacheplatsen och klicka på Spara

Obs! Om du rensar cacheminnet tas de hämtade programmen bort.

Klicka på Spara om du vill spara eventuella ändringar som gjorts i Inställningar. Klicka på Avbryt om du vill avsluta utan att spara de gjorda ändringarna.

Ändra paketkonfigurationen

Paketkonfigurationer

Inställningarna för paketkonfigurationen innehåller alternativ för att t.ex. ignorera konfliktskapande processer under installationen eller inte.

Klicka på Ändra om du vill granska eller ändra inställningarna för paketkonfigurationen. Skärmen Avancerad konfiguration visas.

advanced-config

Adobe Update Manager-användning:

I en fristående produktinstallation startas Adobe Application Manager automatiskt varje dag klockan 02:00 för att leta efter uppdateringar till Adobes produkter. Användaren är inte medveten om att denna kontroll görs så länge det inte finns en ny uppdatering. Om det finns en ny uppdatering visas en dialogruta för användaren med information om att en uppdatering finns tillgänglig. Vanligtvis är detta inte det beteende som önskas i en företagsdistribution.

I Adobe Creative Cloud Packager finns tre olika uppdateringsbeteenden att välja mellan:

  • Om du vill förhindra att användarens Application Manager gör automatiska uppdateringskontroller för de produkter som distribuerats väljer du standardalternativet Adobe Update Manager är inaktiverad (IT hanterar distribution av uppdatering). Förutom de automatiska uppdateringarna inaktiveras även uppdateringsmöjligheten via hjälpmenyn i programmen. Användarna kommer sedan inte heller att själva kunna söka efter uppdateringar. Om du väljer detta alternativ måste IT-administratören hämta och distribuera uppdateringarna för sina användare.
  • Alternativet ”Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager” möjliggör automatisk uppdateringskontroll via Adobe Application Manager. Detta är standard för produkter som installerats enskilt. Om användarens system tidigare varit inställt på att inte tillåta uppdateringar och ett paket där det här alternativet ställts in distribueras kommer automatisk uppdateringskontroll att återaktiveras.
  • Du kan välja att omdirigera den automatiska uppdateringsprocessen så att du letar efter uppdateringar med din egen uppdateringsserver i stället för med Adobes uppdateringsserver. Då ska du välja alternativet ”Använd den interna uppdateringsservern”. För att detta alternativ ska fungera måste du lagra uppdateringarna på en intern server och omdirigera Adobe Application Manager så att programmet letar efter uppdateringarna där. Det gör du genom att ange en sökväg till en XML-konfigurationsfil som innehåller information om värdservern. Mer information om att använda en intern server som värd finns i Använda Adobe Update Server Setup Tool.

Remote Update Manager

Du kan använda Adobe Remote Update Manager för att fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn, vilket ger fördelen att programmet körs med administratörsbehörighet. Välj detta alternativ om du vill göra det möjligt att använda Remote Update Manager. Mer information finns i Remote Update Manager

Installationsplats

I Application Manager finns följande alternativ för installationsplatsen:

  • Distribuera till standardprogramkatalogen: Standardenheten är systemenheten och standardsökvägen är \Program i Windows och /Program i Mac OS.
  • Ange katalog under distributionen: Låter slutanvändarna ange installationssökvägen när paketet distribueras. På Mac OS uppmanas användare i användargränssnittet, medan uppmaningen görs via kommandoraden på Windows.
  • Ange katalog: Ange sökvägen till platsen för en specifik installationsplats.

 

Obs!

Vissa appar installeras alltid på standardplatsen. Se Kända fel för mer information.

Klicka på Spara om du vill spara eventuella ändringar du gjort i konfigurationen och återgå till skärmen Paketinformation. Klicka på Avbryt om du vill återgå till skärmen Paketinformation utan att göra några ändringar.

Obs!

Om du avmarkerar alternativet Visa program och uppdateringar via panelen Apps avmarkeras också alternativet Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager. Den här ändringen av konfigurationen sparas dock inte. Nästa gång du paketerar kommer alternativet Visa program och uppdateringar via panelen Apps att vara markerat. Dessutom är alternativet Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager aktiverat.

Lägg till offlinemedia

Du kan lägga till program och uppdateringar av program från en lokal offlinekälla. 

Klicka på Lägg till offlinemedia i stället för att hämta från Creative Cloud om du vill lägga till program och uppdateringar från en lokal källa, till exempel DVD eller ESD.

Bläddra till den plats där offlinemediet finns. På en Mac, placera DMG-filen i en katalog och bläddra till katalogen. Välj de produkter och uppdateringar du vill packa.

Obs!

Använd media från Adobe eller som laddats ned från Adobes webbplats för att vara säker på att det inte är skadat eller innehåller skadlig kod.

Skärmen Lägg till offlinemedia

Klicka på Klar när du har gjort ditt urval för att gå till skärmen för program och uppdateringar.

Klicka på Skapa för att börja packa de valda programmen och uppdateringarna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy