Du kan även använda Creative Cloud Packager (CCP) för att packa icke-Creative Cloud-produkter. Creative Cloud Packager stöder i nuläget serienummerbaserad distribution av följande produkter.

När du anger ett serienummer för icke-Creative Cloud-produkter visas bara den produkten. Du måste skapa separata paket, och dessa produkter kan inte läggas till i ett paket som innehåller Creative Cloud-produkter.

Produkt Windows Mac OS
Photoshop Elements Ja* Ja
Premiere Elements Ja* Ja
Adobe Captivate Ja
Ja
Adobe Presenter Ja -
Adobe Robohelp Ja  - 
Adobe Framemaker Ja  - 
Adobe Technical Communication Suite Ja  - 
Adobe Presenter Video Express -
Ja

Obs!

Mer information om hur du distribuerar Elements 12-produkter på Windows finns i Distribuera Photoshop Elements 12. Mer information om hur du distribuerar Elements 13-produkter finns i Instruktioner för tyst installation och distribution.

 1. Om du ännu inte har det så kan du hämta ditt företagsserienummer från Adobes licenswebbplats.

 2. Starta Creative Cloud Packager och logga in som företagskund.

 3. Skapa ett paket med licenstypen som serienummer, och ange företagsserienumret.

 4. Creative Cloud Packager visar berörda produkter. Markera önskade produkter och uppdateringar och klicka sedan på Skapa.

  Klicka på Skapa

Kända fel

Adobe Photoshop Elements 13.0 frågar efter region efter installation med CCP

I Adobe Photoshop Elements 13.0 ombeds slutanvändarna välja sin region efter installation. För att förhindra regionfrågan skapar du en språkanvisningsfil på de datorer du distribuerar Photoshop Elements till. I språkanvisningsfilen anger du språk för installationsprogrammet, och användarna kommer inte tillfrågas om språk:

 1. Skapa en fil med namnet elements.ini på datorerna du distribuerar Photoshop Elements till på den här platsen: <root>:\Users\All Users\Adobe\Elements Organizer\13.0.

 2. Ange identifierare för dina slutanvändares geografiska plats i filen elements.ini. Om dina slutanvändare till exempel finns i USA är koden 244 och inmatningen är:

  [PSEInformation]
  
  Country=244
  

  En lista med identifierare för geografisk plats (decimal) för alla länder finns på:

  Tabell med geografiska platser

   

Installationen misslyckas när ett 64-bitars Adobe Presenter-paket distribueras på en dator med 64-bitars operativsystem + 32-bitars MS Office

Installationen misslyckas om du skapar ett 64-bitars Presenter-paket med CCP och installerar det på en dator med 64-bitars OS + 32-bitars MS Office. 

Installationen misslyckas även om du skapar ett 32-bitars Presenter-paket med CCP och installerar det på ett 64-bitars OS.

Obs! När du skapar ett paket med CCP:

 1. Om du väljer 32-bitars inkluderar Packager 32-bitars Presenter
 2. Om du väljer 64-bitars inkluderar Packager 64-bitars Presenter  

Mer information om hur du skapar paket och steg-för-steg-anvisningar finns i Skapa paket.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy