Klicka på länkarna nedan för detaljerad information och anvisningar.

Använda färghantering vid utskrift

När du skriver ut ett färghanterat dokument kan du ange ytterligare färghanteringsalternativ som ger enhetliga färger i utskrifter. Anta t.ex. att ett dokument innehåller en profil som är anpassad för prepress-utdata, men att du vill skriva ut ett färgkorrektur på en kontorsskrivare. I dialogrutan Skriv ut kan du omvandla ett dokuments färger till en färgmodell som används på en viss kontorsskrivare. Skrivarprofilen används i stället för den nuvarande dokumentprofilen. Om du markerar färgmodellen Korrektur och målet är en RGB-skrivare omvandlas färgdata till RGB-värden med hjälp av de valda färgprofilerna.

Om du skriver ut på en PostScript-skrivare har du också möjlighet att använda färghantering för PostScript. I det här fallet skickas dokumentets färgdata från InDesign i en kalibrerad version av den ursprungliga färgmodellen, tillsammans med dokumentprofilen, direkt till PostScript-skrivaren. Dokumentet omvandlas till skrivarens färgmodell i skrivaren. Skrivarens färgmodell lagras på enheten som ett färgrenderingsbibliotek (Color Rendering Dictionary, CRD). Det möjliggör enhetsoberoende utdata. CRD är PostScript-ekvivalenter för färgprofiler. Exakt resultat av färgkonverteringen kan variera mellan olika skrivare. Om du vill använda PostScript-färghantering måste du ha en skrivare med funktioner för PostScript Level 2 eller senare. Du behöver inte installera en ICC-profil för skrivaren i systemet.

Obs!

När du arbetar med ett färghanterat dokument kan du använda preflight-panelen för att kontrollera att färgerna stämmer överens med de riktlinjer du angivit.

 1. Kontrollera att du har installerat rätt drivrutin och PPD-fil för skrivaren.
 2. Välj Arkiv > Skriv ut.
 3. Om en skrivarförinställning innehåller de inställningar som du vill använda väljer du den på menyn Skrivarförinställningar högst upp i dialogrutan Skriv ut.
 4. Justera inställningarna för detta dokument.
 5. Klicka på Färghantering, till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 6. Välj Dokument under Skriv ut.
 7. För Färghantering väljer du Färger anges av InDesign.
 8. För Skrivarprofil väljer du profilen för din utdataenhet.

  Ju mer noggrant profilen beskriver en utdataenhets beteende och utskriftsförhållanden (till exempel papperstyp), desto mer noggrant kan färghanteringssystemet översätta de numeriska värdena till riktiga färger i ett dokument.

 9. Markera Bevara RGB-färgvärden eller Bevara CMYK-färgvärden.

  Detta alternativ anger hur InDesign hanterar färger som inte har någon färgprofil angiven (till exempel importerade bilder utan inbäddade profiler). När det här alternativet är markerat skickas färgnumren direkt till utdataenheten. När det här alternativet är avmarkerat konverteras först färgnumren till utdataenhetens färgmodell.

  Du bör välja att bevara numren för att få ett så säkert CMYK-arbetsflöde som möjligt. Du bör inte bevara nummer om du skriver ut RGB-dokument.

 10. Välj Konfigurera (Windows) eller Skrivare (Mac OS) för att öppna skrivardrivrutinens dialogruta.
 11. Inaktivera färghantering för skrivaren och klicka på Skriv ut, för att återgå till dialogrutan Skriv ut i InDesign.

  Alla skrivardrivrutiner har olika färghanteringsalternativ. Information om att stänga av färghanteringen finns i skrivardokumentationen.

 12. Klicka på Skriv ut.

Alternativ för färgutskrift av sammansatta dokument

Under Utdata i dialogrutan Skriv ut kan du ange hur sammansatta färger i ett dokument ska skickas till skrivaren. När färghantering är aktiverad (standardinställning) resulterar standardinställningarna för färg i kalibrerad färgutskrift. Dekorfärgsinformation bevaras vid färgkonvertering. Det är bara processfärgerna som omvandlas till den angivna färgmodellen. Om du är osäker på vilket färgalternativ du ska använda rådfrågar du prepress-tjänsteleverantören.

Lägen för sammansatta färger påverkar bara rastrerade bilder och objekt som skapats i InDesign. Monterade bilder (t.ex. EPS-bilder och Adobe PDF-filer) påverkas bara om de överlappar genomskinliga objekt.

Mer information om sammansatt utskrift finns på Adobe Print Resource Center: www.adobe.com/go/print_resource.

Obs!

Vilka alternativ för icke-PostScript-utskrift som visas beror på den färgmodell som används av skrivaren, vanligtvis RGB.

När du skriver ut som sammansatt inaktiveras automatisk svällning. Du kan markera alternativet Simulera övertryck om du vill skapa övertryckskorrektur för text, linjer och fyllningar.

Under Utdata i dialogrutan Skriv ut finns följande färgalternativ. Det kan också finnas fler alternativ, beroende på skrivaren.

Ändra inte sammansatt

En fullfärgsversion av de angivna sidorna skickas till skrivaren. Alla färgvärden i det ursprungliga dokumentet behålls. Om du väljer det här alternativet inaktiveras Simulera övertryck.

Sammansatt gråskala

Gråskaleversioner av angivna sidor skickas till en skrivare när du t.ex. skriver ut på en svartvit skrivare utan att göra några separationer.

Sammansatt RGB

Fullfärgsversioner av angivna sidor skickas till en skrivare när du t.ex. skriver ut på en RGB-färgskrivare utan att göra några separationer.

Sammansatt CMYK

Fullfärgsversioner av angivna sidor skickas till en skrivare när du t.ex. skriver ut på en CMYK-färgskrivare utan att göra några separationer. (Alternativet är bara tillgängligt för PostScript-skrivare.)

Separationer

PostScript-information skapas för varje separation som krävs för dokumentet. Informationen skickas sedan till utdataenheten. (Alternativet är bara tillgängligt för PostScript-skrivare.)

In-RIP-separationer

Separationsinformation skickas till utdataenhetens RIP. (Alternativet är bara tillgängligt för PostScript-skrivare.)

Svart text

Välj det här alternativet om du vill skriva ut all text som har skapats i InDesign i svart, såvida inte texten har färgen Ingen eller Papper eller ett färgvärde som ger vit färg. Det här alternativet är praktiskt när du skapar innehåll både för tryck och för PDF-distribution. Om hyperlänkarna till exempel var blå i PDF-versionen skrivs de ut i svart på skrivare med gråtoner, i stället för med halvtonsmönster, som kan ge svårläst text.

Ett provtryck för skrivare (kallas ibland korrekturutskrift eller matchande utskrift) är en utskriven simulering av hur det slutliga tryckningsresultatet kommer att se ut. Ett provtryck för skrivare produceras på en utdataenhet som inte är så dyr som en tryckpress. Idag finns det vissa bläckstråleskrivare som har den upplösning som krävs för att kunna skapa billiga utskrifter som kan användas som provtryck.

 1. Välj Visa > Korrekturinställningar > Anpassad.
 2. I dialogrutan Anpassa korrekturinställningar markerar du den enhet du vill simulera och klickar på OK.
 3. Markera Bevara RGB-färgvärden eller Bevara CMYK-färgvärden och klicka på OK.

  Detta alternativ anger hur InDesign hanterar färger som inte har någon färgprofil angiven (till exempel importerade bilder utan inbäddade profiler). När det här alternativet är markerat skickas färgnumren direkt till utdataenheten. När det här alternativet är avmarkerat konverteras först färgnumren till utdataenhetens färgmodell.

  Du bör välja att bevara numren för att få ett så säkert CMYK-arbetsflöde som möjligt. Du bör inte bevara nummer om du skriver ut RGB-dokument.

 4. Välj Arkiv > Skriv ut.
 5. Om en skrivarförinställning innehåller de inställningar som du vill använda väljer du den på menyn Skrivarförinställningar högst upp i dialogrutan Skriv ut.
 6. Justera inställningarna för detta dokument.
 7. Klicka på Färghantering, till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 8. Under Skriv ut markerar du Korrektur. Profilen bör matcha den korrekturinställning du angav.
 9. För Färghantering väljer du Färger anges av InDesign.
 10. Markera Simulera pappersfärg om du vill simulera den specifika vita ton som utskriftsmediet har, enligt definitionen i dokumentprofilen (renderingsmetoden absolut kolorimetri). Det här alternativet är inte tillgängligt för alla profiler.
 11. Välj Konfigurera (Windows) eller Skrivare (Mac OS) för att öppna skrivardrivrutinens dialogruta.
 12. Inaktivera färghantering för skrivaren och klicka på Skriv ut, för att återgå till dialogrutan Skriv ut i InDesign.

  Alla skrivardrivrutiner har olika färghanteringsalternativ. Information om att stänga av färghanteringen finns i skrivardokumentationen.

 13. Klicka på Skriv ut.

Förbättra övertoningar och färgblandningar i utskrift

Utdataenheter för PostScript Level 2 och PostScript 3 kan skriva ut upp till 256 gråtoner, medan de flesta PostScript-laserskrivare klarar av att skriva ut mellan 32 och 64 gråtoner, beroende på enhetens upplösning, angiven skärmfrekvens och metod för att skapa halvtoner. Ränder uppstår när tillgängliga färgtoner täcker en yta som är stor nog för att du ska kunna uppfatta individuella toner. Om du anger en övertoning med procentvärden som är mindre än 50 % från varandra, så ger det ett smalt färgtonsintervall som lätt ger upphov till ränder. Om du har problem med att skriva ut mjuka övertoningar utan att det uppstår ränder kan du prova någon av de här metoderna:

 • Använd en övertoning som skiljer minst 50% mellan två eller flera dekorfärgskomponenter.

 • Använd ljusare färger, eller minska omfånget för mörka övertoningar. Ränder uppstår lättast mellan mycket mörka färger och vitt.

 • Öka procentvärdet för ändring i övertoningen.

 • Minska skärmfrekvensen för dokumentet (bara PostScript-utdataenheter).

 • Om det uppstår ränder i en importerad bild, till exempel en Adobe Illustrator®-fil, kan du behöva bearbeta den ursprungliga bilden.

 • Skriv ut på en PostScript® 3-utdataenhet som hanterar mjuka övertoningar.

 • Använd övertoningar med mindre omfång. Det optimala omfånget beror på färgerna i övertoningen, men som tumregel kan du försöka hålla övertoningsomfång mindre än 19 centimeter (7,5 tum).

Om halvtonspunkter och skrivarpunkter

De flesta skrivare simulerar grått med halvtonspunkter som skrivs ut i ett rutnät. Rutorna i nätet kallas för halvtonsceller, och rutnätets rader kallas för linjer eller raster. Varje halvtonspunkt består av ett antal skrivarpunkter. När halvtonscellen fylls med fler skrivarpunkter blir den större och får en mörkare grå färg.

Skrivarupplösningen bestämmer hur många punkter som finns tillgängliga för att skapa halvtonspunkten. En skrivare med mindre punkter kan skapa fler olika storlekar på halvtonspunkterna. Det ger fler gråtoner. Skärmfrekvensen påverkar också: Om du ökar skärmfrekvensen blir halvtonscellerna mindre och innehåller färre skrivarpunkter. Det ger färre gråtoner. Det finns alltså ett kompromissförhållande mellan många gråtoner och skärpa.

Simulera kontinuerlig ton med skrivarpunkter
Simulera kontinuerlig ton med skrivarpunkter

A. Kontinuerlig ton simulerad med raster B. Rastret består av halvtonspunkter i rader C. Halvtonspunkterna består av skrivarpunkter 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy