Gebruik de galerie Vervagen om snel verschillende fotografische vervagingseffecten te maken met intuïtieve besturingselementen in de afbeelding.

Elke vervagingstool biedt intuïtieve besturingselementen in de afbeelding om het vervagingseffect toe te passen en te beheren. Als de vervagingsaanpassingen klaar zijn, gebruikt u de Bokeh-besturingselementen om het algemene vervagingseffect te stileren. Photoshop beschikt over een live voorvertoning op volledige grootte wanneer u met effecten uit de galerie Vervagen werkt.

Kies Filter > Galerie Vervagen en selecteer het gewenste effect.

Zie voor informatie over andere vervagingseffecten De scherpte en vervaging van afbeeldingen aanpassen.

Opmerking:

Druk voor lensvervagingen (Veld vervagen, Iris vervagen en vervagen met Kantelen en verschuiven) op de toets M om het op de afbeelding toegepaste vervagingsmasker weer te geven. De zwarte gebieden worden niet vervaagd, terwijl de lichtere gebieden de hoeveelheid vervaging laten zien die op de afbeelding is toegepast.

Veld vervagen

Gebruik Veld vervagen om een verloop van vervagingen te maken door meerdere vervagingspunten met een verschillende mate van vervagingen op te geven. Voeg meerdere punten aan de afbeelding toe en geef voor elk punt een mate van vervaging aan.

Het uiteindelijke resultaat is een gecombineerd effect van alle vervagingspunten in de afbeelding. U kunt zelfs een punt buiten de afbeelding toevoegen om de vervaging toe te passen bij hoeken.

 1. Kies Filter > Galerie Vervagen > Veld vervagen.

  Er wordt een punt voor veldvervaging op de afbeelding geplaatst. Klik op de afbeelding om extra vervagingspunten toe te voegen.

 2. Klik op een punt om dat te selecteren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de vervagingshandgreep om de vervaging te vergroten of te verkleinen. U kunt het deelvenster Vervagen ook gebruiken om vervagingswaarde op te geven.
  • Sleep het punt naar een nieuwe locatie.
  • Druk op Delete om het te verwijderen.
  Photoshop - Punten voor Veld vervagen
  Punten voor Veld vervagen

  A. Niet-geselecteerd vervagingspunt B. Geselecteerd vervagingspunt 

Iris vervagen

Gebruik Iris vervagen om een oppervlakkig scherptediepte-effect op uw afbeelding te simuleren, ongeacht de gebruikte camera of lens. U kunt meerdere focuspunten opgeven, een effect dat bijna onmogelijk kan worden bereikt met traditionele cameratechnieken.

 1. Kies Filter > Galerie Vervagen > Iris vervagen.

  Het standaardpunt voor Iris vervagen wordt op de afbeelding ingesteld. Klik op de afbeelding om extra vervagingspunten toe te voegen.

  Photoshop - Iris vervagen
  A. Scherp gebied B. Vaag gebied C. Vervaagd gebied 
 2. Sleep de handgrepen om deze te verplaatsen en de verschillende gebieden opnieuw te definiëren.

 3. Sleep de vervagingshandgreep om de vervaging te vergroten of te verkleinen. U kunt het deelvenster Vervagen ook gebruiken om vervagingswaarde op te geven.

Kantelen en verschuiven

Gebruik het effect Kantelen en verschuiven om een afbeelding te simuleren die is gemaakt met een lens voor kantelen en verschuiven. Dit speciale vervagingseffect bepaalt het scherptegebied en vervaagt dan langzaam bij de randen. Gebruik het effect Kantelen en verschuiven om foto's van miniatuurvoorwerpen te simuleren.

 1. Kies Filter > Vervagen Galerie > Kantelen en verschuiven.

  Het standaard vervagingspunt Kantelen en verschuiven is op de afbeelding ingesteld. Klik op de afbeelding om extra vervagingspunten toe te voegen.

  Photoshop - Vervagingspunt Kantelen en verschuiven
  A. Scherp gebied B. Vaag gebied C. Vervaagd gebied 
 2. Sleep de vervagingshandgreep om de vervaging te vergroten of te verkleinen. U kunt het deelvenster Vervagen ook gebruiken om vervagingswaarde op te geven.

 3. Ga als volgt te werk om de verschillende gebieden te definiëren:

  • Sleep de lijnen om deze te verplaatsen.
  • Sleep de handgrepen en roteer ze.

Pad vervagen

Met de effecten van Pad vervagen kunt u bewegingsonscherpte langs paden creëren. U kunt ook de vorm en de hoeveelheid vervaging regelen. Photoshop stelt automatisch de effecten samen van meerdere vervagingen die op een afbeelding worden toegepast.

Photoshop - Voorbeeld van een effect met Pad vervagen
Voorbeeld van een effect met Pad vervagen

Voer de onderstaande stappen uit:

 1. Kies Filter > Galerie Vervagen > Pad vervagen.
 2. Geef in het deelvenster Vervagen onder het gedeelte Pad vervagen op of u een Basisvervaging of de vervaging Achterste flitssynchronisatie wilt toepassen. Met de vervaging Achterste flitssynchronisatie simuleert u het effect van een flits die op het einde van een belichting wordt gegenereerd.
 1. Gebruik de besturingselementen in de afbeelding samen met stap 4 t/m 8 van deze uitleg.
 2. Geef de volgende instellingen op:

Snelheid

Met de schuifregelaar Snelheid kunt u de mate van padvervaging instellen die u op de afbeelding wilt toepassen. De instelling Snelheid wordt toegepast op alle padvervagingen in de afbeelding.

Versmalling

Met de schuifregelaar kunt u een versmallingswaarde opgeven. Bij een hogere versmallingswaarde neemt de vervaging geleidelijk af.

 1. Schakel indien nodig het selectievakje Gecentreerd vervagen uit. U kunt deze optie uitschakelen als u een gerichtere bewegingsonscherpte wilt toepassen.

  Met de optie Gecentreerd vervagen kunt u stabiele vervagingen maken door de vervagingsvorm voor elke pixel op die pixel te centreren.
 1. Ga naar het tabblad Effecten bewegingsonscherpte en geef de volgende instellingen op:

Stroboscopische flitsen

Het aantal belichtingen van de virtuele stroboscopische flitser instellen.

Stroboscopische sterkte

Bepaal hoeveel vervaging tussen de belichtingen van de stroboscopische flits moet worden weergegeven. Met Stroboscopische sterkte regelt u de balans tussen het omgevingslicht en het licht van de virtuele stroboscopische flits.

Er wordt geen stroboscopisch effect weergegeven als u Stroboscopische sterkte instelt op 0%; u ziet alleen doorlopende vervaging. Als u Stroboscopische sterkte daarentegen instelt op 100%, worden de stroboscopische flitsen met volle sterkte geproduceerd, maar er wordt geen doorlopende vervaging tussen flitsbelichtingen weergegeven. Tussenliggende waarden voor Stroboscopische sterkte produceren een mix van afzonderlijke stroboscopische flitsen gecombineerd met doorlopende vervaging.

 1. Pas zo nodig de hoeveelheid vervaging op de eindpunten aan.
 2. Pas desgewenst de hulplijnen van de vervagingsvorm aan. Selecteer Vorm vervagen bewerken om de hulplijnen weer te geven.
 3. Klik op de optiebalk van Vervagen op OK om het effect van Pad vervagen toe te passen.

Breng uw foto's tot leven met het filter Pad vervagen in Photoshop

Breng uw foto's tot leven met het filter Pad vervagen in Photoshop
Het filter Pad vervagen gebruiken in Photoshop om uw foto's levendiger te maken
photo
Greg Benz

Tips voor het werken met besturingselementen in de afbeelding

Met de besturingselementen in de afbeelding kunt u op eenvoudige wijze padvervagingen maken.

Gebruik de besturingselementen om als eerste een pad voor de vervaging (blauw) te definiëren. U kunt vervolgens een curve voor het pad definiëren, waarbij u nieuwe curvepunten in het pad maakt. Wanneer het pad is gedefinieerd, kunt u hulplijnen voor de vervagingsvorm definiëren.

Photoshop - Pad voor vervaging definiëren
Een pad voor de vervaging definiëren.

A. Beginpunt voor het pad B. Curvepunt dat is gemaakt tijdens het definiëren van een pad C. Eindpunt voor het pad samen met het besturingselement voor de hoeveelheid vervaging 


Photoshop - Hulplijnen voor vervagingsvorm definiëren
Hulplijnen voor vervagingsvorm definiëren (let op de rode pijlen).

A. Hulplijnen voor vervagingsvorm 

Vervagingspaden en hulplijnen voor vervagingsvorm manipuleren

 • Klik op een eindpunt om het te selecteren.
 • Dubbelklik op een eindpunt om de rode hulplijnen voor de vervagingsvorm weer te geven. U kunt de hulplijnen ook weergeven door Vorm vervagen bewerken in het deelvenster Vervagen te selecteren.
 • Sleep eindpunten om het vervagingspad langer te maken.
 • Houd Cmd of Ctrl ingedrukt en klik op een eindpunt om de bijbehorende hulplijn voor de vervagingsvorm op nul in te stellen.
 • Houd de muisaanwijzer in de buurt van een geselecteerd eindpunt om het besturingselement voor het instellen van de hoeveelheid vervaging weer te geven.
 • Houd Option of Alt ingedrukt en klik op een curvepunt langs het vervagingspad om dit punt om te zetten in een hoekpunt. Houd Option of Alt ingedrukt en klik op een hoekpunt om dit terug te zetten naar een curvepunt.
 • Houd Shift ingedrukt en sleep de rode vervagingsvorm om beide vervagingsvormen voor het pad samen te verplaatsen.
 • Houd Cmd of Ctrl ingedrukt en sleep om een padvervaging te verplaatsen.
 • Houd Opt/Alt + Cmd/Ctrl ingedrukt en sleep om een padvervaging te dupliceren.
 • Selecteer een eindpunt en druk op de toets Delete om een padvervaging te verwijderen.

Draaien vervagen

Met het effect Draaien vervagen kunt u de afbeelding rond een of meer punten draaien en vervagen. Draaien vervagen is een radiale vervaging die in graden wordt gemeten. In Photoshop kunt u werken met middelpunten, vervagingsgrootte en -vorm en andere instellingen. Bovendien kunt u telkens een live voorvertoning van de wijzigingen bekijken.

Photoshop - Draaien vervagen
Draaien vervagen in actie

A. Oorspronkelijke afbeelding B. Draaien vervagen (Hoek vervagen: 15°; Stroboscopische sterkte: 50%; Stroboscopische flitsen: 2; Duur stroboscopische flits: 10°) C. Draaien vervagen (Hoek vervagen: 60°; Stroboscopische sterkte: 100%; Stroboscopische flitsen: 4; Duur stroboscopische flits: 10°) 

Voer de volgende stappen uit:

 1. Kies Filter > Galerie Vervagen > Draaien vervagen.
 2. Gebruik in het deelvenster Vervagen in het gedeelte Draaien vervagen het besturingselement Hoek vervagen om de mate van vervaging in te stellen. U kunt een hoekwaarde (0-360°) opgeven of de schuifregelaar gebruiken. U kunt de mate van vervaging ook instellen met de bedekkingsbesturingselementen.
Photoshop - Mate van vervaging regelen
De mate van vervaging regelen met bedekkingsbesturingselementen.

 1. Ga in het deelvenster Vervagingseffecten naar het tabblad Effecten bewegingsonscherpte en geef de volgende instellingen op:

Stroboscopische flitsen

Het aantal belichtingen van de virtuele stroboscopische flitser instellen

Stroboscopische sterkte

Bepaal hoeveel vervaging tussen de belichtingen van de stroboscopische flits moet worden weergegeven. Met Stroboscopische sterkte regelt u de balans tussen het omgevingslicht en het licht van de virtuele stroboscopische flits.

Er wordt geen stroboscopisch effect weergegeven als u Stroboscopische sterkte instelt op 0%; u ziet alleen doorlopende vervaging. Als u Stroboscopische sterkte daarentegen instelt op 100%, worden de stroboscopische flitsen met volle sterkte geproduceerd, maar er wordt geen doorlopende vervaging tussen flitsbelichtingen weergegeven. Tussenliggende waarden voor Stroboscopische sterkte produceren een mix van afzonderlijke stroboscopische flitsen gecombineerd met doorlopende vervaging.

Duur stroboscopische flits

Hiermee kunt u de lengte van een stroboscopische flitsbelichting in graden instellen. Met Duur stroboscopische flits stelt u de lengte van de vervaging voor elke flitsbelichting in, uitgedrukt in hoekrichting langs de omtrek.

 1. Klik op de optiebalk van Vervagen op OK om het effect van Draaien vervagen toe te passen.

Opmerking:

U kunt de voorvertoning uitschakelen vanuit de optiebalk van de vervagingstool.

Opmerking:

Photoshop laat automatisch de effecten in elkaar overlopen van meerdere instanties van Draaien vervagen die voor een afbeelding zijn gedefinieerd.

Tips voor het werken met bedekkingsbesturingselementen

De bedekkingsbesturingselementen in onderstaande afbeelding zijn beschikbaar voor het effect Draaien vervagen.

Photoshop - Bedekkingsbesturingselementen voor Draaien vervagen
Bedekkingsbesturingselementen voor het effect Draaien vervagen.

A. Rotatiepunt B. Ring vervagen C. Hendels doezelaar D. Hendels ovaal 
 • Als u een nieuw effect Draaien vervagen wilt toevoegen, klikt u op de gewenste locatie in de afbeelding.
 • Met de volgende toetscombinaties kunt u een effect Draaien vervagen dupliceren:
  (Windows) Alt+Ctrl+slepen
  (Mac) Opt+Cmd+slepen
 • Sleep de grens van een ovaal als u de ovaal gelijkmatig van grootte wilt veranderen.
 • Als u een instantie van Draaien vervagen wilt verwijderen, druk dan op Delete terwijl de instantie van Draaien vervagen is geselecteerd.
 • Gebruik de volgende toetscombinatie als u een rotatiepunt buiten het midden wilt verplaatsen:
  (Windows) Alt+slepen
  (Mac) Opt+slepen

  Het opnieuw plaatsen van het rotatiepunt is handig wanneer u werkt met objecten die vanuit een hoek worden weergegeven.
 • Houd de toets H ingedrukt als u de bedekkingsbesturingselementen tijdelijk wilt verbergen.

Vervagingseffecten

U kunt de hele afbeelding verbeteren door de weergave van onscherpe of vage gebieden te bewerken. Geef de bokeh-parameters op voor een algemeen aangenaam effect.

Geef in het deelvenster Vervagingseffecten een waarde op voor het volgende:

Bokeh-licht

Hiermee maakt u onscherpe of vage gebieden in de afbeelding helderder.

Bokeh-kleur

Hiermee voegt u levendigere kleuren toe aan belichte gebieden die niet tot bijna wit zijn overbelicht.

Lichtbereik

Hiermee bepaalt u het toonbereik waarop de instellingen betrekking hebben.

Ruis herstellen in vervaagde gebieden

Misschien vindt u dat het vervaagde gebied van een afbeelding er kunstmatig of onnatuurlijk uitziet na het toepassen van een effect uit de galerie Vervagen. U kunt de korreligheid of ruis in zo'n vervaagd gebied herstellen en ervoor zorgen dat het er realistischer uitziet.

Photoshop - Korreligheid/ruis herstellen
Korreligheid/ruis herstellen om vervaagde gebieden er realistischer te laten uitzien

Nadat het aanvankelijke effect met de besturingselementen voor vervaging is bereikt, voert u de volgende stappen uit om de ruis te herstellen:

 1. Controleer in het deelvenster Vervagingseffecten of het selectievakje rechtsboven in het tabblad Ruis aangevinkt is. U kunt dit selectievakje op ieder moment uitschakelen om de ruis te herstellen die eerder aan het vervaagde gebied is toegevoegd.
 2. Selecteer het type ruis dat u op het vervaagde gebied wilt toepassen:

  Uniform: Gelijk aan de ruis toegevoegd via de optie Filter > Ruis > Ruis toevoegen > Uniform.
  Gaussiaans: Gelijk aan de ruis toegevoegd via de optie Filter > Ruis > Ruis toevoegen > Gaussiaans.
  Korreligheid: Gelijk aan de ruis toegevoegd via de optie Korreligheid toevoegen in Camera Raw.

 3. Geef de volgende instellingen op:

  Hoeveelheid: Hiermee stemt u de hoeveelheid ruis af op de ruis in de niet-vervaagde gebieden van de afbeelding. Stel de schuifregelaar in op een waarde tussen 0-100%.
  Grootte:(alleen voor korrelachtige ruis) Hiermee regelt u de deeltjesgrootte van de ruis
  Ruwheid:(alleen beschikbaar voor korrelachtige ruis) Hiermee regelt u de regelmatigheid van de korrel. Schuif naar links (onder 50%) om de korrel gelijkmatiger van vorm te maken. Schuif naar rechts (boven 50%) om de korrel minder gelijkmatig van vorm te maken.
  Kleur: Graduele schuifregelaar waarmee u de kleur van de ruis kunt instellen. Schuif de regelaar naar 0% om de ruis monochromatisch te maken, vergelijkbaar met het effect dat bereikt wordt door de optie Monochromatisch in het dialoogvenster Ruis toevoegen (Filter > Ruis > Ruis toevoegen) in te schakelen. 
  Hooglicht: Hiermee vermindert u de ruis in hooglichtgebieden van de afbeelding voor een betere afstemming van schaduwen en hooglichten. Stel de schuifregelaar in op een waarde tussen 0-100%.

Opmerking:

Zodra u de instellingen voor een ruistype hebt opgegeven, onthoudt Photoshop deze als u tussen ruistypes schakelt. Wanneer u bijvoorbeeld van korrelachtige ruis naar Gaussiaanse ruis en vervolgens weer terug naar korrelachtige ruis schakelt.

De vervagingseffecten in de galerie Vervagen ondersteunen nu slimme objecten en kunnen op niet-destructieve wijze als slimme filters worden toegepast. Deze functie ondersteunt ook videolagen met slimme objecten. Een effect van de galerie Vervagen toepassen als een slim filter:

 1. Selecteer in het deelvenster Lagen een laag met een slim object.

 2. Kies Filter > Galerie Vervagen en kies het gewenste effect.

Meer informatie over slimme filters vindt u in Slimme filters toepassen.

Zie ook