Een snelmasker maken en bewerken

Als u de Snelmaskermodus wilt gebruiken om selecties snel te creëren en bewerken, begint u met een geselecteerd gebied en maakt u een masker door de selectie uit te breiden of in te perken. U kunt het masker ook helemaal in de Snelmaskermodus maken. Met kleur wordt het onderscheid aangegeven tussen de beschermde en de niet-beschermde gebieden. Wanneer u de Snelmaskermodus verlaat, worden de niet-beschermde gebieden een selectie.

Opmerking:

Terwijl u in de Snelmaskermodus werkt, wordt er in het deelvenster Kanalen een tijdelijk snelmaskerkanaal weergegeven. Alle maskerbewerkingen voert u echter in het afbeeldingsvenster uit.

 1. Selecteer met een selectiegereedschap het gedeelte van de afbeelding dat u wilt wijzigen.
 2. Klik op de knop Bewerken in Snelmaskermodus  in de toolset.

  Een kleurbedekking (die lijkt op rubilietfolie) bedekt en beschermt het gebied buiten de selectie. Geselecteerde gebieden blijven bij dit masker onbeschermd. De Snelmaskermodus kleurt het beschermde gebied standaard met een rode, 50% dekkende kleurbedekking.

  Photoshop - Standaardmodus en Snelmaskermodus
  Selecteren in de Standaardmodus en Snelmaskermodus

  A. Standaardmodus B. Snelmaskermodus C. Geselecteerde pixels worden in de miniatuur van het kanaal wit weergegeven D. Gebied buiten de selectie wordt beschermd met rubilietbedekking. Niet-geselecteerde pixels worden in de miniatuur van het kanaal zwart weergegeven 
 3. Als u het masker wilt bewerken, selecteert u een tekentool uit de toolset. De stalen in de toolset worden automatisch zwart en wit.
 4. Teken met wit als u een groter gedeelte van een afbeelding wilt selecteren (de kleurbedekking wordt verwijderd van wit gemaakte gebieden). Als u gebieden wilt deselecteren, schildert u deze over met zwart (de kleurbedekking omvat zwart gemaakte gebieden). Als u met grijs of een andere kleur tekent, krijgt u een halfdoorzichtig gebied dat handig is voor doezeleffecten of anti-aliasingeffecten. (Soms lijkt het of halfdoorzichtige gebieden niet zijn geselecteerd als u de snelmaskermodus verlaat, maar dat zijn ze wel.)

  Photoshop - Tekenen in de Snelmaskermodus
  Tekenen in de Snelmaskermodus

  A. Originele selectie en Snelmaskermodus met groene maskerkleur B. Selectie uitbreiden door tekenen met wit in de Snelmaskermodus C. Selectie inperken door tekenen met zwart in de Snelmaskermodus 
 5. Klik in de toolset op de knop Bewerken in Standaardmodus  om het snelmasker uit te schakelen en terug te keren naar de oorspronkelijke afbeelding. Rondom het onbeschermde gebied van het snelmasker is nu een selectiekader zichtbaar.

  Als een masker met een doezelaar in een selectie wordt omgezet, loopt de grenslijn halverwege tussen de zwarte en de witte pixels van het maskerverloop. De randen van de selectie geven de overgang aan tussen pixels die voor minder dan 50% zijn geselecteerd en pixels die voor meer dan 50% zijn geselecteerd.

 6. Breng de gewenste wijzigingen in de afbeelding aan. De wijzigingen zijn alleen van invloed op het geselecteerde gebied.
 7. Kies Selecteren > Selectie opheffen om de selectie op te heffen.

  Opmerking:

  U kunt dit tijdelijke masker omzetten in een permanent alfakanaal door over te schakelen naar de standaardmodus en Selecteren > Selectie opslaan te kiezen.

Snelmaskeropties wijzigen

 1. Dubbelklik op de knop Bewerken in Snelmaskermodus  in de toolset.
 2. Kies een van de volgende weergaveopties:

  Gemaskeerde gebieden

  Hiermee stelt u gemaskeerde gebieden in op zwart (dekkend) en geselecteerde gebieden op wit (transparant). Door met zwart te tekenen maakt u het gemaskeerde gebied groter, door met wit te tekenen maakt u het geselecteerde gebied groter. Als deze optie is geselecteerd, verandert de snelmaskerknop in de toolset in een witte cirkel op een grijze achtergrond .

  Geselecteerde gebieden

  Hiermee stelt u gemaskeerde gebieden in op wit (transparant) en geselecteerde gebieden op zwart (dekkend). Door met wit te tekenen breidt u het gemaskeerde gebied uit, door met zwart te tekenen maakt u het geselecteerde gebied groter. Als deze optie is geselecteerd, verandert de snelmaskerknop in de toolset in een grijze cirkel op een witte achtergrond .

  Opmerking:

  Als u bij snelmaskers wilt wisselen tussen de opties Gemaskerde gebieden en Geselecteerde gebieden, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klikt u op de knop Bewerken in Snelmaskermodus.

 3. U kiest een nieuwe maskerkleur door in het kleurvakje te klikken en een nieuwe kleur te kiezen.
 4. Als u de dekking wilt wijzigen, geeft u een waarde tussen 0 en 100% op.

  Zowel de instellingen voor kleur als voor dekking hebben alleen effect op de vormgeving van het masker en niet op de bescherming van de onderliggende gebieden. U kunt deze instellingen wijzigen om het masker duidelijker zichtbaar te maken ten opzichte van de kleuren in de afbeelding.