Dit document bevat de basisstappen waarmee u de meeste problemen zou moeten kunnen oplossen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van Photoshop. Probeer eerst alle onderstaande stappen voordat u een probleem op de forum plaatst voor problemen die specifiek in Photoshop optreden.

Bekende problemen in Photoshop

Kijk of het probleem dat u ondervindt een bekend probleem is in de nieuwste release van Photoshop.

Zie Bekende problemen in Photoshop.

De meest recente Camera Raw-ondersteuning krijgen

De meest gestelde ondersteuningsvraag is: “Photoshop herkent de RAW-bestanden van mijn nieuwe camera niet. Hoe kan ik ervoor zorgen dat Photoshop mijn RAW-bestanden opent?”

Zie Mijn camera wordt niet ondersteund door Photoshop of Lightroom.

Programma-updates installeren

U kunt veel problemen oplossen door uw Adobe-software up-to-date te houden.

Zie Photoshop up-to-date houden.

Opmerking:

Adobe biedt technische ondersteuning en beveiligingsoplossingen voor de huidige versie en de eerdere versie. Bugfixes zijn alleen beschikbaar voor de huidige versie. Zie Photoshop - ondersteunde versies voor alle informatie.

Updates op het besturingssysteem installeren

U kunt veel problemen oplossen door uw besturingssysteem up-to-date te houden.

Adobe raadt u aan uw eigen tests uit te voeren via een niet-productiepartitie om ervoor te zorgen dat de nieuwe besturingssystemen met uw huidige hardware en stuurprogramma's werken.

In de proefversie worden in Creative Cloud geen beschikbare updates weergegeven of programma's worden als proefversies weergegeven

Ziet u de beschikbare updates niet? Worden uw programma's weergegeven als proefversies?

Zie Er worden geen beschikbare updates vermeld.

Ik kan Photoshop niet activeren of de programma's worden als proefversies weergegeven

Kunt u Photoshop niet activeren of verschijnen toepassingen als proefversies?

Zie Licentiefouten oplossen | Creative Cloud.

Stuurprogramma-updates voor grafische kaarten (GPU) installeren

Als u problemen ondervindt bij het weergeven van beelden of als uw computer langzaam is of vastloopt, kan dit het gevolg zijn van een defect, niet-ondersteund of incompatibel grafisch stuurprogramma.

Zie Problemen met GPU en grafische stuurprogramma's oplossen.

Problemen met de grafische processor oplossen

In sommige gevallen kan het hebben van het meest recente stuurprogramma niet alle aspecten met betrekking tot videoadapters en stuurprogramma's oplossen.

De snelste en eenvoudigste manier om te bepalen of het probleem het gevolg is van uw videoadapter of stuurprogramma, is het uitschakelen van de voorkeursinstelling Grafische processor gebruiken.

Zie De GPU uitschakelen om snel het probleem te isoleren.

Voor specifieke fouten raadpleegt u:

Voorkeuren herstellen

Het geven van de voorkeuren van Photoshop naar hun factory-verse status kan veel problemen (inclusief programmafouten gereedschap/interfacegedrag, vreemd, enz.).

Zie Voorkeurenbestanden terugzetten naar de standaardinstellingen.

Problemen met invoegtoepassingen oplossen

Veel problemen kunnen ontstaan door het gebruik van incompatibele, verouderde of onjuist geïnstalleerde plug-ins.

Zie Problemen met Photoshop-invoegtoepassingen oplossen.

Problemen met lettertypen oplossen

Veel problemen kunnen optreden wanneer u lettertypen van andere leveranciers gebruikt. De computer kan bijvoorbeeld vastlopen wanneer u het deelvenster Lettertypen activeert of zichtbaar maakt. Een slecht lettertype kan ook algemene prestatieproblemen veroorzaken bij het starten of gebruik van Photoshop. Controleer en verwijder dubbele of problematische lettertypen om de stabiliteit en de werking van de tekstfunctie te verbeteren.

Zie Problemen met lettertypen oplossen.

Photoshop loopt vast

Als u alle bovenstaande stappen hebt uitgevoerd en de computer loopt nog steeds vast, dan verzoeken we u alle crashrapporten aan ons te verzenden. Als u een crashrapport voor een bekend probleem naar Adobe verzendt en hierbij uw e-mailadres vermeldt, kunnen wij u een oplossing mailen om het probleem te verhelpen.

Zie Een Photoshop-crashrapport leren lezen.

Photoshop is langzaam of blijft hangen

Onverwachte resultaten bij gebruik van gereedschappen

Als een gereedschap in Photoshop niet goed werkt (het bijsnijdgereedschap snijdt bijvoorbeeld een klein grijs vierkantje uit of u tekent met de penselen de verkeerde kleur of helemaal geen kleur), probeert u of u het probleem kunt oplossen door het gereedschap opnieuw in te stellen:

Kies Gereedschap opnieuw instellen om onverwachte resultaten bij gebruik van een gereedschap te verhelpen.
Gereedschap opnieuw instellen in huidige versies van Photoshop
Eerdere versies (CS6 en eerder)
  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of Control-klik (macOS) op de Voorinstellingenkiezer voor gereedschappen op de Balk met gereedschapsopties en kies Gereedschap opnieuw instellen om het actieve gereedschap opnieuw in te stellen, of kies Alle gereedschappen herstellen om alle gereedschappen terug te zetten naar hun standaardinstellingen.
Kies Gereedschap opnieuw instellen om onverwachte resultaten bij gebruik van een gereedschap te verhelpen.
De optie Gereedschap opnieuw instellen in Photoshop CS6 en eerder

Problemen met weergave of grootte van cursor oplossen

  • Dradenkruis: als u een dradenkruis (Exact) ziet in plaats van de normale penseelpunt of een andere gereedschapsvorm, zet u Caps Lock uit. 
  • Onjuiste penseelgrootte: op macOS is het geschilderde resultaat kleiner dan de grootte van het penseel op het scherm. Kijk of u een grotere aanwijzergrootte heeft ingesteld in Systeemvoorkeuren: Toegankelijkheid > Weergave
Controleer de aanwijzergrootte in de systeemvoorkeuren van uw Mac.
(macOS) Controleer de aanwijzergrootte in Systeemvoorkeuren> Toegankelijkheid> Weergave.

Ontbrekende gereedschappen

Als er een of meer gereedschappen ontbreken op de werkbalk, kunt u proberen de standaardwaarden van aangepaste werkbalken te herstellen. Selecteer Bewerken > Werkbalk en klik op Standaardwaarden herstellen in de rechterkolom om dit te doen.

Zie Gereedschappen ontbreken op de werkbalk.

Opmerking:

Als u een andere werkruimte dan Essentiële elementen hebt geselecteerd, wordt de werkbalk in elk van de andere werkruimten in Photoshop aangepast met een andere serie gereedschappen. U kunt de standaardwerkbalk ook herstellen door Venster > Werkruimte > Essentiële elementen (standaard) of Venster > Werkruimte > Essentiële elementen opnieuw instellen te selecteren.

U kunt ook het deelvenster Ontdekken in Photoshop gebruiken om naar gereedschappen te zoeken en deze te identificeren. Gebruik de sneltoets Command/Control + F  om het zoekopdrachtdialoogvenster te openen, typ de naam van het gereedschap in dat u zoekt en selecteer het gewenste resultaat. Photoshop markeert en activeert het gereedschap in de gebruikersinterface.

Zie Sneller leren met het deelvenster Ontdekken van Photoshop.

Problemen met gebruikersmachtigingen oplossen

Als uw probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande oplossingsstappen, heeft het mogelijk betrekking op gebruikersmachtigingen. 

Maak een beheerdersaccount om problemen met machtigingen te identificeren.Lees de volgende artikelen voor het maken van een beheerdersaccount:

macOS:

Opmerking:

Zorg dat u het pop-upvenster Nieuwe account wijzigt van Standaard naar Beheerder wanneer u de gebruiker maakt.

Windows:

Nadat u de beheerdersaccount hebt gemaakt, meldt u zich aan als de nieuwe gebruiker en start u Photoshop om te zien of het probleem hiermee is opgelost.

Opstarten in Veilige modus

Het is mogelijk dat extensies van derden en andere hulpprogramma's de werking van Photoshop verstoren.

Als u uw computer in de veilige modus opstart, worden de extensies van derden en de hulpprogramma's uitgeschakeld, zodat u de ruimte krijgt om het probleem op te lossen.

macOS:

  • Opstarten in veilige modus: in Mac OS worden in veilige modus alle extensies van derden en opstartitems uitgeschakeld. Alleen de vereiste kernelextensies en door Apple geïnstalleerde opstartitems worden uitgevoerd.

Windows:

Updatefouten oplossen

Verschillende updatefouten worden veroorzaakt door ontbrekende of gewijzigde bestanden die Photoshop vereist. Meestal wordt dit veroorzaakt door een hulpprogramma voor schijfopruiming, zoals CleanMyMac of MacKeeper. Houd uw opruimprogramma's bijgewerkt of beëindig het gebruik ervan.

Als u problemen hebt met de installatie van Photoshop of Bridge-updates, raadpleegt u: Fouten herstellen bij het installeren van Creative Cloud-apps.

Als u problemen hebt met de installatie van Camera Raw-updates, raadpleegt u installatieprogramma voor Camera Raw-plugin.

Logboeken en systeemgegevens verzamelen

In het onwaarschijnlijke geval dat Photoshop vastloopt of er zich een programmafout voordoet, bieden de volgende informatiebronnen essentiële aanwijzingen voor de oorzaak ervan:

Meer informatie over het oplossen van problemen

Probeer eerst alle bovenstaande stappen voordat u een probleem op het forum plaatst voor problemen die specifiek in Photoshop optreden.

Als u wilt vragen hoe u iets moet doen of een vraag hebt over wijzigingen in werking tussen Photoshop-versies, leest u de volgende artikelen:

Als u hulp nodig hebt bij het downloaden en installeren van apps of met uw Creative Cloud-lidmaatschap, raadpleegt u het volgende onderwerp: