Photoshop biedt verschillende opties voor het werken met Chinese, Japanse en Koreaanse tekst. Tekens in Aziatische lettertypen worden vaak double‑bytetekens genoemd.

Opmerking:

Uw besturingssysteem dient de talen te ondersteunen waarmee u wenst te werken. Raadpleeg uw softwarefabrikant voor meer informatie.

Aziatische tekstopties weergeven en instellen

Standaard worden de Aziatische tekstopties niet weergegeven in de deelvensters Teken en Alinea in andere dan de Chinese, Japanse of Koreaanse versie van Photoshop. Als u opties voor Chinese, Japanse en Koreaanse tekst wilt weergeven en instellen in deze versies van Photoshop, selecteert u Aziatische tekstopties tonen in het dialoogvenster Voorkeuren. U kunt ook opgeven hoe lettertypenamen worden weergegeven: in het Engels of in de oorspronkelijke taal.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Tekst (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Tekst (Mac OS).
 2. Kies een of meer van de volgende opties:

  Lettertypenamen in het Engels tonen

  Hiermee geeft u namen van Aziatische lettertypen weer in het Engels.

  Opties voor Oost-Aziatische (Photoshop en Photoshop CS6) of Aziatische (CS5) tekst tonen

  Hiermee geeft u Aziatische tekstopties weer in de deelvensters Teken en Alinea.

Spatiëring verminderen rond Aziatische teksttekens

Tsume zorgt ervoor dat de ruimte rond een teken met een opgegeven percentage wordt verkleind. Hierbij wordt het teken zelf niet uitgerekt of samengedrukt. In plaats daarvan wordt de ruimte tussen het selectiekader en het 12-punts kader van het teken verkleind. Als Tsume aan een teken wordt toegevoegd, wordt de ruimte aan beide zijden van het teken verkleind met hetzelfde percentage.

 1. Selecteer de tekens die u wilt aanpassen.
 2. Typ of selecteer een percentage voor Tsume  in het deelvenster Teken. Hoe hoger het percentage, hoe kleiner de ruimte tussen de tekens. Bij 100% (de maximumwaarde) is er geen ruimte tussen het selectiekader en het 12-punts kader van het teken.

Opgeven hoe regelafstand wordt gedefinieerd voor Aziatische tekst

 1. Selecteer de alinea’s die u wilt aanpassen.
 2. Kies een optie voor de regelafstand in het menu van het deelvenster Alinea.

  Regelafstand bovenkant tot bovenkant

  De ruimte tussen regels met tekst gemeten van de bovenzijde van een regel tot de bovenzijde van de volgende regel. Wanneer u regelafstand bovenkant tot bovenkant gebruikt, wordt de eerste tekstregel in een alinea gelijk met de bovenkant van het omsluitend kader uitgelijnd.

  Regelafstand onderkant tot onderkant

  De ruimte tussen tekstregels voor horizontale tekst, vanaf de tekstbasislijn. Als u Regelafstand onderkant tot onderkant kiest, wordt ruimte weergegeven tussen de eerste tekstregel en het omsluitend kader. Een vinkje geeft aan welke optie is geselecteerd.

  Opmerking:

  De gekozen optie voor regelafstand heeft geen invloed op de hoeveelheid ruimte tussen de regels. Met deze optie geeft u alleen op hoe de regelafstand wordt gemeten.  

Tate‑chu‑yoko gebruiken

Tate‑chu‑yoko (ook wel kumimoji en renmoji genoemd) is een horizontaal tekstblok dat tussen verticale tekstregels wordt geplaatst. Met tate‑chu‑yoko is het gemakkelijk om tekens met halve breedte, zoals getallen, datums en korte buitenlandse woorden in verticale tekst te lezen.

Photoshop-tate-chu-yoko
Een getal zonder tate‑chu‑yoko (links) vergeleken met een getal dat met tate‑chu‑yoko is geroteerd (rechts)

 1. Selecteer de tekens die u wilt draaien.
 2. Kies Tate-chu-yoko in het menu van het deelvenster Teken. Een vinkje geeft aan dat de optie is ingeschakeld.

  Opmerking:

  Als u tate‑chu‑yoko gebruikt, kunt u de tekst nog steeds bewerken en opmaken. U kunt geroteerde tekens op dezelfde wijze bewerken en opmaken als andere tekens.

Aziatische tekens uitlijnen met mojisoroe

Mojisoroe is de uitlijning van tekens in Aziatische tekst. Als een tekstregel tekens van verschillende grootten bevat, kunt u aangeven hoe u de tekst wilt uitlijnen ten opzichte van de grootste tekens op de regel: op de bovenkant, het midden of de onderkant van het em-vak (rechts, in het midden en links voor verticale kaders), op de Romeinse basislijn of op de boven- of onderkant van het ICF-vak (rechts of links voor de verticale kaders). ICF (Ideographic Character Space) staat voor de gemiddelde hoogte en breedte die de lettertypeontwerper gebruikt voor het ontwerp van de ideografische tekens waaruit een lettertype bestaat.

Opties voor het uitlijnen van tekens in Photoshop
Opties voor het uitlijnen van tekens

A. Kleine tekens uitgelijnd op onderkant B. Kleine tekens uitgelijnd op het midden C. Kleine tekens uitgelijnd op bovenkant 
 1. Kies een optie in het submenu Tekenuitlijning van het menu in het deelvenster Teken:

  Romeinse basislijn

  Hiermee lijnt u de kleine tekens uit op een lijn ten opzichte van het grote teken.

  Em-vak boven/rechts, Em-vak midden of Em-vak onder/links

  Hiermee kunt u de kleine tekens uitlijnen op een lijn ten opzichte van de opgegeven positie van het em-vak van het grote teken. In verticale tekstkaders wordt met Em-vak boven/rechts de tekst rechts van het em-vak uitgelijnd en met Em-vak onder/links wordt de tekst links van het em-vak uitgelijnd.

  ICF-vak boven/rechts en ICF-vak onder/links

  Hiermee lijnt u de kleine tekens uit op een lijn ten opzichte van het ICF-vak dat wordt bepaald door de grote tekens. In verticale tekstkaders wordt met ICF-vak boven/rechts de tekst rechts van het ICF-vak uitgelijnd en met ICF-vak onder/links wordt de tekst links van het ICF-vak uitgelijnd.

Links en rechts onderstrepen met Aziatische tekst

 1. Selecteer verticale tekst.
 2. Kies Links onderstrepen of Rechts onderstrepen in het menu van het deelvenster Teken.

Kenmerken voor Aziatische OpenType-lettertypen selecteren

Aziatische OpenType-lettertypen kunnen over bepaalde opties beschikken die niet worden ondersteund door de huidige PostScript- en TrueType-lettertypen. Over het algemeen kunt u het best de beschikbare dikten van de OpenType-lettertypen KozMinPro en KozGoPro gebruiken. Deze lettertypen beschikken over de grootste verzameling glyphs van de Aziatische lettertypen die door Adobe worden gemaakt.

 1. Selecteer de tool Tekst en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer op een bestaande tekstlaag de tekens of tekstobjecten waarop u de instelling wilt toepassen.

  • Klik op de afbeelding om een nieuwe tekstlaag te maken.

 2. Controleer of er een Aziatisch OpenType Pro-lettertype is geselecteerd in het deelvenster Teken.
 3. Kies een OpenType-optie in het menu van het deelvenster Teken.
 4. Schakel de invoermethode MSIME (Windows) of Kotoeri (Mac OS) in. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • (Windows) Kies in het menu Start de opties Programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Speciale tekens.

  • (Mac OS) Kies Toon tekenweergave in het pop-upmenu Invoer rechts op de menubalk.

  Opmerking:

  (Mac OS) Als het menu Invoer niet op de menubalk wordt weergegeven, kiest u het menu Apple > Systeemvoorkeuren > Taal en tekst, vervolgens klikt u op Invoerbronnen en selecteert u Toetsen- en tekenweergave.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • (Windows) Selecteer in Speciale tekens de optie Geavanceerde weergave, kies Alle in het menu Groeperen op en kies Unicode bij Tekenset.

  Photoshop speciale tekens
  Speciale tekens

  • (Mac OS) Selecteer Glyph in het menu Beeld van het Kotoeri-tekendeelvenster.

  Photoshop Kotoeri-tekendeelvenster
  Het Kotoeri-tekendeelvenster

  A. Het menu Weergave B. Het lettertypemenu C. Tekeninformatie D. De knop Invoegen met lettertype 
 6. Kies een Aziatisch OpenType-lettertype in het menu Lettertype.
 7. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • (Windows) Selecteer het teken dat u wilt gebruiken, klik eerst op Selecteren en daarna op Kopiëren en plak het in Photoshop.

  • (Mac OS) Dubbelklik op het teken dat u wilt gebruiken om het in te voegen in uw document.

Aziatische OpenType-opties

Afhankelijk van het lettertype zijn er nog meer OpenType-opties beschikbaar.

Japans 78

Hiermee vervangt u de standaardglyph met de Japans 78-variant.

Japans expert

Hiermee vervangt u de standaardglyph met de expert-variant.

Japans traditioneel

Hiermee vervangt u de standaardglyph met de traditionele variant.

Proportionele cijfers

Hiermee vervangt u de glyph met halve breedte en de glyphs met volledige breedte door de proportionele glyph.

Kana

Hiermee vervangt u de standaard Kana-glyph door de horizontaal geoptimaliseerde Kana-glyph voor een horizontale lay-out. De bereikte verschillen zijn echter vaak miniem.

Romeins cursief

Hiermee vervangt u de standaard proportionele glyph door de cursieve glyph.

Zie OpenType-eigenschappen toepassen voor meer informatie.

Een mojikumi-set kiezen

Mojikumi duidt de compositie van Japanse tekst aan en definieert de spatiëring van Japanse tekens, Romeinse tekens, leestekens, speciale tekens, getallen en het begin en einde van regels. Photoshop bevat verschillende vooraf gedefinieerde Mojikumi-sets die zijn gebaseerd op de Japanse industriestandaard (JIS) X 4051‑1995.

 1. Kies een optie in het pop-upmenu Mojikumi in het deelvenster Alinea:

  Geen

  Schakelt de optie Mojikumi uit.

  Set Mojikumi 1

  Gebruikt spatiëring van halve breedte voor interpunctie.

  Set Mojikumi 2

  Gebruikt spatiëring van een volledige breedte voor de meeste tekens, behalve voor het laatste teken van de regel.

  Photoshop Set Mojikumi 1 en 2
  Set Mojikumi 1 en Set Mojikumi 2

  Set Mojikumi 3

  Gebruikt spatiëring van een volledige breedte voor de meeste tekens en voor het laatste teken van de regel.

  Set Mojikumi 4

  Gebruikt spatiëring van een volledige breedte voor alle tekens.

  Photoshop Set Mojikumi 3 en 4
  Set Mojikumi 3 en Set Mojikumi 4

Kinsoku shori-opties instellen

Kinsoku shori bepaalt regeleinden in Japanse tekst. Tekens die niet aan het begin of einde van een regel mogen voorkomen, worden kinsoku-tekens genoemd. Photoshop bevat Kinsoku-sets (Weak (zwak) en Maximum) die zijn gebaseerd op de Japanse industriestandaard (JIS) X 4051‑1995. Zwakke Kinsoku-sets laten symbolen voor lange klinkers en kleine hiragana-tekens weg.

Kinsoku shori voor een alinea in- of uitschakelen

 1. Selecteer een optie in het pop-upmenu Kinsoku Shori in het deelvenster Alinea:

  Geen

  Hiermee schakelt u de optie Kinsoku Shori uit.

  JIS Weak of JIS Maximum

  Zorgt ervoor dat de volgende tekens niet aan het begin of eind van een regel staan:

  Set JIS Weak

  Tekens die niet aan het begin van een regel mogen voorkomen

   

  Tekens die niet aan het einde van een regel mogen voorkomen

   

  Set JIS Maximum

  Tekens die niet aan het begin van een regel mogen voorkomen

   

  Tekens die niet aan het einde van een regel mogen voorkomen

   

Een kinsoku-optie voor regeleinden opgeven

Kinsoku Shori of Mojikumi dient te zijn ingeschakeld om de volgende opties voor regeleinden te kunnen gebruiken.

 1. Kies Kinsoku shori-tekst in het menu van het deelvenster Alinea en kies vervolgens een van de volgende methoden:

  Eerst naar vorige regel

  Hiermee verplaatst u tekens terug naar de vorige regel om te voorkomen dat niet-toegestane tekens aan het eind of aan het begin van een regel komen te staan.

  Eerst naar volgende regel

  Hiermee verplaatst u tekens naar de volgende regel om te voorkomen dat niet-toegestane tekens aan het eind of aan het begin van een regel komen te staan.

  Altijd naar volgende regel

  Hiermee verplaatst u altijd tekens naar de volgende regel om te voorkomen dat niet-toegestane tekens aan het eind of aan het begin van een regel komen te staan. Het programma probeert tekens dan niet op de vorige regel te plaatsen.

  Een vinkje geeft aan welke optie is geselecteerd.

Een Burasagari-optie opgeven

Burasagari zorgt ervoor dat single-byte punten, double-byte punten, single-byte komma's en double-byte komma's buiten het omsluitende kader van de alinea vallen.

 1. Kies Burasagari in het menu van het deelvenster Alinea.
 2. Kies een optie in het submenu:

  Geen

  Hiermee wordt hangende interpunctie uitgeschakeld.

  Standaard

  Hiermee wordt hangende interpunctie ingeschakeld zonder dat er onregelmatige alineamarges ontstaan.

  Forceren

  Hiermee plaatst u de leestekens buiten het omsluitende kader door regels die binnen het omsluitende kader eindigen, en regels die met één van de hangende leestekens eindigen, te verspreiden.

  Opmerking:

  De opties voor burasagari zijn niet beschikbaar als u voor Kinsoku Shori de optie Geen hebt ingesteld.